Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Hřebeny a Berounka

Okolí Prahy západ

/images/vylet/mnisek-pod-brdy-459.jpg

Hřebeny a okolí

Hřebeny, resp. severovýchodní část Brd, jsou místem se značně autonomním a specifickým charakterem relativně málo ovlivněným blízkým velkoměstem. Jsou součástí dlouhého lesnatého pásma Brd, které biogeograficky propojuje Střední Čechy přes Plánický hřbet se Šumavou. Tento lesnatý koridor několikrát dovedl do blízkosti středních Čech například i zatoulané jedince šumavského rysa ostrovida. Hřebeny jsou nejvýchodnější a závěrečnou částí této "spojky".
Výrazné a zajímavé východisko na Hřebeny je Mníšek pod Brdy. Nachází se na jejich východním úpatí. Jeho jméno údajně pochází z dob založení městečka, při jeho výstavbě totiž vydatně pomáhali mniši z nedalekého ostrovského kláštera. Poprvé je písemně zaznamenán v roce 1348, tehdy jím také procházela tzv. Zlatá stezka a byla zde vybudována tvrz. Ta byla vypálena švédskými vojsky a v roce 1656 pobořena. Na jejím místě vyrostl barokní zámek.
Nedaleko Mníšku se nachází zajímavá barokní kaplička "Malá Svatá Hora", pojmenovaná podle velké poutní kaple v Příbrami. Máteli čas a chuť, můžete navštívit nedalekou lokalitu "Na rovinách" u Kytína " nachází se zde zachovalé společenstvo vlhkých luk. V létě zde můžeme spatřit blankytně modře kvetoucí kosatec sibiřský, v babím létě zase azurově modrý hořec hořepník.
Výlet na náhorní plošinu Hřebenů je výletem do naprosto odlišné krajiny. Hustě zalesněný hřbet (mimochodem z 70"80 % nepůvodními monokulturami smrku, modřínu a borovice) se rozkládá od Zbraslavi až k Jincům (cca 30 km), kde je přerušen údolím Litavky (dále pokračuje jako z velké části nepřístupný "Vojenský výcvikový prostor Jince").
Krom monotónních úseků s rovnými, často asfaltovanými silnicemi zde můžete najít několik odlehlých míst s relativně zachovalými zbytky listnatých lesů a skalami. Na prvním místě je to dvojice pozůstatků keltských oppid Pišťák a Hvíždinec. Divočejší a napínavější je výlet na skalnatý ostroh Pišťáku. Na jeho východním okraji můžete přejít přes zbytky dvojitých hradeb, samotný prostor hradiště je obrouben prudkým svahem se skalní sutí a zakrslými borovicemi. Z Hvíždince, kam dojdeme z Řevnic po modré značce, je dobrý výhled na údolí Berounky směrem k Berounu. Mezi Pišťákem a Hvíždincem se nachází buližníkový vrchol Babka. Na jeho úbočí si můžete prohlédnout lůmek s převisem, vzniklý po těžbě jaspisu. Ten byl údajně využit na výzdobu kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. Severní svahy Babky jsou porostlé zachovalým pralesovitým suťovým lesem podhorského charakteru s javorem klenem.
Putujeme-li dále po Hřebenech směrem na Zbraslav, spatříme zařízlé, hluboké údolí, tzv. Všenorskou bránu. Její vznik je spojen s prolomením třetihorní řeky, směřující odsud na západ a vtékající do tehdejšího obřího jezera v oblasti Žatce.
Na jejích svazích se nacházejí typická lesní společenstva této části Hřebenů, tzv. zakrslé doubravy (dub zde, díky nedostatku živin, roste velmi pomalu a i velmi staré exempláře mohou být vysoké jen pár metrů). Na samotném horním začátku údolí se nachází několik osamělých skal, tvořených ordovickými křemenci. Některé z nich jsou dostupné i bez horolezeckého vybavení a svým vzhledem i polohou na okraji rozsáhlého lesního komplexu Hřebenů mimořádně atraktivní. O jejich vzniku koluje pověst o ďáblu chtějícím zničit nedaleký klášter na Ostrově pomocí obřích kamenů. Díky kokrhajícímu kohoutu však kameny nedonesl a upustil je na tomto místě. Zajímavostí je i zdejší pobyt ruské básnířky Marie Cvjetajevové. Náhorní plošinu Hřebenů křižuje řada turistických a cykloturistických cest. Když je dostatek sněhu, dá se tu i dobře jezdit na běžkách. Marně byste tu však hledali útulné hospůdky.Sezónní občerstvení poskytuje pouze kiosek na Skalce. Těm, kteří by se rádi posilnili důkladněji, však doporučujeme velmi svérázný lokál s myslivekou výzdobou na horním okraji Haloun (cca 4 km západně od Řevnic).
Chcete-li ještě spatřit místo, kde podle obrozenecké tradice stával hrad Kazín " sídlo bájné Kazi, můžete přejít Všenorskou bránu a pokračovat cca 6 kilometrů po hřebenech stále ku Praze. První zmínka o něm je v Dalimilově kronice, ale dozvíme se pouze to, že Libuše sídlí na Libušíně, Teta na Tetíně a "Kazi na Kazíně sedieše"... o jeho lokalizaci není ani zmínka, a tak se obrozenci v 19. století zoufale snažili Kazín někam umístit. Nakonec J. Orth "umístil" roku 1865 Kazín na skalnatý břeh Berounky naproti Černošicům" Mokropsům, kde místní podnikavý hospodský založil hospodu Přemyslovku a na skálu nad řekou napsal nápis "Kazín" (je zde dodnes). Archeologický výzkum však hradiště z doby, kdy měla žít Kazi, nepotvrdil.
Na vrcholu prudkého svahu nad Kazínem můžeme spatřit zajímavé zakrslé acidofilní doubravy s malými ploškami vřesovišť, pravděpodobně pozůstatky bývalých pastvin. To už se ale pomalu dostáváme do údolí Berounky.

Údolí Berounky

Celé údolí bylo výrazně poznamenáno dokončením tzv. Západní dráhy z Prahy do Plzně roku 1862. V té době však ještě mělo převážně agrární charakter, lidé se živili zemědělstvím. Za První republiky zde však začala stavět sídla tehdejší společenská elita, z té doby pocházejí rozsáhlá vilová "sídliště", která můžeme spatřit v okolí Černošic-Mokropsů, Všenor, Řevnic a Dobřichovic.
Dnešní jádro obce Dobřichovice je přímo u řeky Berounky. Jméno vsi pochází od vlastního jména slovanského zakladatele Dobřicha. První zmínka o Dobřichovicích na svém dnešním místě pochází ze 14. století, kdy byly darovány Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Tehdy zde stála tvrz, určená na ochranu brodu přes Berounku. Později byla vypálená husity a Hynek Berka z Dubé zde později nechal postavit renezanční zámek. Ten byl po požáru v 18. století přestavěn do dnešní, barokní podoby. Sousední ves Všenory je původně shlukem zemědělských usedlostí, obestavěných na konci 19. a na počátku 20. století širokým koláčem honosných vil. Zajímavostí jsou zdejší 3 (!) hřbitovy.
V okolí vsi, v místě zvaném Brunšov ve svahu na úpatí Hřebenů, jsou dodnes viditelné stopy středověké těžby zlata. Toponymum "brunšov" pochází z německého "Brunnenseifen" a znamená označení pro sejpy spojené s těžbou zlata (stejně se jmenuje i část nedalekého městečka Štěchovice, kde je těžba zlata historicky doložena). Zajímavou historii má i sousední obec Černošice- Mokropsy. První zmínka o ní je v souvislosti se založením ostrovského kláštera roku 999, kdy mu byla dána do vínku. Černošice a Mokropsy byly samostatné do roku 1950, kdy byly sloučeny. Název "Mokropsy" pochází z hanlivého označení místních obyvatel královskými družinami. Mokropsy byly totiž v té době "několik dřevěných starých rybářských chatrčí, s věčně urousanými, avšak vždy bodrými rybáři". Dnešní vzhled vilového sídliště získaly Černošice-Mokropsy po otevření Západní dráhy, kdy byly prakticky všechny pozemky rozparcelovány a zastavěny bohatými pražskými měšťany.
Největšího růstu vilových kolonií v této době se ovšem dočkaly Řevnice. Počet obyvatel se tehdy více jak zčtyřnásobil. V minulosti Řevnice často střídaly majitele. Dynamický byl i stavební vývoj, o čemž svědčí zbourání dvou kostelů (románského křižovnického Sv. Mauritia a gotického cisterciáckého Panny Marie) v 18. století a výstavba barokního kostela zasvěceného oběma světcům, který zde stojí dodnes.
Zmiňme ale také samotnou řeku Berounku. Jedná se o jednu z našich nejničivějších řek, která pravidelně zatápí příbřežní oblasti a ničí přilehlá městečka a chatky, často postavené na naprosto nevhodných místech. Poměrně "přirozeným" charakterem svého koryta vytváří vhodné životní prostředí pro řadu vodních nebo na vodu vázaných organizmů. Ostře tak kontrastuje se sousedním kaňonem Vltavy, jehož přehradami zničený vodní "tok" je jen soustavou hlubokých, v létě často díky sinicím vysoce toxických jezer. Údolí Berounky můžeme snadno projet příjemnou cyklostezkou (začít se dá například v Praze-Radotíně), která vede až na Karlštějn a pak do Berouna. Městečka a vsi na Berounce jsou ideálním východiskem do centrální části Hřebenů (na Skalku, Babku), dojít se odtud dá snadno až do Mníšku pod Brdy. Zajímavé je také řídce navštěvované, široké údolí Hostimské brázdy, kam snadno vyrazíme ze sousední Zadní Třebaně. Chceme-li spatřit málo navštěvovanou oblast Českého krasu, vyražme lokálkou (trať Zadní Třebaň"Lochovice) do Litně a na vápencové kopce Mramor a Šramor, odkud je dobře dostupný například Tetín nebo Koněpruské jeskyně. ?
Reklama:

Poslední komentáře

Děkujeme Ti neznámý...

Burle Václav - 26.12.2009 - 21:30

Znáte tu písničku, jak babička řekla Františku, aby vysázel topoly? Jeden takový vysázel menší...

Udělejte něco pro své zdraví...

Burle Václav - 25.02.2008 - 10:08

Klikni Mníšek pod Brdy ... To se ale dozvíš věci...

Jdeme po Hřebenech...

Burle Václav - 19.02.2008 - 17:24

... klikni Stožec, Dobříš, Nový Knín, Kuchyňka, Skalka, Studený vrch, Plešivec, Jince, ...

Kousek od Prahy je Kanada, Aljaška

Burle Václav - 05.06.2007 - 13:08

Hřebeny, s velkým H... Zde na soutoku Vltavy a Berounky začínají Brdy. Po Hřebenu a kolem něj...

Reklama:

Reklama:

Hřebeny a Berounka - informace k místu

Hřebeny a Berounka - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.