Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Opava a okolí

Opavsko

/images/vylet/opava-ed7.jpg

Opava

Opava je přitažlivým turistickým cílem v každé roční době, protože nabízí pestrou škálu turistických a kulturních zážitků. Přesto, že byla těžce poškozena v závěru druhé světové války (patří k válkou nejvíce postiženým městům České republiky) řada významných památek zůstala zachována nebo byla obnovena.
Poučení o historii a přírodě nejen Opavska, ale celého Slezska nalezneme ve Slezském zemském muzeu, které je jako pokračovatel Gymnazijního muzea, založeného v roce 1814, nejstarším muzeem ČR. Poblíž výstavní muzejní budovy z devadesátých let 19. stol stojí budova někdejší jezuitské koleje z let 1676-1686, později sídla slezského sněmu, dnes Zemského archivu, jednoho z nejvýznamnějších u nás, který skrývá nesmírné archivní poklady od nejstarších ze 13. stol až do současnosti. K budově archivu přiléhá bývalý jezuitský kostel sv. Vojtěcha s pěknou barokní výzdobou.
Náměstí před kostelem je historicky cenné Dolní náměstí s řadou měšťanských a šlechtických převážně renesančních domů. Proti Zemskému archivu ústí Třída T. G. Masaryka, dříve Pánská, s několika cennými památkami, z nichž vyniká Blücherův a Sobkův palác, bývalý vládní palác - sídlo někdejší slezské zemské vlády patří dnes Slezské univerzitě. Třídu zakončuje komplex minoritského kláštera, zal. v r. 1238, s kostelem sv. Ducha s cennými barokními oltáři. V kryptě kostela jsou pohřbeni někteří Opavští Přemyslovci.
Přilehlým parkem dojdeme na Ostrožnou ulici, která je centrem městské pěší zóny. V její horní části stojí Památník P. Bezruče, který stojí na místě jeho válkou zničeného rodného domu. Ostrožnou ulicí dojdeme na Horní náměstí, kolem něhož jsou soustředěny významné budovy města: Městská Hláska, starobylý dům sloužící nyní jako radnice, Slezské divadlo, jež svým založením patří k nejstarším v republice, nyní po několikeré přestavbě má téměř původní podobu z konce 19. stol. Za budovou divadla stojí farní kostel Nanebevzetí P. Marie, který má nyní postavení konkatedrály Ostravsko-opavské diecéze. V jejím okolí je několik historických budov, které v minulosti tvořily centrum řádu německých rytířů a také Matiční dům, který naopak byl od konce 19. stol. centrem společenského a kulturního života české menšiny v Opavě. Ostatní budovy okolo náměstí jsou po celkovém zničení středu města novostavbami.
Významnou památkou je blízký dominikánský klášter s kostelem sv. Václava, dnes Dům umění a Základní umělecká škola, kde se po celý rok konají výstavy zejména moderního umění a v kostele také koncerty. Další části města nabízejí také památky klasicistní a moderní architektury, z nichž vynikají zejména díla vídeňského architekta L. Bauera – obchodní dům Breda, v době I. republiky největší obch. dům v Československu, kostel sv. Hedviky a bývalá Živnostenská a obchodní komora, dnes Okresní knihovna P. Bezruče. Historické centrum Opavy je obkrouženo prstencem městských sadů s řadou drobných staveb a uměleckých děl. Kromě památek město nabízí také pestrou škálu kulturních příležitosti – každoroční multikulturní festival Bezručova Opava, Mezinárodní festival duchovní hudby, Mezinárodní festival barokní varhanní hudby, festival Další břehy a další akce. Hodně turistických zajímavostí nabízí také další části města – Kateřinky, Kylešovice, Komárov nebo Jaktař, které v minulosti byly samostatnými obcemi.

Okolí Opavy

Raduň

Raduň leží 6 km od Opavy, s nimž je spojena městským autobusem. Pěšky nebo pro cyklisty je snadno dosažitelná po žlutém značení. V Raduni si prohlédneme zámek s instalovanými zámeckými interiéry, z nichž stojí za pozornost zejména knihovna přemístěna sem ze zámku Hradec nad Moravicí. Proti zámku je přístupná obnovená empírová oranžérie s upravenými květinovými záhony. Za ní pokračuje anglický park, který postupně přechází do volné přírody, která tvoří malebné údolí potoka Raduňky. Parkem a dále pak údolím vede žlutá tur. značka, podle které dojdeme do obce Jakubčovice. Na jejím okraji stojí nová rozhledna Šance s kruhovým rozhledem na velkou část Opavska. Odtud je nejlépe sejít do Hradce nad Moravicí.

Hradec nad Moravicí

Město se zámkem, (národní kulturní památka) má dobré vlakové spojení s Opavou a prochází jím řada autobusových místních i dálkových linek. Pro cyklisty byla vybudována cyklostezka z Opavy přes Hradec údolím Moravice do Podhradí.
V Hradci navštívíme nejdříve tzv. bílý zámek, jehož dnešní podoba je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy, na kterých uvidíme nejen obvyklé zámecké pokoje, ale také památky na L. v. Beethovena a Fr. Liszta, kteří zde pobývali. Zámecká galerie představuje sbírku obrazů od baroka po 20. století a v části pak příležitostné výtvarné výstavy. V přední historizující části "červeného" zámku nabízí občerstvení rozlehlá zámecká restaurace v původní konírně a ve velké dvoraně, bývalé kočárovně. Při troše štěstí můžeme zažít některý z koncertů, které se zde konají po celý rok, nejvíce však během každoroční červnové interpretační soutěže "Beethovenův Hradec".
Poblíže zámku se nalézá nevelké Městské muzeum se stálou expozicí z historie města a příležitostnými výstavami. Vedle muzea stojí farní kostel sv. Petra a Pavla z r. 1584 s renesančním trojlodím, později zbarokizovaným.
Po prohlídce historických pamětihodnosti pokračujeme do anglického parku s nádhernými výhledy do údolí řeky Moravice. Po necelém kilometru dojdeme k Bezručově vyhlídce, od které můžeme pokračovat žlutě značenou trasou přes Včelí hrad do údolí řeky, kde narazíme na červenou značku. Po té se můžeme vrátit přes Mariánské louky kolem hotelu Bellarie (možnost koupání v bazénu) zpět do Hradce nebo se vydáme opačným směrem krásným údolím Moravice. Výlet můžeme ukončit v některém z míst s autobusovým spojením – Podhradí, Zálužné, Jánské Koupele, Kružberk.
Pro poznání okolní přírody zámku s mnoha pěknými pohledy na zámek je vhodná okružní žlutě značená trasa "Bezručova stezka". Vede od zámku do Žimrovic, odtud přes kopec Hanuši (opředený pověstmi o v něm spících rytířích) do Branky, známé četnými pobyty P. Bezruče. Stezka pak pokračuje přes Chvalikovice a Bohučovice do Jakubčovic, pak klesne do údolí pod zámek, odkud znovu vystoupí na zámecký vrch a vrací se zpět k zámku.

Naučná stezka Hvozdnice

Byla vybudována v přírodní rezervaci Hvozdnice a nalézá se v údolí stejnojmenné říčky mezi obcemi Otice a Slavkov v těsné blízkosti Opavy. Z města dojedeme k výchozímu místu městským autobusem nebo vlakem po trati Opava - Jakartovice (zast. Slavkov). Odtud vyrazíme po trase naučné stezky vybavené 15 informačními tabulemi, které nás seznámí s lužním lesem, rybníky a přilehlými mokřadními loukami s přirozeným náletem listnáčů, s květenou a živočišstvem rezervace. Na několika místech také nahlédneme v odkryvech na geologickou minulost Země.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře -

Reklama:

Reklama:

Opava a okolí - informace k místu

Opava a okolí - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (22.4.2019-22.4.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (22.4.2019-22.4.2019) 22.04.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi (18.4.2019-22.4.2019)

Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi (18.4.2019-22.4.2019) 18.04.2019

Ředitel Regionálního muzea v Kolíně, Mgr. Vladimír Rišlink: "Těší nás, ž...

Velikonoce v Zoo Brno (19.4.2019-22.4.2019)

Velikonoce v Zoo Brno (19.4.2019-22.4.2019) 19.04.2019

Každý den si zájemci budou moci vytvořit a ozdobit vlastní kraslici, u mistra...

Výletník doporučuje

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou je starobylé město na řece Bečvě v srdci Moravské brány. První písemná...
Hostinec u Zlaté lípy

Hostinec u Zlaté lípy

Ubytovací hostinec se nachází v okrese Česká Lípa v Ralské pahorkatině v malebném údolí řeky...