Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

České středohoří

Ústecko

/images/vylet/blansko-bc6.jpg České středohoří je poměrně rozsáhlé pohoří, které zasahuje na území sedmi okresů. Jeho jedinečnost je daná především značnou výškovou členitostí a unikátním reliéfem.
Současná podoba je výsledkem tektonického zdvihu, mladotřetihorní sopečné činnosti a následného usazování a zvětrávání. Převažují zde dubohabrové lesy, ve vyšších stinných a vlhčích polohách bučiny. Na Ústecko zasahují více či méně dva podcelky Českého středohoří " podcelek Verneřické středohoří s okrsky Ústecké středohoří a Litoměřické středohoří a podcelek Milešovské středohoří s okrsky Teplické středohoří a Kostomlatské středohoří.
Vydáme-li se do Českého středohoří z Libouchce, dostaneme se do okrsku Ústecké středohoří. To je tvořeno zvlněnou plošinou většinou zemědělsky využívanou. Souvisle zalesněný je pouze hřbet nad údolím Klíšského potoku a svahy spadající k Labi. Úzké silničky, které se klikatí mezi vesničkami s kostelíky a památnými stromy jsou jako stvořené pro cykloturistiku. Jedna z nich nás přivede až pod vrch Blansko se zbytky středověkého hradu.

Hrad Blansko


Hrad byl prvně zmíněn v roce 1401 jako Blankenstein a počátkem 15. století byl v držení Vartenberků. Ti byli až do bitvy u Ústí v roce 1426 na straně císaře Zikmunda. Den po vítězství husitů u Ústí se měl Jan z Vartenberka stát též husitou. Jako novopečený husitský hejtman nechal bez milosti okamžitě pobít na hradě Blansku své dosavadní spojence, kteří mu s důvěrou otevřeli brány. Na konci 16. století bylo panské sídlo přeneseno z Blanska na zámek v Krásném Březně. Hrad se pak používal jako vězení a od třicetileté války chátral. Dnes jsou zde dochovány zbytky hradního paláce s torzy bašt a věže.

Z Blanska nás dovede zelená cesta na Kozí vrch, výraznou dominantu labského údolí pod Ústím. Nachází se zde přírodní rezervace s květenou znělcových skal a dubohabrového lesa. V roce 1770 se část svahu směrem k Labi utrhla, sesuv je dodnes patrný (tzv. divá rokle). Je-li parné léto, můžeme sestoupit buď do obce Mojžíř , kde je pěkné koupaliště s proslulou studenou vodou nebo navštívit Povrly, kde je na Lužeckém potoku pěkná přehrada. Pod přehradou můžeme navštívit koupaliště s restaurací. Z Povrlů se přívozem přepravíme do obce Velké Březno. Počátky Velkého Března jsou spojeny s děčínským rodem Vartenberků, který nedaleko Velkého Března ve 14. století postavil hrad Varta. V 16. století, za vlády Salhausenů a Bocků zde vyrostly chmelnice a byl založen pivovar. Rozvoj obce v 19. století podnítil hrabě Karel Chotek, který si koupil zdejší panství v roce 1841. Jako nejvyšší purkrabí Českého království se významně zasloužil o rozvoj Čech. Ve Velkém Březně si nechal postavit nový zámek, ve kterém žil od roku 1843 až do své smrti v roce 1868. Pochován byl ve své hrobce u kostela sv. Václava v nedalekém Valtířově.

Zámek Velké Březno


Empírový zámek byl postaven v roce 1842. Dnešní podoba nového zámku je z let 1885 až 1910, kdy byla původní vila zvýšena a doplněna věží. Na velkobřezenském zámku navštěvovala Karla Chotka řada významných osobností, jmenujme především skladatele Franze Liszta. Své dětství zde prožila jedna z vnuček Karla Chotka Žofie. Ta si v roce 1900 vzala za muže následníka trůnu Rakouska-Uherska arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. S ním se stala v roce 1914 obětí atentátu v Sarajevu, který byl počátkem 1. světové války. Zámek je obklopen 5 hektary anglického parku a maličkým francouzským parkem s výhledem na rybník s lekníny, rákosím, denivkami a také s kapry.Park pochází ze začátku 20. století. Kromě stálé expozice se na zámku pravidelně pořádají komorní koncerty a sezónní výstavy.
Ráz krajiny Českého středohoří se za řekou změní. Přivítají nás zalesněné kopce a téměř zapomenutý kraj. To mu však na atraktivitě spíše přidává. Cyklisté si zde rozhodně prověří svou kondici. Než se vydáme do lesů, zavítáme nejprve do Zubrnice , kde navštívíme nejmladší skanzen v České republice. Půjdeme-li pěšky po zelené, můžeme si cestou udělat odbočku na vrch Magnetovec s 8 m vysokým útvarem Skalní hřib.

Soubor lidové architektury Zubrnice


Nedaleko Velkého Března, na úpatí Bukové hory leží malá obec Zubrnice. V ní se od poloviny sedmdesátých let buduje areál Muzea lidové architektury Českého středohoří, známý jako zubrnický skanzen. Skanzen využívá pro muzejní účely nejhodnotnější stavby středu obce, které průběžně doplňuje o ohrožené objekty přenášené z regionu. Od roku 1988 je veřej- nosti zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny ovoce. Dále je možno navštívit expozici vesnické školy, starý obchod a výstavy v kostele sv. Máří Magdaleny. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna ze Střížovic. Nedaleko proti proudu potoka je zpřístupněn rekonstruovaný vodní mlýn z roku 1803. V návštěvnické sezóně skanzen organizuje řadu velkých akcí, z nichž nejnavštěvovanější bývá Zubrnický májový jarmark.

Malé železniční muzeum


Areál nádraží v Zubrnicích je dnes proměněn v malé železniční muzeum. Budova stanice odpovídá době přelomu 19. a 20. století a ve skladišti je umístěna expozice o historii lokálky s funkčním kolejištěm podle skutečné předlohy. Dále je zde dopravní kancelář ze čtyřicátých let a expozice historických drezín s podrobným popisem o jejich historii, umístěná ve stylové garáži. S drezínami se můžete svézt po nádraží. Na kolejích před staniční budovou můžete obdivovat historická železniční vozidla od roku 1879 až po současnost v čele s parní lokomotivou z roku 1953. Úsek tratě Velké Březno - Zubrnice prochází v současné době generální opravou pro budoucí muzejní provoz. Část obnovené tratě je součástí dráhy Velké Březno" Verneřice"Úštěk zrušené v roce 1978. Trať se vine údolím Lučního potoka a místy dosahuje stoupání až 40 promile. Z Velkého Března, které leží v nadmořské výšce 149 m, kdysi stoupala do nejvyššího bodu v zastávce Mukařov (569 m) na vzdálenosti pouhých 15 km. Však také musela být vyvinuta pro tuto trať zvlášť výkonná parní lokomotiva, přezdívaná pro svůj charakteristický zvuk "Čokl". Přeplněné historické vlaky během několika příležitostných jízd v roce 1993 svědčí o velkém zájmu veřejnosti a tak doufejme, že se podaří trať uvést do provozu co nejdříve.
Ze Zubrnic se vydáme do podhorské obce Homole u Panny. Pokud jsme absolvovali trasu z Velkého Března přes Zubrnice i s prohlídkami zámku a skanzenu pěšky, patrně už budeme notně unaveni. V Homoli se o nás postarají v Penzionu u Horáčků. Díky sympatické snaze obecního úřadu můžeme v Homoli navštívit Mineralogické muzeum J. E. Hibsche. Zdržíme-li se v Litoměřickém středohoří několik dnů, určitě nebudeme litovat. Můžeme obdivovat lidovou architekturu v obci Tašov , navštívit nejvýše položenou osadu Českého středohoří Němčí, zavítat na Varhošť (Litoměřicko) s rozhlednou, sestoupit Rytinou soutěskou k Labi nebo jen tak brouzdat okolními lesy.

Mineralogické muzeum J. E. Hibsche


Při příležitosti 150. výročí narození Josefa Emanuela Hibsche (1852 - 1940) byla v roce 2002 v Homoli u Panny otevřena stálá expozice mapující život a práci tohoto zdejšího významného rodáka... Hibsch se stal po studiích profesorem mineralogie a geologie na tehdejší zemědělské akademii v Děčíně-Libverdě. Od roku 1891 se systematicky věnoval geologickému mapování Českého středohoří. V této práci pokračoval i ve Vídni, kam se po odchodu na penzi přestěhoval. Vytvořil kompletní soubor map celé oblasti a připravil tak pro své následovníky řadu zásadních podkladů a už v dobách, kdy slovo ekologie bylo zcela neznámým pojmem, se zasazoval proti bezuzdnému drancování nerostných surovin z místních lokalit. Expozice v muzeu představuje návštěvníkům nejen základní informace z Hibschova života, ale i zajímavé ukázky geologických map a sbírku stovek hornin a minerálů, které České středohoří tvoří a lze je zde nalézt. Muzeum se nachází v budově bývalé národní školy nedaleko obecního úřadu v Homoli u Panny. Pracovní doba muzea není stanovena, průvodkyni lze přivolat mobilním telefonem.
Poslední neprozkoumanou oblastí Českého středohoří na Ústecku je levobřežní část nad Ústím. Poměrně hustá síť značených turistických cest a silniček dává možnosti jak pěším tak cyklistům. Cílem našich výletů se může stát Josefínka s výhledem do labského údolí, sklaní útvary Milenci na Vaňovském vrchu, proslulá vyhlídka od Dubického kostelíku nebo Doerellova vyhlídka (Litoměřicko). Na samém okraji Českého středohoří nás zvou k návštěvě bájné Stadice, odkud byl podle pověsti povolán Přemysl Oráč na knížecí trůn.

Stadice


V údolí řeky Bíliny, nedaleko Trmic se nalézá staroslavná ves Stadice. Z ní byl dle legendy povolán na český trůn kněžnou Libuší Přemysl Oráč. Tato pověst se dočkala četných uměleckých zpracování. Ve Stadicích nám ji připomene především pomník z roku 1841. Ten zde nechali postavit Nosticové architektem Fr. Staumannem. Desky s reliéfy jsou dílem sochaře Josefa Maxe. Pomník stojí na Královském poli, které je od roku 1962 národní kulturní památkou. Rozměry Královského pole byly ve středověku základem české polní míry. Ve Stadicích nám pověst připomene Přemyslův statek s pamětní deskou nebo Královský pramen. K pověsti patří i Přemyslova líska, jejíž oříšky byli stadičtí povinni odevzdávat na panovnický stůl.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře -

ze Sutomi do Stadic -Královské pole a vyhlídka na Portu Bohemicu - cyklovýtet

Jitka Otradovcová - 19.03.2007 - 19:35

Výchozí bod: Sutom PARKOVIŠTĚ A PENZION- Březno 4 km - Velemína 300 m po hlavní silnici – k...

Reklama:

Reklama:

České středohoří - informace k místu

České středohoří - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (25.6.2019-25.6.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (25.6.2019-25.6.2019) 25.06.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Hrátky na Šumavě (25.6.2019-25.6.2019)

Hrátky na Šumavě (25.6.2019-25.6.2019) 25.06.2019

V aule základní školy v Železné Rudě.

Školní výlety 2019 s NOVINKAMI v parku Fábula (15.5.2019-28.6.2019)

Školní výlety 2019 s NOVINKAMI v parku Fábula (15.5.2019-28.6.2019) 15.05.2019

Projdete dobrodružnou cestu pohádkovým sklepením za Igráčkem. Navštívíte tvoř...

Výletník doporučuje

Odry

Odry

Město Odry  leží v nadmořské výšce 274 m.n.m. v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový...
Oslavany

Oslavany

Oslavany jsou konečnou stanicí železnice z Brna přes Moravské Bránice.  Leží v...
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Chcete poznat místo, kde se před více jak 150 lety zrodila genetika? Navštivte Mendelovo...
Beroun

Beroun

Královské město Beroun , ležící na soutoku řek Berounky a Litavky, láká k návštěvě nejen svými...

Doporučujeme pro ubytování:

  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.