Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Docela šok - prý hodně škodlivé houby...

I know those people who visited this site...
26.05.18 (BUY CANNABIS ONLINE)

Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace

Welcome to the Best writer Review, Here...
26.05.18 (Best writers reviews)

Diskutuj zde

Reklama

Reklama

Chabařovická pánev

Ústecko

/images/vylet/varvazovsky_opram-f08.jpg Naše putování po Ústecku začneme v těžbou postižené oblasti. Odpověď na to, proč se jí rovnou nevyhneme, je jednoduchá. Počet turistických cílů je zde poměrně vysoký. Nejprve ale nahlédneme trochu do historie.
Těžba uhlí zásadním způsobem ovlivnila krajinu Ústecka. Průmyslová revoluce zasáhla celou oblast poněkud později, ale právě díky levnému zdroji energie z povrchových hnědouhelných dolů a dobrému dopravnímu spojení po Labi byl hospodářský rozvoj velmi rychlý.
Hnědé uhlí se na Ústecku začalo těžit již zhruba v polovině 18. století. První zmínky jsou z roku 1740 o Varvažově a Otovicích. Do začátku 19. století se uhlí těžilo primitivním způsobem. Na uhelných slojích se zakládaly nehluboké jámy, z nichž se těžilo pomocí rumpálu. Od 20. let 19. století byl o toto palivo stále větší zájem v důsledku rodícího se průmyslu. Vytěžené uhlí se nejprve sváželo koňskými povozy. Průlom však znamenalo budování železničních tratí. První byla Ústecko-teplická dráha, zřízená v roce 1858. Vytěžené uhlí se začalo také po Labi vyvážet do sousedního Německa a později využívat i pro domácí průmysl. Rostoucí těžba uhlí také výrazně ovlivnila dopravu na řece, budování přístavu a stavbu lodí.
V 19. století bylo uhlí těženo v ústecko-chabařovické oblasti v malých dolech, velkoplošné dobývání zajišťovaly jen velké společnosti. S neustálým rozvojem průmyslových odvětví nejen na Ústecku těžba rapidně stoupala. V roce 1895 byla v Ústí nad Labem otevřena uhelná burza. Před 2. světovou válkou fungovalo v ústecko-teplické oblasti asi 10 hnědouhelných dolů. Těžilo se hlubinným způsobem, lomové dobývání bylo provozováno pouze okrajově. K výraznému rozvoji povrchové těžby došlo až od poloviny 20. století. Zakládání nových povrchových dolů znamenalo výrazný a nezvratný zásah do okolní krajiny. Došlo k likvidaci řady obcí a osad, nejprve u ústecké městské části Všebořice. Z povrchu země zmizely nejprve Varvažov, Úžín, Roudný, Kamenice a další. Za své vzala i tramvajová trať z Ústí nad Labem do Telnice.
Další zlom nastal s otevřením chabařovického velkolomu v roce 1976. Znamenalo to další brutální zásah do krajiny i životů lidí. Byly zlikvidovány další obce " Vyklice, Tuchomyšl, Hrbovice, Český újezd a další. Na řadě byly i samotné Chabařovice. Na konci 80. let došlo k prvnímu bourání i zde. Nebývalý tlak obcí na samém začátku 90. let však plány těžebních společností zastavil a Chabařovice byly zachráněny. Do prostoru bývalého lomu je dnes napouštěna voda a v budoucnu by zde mělo vzniknout velké jezero a rekreační oblast. S napouštěním jezera se začalo 15. 6. 2001. Jako zdroje vody jsou využity povrchové vody přitékající od Krušných hor soustředěné v blízké nádrži Kateřina. S využitím této soustavy včetně srážek a přítoků by jezero mělo být naplněno během 10 let. K naplnění jezera na kótu 145,3 m n. m. by tak mělo dojít v roce 2011. Pro odvádění nadbilančních vod z povodí jezera a ochranu proti zpětnému vzdutí řeky Bíliny při povodních bude jezero propojeno s řekou Bílinou potrubím v délce 83 m i otevřeným korytem.
Když byla ke konci roku 1996 zastavena těžební činnost v hnědouhelném Lomu Chabařovice, jen málokdo by tehdy dokázal odhadnout další vývoj této problémové oblasti, která se nachází na západním okraji krajského města Ústí nad Labem. Doufejme, že tento smělý projekt nezůstane na půl cesty.

PLÁNOVANÉ PARAMETRY JEZERA

Plocha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,6 ha
Množství vody: . . . . . . . . . . 34,430 mil. m3
Hladina: . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,3 m n. m.
Max. hloubka: . . . . . . . . . . . 22,82 m
Délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 km
Max. šířka:. . . . . . . . . . . . . . . 600 m
Kromě Ústí nad Labem se na Ústecku nacházejí ještě dvě města. Ta byla ještě do nedávna jeho součástí. Město Trmice leží na řece Bílině pod svahy Českého středohoří. Prohlédnout si zde můžeme ulicové náměstí s vodním náhonem, které je ukázkou secesní a historizující městské architektury nebo zámek ve stylu anglické novogotiky. Druhým městem je město Chabařovice, které muselo uhájit svou existenci před nenasytnými rypadlly. V Chabařovicích je pěkné přírodní koupaliště s restaurací a chatovým táborem. Po Chabařovicích nás přivítá Chlumec, kde u Ústředního (jubilejního) památníku začíná naučná stezka Bitva u Chlumce 1813, která nás v 16 zastaveních provází památnými místy napoleonských bitev v roce 1813. U Chlumce se můžeme vykoupat v zatopeném lomu, nedaleko směrem na Telnici nabízí pěkné koupání Varvažovský oprám.

Chlumecko v dobách válečných


Knížecí hraniční hrad v Chlumci patřil k nejstarším a nejvýznamnějším opěrným místům nově vznikajícího českého státního útvaru po příchodu Slovanů. Vybudovali jej Přemyslovci někdy v 9. století. Výhodná hraniční poloha Chlumce způsobila, že se brzy stal křižovatkou obchodu a politickým i hospodářským střediskem východního Podkrušnohoří. V důsledku toho byl však také krutě postihovaným účastníkem krvavých válečných tažení. Již roku 1040 byl svědkem vítězného střetu českého knížete Břetislava I. s německým císařem Jindřichem III. Bájná bitva u Chlumce v roce 1126 měla pro mladý český stát mimořádný význam. Kníže Soběslav I. zde na hlavu porazil početná vojska krále Lothara I. Saského. Nedaleko Chlumce se v roce 1426 odehrála husitská bitva "Na Běhání", jedna z největších středověkých bitev v Čechách. Do naší i evropské historie se Chlumec zapsal vítěznou bitvou protinapoleonské koalice 29. a 30. srpna roku 1813, která předznamenala konec napoleonského tažení Evropou. Chlumec nezůstal ušetřen ani spojeneckých náletů v posledním dni druhé světové války.

Bitva u Chlumce 29. a 30. srpna 1813


Ve dnech 29. a 30. srpna 1813 došlo v okolí obcí Chlumec a Přestanov ke krvavé bitvě mezi francouzským armádním sborem na straně jedné a spojeneckými jednotkami Ruska, Rakouska a Pruska na straně druhé. První den bitvy spojenecká vojska bránila v pronikání postupujícímu francouzskému armádnímu sboru do českého vnitrozemí. Během tohoto prvního dne museli spojenci bojovat s několikanásobnou přesilou, například polovina z asi 12 000 ruských vojáků byla první den zraněna nebo padla. Druhý den se ale spojencům, kterým velel Karel Schwarzenberg, podařilo soustředit dostatečné vojenské síly, které francouzské vojsko obklíčily a zničily. Uniknout zkáze se podařilo jenom několika málo menším jednotkám. Celkem zde zahynulo více než 20 000 vojáků všech armád. Válečné operace zde pokračovaly ještě v měsíci září 1813, kdy se jednotky pod přímým velením francouzského císaře Napoleona I. pokusily proniknout Nakléřovským průsmykem do Čech. I tyto útoky byly odraženy. Vítězství spojenců připomíná v místech bojů řada dobových pomníků. V Muzeu města Ústí nad Labem je od roku 1992 stálá historická expozice k těmto válečným událostem. Od téhož roku se vždy poslední sobotu v srpnu schází v Chlumci příznivci vojenské historie a napoleonských válek od nás i ze zahraničí a konají se zde historické slavnosti.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře -

Reklama:

Reklama:

Chabařovická pánev - informace k místu

Chabařovická pánev - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

GRAND PRIX VINEX 2018 - Výstaviště Brno (26.5.2018-27.5.2018)

GRAND PRIX VINEX 2018 - Výstaviště Brno (26.5.2018-27.5.2018) 26.05.2018

Prestiž této soutěže danou profesionálním provedením umocňují originální ceny...

Chlupatá paterčata budou mít narozeniny (26.5.2018-26.5.2018)

Chlupatá paterčata budou mít narozeniny (26.5.2018-26.5.2018) 26.05.2018

Od loňského jara se pražská ZOO pyšní pěticí gepardů, kterou můžete při její ...

Výletník doporučuje

Vimperk

Vimperk

Město Vimperk je rozloženo v údolí řeky Volyňky v překrásné šumavské přírodě. Malebná poloha...
Jilemnice

Jilemnice

Jilemnice -  město s tradicí, zázemím pro turisty a především v jednom z mála měst...