Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Úštěcko

Litoměřicko a Podřipsko

/images/vylet/ustek-876.jpg Další výlet z Litoměřic si uděláme na severovýchod. Naším turistickým cílem bude město Úštěk a jeho okolí. Přivítá nás malebný zemědělský kraj, zdánlivě pozapomenutý, bohatý na lidovou architekturu. Úštěcko je jako stvořené zejména pro cykloturistiku po vymletých silničkách (třeba i mimo značené cyklotrasy), využívaných pouze místními usedlíky nebo zemědělci. Ráj zde naleznou houbaři, známý rybník Chmelař nabízí rybolov a samozřejmě koupání. Nezapomenutelným zážitkem pak bude výlet po hřebeni Jelečského Sedla.

Od Litoměřic směrem na Úštěk mohou být naší první zastávkou Liběšice. Obec leží na rozhraní Českého středohoří a Dokeské pahorkatiny. První zmínky o obci jsou už z roku 1239. Již od středověku proslula pěstováním chmele. Po třicetileté válce se zde usadili jezuité.
Na místě jejich původní rezidence byl v letech 1738-1752 postaven pozdně barokní zámek podle projektu K. I. Dienzenhofera (dnes ústav sociální péče). Na návsi stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie v empírovém stylu z roku 1816. V obci i jejím okolí je řada zachovalých barokních soch světců - ty se občas stávají předmětem zlodějů. V roce 1679 v Liběšicích krátce pobýval propagátor českého jazyka Bohuslav Balbín.
Severovýchodním směrem nás přiláká výšková dominanta Verneřického středohoří - Sedlo (726 m n. m.). Je to protáhlý vrch sopečného původu s ostrým vrcholovým hřebenem, obklopeným suťovými poli a smíšeným lesním porostem. Na hřebeni je množství skalních výstupů, skýtajících výhledy do podhůří a do České tabule. Je zde vymezena národní přírodní rezervace s lesními porosty pralesovitého charakteru s mohutnými exempláři lip, buků, dubů a klenů. Na skalách roste vzácný kosatec bezlistý Fieberův, svahy jsou posety teplomilnou květenou (jediná lokalita s výskytem hvězdnice alpské v Českém středohoří).
K malebně položenému Levínu se sice kamenem dohodit nedá, ale je opravdu na dohled. Můžeme se k němu vydat po zelené nebo červené turistické trase smrkovým lesem. Přijdeme nejprve do Horní Vysoké. V údolí Habřinského potoka vznikly na počátku 19. století lázně Jeleč (Geltschbad) s mírně radioaktivní chladnou vodou. Zanikly za druhé světové války. Na jejich místě jsou dnes dětské letní tábory a rekreační zařízení. Do Levína nám zbývá už jen kousek, zato do pořádného kopce. Starobylé městečko Levín proslulo v minulosti jako centrum hrnčířství. Nad ním ční pozůstatky hradu ze 13. století a hranolovitá zvonice z roku 1699, postupně upravovaná. Na návsi stojí radnice z roku 1793 a dřevěné lidové stavby. Dominuje jí však pozdně barokní kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1788. Na vnitřní stěně kostela je zazděn klenební svorník z 2. pol. 13. století s nápisem v cyrilici a reliéfem lva (populární "levínský kocour"). Jižně od Levína nad osadou Hradec, na místě bývalého hradiště, se nachází rodinná hrobka průmyslníka Schrolla z Liběšic.
Pravda, už za hranicí litoměřického okresu, ale ještě stále velmi blízko, leží kouzelná Bobří soutěska. Nachází se v údolí Bobřího potoka, pramenícího na úbočí Bukové hory. Tato přírodní památka stojí za návštěvu pro zurčící vodopády a vzácnou květenu, která koryto potoka lemuje. U dna údolí chladnomilnou, při vrcholcích stěn naopak teplomilnou. Ze vzácných druhů uveďme například růži alpskou, měsíčnici vytrvalou či tařici skalní.
Než ztočíme náš výlet zpět k srdci celé oblasti, Úštěku, vezměme to ještě malou oklikou a podívejme se nejprve do vsi Konojedy. Dnes pozapomenutá zemědělská ves je písemně zmiňována již v roce 1057. Původní klášter servitů byl v letech 1739-1758 přestavěn na velký pozdně barokní zámek. Ten je však nyní, po odchodu armády, která jej užívala, notně zpustlý. V areálu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie stojí několik barokních soch. Na návsi potom lidové roubené i hrázděné stavby a empírové domy. Na jihovýchod od Konojed se zvihá Dubí hora (463 m n. m.). Na severozápadním úbočí této národní přírodní památky bylo těžbou odkryto čelo lávového proudu. Jsou zde dobře patrné odlučné sloupce analcimického tefritu, druhotně příčně rozpukané. Mohutné šestiboké až osmiboké hranoly vytvářejí podobu vedle sebe naskládaných "bochníků".
Krátkou zastávku našeho výletu si uděláme ve vsi Starý Týn. Jméno obce napovídá, že své tržiště tu mohli mít už staří Keltové. Ves je též zmiňována již v roce 1057 jako majetek litoměřické kapituly. Je zde jeden z nejcennějších souborů roubené a zděné lidové architektury z 18. a 19. století v Českém středohoří. V roce 1995 zde byla proto vyhlášena vesnická památková zóna.
Do samotného turisticky navštěvovaného Úštěku to máme nyní opravdu jen kousek. S prvními rekreačními chatkami, které míjíme, se nám naskytne pohled na malebné panorama města, které si - trochu opomenuto průmyslovou revolucí v minulosti - zachovalo původní ráz a vyhnulo se brutálním zásahům do historického centra. Pokud jsme po našem výletu příliš utrmácení, můžeme se ještě osvěžit ve vodách rybníku Chmelař. Ten je oblíbeným místem nejen turistů, ale i rybářů, a v posledních letech se na něm odehrávají veselé letní bitvy pirátů. Ale vzhůru do Úštěku, již zdálky nás vábí svou příjemnou maloměstskou atmosférou.
Do města Úštěk můžeme vstoupit třeba od Litoměřic, podél zbytků jedné z městských bran. Ty byly sneseny již v předminulém století, aby nebrzdily narůstající dopravu. Před námi se otevře protáhlé, poměrně úzké náměstí. Vroubily je gotické domy s podloubím, z nichž mnohé se zachovaly v původní podobě, tedy se štítovým průčelím obráceným směrem k rynku. Dominantou města je bezesporu kostel sv. Petra a Pavla. Mohutná budova z roku 1772 je viditelná již zdaleka.
Z období baroka pochází i honosná budova děkanství, připisovaná italskému staviteli Oktaviánu Broggiovi. Její hmota, vysunutá z linie měšťanských domů, tvoří s kostelem působivý celek. Místem nejen turisticky zajímavým, ale v parném letním dni i vysloveně příjemným, jsou efektně osvětlené sklepy úštěckého hradu. Stejně nevšedním zážitkem může být i návštěva tzv. Pikartské věže z 15. století, která je součástí městského opevnění. Některá patra této původně obranné pětipodlažní stavby slouží i jako výstavní síň.
Milovníky židovské kultury určitě zaujme nově zrekonstruovaná synagoga, stojící na západním okraji městské památkové rezervace, v blízkosti osmi bývalých židovských domů. Je odtud překrásný pohled do údolí v jižní části města. Původní židovský hřbitov se však nedochoval.
Také dvojdům čp. 18, zvaný Gotické dvojče, je zajímavý. Především svou dispozicí: obě jinak samostatné části domu spojuje klenutý průjezd.
Nad údolím Loubního potoka se choulí malebné Ptačí domky, postavené na hraně srázu. Jejich sklepy, zahloubené do skály, stejně jako dřevěné pavlače a přístavky, alespoň trochu rozšiřovaly plochu maličkých obydlí.
Jen málo měst a městeček působí v krajině tak malebně jako Úštěk. Jeho silueta se rýsuje již zdáli. Do zorného pole zároveň vstoupí i okolní kopce - Sedlo, Ronov, Vlhošť, Kalvárie, Dubí hora. Ne náhodou nenechali filmaři tuto scenérii bez povšimnutí. Z posledních, umělecky i obchodně nejúspěšnějších filmů jmenujme alespoň Svěrákova Kolju.
Ale ještě dvě turisticky zajímavá místa bychom neměli opomenout, než tuto turistickou oblast chmelnic a polí, lemovanou skalnatými vrchy, opustíme. Po cestě kolem Lučního mlýna nás přivítá ves Ostrá s řadou staveb lidové architektury. Nad ní se pne návrší zvané Kalvárie se skupinou tří kaplí od O. Broggia. Na svahu jsou potom zbytky křížové cesty a barokních pískovcových soch.
Naše turistické putování po Úštěcku můžeme zakončit na nedalekém hradu Helfenburk (Hrádek). Můžeme k němu dojít i po žluté turistické trase z Úštěku podél koryta Hrádeckého potoka. Zřícenina hradu nás překvapí, skryta v lesním porostu. Zde, mezi romantikou dýchajícími zdmi zříceniny skryté v lesích, můžeme naše putování ukončit a přes Úštěk se vrátit zpět do Litoměřic, odkud se vydáme do další zajímavé turistické podoblasti.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře -

Reklama:

Reklama:

Úštěcko - informace k místu

Úštěcko - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (18.1.2019-18.1.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (18.1.2019-18.1.2019) 18.01.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Zoo si užijte i v zimě! (1.12.2018-28.2.2019)

Zoo si užijte i v zimě! (1.12.2018-28.2.2019) 01.12.2018

 „Zvířata u nás nespí tvrdým zimním spánkem, ba právě naopak! V akc...

ZOO Praha (31.12.2018-31.12.2019)

ZOO Praha (31.12.2018-31.12.2019) 31.12.2018

Pražská zoo patří k chovatelské špičce. Světově prosluly například chovy koní...

Výletník doporučuje

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

Ve Frenštátě pod Radhoštěm může strávit dovolenou či víkend každý. Ať rodina s dětmi,...

Doporučujeme: