Partner portálu

Reklama

Reklama

Moravský kras

Moravský kras a okolí

/images/nejnavstevovanejsi/moravsky-kras-.jpg Víte, kde u nás leží více než 1100 jeskyní pohromadě? Ano, v Moravském krasu. Vidět ale můžete jenom čtyři z nich. Sloupsko-šošůvské jeskyně tvoří podzemní propasti a mohutné chodby. Jeskyně Balcarka má zase barevnou krápníkovou výzdobu. Na dno propasti Macocha se můžete podívat poblíž Punkevní jeskyně, kde provedete plavbu na podzemní říčce Punkvě. Kateřinská jeskyně je známá unikátními hůlkovými stalagmity.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras má rozlohu 94 km?. Protože je tu většinou zakázáno jezdit auty, v úseku od Skalního mlýna k Punkevním jeskyním nasedněte na ekologický vláček. Od Punkevních jeskyní k hornímu můstku Macochy zase vede lanovka. Moravský kras je vhodný i pro chůzi, má hustou síť turistických značek, takže se určitě neztratíte. Na Skalní mlýn vede zelená turistická značka z Blanska, začínající u vlakového nádraží. Žlutá značka vás tam přivede ze Sloupu u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ta se u Horního můstku propasti Macocha setkává s červenou značkou, která vede z Rudice.

Jak jeskyně vznikly

Toto největší a nejlépe vyvinuté krasové území v ČR bylo za chráněnou krajinnou oblast vyhlášeno roku 1956. Kras z útesových, i korálových vápenců a dolomitů vtvoří  Moravském krasu jeskyně s krápníky, propasti, závrty a ponorné řeky. Vápence se tu na dně moře uložily v období devonu. Při vzniku jeskyní má největší vliv voda. Rozpouští totiž v sobě oxid uhličitý z atmosféry, nebo z půdního vzduchu a tím se z ní stává slabá kyselina uhličitá. Ta po systému puklin vniká do podzemních komplexů a má schopnost korodovat horniny. Jakmile se dostane do volných prostor, minerální látky z ní krystalizují v podobě sintrů a tak se tvoří i krápníky. Během vývoje krasové oblasti tak dochází k přemodelování místa, které se postupně zvětšuje. Jeskyně jako protáhlé dutiny tvoří krátké prostory, i celé členité a několikapatrové systémy. Tam dominují netopýři, mezi nejpočetnější patří netopýr velký a černý, i vrápenec malý. 

Sloupsko - šošůvské jeskyně

Prohlídku Moravského krasu začneme od severu, komplexem dómů a obrovských propastí ve dvou patrech. Nacházejí se na jižním okraji městečka Sloup. Vstupním portálem a chodbou se dostanete do Nicové jeskyně. Název je odvozený od nickamínkové výzdoby na stěnách, což je vápnitá kašovitá hmota, vzniklá působením mikroorganismů. Trasa pokračuje do Eliščiny jeskyně s úžasnou krápníkovou a sintrovou výzdobou. Její vynikající akustiku vám ukáže reprodukovaná hudba. Tato jeskyně byla zpřístupněna už roku 1881, zbývající část Sloupsko-šošůvských jeskyní se postupně objevila v letech 1889-1915.

Prokopanou chodbou se dále dostanete do nejrozsáhlejší části, Starých skal. Začínají mohutnou Gotickou chodbou, na jejímž konci je 65 metrů hluboká Stupňovitá propast a za ní propast Kolmá. Ozdobou celých Sloupských jeskyní je pak Nagelova propast. Tu matematik J. A. Nagel objevil už roku 1748 a v současnosti je zpřístupněna dvěma můstky. Od stropu k hladině Sloupského potoka ve spodních patrech má hloubku 90 metrů a její půdorys jí řadí k nejmohutnějším v ČR. Trasa vás dál povede Trámovou chodbou, která přejde ve 260 metrů dlouhou Stříbrnou chodbu. Právě z ní se prokopala spojka do Šošůvských jeskyní. Ty tak rozměrné nejsou, mají ale zachovalou krápníkovou výzdobu. Přes Brouškovu pohádkovou síň s unikátním stalagmitovým útvarem „Svícen“ přejdete do Riegrovy síně. Vyvrcholením prohlídky je Černá propast, která vyústí až u hladiny Sloupského potoka v hloubce 70 metrů.

Jeskyně Balcarka

Další jeskyně Moravského krasu leží u Ostrova u Macochy. Jedná se o úchvatný labyrint dómů a propastí s bohatou krápníkovou výzdobou. Uměle proraženou chodbou sestoupíte do nevelkých prostor, kde vás zaujme barevnost sintrových náteků a stalagmitů. První zastávkou jsou 10 metrů vysoké Wilsonovy rotundy. Větší z nich je překrásně modelovaná, kruhová propast. Pak zamíříte do největších prostor, Velkého (Fochova) dómu. Podlouhlou prostoru s rozměry 65 × 20 × 15 metrů zdobí strop s průhlednými stalaktity a záclonami. Pak musíte vystoupat do Galerie a Přírodní chodby, uděláte to však rádi, obě patří k nejkrásnějším částem Moravského krasu. Na stěnách a stropech je bohatá a zachovalá krápníková výzdoba. Následující Dóm zkázy vznikl zřícením stropů jeskynních pater. Z krápníkových útvarů vás tu překvapí vysoký sintrový vodopád a útvary zvané Madona, nebo Kaktus. Prohlídku skončíte v Popelušce, která byla první z objevených částí jeskyně.

Balcarovu skálu v Moravském krasu až do 19. století spojovali se řadou pověr a pověstí. Zkoumat se proto začala pozdě. V červnu 1923 se ostrovskému poslanci Šamalíkovi podařilo proniknout do první podzemní prostory, následující rok objevil další. Jeskyně začal hned upravovat a na Velikonoční neděli roku 1925 byla jeskyně „odevzdána veřejnosti“. I v dalších letech agilní Šamalík za pomoci spoluobčanů pokračoval v průzkumu podzemí. A byli odměněni, začátkem roku 1935 objevili překrásně zdobené prostory, Galerii a Přírodní chodbu.

Propast Macocha

Dejte si pozor! Světoznámá propast Macocha je více než 138 metrů hluboká! Jedná se o největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Macocha vznikla zřícením stropu velké jeskyně a její dno taky proto částečně pokrývá suť. Horní část propasti v Moravském krasu má délku 174 a šířku 76 metrů. Na jejím okraji můžete využít vyhlídkové můstky. První, umístěný v nejvyšším bodě vybudovali roku 1882 a jmenuje se Horní můstek. Druhý se nachází 92 metrů nad spodní částí propasti, pochází z roku 1899 a je z něho velmi dobře vidět na dno, kterým protéká říčka Punkva, napájející dvě jezírka. Horní jezírko má hloubku 13 metrů a shora ho uvidíte. Dolní jezírko vidět není, ukrývá se totiž mezi skalami a jeho hloubka přesahuje 49 metrů. Nachází se tu i nejvzácnější rostlina Moravského krasu z čeledi prvosenkovitých, kruhatka Mattioliho.

Jako první do Machochy v roce 1723 sestoupil minoritský mnich Lazar Schopper. Systematický průzkum Macochy ale v roce 1901 zahájil až Karel Absolon. Výsledkem vědeckých výprav bylo detailní probádání propasti i jeskyní, navazujících na ní. Roku 1914 práce vyvrcholily zpřístupněním suché části Punkevních jeskyní. V letech 1920-1933 pak následovaly objevy vedoucí ke zpřístupnění vodních dómů na ponorné říčce Punkvě.

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně jsou v Moravském krasu nejvyhledávanější. Oblíbíte si je i vy, protože vám umožní dostat se na dno Macochy a zároveň podniknout romantickou plavbu na lodičkách na Punkvě. Prohlídku jeskyní začnete v Předním dómu, jehož vchod hlídá největší stalaktit jeskyní, Strážce. Sifonovitá chodba vede do Hlinitých síní, které sousedí se Středním dómem, u jehož stropu je nepřístupná Krystalová chodba. Za Stalagmitovou chodbou klesnete do Zadního dómu. Odtud se dostanete až na pověstné dno, kde končí Suchá cesta. Můžete se tu ale nadchnout výhledem na Horní a Dolní jezírko.
 
Pak se musíte vydat Mokrou cestou a plavit se po Punkvě na loďkách. Cesta se objevila ve 30. letech, kterou se jeskyňáři dostali z vývěru Punkvy do propasti. První část jeskyní se zpřístupnila roku 1910, plavba se zahájila v roce 1933. Vodní dómy mezi Macochou a Pustým žlebem vznikly činností mocného proudu řeky, která si hledala cestu na povrch. Stropy i stěny proto uvidíte plné dutin, žlábků, rýh a vírových jam. Přes První, Druhé a Třetí jezero a Vodní dómy poplujete k nejkrásnější jeskyni Moravského krasu, Pohádkovému (Masarykovu) dómu. Tady můžete obdivovat podzemní krásy, mohutné stalagmity, stalaktity i stalagnáty, záclony a kaskády. V Brčkové chodbě se střídá mnoho nejmladších útvarů, průsvitných brček, mrkvovitých ztluštěnin s výrůstky všemožných tvarů a s hvězdicemi křivých stropních vláken, heliktitů.

Kateřinská jeskyně

Nalézá se až půl kilometru východně od Skalního mlýna, kousek od Machochy. Patří ke staré výtokové jeskyni, o čemž svědčí nápadné stopy po erozní činnosti vody. Byla bohatým nalezištěm kostí medvědů. Pro veřejnost se otevřela roku 1910. Vchod tvoří gotický portál, kterým se dostanete do Hlavního dómu, největší prostory v Moravském krasu s délkou  97 metrů, šířkou 44 metrů a výškou 20 metrů. Vyniká výbornou akustikou a několikrát do roka se tu proto pořádají různé koncerty. Trasa vás dále povede do Nové jeskyně, kde se pokocháte barevně nasvícenými útvary Čarodějnice a Bambusový lesík. Ten tvoří vzácné a několik metrů vysoké hůlkové stalagmity. Mezi krápníkové útvary patří i Ovečky, Pagoda a Sintrový vodopád. Ten vaši cestu romanticky zakončí.

Jeskyně Výpustek

patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka. Podle záznamů jej navštěvovali již v 17. století mastičkáři, kteří zde nacházeli kosti pravěké zvířeny. V tomto období také předkládá první popis jeskynních prostor mnich Martin Alexander Vigsius. Následovala práce Jana Ferdinanda Hertolda z roku 1669 Tartaro-Mastix Moravie, kde popisuje otvory do chodeb a propastí, které se dosud nikdo neodvážil prozkoumati.

Jeskyně tvoří dvě jeskynní patra prastarého ponorového systému Křtinského potoka, je významnou paleontologickou lokalitou, jedním z mála evropských nalezišť kompletních koster staročtvrtohorní (pleistocénní) zvířeny.

Celková délka všech známých prostor cca 2500 m s výškovým rozpětím (denivelací) 55m V průběhu 20. století byla intenzívně využívána: k těžbě fosfátových hlín, jako vojenské skladiště, německá zbrojní továrna, tajné velitelské stanoviště Varšavské smlouvy a později armádou České republiky až do roku 2002; přesto se některé její části zachovaly v přírodním stavu.

Představuje svoji přírodu i pohnutou historii na 600 m dlouhém návštěvním okruhu, jehož prohlídka trvá 70 minut.

Teplota vzduchu činí 7 – 90 C, relativní vlhkost cca 95%.

V jeskyni je od roku 2010 instalována expozice představující  dlouhou a pohnutou historii této lokality v jednotlivých etapách od doby jeskynních medvědů  a jeskynních lvů po současnost na modelech a replikách. Nově je otevřeno také asi 90 m nových chodeb na prohlídkové trase. 


    

   

 

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře

Reklama:

Reklama:

Přihlášení

Přihlásit se Nová registrace

Reklama

Booking.com

Předpověď počasí

Čtvrtek
Oblačno
4 °C
Pátek
Dešťové přeháňky
6 °C
Sobota
Sníh s deštěm
4 °C

In-počasí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.