Rokycany

První písemná zmínka připomíná Rokycany roku 1110, kdy patřily pražskému biskupovi, který zde měl dvorec. Osídlení místa je však pravděpodobně starší. Biskup si Rokycany udržel po celou předhusitskou dobu. V roce 1399 již Rokycany měly městské hradby a od roku 1406 se řídily pražským staroměstským právem. Na přelomu 13. a 14. století je starý biskupský dvorec nahrazen hradem. Za husitských válek bylo město několikrát dobyto. V roce 1584 Rudolf II. povýšil Rokycany na město královské. V této době se zde dařilo obchodu a dobývání železa. Za třicetileté války však bylo město z velké části vypáleno a v roce 1642 zde došlo k tragické decimaci Mandlonova pluku (viz kapitola Zajímavosti). Průmyslovému rozvoji města v 19. století pak pomohla od roku 1862 i poloha při železniční trati. Město pokračovalo i v železářské tradici. Od roku 1923 zde vzniká rovněž tradice výroby jízdních kol. 7. května 1945 bylo město, ležící při demarkační linii, osvobozeno vojáky americké armády. Městu vévodí kostel Panny Marie Sněžné, původně gotický z poloviny 14. stol., pozdně barokně přestavěný. Empírová věž pochází z roku 1823. Empírová je i stavba Masných krámů pocházející z první poloviny 19. stol. Zdivo středověkého biskupského hradu (jedna z mála ukázek biskupské architektury na našem území) ukrývá ve svých základech budova muzea, které schraňuje především rozsáhlou paleontologickou sbírku a doklady železářství v regionu. Ve městě je zachováno několik cenných, vesměs barokních domů, kterým na náměstí vévodí radnice od pražského stavitele I. A. Palliardiho z let 1804–1808. Mariánský sloup na náměstí je barokním dílem sochaře V. Baura z roku 1770. Z původního několikrát upravovaného městského opevnění se dochovala část hradeb s baštami v severozápadní části města. Renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1609 sloužil původně protestantům. V 18. stol. prošel barokní úpravou. V Rokycanech nejdeme i několik ukázek kvalitní moderní architektury, z nichž jmenujme především objekt hlavního nádraží z let 1929–1931 a budovu Komerční banky z let 1931–1933. Při silnici na Šťáhlavy se nachází Vojenské a historické muzeum na demarkační linii, kde si mohou návštěvníci prohlédnout vozidla, zbraně a výstroj jak československé armády do roku 1938, tak i protihitlerovské koalice i německé branné moci za II. světové války. Při silnici na Svojkovice pomník na demarkační čáře.

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama