Kuks

Obec v údolí Labe, původně lázně založené v těchto místech na konci 17. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, posléze se objekt rozrostl v honosnou rezidenci a centrum společenského života tehdejší šlechtické společnosti. Monumentální barokní komplex, rozložený na protilehlých návrší labského údolí, byl vystavěn v letech 1694-1724. Jednalo se o symetricky komponované celky duchovního života na jižním a světského života na severním břehu Labe. Světská část tvořená zámkem, lázněmi, hostincem, divadlem a dalšími objekty je dnes v torzu. Dnešní památkové rezervaci dominuje špitální kostel Nejsv. Trojice od G. B. Alliprandiho, vystavěný v letech 1707-1710, na terase před kostelem stojí 8 soch Blahoslavenství, sochy andělů Blažené a žalostné smrti a socha Náboženství z let 1712-1718. Před budovou ke kostelu přilehlého špitálu Milosrdných bratří, vystavěného v letech 1708-1716, stojí 12 alegorií Ctností a 12 alegorií Neřestí vzniklých v letech 1715-1718. Tyto sochy patří mezi vrcholná díla mistra Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny. V severním křídle špitálu je umístěna rekonstruovaná lékárna s původním inventářem z doby kolem roku 1740. Na konci srpna každoročně Kuks ožívá festivalem barokního divadla pod názvem Theatrum Kuks.

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama