Knovíz

Obec ležící jihovýchodně od Slaného je doložena již v roce 1088 v majetku vyšehradské kapituly. Ve svahu nad potokem zde bylo v letech 1892 – 1893 nalezeno a prozkoumáno sídliště lidu popelnicových polí. Nalezena byla keramika a bronzové předměty z mladší doby bronzové. Dle místa nálezu byla tato kultura nazvána knovízská. Její osídlení je patrné ve středních a severozápadních Čechách. Z některých nálezů lze doložit rituální lidojedství.
Nad obcí se tyčí původně gotický kostel Všech svatých ze 14. století. Upraven byl v roce 1846. V presbytáři se dochovala původní gotická klenba. Hlavní oltář je vyzdoben obrazem Všech svatých od J. Heřmana. V obci se nachází rodiště revolucionáře roku 1848 a přítele K. H. Máchy – Aloise Pravoslava Trojana (1815 – 1893).

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama