Buchlovice

Buchlovice leží asi 9 km západně od Uherského Hradiště na jihovýchodním okraji Chřibů pod trojicí vrchů – Holým kopcem, Buchlovem a Modlou. Na katastru obce se nachází sídliště z mladší doby kamenné. Mezi významné archeologické lokality dále patří halštatské opevnění Holý kopec. První písemná zmínka o Buchlovicích je z r. 1202. R. 1514 jsou poprvé připomínány buchlovické vinice. Ves rychle střídala majitele, v r. 1540 prodána pánům ze Žerotína, majitelům Buchlova. Od té doby byly Buchlovice součástí buchlovského panství. V následujících stoletích trpělo městečko válečnými událostmi a bylo značně zpustošeno. Při vyslovení názvu Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a další. Buchlovice jsou jednou z bran do Chřibů, výchozím místem turistických stezek i cyklotras. Jejich okolí nabízí výlety bohatstvím smíšených lesů s přírodními útvary a historickými památkami, mezi něž patří klášter s bazilikou na Velehradě, zřícenina hradu Cimburka či velkomoravské hradisko sv. Klimenta. Nejvýznamnější památkou je zámek a park, dále farní kostel sv. Martina, kde jsou v bočních zdech lodi zasazeny náhrobky Zástřizlů přenesené z kaple sv. Alžběty. Zajímavý je osud soch sv. Cyrila a Metoděje a sv. Petra a Pavla, které jsou umístěny před kostelem. V r. 1908 je zakoupil Leopold II. Berchtold v Brně, když byly při regotisaci sejmuty z průčelí svatopeterského dómu. Tyto hodnotné barokní sochy jsou dílem olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera z r. 1748. Jednopatrová budova fary (č.p. 279) naproti kostela pochází z r. 1672, kříž u kostela z 19. stol. Kaple sv. Alžběty byla r. 1519 postavena jako kostel Českých bratří a zasvěcení sv. Alžbětě získala až po předání katolické církvi a přestavbě v r. 1644. Při vnější zdi kaple byl na vlastní přání pohřben mezi prostý lid Bedřich Všemír Berchtold. Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici pochází z 18. stol. Buchlovice mají dlouholetou vinařskou tradici. Vína z místních vinohradů i celého Slovácka našla důstojný stánek v zámeckém sklepě, kde lze navštívit Galerii vín a zúčastnit se ochutnávky vysoce kvalitních vín s odborným výkladem a možností zakoupení vystavených vín. Obec Buchlovice žije bohatým kulturním životem. Ze zajímavých akcí můžeme připomenout např. květnovou besedu u cimbálu u fuchsií, červnové Kosecké písně, kulturní léto, které probíhá na zámku v červenci a srpnu, zářijové zpívání s vínem ad.

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama