Jirkov

JIrkov

Město Jirkov leží v oblasti Mostecké hnědouhelné pánve, která podstatným způsobem negativně ovlivňuje přírodu v této oblasti. Přesto zde můžeme najít mnoho krásných míst, kde se dochoval ať už původní les či květena typická pro region severozápadních Čech. Blízké Krušné hory nabízejí výborné podmínky pro turistiku a cykloturistiku, za návštěvu rozhodně stojí nedaleký zámek Červený Hrádek.

Historie města

Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II., v jehož zájmu byla kolonizace lesů v pohraničních horách, není ničím podloženo. Kolem roku 1300 zde však už stál gotický kostelík, neboť Jirkov skutečně vznikl jako kolonizační ves na česko-saském pomezí. Kroniky se o zdejší lokalitě střídavě jako o Borku nebo Jurkově zmiňují až v letech 1321 a 1337. Historické záznamy o osadě Jurkov poprvé bezpečně hovoří teprve v roce 1352. Mnohými kronikáři uváděná tvrzení, že Jirkov vznikl jako podhradí strážního hradu Borku, údajného pozdějšího Červeného hrádku, jsou již vyvrácená. Hrad vznikl až počátkem 15. století.

Památky města

Ještě na začátku 20. století měl Jirkov 4 kostely: hřbitovní kostel sv. Anny, evangelický kostel a židovskou synagogu a děkanský kostel sv. Jiljí. Annenská kaple z roku 1696, která stála v dnešním parku před základní uměleckou školou, byla zbourána v roce 1966. Počátkem 80. let byl zlikvidován i evangelický kostel z let 1861-63, na jeho místě v Jezerské ulici dnes stojí rodinné domky. Do dnešní doby se v ul. 5. května zachoval objekt synagogy z roku 1840. Přestože ji Němci během 2. světové války nezbourali, už od konce 40 let v ní působí sběrna odpadových surovin. Všechny rány osud nakonec přečkal jen nejstarší objekt v Jirkově, kostel sv. Jiljí.

Kostel sv. Jiljí

Kostel stojí na místě raně gotického obranného kostelíka z doby kolem roku 1300. Byl zbudován na opevněném ostrůvku v řece Běle a byl přístupný jen po mostě. V roce 1568 byl nově postaven, původní části stavby se dochovaly. Kolem roku 1748 byla na jeho jižní straně přistavěna Červenohrádecká kaple, v roce 1748 přibyla kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z náměstí, dnes zazděným.  Více..

Městská vež

V roce 1516 po sobě majitel panství Lorenz Glatz zanechal testament, v němž mimo odkazu hmotného dědictví dceři Anně a jejímu manželovi Šebestiánu z Veitmille zároveň ukládá, aby oba společně nechali u jirkovského kostela postavit věž. Muselo však uplynout třicet dva let, než se začal dosavadní kostelík na jirkovském náměstí přestavovat do podoby, jakou známe dnes i my. Za další dva roky byly položeny základní kameny ke stavbě věže, přimknuté k severní straně kostela. Její výstavba trvala pět let (1540–1545). Zpřístupněna byla až v roce 1582. Od června roku 2003 je 23 m vysoká Městská věž otevřena veřejnosti nejen jako vyhlídka, její interiér je zároveň výstavními prostory česko-německých společných výstav.

Zámek Červený Hrádek

Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno – Červený hrádek.  Panství roku 1646 převzal Jan Adam, syn Jana Hrzána. Pozdější žatecký hejtman, český místodržící a nejvyšší lovčí a říšský hrabě (od roku 1660) tak držel v rukou neopravitelnou zříceninu. Přesto přistoupil k její renovaci a na částech původní stavby nechal zbudovat nový objekt. Včetně přípravných prací trvala stavba zámku 20 let (1655-1675). Tehdy získal svou dnešní podobu. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a bylo zde vybudováno Vzdělávací zařízení a centrum cestovního ruchu. Své sídlo tu má Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace, která toto zámek spravuje. V zámku je nekolik expozic a prohlídkový okruh. 

Morový sloup s pietou

Barokní pískovcový sloup s Pietou stojí od roku 1965 u kostela sv. Jiljí. Předtím byl původně na náměstí u radnice, zhotovit jej nechal jirkovský měšťan Matěj Seeman v roce 1695 na paměť přežitých hrůz třicetileté války. Autorem díla je Jan Brokoff, který v letech 1687 a 1688 působil na zámku Červený Hrádek. Další jeho skvostné dílo, socha Jana Nepomuckého z roku 1708 stojí u řeky Běly v Nábřežní ulici.

Radnice

Dvoupatrová nárožní budova má pozdně klasicistní podobu z roku 1840. Byla zbudována na místě původní radnice z roku 1581, což dokládá zachovaný průjezd a místnosti v přízemí. Úprava do dnešní podoby proběhla v roce 1957, rekonstruována byla v letech 1997-98. V budově sídlí městský úřad.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Další skvostné dílo Jana Brokoffa, socha Jana Nepomuckého z roku 1708, stojí u řeky Běly v Nábřežní ulici. Sochu nechal zhotovit jirkovský měšťan Ferdinand Küttner na paměť zázračného ušetření jeho domu při rozsáhlém požáru, který Jirkov uchvátil 20. května 1708. Majitel domu tehdy Janu Nepomuckému přísahal věrnost, pokud dům zůstane nedotčen. Svůj slib splnil.

Kašna

Kašna pochází z 2. poloviny 18. století. Původně na vrcholu nesla sošku Herkula, která se v průběhu druhé poloviny 19. století stala součástí exterieru pozemku vily jistého chomutovského továrníka.

Dům č.15

Jedním z nejstarších zachovaných domů je dnešní restaurace Na Růžku. Původně empírový zájezdní hostinec byl postaven před rokem 1800. Ke svému účelu slouží dodnes, kromě tradiční pivnice jsou v objektu další dva bary.

Kludského vila

Vila ve Vinařické ulici, dnes obklopená panelovými domy, v současné době slouží především jako družina Základní školy ve Studentské ulici. Původně byla poslední budovou v Jirkově u silnice spojující město se Starými Vinařicemi. Nad vstupní bránou je zděný oblouk, kterému vévodí dvě sochy šelem, lva a lvice. Není tomu náhodou. V roce 1920 vilu včetně okolních budov a pozemků od Melitty Kühnové koupil majitel světoznámého cirkusu Karel Kludský. Pozemek užíval především jako zimoviště zvířat. Po smrti Karla Kludského 8. srpna 1927 převzal cirkus jeho stejnojmenný syn a pozemky kolem vily cirkus využíval ještě mnoho dalších let.

Dům čp. 19

Jirkovskou raritou je jednopatrový dům čp. 19 v Příčné ulici. Byl několikrát dobově přestavován, avšak zůstalo zachováno jeho hladké secesní průčelí s renesančním výklenkovým sedačkovým portálem saského typu s kartuší s písmeny „AO“ a letopočtem 1617.

Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie Pomocné ve Vinařicích. Kaplička je obdélná, plochostropá, s polygonálním závěrem a cibulovitou věžičkou. Původně stála v centru obce, dnes je na jejím dolním okraji. Spodní část vsi musela v 70. letech ustoupit výstavbě panelového sídliště.
Relativně malou kapli stavěli Vinařičtí 6 let (1767 – 1773). Stavba byla několikrát přerušena pro nedostatek peněz, způsobený neúrodou. Zchátralou kapličku nechalo město v roce 1994 rekonstruovat, 28. září 1996 byla znovu vysvěcena.

Městské sklepy

Z větší části zachované městské historické sklepy v Jirkově vznikaly v letech 1555 – 1595. Byly v pískovcovém pahorku hloubeny na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic. Podobných důlní děl je v České republice pět, jirkovské podzemí je z nich nejstarší. Sklepy jsou cenné jak z geologického hlediska, tak z pohledu historiků, neboť sklepení je jediným, i když němým svědkem nejvyšší dějinné prosperity Jirkova. Není náhodou, že sklepy byly hloubeny v době, kdy Karlovic v jejich sousedství otevřel a úspěšně provozoval doly na kamencovou břidlici. Sklepy měly původně až 150 oddělní. V první polovině 19. století došlo k jejich prvnímu většímu narušení, když nad jejich západní částí Jirkovští postavili velký měšťanský pivovar a zároveň se po stržení hradeb začalo město rozrůstat. I přesto až do května roku 2006,kdy byl na místě zbouraného pivovaru postaven hypermarket Tesco, valná většina podzemních prostor zůstala v nezměněné podobě. Sklepy měly původně až 150 oddělní. V první polovině 19. století došlo k jejich prvnímu většímu narušení, když nad jejich západní částí Jirkovští postavili velký měšťanský pivovar a zároveň se po stržení hradeb začalo město rozrůstat. I přesto až do května roku 2006,kdy byl na místě zbouraného pivovaru postaven hypermarket Tesco, valná většina podzemních prostor zůstala v nezměněné podobě. Od roku 2004 byly sklepy odbornou firmou Speleo Semily sanovány a ve spolupráci s městem připravovány pro otevření veřejnosti, k němuž dojde počátkem května 2006.

Volný čas

Ke volnočasovým aktivitám obyvatel slouží nově zrekonstruované koupaliště na Červeném Hrádku koncipované jako sportovní areál zdraví. S ohledem na počet obyvatel mikroregionu je dále využíván i nedaleký areál koupaliště Kamencového jezera u Chomutova, k zimním sportům lyžařské areály v Pyšné, Mezihoří i na Klínovci. V Jirkově a okolí jsou již řadu let užívány značené i neoficiální cyklostezky.

www.jirkov.cz

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Litoměřice

Icon 28.01.2021

Litoměřice ale nejsou jen městem bohaté historie, ale i městem kultury a sportu. Můžete vy...

Celý článek

V Jindřichově Hradci je vždy krásně

Icon 09.04.2021

Zažij historické příběhy Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – v létě ožije výstavo...

Celý článek

TRUTNOV – Krkonoše i Adršpach na dosah

Icon 10.06.2021

Královské věnné město Trutnov leží v údolí horské řeky Úpy a na přilehlých návrších, v zal...

Celý článek

Královské město Kolín

Icon 31.12.2020

Královské město Kolín, poprvé připomínané roku 1261, má bohatou historii a v současnosti p...

Celý článek

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Icon 11.04.2021

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je město v okrese Praha-východ. Žije ...

Celý článek

Vsetín

Icon 08.03.2021

Město Vsetín leží na úpatí Beskyd a Javorníků v údolí řeky Vsetínské Bečvy, která jej pomy...

Celý článek