Partner portálu

Reklama

Reklama

Úvodní stránka > Novinky

Tipy na výlety a aktuality

Reklama

<< 1  2  3  4  ...  361  [362]  363  364  365  366  367  >>

Západní TIBET – Ladak


15.03. 2007

Slavnost v klášteru Himis(Brno 9. 3. 2007) Díky tomu, že západní část Tibetu již leží na území Indie, dochovalo se zde, na rozdíl od Čínou okupovaného Tibetu, velké množství budhistických klášterů a památek. Toto území se jmenuje Ladakh (Západní Tibet v indickém státě Džamú a Kašmír) a jejími obyvateli jsou Tibeťané. Území sousedí s Kaschmirem a proto i zde panuje silné napětí. Po jediné silnici, vedoucí údolím řeky Indus, často narazíte na kolony indické armády. Oblast leží vysoko v horách a nadmořská výška zde prakticky neklesne pod 3000 m n. m. Však se sem také dostanete buď letadlem anebo autobusem přes druhé nejvyšší sedlo se silnicí na světě – 5295 m n. m.
Zajímavou výstavu s názvem Západní TIBET – Ladak připravili brněnští památkáři. V roce 2005 byla zahájena spolupráce brněnských památkářů při záchraně klášterů v oblasti Ladaku. Jedná se zejména o pomoc při stavebně historickém průzkumu, statickém zajištění objektů i restaurování poškozených nástěnných maleb. Informace o této činnost bude rovněž součástí výstavy.
Výstava si klade za cíl přiblížit současný život Ladačanů, silně ovlivněný přirozeně přijímanými tradicemi i drsným prostředím, ve kterém žijí. Co jedí, jak se oblékají a krášlí, jak pracují i odpočívají a baví se, jak uctívají své bohy – to všechno chce výstava alespoň náznakem ukázat.
Na výstavě bude prezentována řada předmětů běžné denní potřeby, náboženských objektů včetně náznaku oltáře. Reprezentativní je vystavená sbírka thangk – speciálně malovaných náboženských obrazů. V průběhu výstavy budou pořádány komentované prohlídky, při nichž mohou zájemci rozšířit svoje znalosti konzultací s odborníky. Termíny těchto speciálních prohlídek budou předem oznámeny. Výstava potrvá do 7. dubna.

Výstava Západní TIBET – Ladak

Galerie Sklepení, nám. Svobody 8, BRNO
Otevřeno je od úterka do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

- MiM -

Kulturní akce

Vlajka pro Tibet


15.03. 2007

Slavnost v sídle tibetské exilové vlády v indické DharamsaleDne 7. října 1950 vtrhlo do Tibetu 30 000 vojáků čínské Lidové osvobozenecké armády (LOA). Malá tibetská armáda se zastaralými zbraněmi a vybavením se jim statečně postavila na odpor, ale brzy byla poražena.
Po dobu trvání čínské okupace zahynulo v důsledku hladomorů, poprav, věznění nebo při neúspěšných povstáních pravděpodobně víc než milion Tibeťanů. Tisíce dalších, včetně 14. dalajlamy, byly donuceny odejít do exilu.
10. března 2007 si lidé na celém světě připomenou 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Také v České republice si tento den připomínáme dnes již celosvětovou akcí Vlajka pro Tibet, kterou mohou podpořit městské části, obce, města a kraje vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budovách příslušných úřadů. V rámci Dnů Tibetu jsou také v březnových dnech pořádány akce na podporu Tibeťanů (výstavy, přednášky, koncerty atd.). Seznam měst a obcí, které 10. března vyvěsí tibetskou vlajku a program na podporu Tibeťanů naleznete na www.tibinfo.cz.

Povstání ve Lhase v roce 1959

Losar, tibetský Nový rok (je jako západní velikonoce pohyblivým svátkem, který obyčejně připadá na únor nebo březen), už tradičně znamenal začátek třítýdenního modlení a veselic. Navzdory politickému napětí nebyl počátek roku 1959 výjimkou. Na svátky přicestovaly do Lhasy podle očekávání tisíce poutníků, obchodníků, řemeslníků a hodnostářů a navíc dorazilo asi sedmnáct tisíc mnichů na Velké modlení (Mönlam), které následovalo po Losaru. Spolu s deseti tisíci uprchlíky utábořenými mimo město bylo ve Lhase asi sto tisíc lidí, tedy dvakrát tolik než obvykle...
Dalajlama neustále žádal o klid, ale jeho výzvy zůstaly nevyslyšeny. Lhasa se rychle měnila v potenciální bojiště a nervózní majitelé domů se začali připravovat na dlouhé obléhání. Zásobili se jídlem, ohradili ploché střechy ostnatým drátem a sami se opevnili pytli s pískem a solí. Ve vzduchu bylo nadšení, které však věštilo katastrofu, neboť Tibeťané začali věřit, že jsou nepřemožitelní. Byli přesvědčeni, že Číňany ze Lhasy vyženou stejně jako vyhnali v roce 1912 Mandžuy a že stejně jako tehdy završí porážku nepřátel ženy, které je budou kamenovat z domovních střech. Nikoho nenapadlo se zamyslet nad tím, že porážku Číňanů v roce 1912 umožnila pouze revoluce v Číně, čínské jednotky jsou spořádané a dobře vycvičené a že Číňané rozmísťují do strategických palebných postavení minomety a kulomety a celé lhaské údolí je obklíčeno těžkým dělostřelectvem. Jakou naději měli Tibeťané vyzbrojení zastaralými moždíři, malým dělem z 1. světové války a hromadou pušek, holí, kamenů a nožů? Lidová osvobozenecká armáda neponechávala v blížícím se střetnutí s lidmi nic náhodě...
Jeho Svatost se setkal s vůdci z lidu a naléhal, aby rozvášněný dav uklidnili. V poslední zoufalé snaze dokonce napsal Ngaphöovi (který se teď víc než kdy předtím stavěl na stranu Číňanů) a nabídl, že pokud tím zabrání masakru obyvatelstva, sám se Číňanům vydá.
Když ráno 17. čekal na Ngaphöovu odpověď, lidé spatřili, jak se ze severu a z východu k městu blíží stovka čínských nákladních aut. "V paláci všichni vycítili," napsal dalajlama, "že nastává konec." Orákulum při konzultaci vykřiklo: "Jdi! Jdi! Dnes v noci." Krátce nato byly na Norbulingku vypáleny dva šrapnely, které vybuchly v zahradě. Kabinet poté rozhodl, že dalajlama musí odejet, a okamžitě se začalo s přípravami na útěk...
Dalajlama v té době nezamýšlel pokračovat až do Indie, ale chtěl se zastavit poblíž hranice a pokusit se znovu začít s Číňany jednat. Avšak 24. března ho na cestě zastihla otřesná zpráva, že nakonec přece jen došlo ke katastrofě, které se tolik snažil předejít. Lhasa ležela v troskách a tisíce jejích obyvatel bylo povražděno...
Všichni ve Lhase očekávali, že Číňané budou zuřit, ale nikdo si neuměl představit, že jejich skutečná reakce bude tak divoká a barbarská, ani že by mohla vyústit v podobné krveprolití.
Útěk se podařilo udržet v tajnosti a dalších osmačtyřicet hodin uplynulo v horečnatém neklidu. Dne 20. března Číňané o dalajlamově odchodu stále nevěděli, ale přesto ve dvě hodiny ráno, když většina Tibeťanů spala, začali z opevněných pozic ostřelovat Norbulingku. Tibeťané byli zaslepeni dýmem a neviděli, kdo na ně útočí, ani odkud střely dopadají. S bombami se předtím ještě nikdy nesetkali. Než se rozednilo, mezi hořícími troskami paláce a okolních chrámů ležely stovky mrtvých a raněných. LOA si své vítězství navíc pojistila tanky a obrněnými vozidly, a vojáci uboze vyzbrojené tibetské obránce odrazili a zahnali k řece, jejíž silný a vířivý proud s sebou mnohé z nich strhl. Vojáci si nebyli jisti, kde dalajlama je, a začali hledat jeho mrtvolu. To, že uprchl, pochopili až druhého dne. Pozemní jednotky a průzkumné letouny okamžitě zahájily pronásledování, ale bylo již pozdě...
Jakmile dělostřelectvo začalo ostřelovat Potálu, lékařskou fakultu na vršku Čagpori a ohromný klášter Sera, Tibeťané rozpoutali pouliční boje a zpoza narychlo vztyčených barikád z nábytku a vyrvaných dlažebních kamenů házeli do čínských budov podomácku vyrobené zápalné bomby. Tisíce jich pozabíjeli čínští ostřelovači, kteří pálili z chráněných pozic na střechách. Kláštery, školy a mnohé obytné budovy byly rozbity šrapnely a více než deset tisíc lidí, kteří přežili, našlo úkryt v nejposvátnější budově ve Lhase, jedné z nejuctívanějších svatyň Asie, v chrámu Džókhang.
Dne 22. března krátce po svítání začala LOA zasypávat Džókhang šrapnely a kulomety ostřelovat civilisty utábořené na náměstí před jeho vchodem. Na scéně se objevily tři čínské tanky. Kolem poledního začal poničený chrám hořet a kolem tanků zůstaly hromady mrtvol. Po celém městě leželo deset až patnáct tisíc mrtvých...

Z knihy Mary Craigové: Krvavé slzy. Čínská okupace Tibetu 1951-1991(více na www.dharmagaia.cz) ISBN 80-86685-39-X

Brundibár poprvé v Třebíči


07.03. 2007

Zadní synagoga v Třebíči(Třebíč 2. 3. 2007) Brundibár je dětská opera, která byla pětapadesátkrát sehrána dětmi v Terezíně, jichž naprostá většina byla posléze zavražděna nacisty ve vyhlazovacích táborech. Jádrem děje opery je pohádkový souboj dobra se zlem, kdy ústřední postava flašinetáře Brundibára představuje samotného Adolfa Hitlera.
Opera bude sehrána ve čtvrtek 8. března 2007 v 16.00 hodin v prostorách Zadní synagogy v Třebíči a bude věnována nejen památce terezínských dětí, ale také památce všech obětí holocaustu. Akce je také vzpomínkou na noc z 8. na 9. března roku 1944, kdy se v osvětimských plynových komorách odehrála největší hromadná poprava československých občanů za celých šest let německé okupace. Tehdy bylo zavražděno 3792 židů deportovaných z Terezína.

Program

Úvodní tanec třebíčského tanečního souboru Yocheved pod vedením Kamily Malé
Brundibár – opera hraná dětmi v terezínském ghettu (autor hudby Hans Krása, autor libreta Adolf Hoffmeister)
Verše terezínských dětí
Hebrejské a lidové písně v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru pod vedením sbormistryně Zdenky Fléglové

Jak to bylo o Purimu?

V sobotu 24. února 2007 se v Zadní synagoze v Třebíči uskutečnila oslava nejveselejšího židovského svátku PURIM, kterou organizovalo Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč.
Na akci, která začala v 17.00 hodin se přišlo do Zadní synagogy podívat přes sto návštěvníků. Diváci měli možnost zhlédnout zajímavou a netradiční směs hudby, tance a vyprávění.
Program zahájila taneční skupina Yocheved z Třebíče dvěma veselými židovskými tanci, při kterých měli na obličejích, pro tento svátek typické, škrabošky. Následoval krátký vstup panů Achaba Haidlera (přední český hebraista, herec a ředitel divadla v Ústí nad Labem) a Michala Foršta (kantor Židovské obce v Plzni), kteří diváky zasvětili do původu a tradic tohoto nevšedního svátku. V rychlém sledu se pak střídaly hudební vstupy ostravské klezmerové skupiny Adash Klezmer Ostrava s vyprávěním Achaba Haidlera.
Zajímavou součástí oslavy bylo rozbalení svitku královny Ester, ze kterého čantoval Michal Foršt. Diváci rovněž měli možnost ochutnat tzv. Hamanovy uši, což je pečivo, typické pro tento svátek, program pak uzavřela taneční skupina Yocheved. Podle ohlasů spokojených diváků se akce vydařila.

Tereza Šromová, Kulturní vzdělávací a informační zařízení města Třebíče

Kulturní akce

Welzlovo filmobile 2007


02.03. 2007

Recesistický závod čtyřspřeží s lidskou posádkou(Zábřeh 26. 2. 2007) Přehlídka filmů o cestování Welzlovo Filmobile 2007 ukončila (17. 2.) letošní, již čtvrtý, mezinárodní ročník zábřežského festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů Welzlování. Ve čtyř blocích se četným návštěvníkům kina Retro od rána 17. února postupně představovaly přes dvě desítky filmů, které prošly sítem výběru pořádajícího Klubu filmových amatérů a cestovatelů Zábřeh. Diváky, porotu i filmaře prostřednictvím e-mailu pozdravil i nepřítomný předseda klubu Martin Strouhal, který je v těchto dnech na humanitární expedici na bídou sužovaném Haiti.
   Kromě velkého množství dodaných snímků o rostoucí prestiži festivalu mluví i fakt, že kromě českých filmařů zde představili svá díla také cestovatelé z Holandska, Itálie, Francie a Rakouska – mezi festivaly podobného typu jev spíše výjimečný.
   Mezi uvedenými filmy upoutal například rakouský snímek 3 x Atacama, různý pohled na známou chilskou poušť, dále film představující Liparské ostrovy, dále zajímavý snímek o expedici za bílým žralokem či pohled na tradiční výroční trh ve francouzském Saugues.
   Před osvědčenou porotou, kterou tvořili Lenka Poláková, šéfdramaturgyně Centra publicistiky a dokumentaristiky České televize, hudebník a cestovatel Martin Kratochvíl, Miroslav Tuščák, dramaturg, scénárista a metodik pro neprofesionální film v ČR, Ctirad Štipl prezident českého výboru UNICA (mezinárodní organizace filmových amatérů), a Jan Šmíd, místopředseda pořádajícího Klubu filmových amatérů a cestovatelů Zábřeh, tak stál nelehký úkol určit vítěze Filmobile 2007. Tím se nakonec stal Leoš Ryška a jeho Dopis z Indie, pojednávající o českém misionáři, působícím v Indii už několik desítek let.
   Na druhém místě skončil Jean-Pierre Hue z Francie a jeho Plus La Récolte Est Bonne (Čím víc se urodí, tím lépe), sonda do života obyvatel Afriky. Třetí oceněný snímek, lakonicky nazvaný Antarktida autora Vlastimila Žána velmi poutavě představil výstavbu první české vědecké základny na tomto kontinentě.
   Komise rozdala také čestná uznání – za námět je získal Bohumil Cihla (film Kamarádi o dvou horolezcích z Beskyd), za originální přístup Ital Rolf Mandolesi (film Change o prolínání tradic a moderních trendů v Číně) a ze kameru Tomáš Kubák (film Nepál, představující toto himálajské království).
   Velká různorodost snímků také v závěru přehlídky vedla k diskuzi o budoucím směřování stále kvalitnější přehlídky, nemálo podporované Městem Zábřeh, Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury ČR i četnými zábřežskými firmami. Jak od pořadatelů festivalu zaznělo, dá se v budoucnu uvažovat o změně propozic a stanovení maximální délky filmů či vytvoření kategorií.

Radek Suchomel

Foto: součástí festivalu Welzlování je i recesistický závod čtyřspřeží s lidskou posádkou

Purim v Třebíči


26.02. 2007

Hebraista Achab Haidler v akci(Třebíč 21. 2. 2007) Nejveselejší židovský svátek PURIM se uskuteční v sobotu 24. února 2007 v 17.00 hodin v prostorách Zadní synagogy v Třebíči. Na programu je ukázka tradičních purimových zvyků, čtení a vyprávění purimových legend. Program obohatí klezmerová hudba. Jelikož tradiční součástí svátku PURIM je také karneval, bude se hrát, zpívat a možná i tančit…

Účinkují:
Mgr. Michal Foršt – kantor Židovské obce v Plzni
Achab Haidler – hebraista a herec, Ústí nad Labem
Klezmer Adash Ostrava – klezmerová kapela
Taneční skupina Yocheved – Třebíč
br />
Židovský svátek PURIM se tradičně slaví 14. dne hebrejského měsíce ADARU. V našem kalendáři tento den připadá letos na 4. 3. 2007.
PURIM je nejveselejší židovský svátek jehož obsah souvisí s textem biblické knihy Ester, ve které se mluví o úkladech proradného vezíra Hamana proti Židům v Perské říši za vlády krále Achašveroše (4. st. Př. n. l.).
Podle legendy nechal král Achašveroš uspořádat mnohadenní oslavy. Značně posilněn vínem pak nechal přivést svou ženu Vašti v Evině rouše, aby se všichni přítomní mohli přesvědčit, jak krásná ve skutečnosti je. Vašti pochopitelně odmítla a byla vyhnána z paláce. Achašveroš si po nějaké době uvědomil, že bez královny se mu těžko žije a rozeslal posly po celé své říši, aby mu přivezli tu nejkrásnější dívku, kterou v zemi naleznou. V té době žil v perské říši židovský exulant Mordechaj s krásnou neteří Ester, ta se stala perskou královnou, ale na strýčkovu radu neprozradila svůj původ. Její strýc Mordechaj se stal královým rádcem a věrným přítelem. Po čase se Achašverošovým prvním ministrem stal Hamán, který nenáviděl Židy a rozhodl se je vyhladit. Po nějaké době získal i králův souhlas a společně se svými stoupenci házeli „losy“, aby určili nejpříhodnější den pro tento strašný čin. O jeho plánech se dozvěděl Mordechaj. Ten to pověděl své neteři, královně Ester a ta v pravou chvíli uspořádala hostinu, na které krále dostatečně opila a prozradila mu tajemství svého původu a prosila jménem svého národa o pomoc. Král jejímu přání, jakožto přání milované osoby vyhověl a proradného Hamána dal pověsit na šibenici.
Nejznámějším a zároveň nejočekávanějším purimovým zvykem je karneval, který začíná zpravidla už při večerním čtení megily (svitek knihy Ester) v synagoze. Děti i dospělí se oblékají do často velmi bizardních kostýmů a nikdo při zmínce Hamanova jména nezapomene zatleskat, nebo zadupat nohama do země, aby tak navždy vymazal hříšníkovo jméno. Pojídají se takzvané Hamanovy uši – trojhranné koláčky s povidlovou, makovou, nebo datlovou náplní. Na svátek Purim existuje také jeden všemi velmi vítaný příkaz – opít se na Purim tak, že nerozeznáte rozdíl mezi požehnaným Mordechajem a prokletým Hamánem. Učenci se snaží vysvětlit hloubku tohoto příkazu poukazem na oslavu dobra a zatracením zla, ale druhý den bolí hlava všechny stejně.

Tereza Šromová

Peklík Houbový (Peklus spongiosus)


23.02. 2007

Peklík Houbový (Peklus spongiosus)(Netolice 23. 2. 2007) Na zvláštního tvora můžete narazit v Blanském lese a Netolicku. Pokud budete mít smůlu a v lese ho nespatříte, určitě se s ním setkáte na propagačních materiálech tohoto pěkného mikroregionu, který si Peklíka vybral na své logo.

A místní k tomu dodávají: „Jistě se Vám také někdy stalo, když jste byli na houbách v jihočeských lesích, že jste zahlédli hříbeček, ale když jste přišli blíže, tak záhadně zmizel, nebo tam stál místo něho pařízek či ležel suchý list. Nebo jste měli pocit, že nejste v lese sami a někdo Vás pořád pozoruje. Pokud se Vám to přihodilo někde v Blanském lese, například na hoře Kleť nebo na Netolicku, tak vězte, že jste měli to štěstí a právě jste narazili na Peklíka. Že nevíte, co to je? Nedivte se, Peklíci jsou velmi vzácná strašidýlka, zřejmě jakýsi druh lesního čertíka. Dorůstá výšky asi 15 centimetrů, vypadá jako malý hříbeček, ale s růžky a ocáskem. Nejčastěji se vyskytuje na Netolicku, na zalesněném kopci s tajemným názvem Peklo, nedaleko zámku Kratochvíle. Ale jak již bylo řečeno, můžeme se s nimi setkat v celém Blanském lese. Zajímavé je, že se často vyskytují právě v okolí dalších pradávných magických míst, jakým je zřícenina hradu Dívčí kámen nebo Osule, keltské oppidum Třísov, zaniklý klášter Kuklov, dále klášter Zlatá Koruna i hradiště sv. Ján nad Netolicemi. Peklík je velmi zvědavý, je schopný jít nepozorovaně za houbařem nebo turistou značnou vzdálenost a sledovat ho, co dělá. Je hodně plachý, takže spatřit ho je možno jen velmi vzácně. Protože je i velmi hravý, mohou ho spíše spatřit malé děti, kterých se tolik nebojí. Ty se však musí chovat v lese velmi tiše a dobře se kolem sebe dívat. Asi proto se záhadného čertíka nepodařilo spatřit ani badatelské výpravě České televize, pod vedením známého badatele Jaromíra Štětiny, nazvané Putování za českými čerty. Ta před pár lety pátrala v okolí zámku Kratochvíle po čertovi, který zde podle pověsti za temných nocí proorává stoku Krčínku s Jakubem Krčínem zapřaženým do pluhu. Tak ještě čtyři sta let po své smrti tento známý rožmberský regent a stavitel rybníků prý pyká za své špatné zacházení s poddanými. Kromě podivných zvuků a zvláštních tajemných úkazů nezaznamenala výprava nic. Peklík je sice neškodné a hravé strašidýlko, ale dokáže i někoho poškádlit, nebo dokonce potrestat. Tak třeba nějakého nezvedeného kluka, který neví, jak se má v lese chovat, když hlučí a kope do prašivek. Peklík se dokáže údajně náhle změnit, například v pařízek, takže si takový výtečník o něj narazí třeba palec u nohy. Nebo tím, že se mu střídavě objevuje a zase mizí, ho může zavést stále hlouběji a hlouběji do lesa, až kluk zabloudí a nešťastní rodiče ho pak musí hledat. Přední badatelé v oboru přírodopisu strašidel se přou, zda Peklíka zařadit do kategorie čertů, nebo skřítků. Podle názoru některých jsou Peklíci potomci právě onoho čerta z vrchu Peklo, kteří díky několika stovkám let pobytu v lesích zmutovali do podoby hříbečků, získali tak výborné mimikry na ochranu před zraky nenechavých lidí a dnes také před návalem houbařů a turistů. Poté se rozšířili směrem na jih souvislým pásem hlubokých lesů táhnoucích se až k hoře Kleti. Protože kolem způsobu života a rozmnožování Peklíků je ještě mnoho neznámých, možná se právě Vám může podařit přispět k jejich objasnění. Jisté ale je, že Vás Peklíci budou doprovázet při celém Vašem putování tajuplným Blanským lesem a Netolickem, tímto čertovsky pěkným krajem.“

Sezóna na Božím Daru v plném proudu


21.02. 2007

Dětský areál Novako(Boží Dar 19. 2. 2007) Letošní lyžařská sezóna začala opožděně a ani sněhové podmínky na našich horách nejsou úplně ideální. Dobré sněhové podmínky (cca 50 cm) hlásí Boží Dar a Klínovec v Krušných horách. V obou střediscích Klínovec – sever a Klínovec – jih (Neklid) jsou v provozu všechny vleky i sjezdové tratě. O víkendu byl uzavřený pouze dolní úsek (černá 7) v areálu Neklid. Podle provozovatele je sjízdná i Jáchymovská sjezdovka v celém svém úseku – z Klínovce až k dolní stanici sedačkové lanovky, vedoucí z Jáchymova na Klínovec.
Boží Dar je pro svůj klid ideálním střediskem pro rodinou dovolenou. Malebné městečko je nejvýše položeným městem v České republice (1028 m n. m.). Děti a začátečníci mohou využít areál Novako cca 50 m od náměstí. Zde je také provozován snowtubing – jízda na nafukovacích kruzích ve sněhovém korytu. Náročnější lyžaři a snowbordisté se do areálu Neklid dostanou kotvovým vlekem za hotelem Praha. Na Neklidu mohou využít Velkou pomu (620 m), Tisícovku (kotva – 1000 m), Malou pomu (257 m), nebo Pětistovku (kotva – 730 m). Všechny sjezdovky (červené – střední náročnost) jsou dostatečně široké a mají díky profilu kopce naročnější dojezd. Ten však lyžaři nemusí absolvovat, pokud si vyberou Pětistovku (sjezdovka č. 6). Pro běžkaře je v okolí Božího Daru připraveno několik desítek kilometrů upravených běžeckých tratí na pro běžkaře ideální náhorní planině.
I když se teploty během minulého týdne pohybovaly mírně nad bodem mrazu a sníh odtálval, noční sněhové přeháňky úbytek sněhu naštěstí doplnily. Mlhavé a nevlídné počasí z počátku týdne se na víkend změnilo na slunečné, nejdelší fronta na Tisícovce pak nepřekročila 10 minut. Také ceny služeb jsou zde velice příznivé, celodenní permanentku v areálu Neklid pořídíte za 360 korun, ubytování v některých penzionech pak již od 200 Kč za osobu a noc. Pokud někomu nestačí sklon zdejších sjezdovek, může se přesunout do střediska Klínovec – sever, vzdáleného od Božího Daru 4 km, a okusit proslulou sjezdovku U zabitého. Bohužel, díky nedohodě provozovatelů zde v letošním roce nejezdí skibus.
Pokud nedojde k výraznému oteplení, předpokládají provozovatelé, že zde letošní sezóna potrvá ještě několik týdnů.

Informace: INFOCENTRUM Boží Dar, tel.: 359 571 047, 731 524 580, e-mail: [email protected]

MiM

Kulturní akce

FAŠANK 2007 ve Strání


19.02. 2007

Z loňského fašanku(Strání 9. 2. 2007) 20. ročník festivalu masopustních tradic FAŠANK 2007 ve Strání (nejvýchodnější cíp Zlínského kraje na úpatí Bílých Karpat) se koná ve dnech 15.-20. února. Hlavní festivalový program proběhne v sobotu 17. 2. od 9 hod., kdy začíná ukázkou lidových řemesel, zabíjačkou a dnem otevřených dveří v Moravských sklárnách Květná. V odpoledních hodinách uvidí diváci na Náměstí U Zámečku přehlídku folklórních souborů z Moravy, Čech, Slovenska, Chorvatska, Rakouska i místních "fašančárů". Zajímavostí bude pokus o rekord v počtu tanečníků mečového tance "pod šable" najednou. Festivalový večer přinese pořad Zrcadlo masopustu, kde se všechny zúčastněné soubory představí scénickým vystoupením. Na závěr proběhne beseda u cimbálu.

Informace na: [email protected] nebo na tel.: 572 695 240

Nové tipy na výlety v Kalendáři


10.02. 2007

V našem kalendáři je již více než 1500 akcí na tento rok, ve spolupráci s městy, obcemi a provozovateli akcí stále doplňujeme další tipy na výlety a akce na víkendy.

Spuštěn blog Výletníka


09.02. 2007

Na našem blogu najdete další informace o portálu, jeho struktuře, návštěvnosti, možností inzerce i spolupráce. Na blogu je také prostor pro diskuse nad tématy, která se přímo na www.vyletnik.cz nevyskytují. Navštivte vyletnik.blog.cz a přispívejte do diskusí.

<< 1  2  3  4  ...  361  [362]  363  364  365  366  367  >>
Reklama:
Reklama:

Přihlášení

Přihlásit se Nová registrace

Reklama

Booking.com

Předpověď počasí

Pondělí
Sněhové přeháňky
4 °C
Úterý
Oblačno
4 °C
Středa
Sněhové přeháňky
4 °C

In-počasí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum Šumavy Sušice

Sušické muzeum bylo založeno v roce 1880 a dnes sídlí v jednom z nejkrásnějších domů na...

Doporučujeme:

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.