Partner portálu

Reklama

Reklama

Úvodní stránka > Novinky

Tipy na výlety a aktuality

Reklama

<< 1  2  3  4  ...  358  [359]  360  361  362  363  364  365  >>

Cyklotrasy na Vyletnik.cz


23.03. 2007

Pokud si kromě pěších výletů rádi plánujete i ty cyklistické, jistě oceníte novou rubriku Cyklotrasy. Ta je věnována právě popisu cyklotras a cyklostezek. Naleznete zde podrobné itineráře, mapy, výškové profily a mnoho dalších pro cyklisty užitečných informací.

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí


22.03. 2007

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí(Praha 19. 3. 2007) Se zajímavým počinem z oblasti historických památek na Moravě přišlo na knižní trh vydavatelství Libri. Titul autora Miroslava Plačka nese název Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Jedná se o dosud nejúplnější přehled středověkých panských sídel na Moravě a ve Slezsku včetně těch, která se do současné doby nedochovala, respektive zůstaly po nich pouze zříceniny či jen základy nebo byla přestavěna na zámky či jiné objekty. Titul nyní vychází ve svém druhém, opraveném vydání současně s Dodatky, ve kterých čtenář nalezne na 30 dosud nepopsaných lokalit a zároveň doplňky a dodatky (a to včetně doplnění literatury obecné i k jednotlivým heslům) ke stávajícím lokalitám a také řadu dalších ilustrací a fotografií, včetně leteckých foto vybraných moravských hradů.
Kniha začíná obecnou částí, v jejímž úvodu je kromě dějin středověkých panských sídel zmíněn historický rámec, ve kterém vznikala a jehož proměnami byla ovlivňována. Následuje nástin vývoje hradů a menších opevněných sídel – hrádků a tvrzí. Podstatou knihy je však katalog, který byl sestaven ve snaze uvést všechny hrady a drobná sídla s hmotnými a dokumentovanými pozůstatky. Zařazeny jsou i zámky, o nichž je autorovi známo, že konkrétně využily středověká sídla, a z objektů patřících církvi samozřejmě hrady a tvrze a doložené komendy rytířských řádů.
Aby nebyl katalog dále obsahově zatěžován, význam méně známých odborných termínů uvádí stručný slovníček. U každé kapitoly a hesel slovníku je uveden přehled literatury, jejíž soupis je otištěn samostatně.
Do publikace jsou zařazena jen sídla, z nichž zůstaly rozpoznatelné hmotné zbytky, nebo existuje dokumentace zachycující, byť třeba fragmentárně, jejich situování, základní tvar a rozměry před likvidací.
Objemnost svazku nedovoluje používat ho jako příručku typu „bedekra“. Může však posloužit k plánování zajímavých výletů za poznáním, a proto je každé heslo slovníku opatřeno v záhlaví co nejpřesnější lokalizací. Informativní mapky navíc dovolují vybrat zajímavé oblasti a odpovídající turistické mapy.
Kniha obsahově a koncepčně navazuje na předchozí produkci pražského nakladatelství Libri. Nečiní si však nárok na úplný encyklopedický obsah a už vůbec na soupis všech sídel, který má vždy krátce omezenou platnost. Kvůli zmíněné snaze poskytnout základní přehled o dosažené úrovni poznání proto neprezentujeme jen výsledky vlastních průzkumů. Hojně jsou využity poznatky archeologie, která má, zvláště u staveb se středověkou minulostí, nezastupitelnou úlohu.
Proces poznávání příslušného objektu obvykle končí jen nečekaným příjezdem buldozeru, traktoru s pluhem, případně jiného likvidačního prostředku. Je-li očekáván a stačí-li se provést potřebné průzkumy, pak bohužel zmizí další památka, ale zůstane alespoň její dokumentace.
Text doprovází množství ilustrací (plánky, soudobá fota, historická zobrazení apod.) a odkazy na literaturu.

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, M. Plaček
2., opravené vyd., váz., velký formát, 768 stran, přes 1 000 obr., 850 Kč, ISBN 978–80–7277–338–1

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, DODATKY, M. Plaček
1. vyd., brož., velký formát, 128 stran, na 100 obrázků, 220 Kč, ISBN 978–80–7277–339–8

Kulturní akce

V sobotu 24. 3. uzavřen Špilberk


20.03. 2007

V sobotu 24. 3. 2007 budou z technických důvodů uzavřeny všechny výstavy a expozice Muzea města Brna na hradě Špilberku, včetně Kasemat. Muzeum města Brna se tímto omlouvá všem svým návštěvníků. Expozice a výstavy si návštěvníci budou moci mimořádně prohlédnout i v úterý 27. 3. 2007 od 10.00 do 17.00 hodin.
   Dále MuMB oznamuje, že z důvodu opravy hlavní vjezdové brány ve dnech 30. 3.–1. 4. 2007 (pátek – neděle) bude vstup do hradu možný pouze po značené trase ve směru od Kasemat.

Jízdní řády nově na Výletníku


20.03. 2007

Navštivte novou sekci nazvanou jízdní řády. Kromě jízdních řádů autobusů a vlaků zveřejňujeme také ucelený přehled kontaktů na provozovatele cyklobusů a skibusů.

Kulturní akce

Cinestar Jihlava

Jarní lyžování na Klínovci


19.03. 2007

Lyžařská sezóna na Klínovci ještě nezkončila(Klínovec, 15. 3. 2007) Nadmořská výška 1244 m, nadprůměrné srážky a severní orientace svahů, to jsou důvody, proč se na Klínovci ještě lyžuje, když už většina zimních středisek hlásí konec sezóny. Nejinak je tomu i v letošní, na sníh chudé, sezóně. A nic na tom zatím nemění ani extrémně teplé počasí, v úterý se zde rtuťový sloupec na sluníčku blížil k 15 stupňům. Na sjezdovkách je stále okolo 50 cm sněhu a všechny vleky a sjezdovky jsou v provozu. A jako každý rok se návštěvníkům naskýtá zajímavý pohled na zelené pláně, obklopující zasněženou horu, vždyť 50 m od nejníže položené stanice vleku na Přemostěné hranice sněhu končí. Ráno jsou sjezdovky perfektně upravené a po chladnější noci také pěkně ztvrdlé. Během dne se podmínky samozřejmě mění a kolem poledne už je sníh těžký a mokrý. Kdo si přivstane, nebude rozhodně litovat. Lyžaři mohou využít sjezdovky Dámskou (modrá - sedačková lanovka), Pařezovku (červená – poma), U zabitýho (černá – poma), Přemostěnou (červená – kotva), Slalomák (červená – poma) a Turistickou (modrá – poma). Vleky jsou v provozu denně od 9,00 do 16,00 hodin, ve všední den bez front, o víkendu se tvoří fronta u sedačkové lanovky, proto se vyplatí využít některou z ostatních sjezdovek.
Bezplatné parkoviště je u dolní stanice sedačkové lanovky (na vrcholu Klínovce je placené, 1. hodina Kč 40 a každá započatá Kč 20), celodenní permanentka stojí 490 korun. Přístup přes Chomutov směr Chemnitz, neznačená odbočka vlevo 500 m za benzinovou pumpou Q1 za obcí Křimov – Krásná Lípa, dále na Výsluní a Měděnec nebo z Jáchymova přes Boží Dar, za Neklidem neodbočovat vpravo směrovka Klínovec 1 km (vrchol - placené parkoviště), ale sjet dolů pod sjezdovky, u sjezdovek také několik menších parkovišť, pokladna též např. U zabitýho.

Prezentace měst a obcí na 3 měsíce zdarma!


15.03. 2007

Využijte možnosti prezentovat svoje město nebo obec na těchto stránkách za zvýhodněných podmínek. 3 měsíce zdarma pro všechna města a obce, které objednají standardní komerční profil. Více podrobností naleznete na našem blogu.

Západní TIBET – Ladak


15.03. 2007

Slavnost v klášteru Himis(Brno 9. 3. 2007) Díky tomu, že západní část Tibetu již leží na území Indie, dochovalo se zde, na rozdíl od Čínou okupovaného Tibetu, velké množství budhistických klášterů a památek. Toto území se jmenuje Ladakh (Západní Tibet v indickém státě Džamú a Kašmír) a jejími obyvateli jsou Tibeťané. Území sousedí s Kaschmirem a proto i zde panuje silné napětí. Po jediné silnici, vedoucí údolím řeky Indus, často narazíte na kolony indické armády. Oblast leží vysoko v horách a nadmořská výška zde prakticky neklesne pod 3000 m n. m. Však se sem také dostanete buď letadlem anebo autobusem přes druhé nejvyšší sedlo se silnicí na světě – 5295 m n. m.
Zajímavou výstavu s názvem Západní TIBET – Ladak připravili brněnští památkáři. V roce 2005 byla zahájena spolupráce brněnských památkářů při záchraně klášterů v oblasti Ladaku. Jedná se zejména o pomoc při stavebně historickém průzkumu, statickém zajištění objektů i restaurování poškozených nástěnných maleb. Informace o této činnost bude rovněž součástí výstavy.
Výstava si klade za cíl přiblížit současný život Ladačanů, silně ovlivněný přirozeně přijímanými tradicemi i drsným prostředím, ve kterém žijí. Co jedí, jak se oblékají a krášlí, jak pracují i odpočívají a baví se, jak uctívají své bohy – to všechno chce výstava alespoň náznakem ukázat.
Na výstavě bude prezentována řada předmětů běžné denní potřeby, náboženských objektů včetně náznaku oltáře. Reprezentativní je vystavená sbírka thangk – speciálně malovaných náboženských obrazů. V průběhu výstavy budou pořádány komentované prohlídky, při nichž mohou zájemci rozšířit svoje znalosti konzultací s odborníky. Termíny těchto speciálních prohlídek budou předem oznámeny. Výstava potrvá do 7. dubna.

Výstava Západní TIBET – Ladak

Galerie Sklepení, nám. Svobody 8, BRNO
Otevřeno je od úterka do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

- MiM -

Kulturní akce

Vlajka pro Tibet


15.03. 2007

Slavnost v sídle tibetské exilové vlády v indické DharamsaleDne 7. října 1950 vtrhlo do Tibetu 30 000 vojáků čínské Lidové osvobozenecké armády (LOA). Malá tibetská armáda se zastaralými zbraněmi a vybavením se jim statečně postavila na odpor, ale brzy byla poražena.
Po dobu trvání čínské okupace zahynulo v důsledku hladomorů, poprav, věznění nebo při neúspěšných povstáních pravděpodobně víc než milion Tibeťanů. Tisíce dalších, včetně 14. dalajlamy, byly donuceny odejít do exilu.
10. března 2007 si lidé na celém světě připomenou 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Také v České republice si tento den připomínáme dnes již celosvětovou akcí Vlajka pro Tibet, kterou mohou podpořit městské části, obce, města a kraje vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budovách příslušných úřadů. V rámci Dnů Tibetu jsou také v březnových dnech pořádány akce na podporu Tibeťanů (výstavy, přednášky, koncerty atd.). Seznam měst a obcí, které 10. března vyvěsí tibetskou vlajku a program na podporu Tibeťanů naleznete na www.tibinfo.cz.

Povstání ve Lhase v roce 1959

Losar, tibetský Nový rok (je jako západní velikonoce pohyblivým svátkem, který obyčejně připadá na únor nebo březen), už tradičně znamenal začátek třítýdenního modlení a veselic. Navzdory politickému napětí nebyl počátek roku 1959 výjimkou. Na svátky přicestovaly do Lhasy podle očekávání tisíce poutníků, obchodníků, řemeslníků a hodnostářů a navíc dorazilo asi sedmnáct tisíc mnichů na Velké modlení (Mönlam), které následovalo po Losaru. Spolu s deseti tisíci uprchlíky utábořenými mimo město bylo ve Lhase asi sto tisíc lidí, tedy dvakrát tolik než obvykle...
Dalajlama neustále žádal o klid, ale jeho výzvy zůstaly nevyslyšeny. Lhasa se rychle měnila v potenciální bojiště a nervózní majitelé domů se začali připravovat na dlouhé obléhání. Zásobili se jídlem, ohradili ploché střechy ostnatým drátem a sami se opevnili pytli s pískem a solí. Ve vzduchu bylo nadšení, které však věštilo katastrofu, neboť Tibeťané začali věřit, že jsou nepřemožitelní. Byli přesvědčeni, že Číňany ze Lhasy vyženou stejně jako vyhnali v roce 1912 Mandžuy a že stejně jako tehdy završí porážku nepřátel ženy, které je budou kamenovat z domovních střech. Nikoho nenapadlo se zamyslet nad tím, že porážku Číňanů v roce 1912 umožnila pouze revoluce v Číně, čínské jednotky jsou spořádané a dobře vycvičené a že Číňané rozmísťují do strategických palebných postavení minomety a kulomety a celé lhaské údolí je obklíčeno těžkým dělostřelectvem. Jakou naději měli Tibeťané vyzbrojení zastaralými moždíři, malým dělem z 1. světové války a hromadou pušek, holí, kamenů a nožů? Lidová osvobozenecká armáda neponechávala v blížícím se střetnutí s lidmi nic náhodě...
Jeho Svatost se setkal s vůdci z lidu a naléhal, aby rozvášněný dav uklidnili. V poslední zoufalé snaze dokonce napsal Ngaphöovi (který se teď víc než kdy předtím stavěl na stranu Číňanů) a nabídl, že pokud tím zabrání masakru obyvatelstva, sám se Číňanům vydá.
Když ráno 17. čekal na Ngaphöovu odpověď, lidé spatřili, jak se ze severu a z východu k městu blíží stovka čínských nákladních aut. "V paláci všichni vycítili," napsal dalajlama, "že nastává konec." Orákulum při konzultaci vykřiklo: "Jdi! Jdi! Dnes v noci." Krátce nato byly na Norbulingku vypáleny dva šrapnely, které vybuchly v zahradě. Kabinet poté rozhodl, že dalajlama musí odejet, a okamžitě se začalo s přípravami na útěk...
Dalajlama v té době nezamýšlel pokračovat až do Indie, ale chtěl se zastavit poblíž hranice a pokusit se znovu začít s Číňany jednat. Avšak 24. března ho na cestě zastihla otřesná zpráva, že nakonec přece jen došlo ke katastrofě, které se tolik snažil předejít. Lhasa ležela v troskách a tisíce jejích obyvatel bylo povražděno...
Všichni ve Lhase očekávali, že Číňané budou zuřit, ale nikdo si neuměl představit, že jejich skutečná reakce bude tak divoká a barbarská, ani že by mohla vyústit v podobné krveprolití.
Útěk se podařilo udržet v tajnosti a dalších osmačtyřicet hodin uplynulo v horečnatém neklidu. Dne 20. března Číňané o dalajlamově odchodu stále nevěděli, ale přesto ve dvě hodiny ráno, když většina Tibeťanů spala, začali z opevněných pozic ostřelovat Norbulingku. Tibeťané byli zaslepeni dýmem a neviděli, kdo na ně útočí, ani odkud střely dopadají. S bombami se předtím ještě nikdy nesetkali. Než se rozednilo, mezi hořícími troskami paláce a okolních chrámů ležely stovky mrtvých a raněných. LOA si své vítězství navíc pojistila tanky a obrněnými vozidly, a vojáci uboze vyzbrojené tibetské obránce odrazili a zahnali k řece, jejíž silný a vířivý proud s sebou mnohé z nich strhl. Vojáci si nebyli jisti, kde dalajlama je, a začali hledat jeho mrtvolu. To, že uprchl, pochopili až druhého dne. Pozemní jednotky a průzkumné letouny okamžitě zahájily pronásledování, ale bylo již pozdě...
Jakmile dělostřelectvo začalo ostřelovat Potálu, lékařskou fakultu na vršku Čagpori a ohromný klášter Sera, Tibeťané rozpoutali pouliční boje a zpoza narychlo vztyčených barikád z nábytku a vyrvaných dlažebních kamenů házeli do čínských budov podomácku vyrobené zápalné bomby. Tisíce jich pozabíjeli čínští ostřelovači, kteří pálili z chráněných pozic na střechách. Kláštery, školy a mnohé obytné budovy byly rozbity šrapnely a více než deset tisíc lidí, kteří přežili, našlo úkryt v nejposvátnější budově ve Lhase, jedné z nejuctívanějších svatyň Asie, v chrámu Džókhang.
Dne 22. března krátce po svítání začala LOA zasypávat Džókhang šrapnely a kulomety ostřelovat civilisty utábořené na náměstí před jeho vchodem. Na scéně se objevily tři čínské tanky. Kolem poledního začal poničený chrám hořet a kolem tanků zůstaly hromady mrtvol. Po celém městě leželo deset až patnáct tisíc mrtvých...

Z knihy Mary Craigové: Krvavé slzy. Čínská okupace Tibetu 1951-1991(více na www.dharmagaia.cz) ISBN 80-86685-39-X

Brundibár poprvé v Třebíči


07.03. 2007

Zadní synagoga v Třebíči(Třebíč 2. 3. 2007) Brundibár je dětská opera, která byla pětapadesátkrát sehrána dětmi v Terezíně, jichž naprostá většina byla posléze zavražděna nacisty ve vyhlazovacích táborech. Jádrem děje opery je pohádkový souboj dobra se zlem, kdy ústřední postava flašinetáře Brundibára představuje samotného Adolfa Hitlera.
Opera bude sehrána ve čtvrtek 8. března 2007 v 16.00 hodin v prostorách Zadní synagogy v Třebíči a bude věnována nejen památce terezínských dětí, ale také památce všech obětí holocaustu. Akce je také vzpomínkou na noc z 8. na 9. března roku 1944, kdy se v osvětimských plynových komorách odehrála největší hromadná poprava československých občanů za celých šest let německé okupace. Tehdy bylo zavražděno 3792 židů deportovaných z Terezína.

Program

Úvodní tanec třebíčského tanečního souboru Yocheved pod vedením Kamily Malé
Brundibár – opera hraná dětmi v terezínském ghettu (autor hudby Hans Krása, autor libreta Adolf Hoffmeister)
Verše terezínských dětí
Hebrejské a lidové písně v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru pod vedením sbormistryně Zdenky Fléglové

Jak to bylo o Purimu?

V sobotu 24. února 2007 se v Zadní synagoze v Třebíči uskutečnila oslava nejveselejšího židovského svátku PURIM, kterou organizovalo Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč.
Na akci, která začala v 17.00 hodin se přišlo do Zadní synagogy podívat přes sto návštěvníků. Diváci měli možnost zhlédnout zajímavou a netradiční směs hudby, tance a vyprávění.
Program zahájila taneční skupina Yocheved z Třebíče dvěma veselými židovskými tanci, při kterých měli na obličejích, pro tento svátek typické, škrabošky. Následoval krátký vstup panů Achaba Haidlera (přední český hebraista, herec a ředitel divadla v Ústí nad Labem) a Michala Foršta (kantor Židovské obce v Plzni), kteří diváky zasvětili do původu a tradic tohoto nevšedního svátku. V rychlém sledu se pak střídaly hudební vstupy ostravské klezmerové skupiny Adash Klezmer Ostrava s vyprávěním Achaba Haidlera.
Zajímavou součástí oslavy bylo rozbalení svitku královny Ester, ze kterého čantoval Michal Foršt. Diváci rovněž měli možnost ochutnat tzv. Hamanovy uši, což je pečivo, typické pro tento svátek, program pak uzavřela taneční skupina Yocheved. Podle ohlasů spokojených diváků se akce vydařila.

Tereza Šromová, Kulturní vzdělávací a informační zařízení města Třebíče

Kulturní akce

Welzlovo filmobile 2007


02.03. 2007

Recesistický závod čtyřspřeží s lidskou posádkou(Zábřeh 26. 2. 2007) Přehlídka filmů o cestování Welzlovo Filmobile 2007 ukončila (17. 2.) letošní, již čtvrtý, mezinárodní ročník zábřežského festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů Welzlování. Ve čtyř blocích se četným návštěvníkům kina Retro od rána 17. února postupně představovaly přes dvě desítky filmů, které prošly sítem výběru pořádajícího Klubu filmových amatérů a cestovatelů Zábřeh. Diváky, porotu i filmaře prostřednictvím e-mailu pozdravil i nepřítomný předseda klubu Martin Strouhal, který je v těchto dnech na humanitární expedici na bídou sužovaném Haiti.
   Kromě velkého množství dodaných snímků o rostoucí prestiži festivalu mluví i fakt, že kromě českých filmařů zde představili svá díla také cestovatelé z Holandska, Itálie, Francie a Rakouska – mezi festivaly podobného typu jev spíše výjimečný.
   Mezi uvedenými filmy upoutal například rakouský snímek 3 x Atacama, různý pohled na známou chilskou poušť, dále film představující Liparské ostrovy, dále zajímavý snímek o expedici za bílým žralokem či pohled na tradiční výroční trh ve francouzském Saugues.
   Před osvědčenou porotou, kterou tvořili Lenka Poláková, šéfdramaturgyně Centra publicistiky a dokumentaristiky České televize, hudebník a cestovatel Martin Kratochvíl, Miroslav Tuščák, dramaturg, scénárista a metodik pro neprofesionální film v ČR, Ctirad Štipl prezident českého výboru UNICA (mezinárodní organizace filmových amatérů), a Jan Šmíd, místopředseda pořádajícího Klubu filmových amatérů a cestovatelů Zábřeh, tak stál nelehký úkol určit vítěze Filmobile 2007. Tím se nakonec stal Leoš Ryška a jeho Dopis z Indie, pojednávající o českém misionáři, působícím v Indii už několik desítek let.
   Na druhém místě skončil Jean-Pierre Hue z Francie a jeho Plus La Récolte Est Bonne (Čím víc se urodí, tím lépe), sonda do života obyvatel Afriky. Třetí oceněný snímek, lakonicky nazvaný Antarktida autora Vlastimila Žána velmi poutavě představil výstavbu první české vědecké základny na tomto kontinentě.
   Komise rozdala také čestná uznání – za námět je získal Bohumil Cihla (film Kamarádi o dvou horolezcích z Beskyd), za originální přístup Ital Rolf Mandolesi (film Change o prolínání tradic a moderních trendů v Číně) a ze kameru Tomáš Kubák (film Nepál, představující toto himálajské království).
   Velká různorodost snímků také v závěru přehlídky vedla k diskuzi o budoucím směřování stále kvalitnější přehlídky, nemálo podporované Městem Zábřeh, Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury ČR i četnými zábřežskými firmami. Jak od pořadatelů festivalu zaznělo, dá se v budoucnu uvažovat o změně propozic a stanovení maximální délky filmů či vytvoření kategorií.

Radek Suchomel

Foto: součástí festivalu Welzlování je i recesistický závod čtyřspřeží s lidskou posádkou

<< 1  2  3  4  ...  358  [359]  360  361  362  363  364  365  >>
Reklama:
Reklama:

Přihlášení

Přihlásit se Nová registrace

Reklama

Booking.com

Předpověď počasí

Středa
Oblačno
1 °C
Čtvrtek
Sníh s deštěm
2 °C
Pátek
Sníh s deštěm
3 °C

In-počasí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se...
Muzeum romské kultury

Muzeum romské kultury

Unikátní muzeum, které bylo otevřeno v roce 1991, leží pouze 10 minut od centra Brna....

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.