Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Košťál (Hrad)  - Litoměřicko a Podřipsko

Zpět na článek

Počet komentářů: 16

Titulek: KOŠŤÁLOV URČITĚ NEVYNECHEJTE Zasláno: 5.01.2008 18:48:39
Autor: Jitka
KOŠŤÁLOV URČITĚ NEVYNECHEJTE ...technický stav je stejný jako v posledních 4 stoletích: zřícenina. Ale v bezpečném odstupu jsou krásné vyhlídky /např. na kostel nad vsí Sutom - kterou také navštivte -zelená a žlutá značka+ posledních 500 m již jen po lesní asfaltce - v památkově chráněném areálu pracuje keramická dílna a ubytování.
Titulek: Hrad Ostrý Zasláno: 25.03.2007 21:11:09
Autor: Karel Dominik Tumlíř
Vrch Ostrý /Wostrey/ u Lovosic byl osídlen již v bájných dobách kmene Luticů a nejpozději v konci 9. století jej obýval rod vladyků ,později zvaných rytíři z Borče a svobodní pánové /Freiherr/ na Wostrém /dle pozdější titulatury/. Tento rod byl později postupně z kraje vytlačen za hojného přispění mnichů z kláštera v Borči /klášter patřil sv. Jiří na Pražském hradě/,aby již ve 12.století se objevil znovu u Mělníka , kde založil stejnojmenné osady /dvory/ Boreč a Ostrý. Potomci tohoto rodu, později zvaných podle jejich převažujícího vojenského řemesla Tumlířové /tumléř, německy tümler označuje cvičitele koní, viz např. Zemský tumléř v Praze Podolí/ ,v průběhu bouřlivých dějin českého království střídavě zastávali vysoké,zejména vojenské funkce/např. purkrabí na zámku Kolínském či hejtman u palatina/, shromažďovali tituly,erby a majetek, aby o vše vzápětí přišli. Postupem dějin a ideologie se z výbojných rytířů stala buržoazie /založili továrnu v Kolíně , vlastnili velkostatky/, aby v roce 1948 zůstali zcela bez majetku. Část Tumlířů emigrovala do USA, Austrálie,Rakouska, Francie, atd., část potomků stále žije na území českého státu a Moravy /od jejich příchodu do české kotliny tak uplynulo již více než tisíc let/. Poslední potomek t.zv. moravské větve -Karel Dominik Tumlíř Eq.M., rytíř z Borče a svobodný pán na Wostrém, rytíř sv. Rostislava a sv. Kolumba,rytíř moravský /tituly a erby mu obnovil skotský princ Michael Alexander Stewart/ nyní žije na zámečku La Veneria ve Valticích /UNESCO/ na Jižní Moravě, který získal z liechtensteinského zboží. Česká část rodu Tumlířů žije v Praze, Mladé Boleslavi,na Ostravsku, atd./
Titulek: Děkuji! Zasláno: 7.08.2009 08:34:09
Autor: Petr M.O. Walsegg
Vážený pane, jsem rád, že existují Vaše stránky. Setkal jsem se s podvodníky, kteří se vydávali jménem Vašeho rodu za potomky a zneužívali tohoto jména ke své propagaci. Již znám pravdu. Přeji hodně úspěchů, P.W.
Titulek: Tumlířovi v Tisu Zasláno: 13.07.2010 13:54:31
Autor: Miroslava Bártová
Dorbý den, pracuji na historii obce Tis a můj děda mi říkal, že rodina Tumlířova bydlela v Tisu na č.p. 19.Mojí prababičky maminka při své svatbě dostala od pani Tumlířové dárek ke sňatku.Byly totiž sousedky.Máte tušení, kteří jací Tumlířové to byli?Předem děkuji za odpověď.
Titulek: košťál Zasláno: 25.03.2007 18:46:19
Autor: renule
Kopec na Litoměřicku se pokud vím nejmenuje Košťál,ale Košťálov.
Titulek: Košťálov Zasláno: 29.05.2007 14:53:10
Autor: Petr Loula
Košťálov se jmenuje zřícenina hradu :)
Titulek: Ze Sutomi -obce pod Košťálovem do Třebenic Zasláno: 25.01.2007 21:09:53
Autor: J.Otradovcová
Sutom –500 m- Holý vrch u Sutomi (458 m) –2 km - Košťálov (481 m)-1,5km -Třebenice (nám.)500 m - Třebenice (muzeum) – Teplá-2 km - Vlastislav +Skalka 1 km(zříc. hradu a zámek) – 1 km- Sutom, Časový plán: 3 hod. (11 km) + návštěva Muzea Náročnost: Nenáročná túra s táhlým stoupáním z Třebenic na Košťálov (výškový rozdíl 250 m-klesání ), jejíž trasa vede po značených turistických cestách, málo frekventovaných silnicích a neznačených polních cestách. Možnosti občerstvení: Restaurace U Víti sadaře, Radnice Třebenicích, jednoduché občerstvení v budově obecního úřadu ve Vlastislavi, při troše štěstí i naproti nápadné budově školy na Sutomi /pravidelně v sobotu po 19 hod., nepravidelně v obchůdku s potravinami /. Pozoruhodnosti: Zříceniny hradů Košťálov a Skalka (též zámek), kostel sv. Petra a Pavla v Sutomi, rozhledy z Košťálova a z Holého vrchu, poloha slovanského hradiště Vlastislav, kaple s pramenem vody v Teplé, Muzeum českého granátu v Třebenicích. Ve vsi Sutom si povšimneme zejména barokního kostela sv. Petra a Pavla -vedle kterého je současný Penzion - náš výchozí bod a parkoviště . Kostel je z první čtvrtiny 18. stol., který postavil na místě staršího gotického významný litoměřický stavitel Octavio Broggio. Kostel je zajímavý tím, že v něm 20. května 1845 měli svatbu rodiče básníka a prozaika Svatopluka Čecha . Po cestě za kostelem vzhůru a nad domkem v křoví doprava je stezka na nezalesněný Holý vrch (458 m). Stojí za to vystoupit na jeho temeno) za vynikajícím výhledem na údolí Modly, na zříceninu hradu Skalka a na okolní sopečné kužele (Plešivec, Oltářík, trojvrcholová Solanská hora, Hradišťany, Lipská hora). Sejdeme přes louku nad obcí šikmo vlevo do lesa, kde ihned u kraje narazíme na silničku /se závorou, kterou obejdeme/ a po 500 m mírného stoupání narazíme i na žlutou značku, po které spolu se siničkou dorazíme do sedla pod Košťálovem. Ze sedla vystoupíme po žluté tvarové značce ke zřícenině hradu na vrcholu (481 m). Jsme na výrazném, bizarně skalnatém čedičovém suku s velmi příkrými svahy, na nichž místy vystupují strmé stěny a srázy se štíty z různě odlučné horniny. Území je přírodní památkou se zajímavými stadii postupného osídlování skal vegetací a se zastoupením zvlášť chráněných druhů rostlin (např. koniklec luční český nebo hlaváček jarní). Přesný vznik hradu není znám, ale podle určitých znaků lze soudit na jeho vznik ve 14. stol. První zpráva o hradu není o jeho držiteli, nýbrž o jeho purkrabím Alešovi ml. ze Slavětína, jemuž (i jeho manželce) prý podle zprávy kronikáře Beneše z Veitmile v r. 1372 při bouřce blesk spálil špice škorní. V počátcích husitské doby patřil hrad Košťálov Kaplířům ze Sulevic. Kaplířové také získali na přechodnou dobu i městečko Třebenice, patřící původně pražskému klášteru sv. Jiří. V 50. letech 16. stol. jsou staré hrady opouštěny a šlechta se stěhuje do nových zámků. Hrad chátral a ve třicetileté válce byl už pustý. V r. 1836 se zřítila celá jeho západní stěna. Od zříceniny je vynikající rozhled -jižně vystupující z tabule Hazmburk, který stejně jako Košťálov v roce 1833 navštívil a do deníku si nakreslil básník Mácha. Východně vidíme Labe, severozápadně Ovčín, za ním Lovoš a Radobýl, západně Lipská hora, Hradišťany, Oltářík /s hrádkem na vrcholu/ a vpředu roztěžené torzo Vršetína. Do sedla pod Košťálovem se vrátíme stejnou cestou. Odtud pokračujeme po zelené značce ještě 500 m po silničce dolů – v 1. zatáčce značka vstupuje do lesa a klesá přímo k Třebenicím. Silniční obchvat města Třebenice podejdeme u žel. zast. Třebenice-město, přejdeme trať Lovosice – Most. Centrum města poznáme podle podsadité věže pozdně gotického kostela na Paříkově náměstí, kde jsou také obě restaurace. Město Třebenice je vyhledáváno turisty na jejich turistických trasách po okolí, protože je velice vhodným místem na odpočinek a nabrání dalších sil na další cestu. Muzeum českého granátu v bývalém kostele na okraji obce /štíhlá věž / najdete při zpáteční cestě po silnici – směr obec Teplá. Po červené značce pokračujte 5 km na okraj obce Vlastislavi, projdete obcí po silnici směr zámek-podle silničního ukazatele vpravo na Sutom 1 km. Komu se z Třebenic nechce jít 5 km po silnici vrátí se od Muzea 100 m na Havlíčkovo náměstí a známou cestou kolem nádraží podejde obchvat a nalevo od vrchu Koštálova /pokud stojíte proti/ najdete v polích cestu na SZ- bez stoupání dojdete do obce Teplá –projdete jí po silnici kolem kaple se železitým pramenem . Na konci obce Teplá je odbočka na osadu Dřínek. Kde poblíž kapličky najdete cestu do polí –SZ- po 1 km v polích vstoupíte do lesíka a po dalším 1 km jste pod věží Skalka u Vlastislavi: Charakteristická válcovitá věž zříceniny hradu (zpustošen r. 1639 švédským vojskem) a zachovaného sousedního zámku Skalka (nyní výsavní síň /v letní sezóně/. Ve zdejším zámku se narodil současný vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn,. V roce 1833 jako 22 letý navštívil a do deníku zakreslil z pohledu od Sutomi básník Mácha. Západně od věže, nad severním okrajem zástavby Vlastislavi, jsou na skalní terase nad potokem Modlou, budované prvohorními horninami, neviditelné pozůstatky slovanského hradiště, vybudovaného v 9. stol. podle pověsti luckým knížetem Vlastislavem – nyní zakryté ornicí. Patrný je pouze val z opačné strany obce. Od zámku ven z obce, okolo rozpadlých hospodářských budov odbočíme po silnici doprava -poslední 1 km vystoupáme obcí Sutom nahoru až ke kostelu – tam, poslední budova na okraji obce u silnice je Penzion u sv. Petra a Pavla. . /Bývalou faru a Sutomský vrch, též navštívil -roku 1844 - německý cestovatel a humanista Alexander von Humboldt a prohlásil, že i tato místa jsou nejkrásnější / z dobového tisku …/
Titulek: Ze Sutomi -obce pod Košťálovem na Milešovku - výstup na nejvyšší horu Českého středohoří Zasláno: 25.01.2007 21:04:36
Autor: Jitka Otradovcová
Sutom-Skalka/Vlastislav/- nad obec Kocourov -Milešov - Milešovka (837 m) - Milešov – ke Kocourovu- Ostrý (553 m) - Březno - Sutom Časový plán: 7 hod. (25 km). + prohlídka na vrcholu Milešovky Náročnost: Středně namáhavá túra s většími výškovými rozdíly (550 + 180 m), jejíž trasa vede převážně po značených turistických cestách, v závěru krátce po málo frekventované silnici. Možnosti občerstvení: bufet na vrcholu Milešovky, dvě pohostinství v Milešově. Pozoruhodnosti: Národní přírodní rezervace Milešovka, meteorologická observatoř na vrcholu Milešovky (pozorování konána od r. 1905) s dokonalým kruhovým rozhledem z věže, zámecký areál a další památky v Milešově, zřícenina got. hradu Ostrý s pěkným výhledem na Milešovku a Milešov. Cesta TAM ze Sutomi od Penzionu vedle kostela /ubytování, parkování /-1 km do údolí k zámku a věži Skalka/ začátek obce Vlastislav/ – po sinici vlevo 5 km- do Milešova / po málo frekventovaných silnicích 3 tř,./ za křižovatkou na Kocourov narazíte na červenou značku a po té vystoupáte přes Milešov až na „královnu„Českého středohoří:-2 km na Milešovku –837 m. Hora je mohutným asymetrickým kuželem z nefelinicko-sodalitického trachytu, vyzdviženým a z křídových hornin, miocenních sedimentů a pyroklastik vypreparovaným lakolitem. Na vrcholu je meteorologická observatoř Akademie věd ČR, bufet v bývalém hospodářském zázemí a vojenský objekt. Všude kolem jsou početná telekomunikační zařízení. Po severním svahu vede na vrchol nákladní lanovka. Klimatické charakteristiky tohoto místa jsou s ohledem na okolí výjimečné: prům. roč. teplota 5,1oC, absolutní maximum 34,7oC, absolutní minimum -28,3oC, průměr. roční úhrn srážek (1905 - 75) 564 mm.r-1. Milešovka je také velice větrnou a hromovou horou. Na vrchol vždy vystupoval velký počet turistů i vědců včetně Alexandra von Humboldta.Tento německý cestovatel a humanista, muž mnoha zájmů se o České středohoří zajímal hodně , mimo jiné navštívil roku 1844 i Sutom a Sutomský vrch a vřelými slovy ocenil krásu krajiny /jak dokládá tehdejší regionální tisk/. V říjnu r. 1904 byla dokončena (postavena za pouhých 14 měsíců v extrémních podmínkách) budova meteorologické observatoře a řádná pozorování byla zahájena od roku 1905. Jedná se tedy o nejstarší horskou meteorologickou observatoř v českých zemích, která je navíc zařazena do mezinárodní synoptické a letecké sítě meteorologických a referenčních klimatických stanic. Z věže observatoře je kruhový rozhled; za mimořádně příznivých podmínek jsou vidět i Krkonoše. ZPĚT z vrcholu hory sestupujeme tak, že pokračujeme po modré značce na rozcestí v západním svahu, kde ostře zabočíme na červenou ve směru na Milešov a sestupujeme příkře v několika serpentinách jižním svahem (cesta byla vybudována v r. 1888 ke 40. výročí panování císaře Františka Josefa I.). Po 1 km přijdeme na úpatí sopečné homole Milešovky a klesáme dále do Milešova. Nad hájovnou na okraji vsi je na menší vyvýšenině v lese (vpravo cesty) kaple se sousoším Kalvárie. Vlevo cesty je pak park a zámek Milešov, který obcházíme zprava po místní komunikaci. Majestátnost objektu zámku, jehož nejstarší část, vzniklá přestavbou hradu, \"vyrůstá\" z čedičové skály porostlé tařicí, vynikne po sestupu dolů do vsi k malému rybníčku. Odtud nás vede červená značka přibližně jižním směrem po silnici směr Vlastislav (podle hřbitova) a po 1,5 km nás přivede na modrou značku /napravo vidíte obec Kocourov s restaurací- po 16 hod. /-- po modré se vydáte asi 200 m nalevo na polní cestu na vrch Ostrý (553 m). Stoupáme dubohabrovým lesem, zprvu zvolna, později strměji k tvarové odbočce k hradní zřícenině.. Po ní, sutěmi porostlými lípou a javorem, místy i volnými, vystupujeme vzhůru, přičemž se nám otevírají dílčí výhledy na okolní kopce Středohoří. Nejkrásnější jsou z podvrcholových otevřených sutí - na Milešovku s Milešovem (přímo dole barokní kostel sv. Antonína Paduánského), Franckou horu a Kletečnou) a ze zdiva hradní zříceniny, do jejíhož areálu projdeme dochovaným zbytkem brány. Hrad zde byl založen kolem r. 1433; v r. 1565 je udáván již jako pustý, zato stále obdivovaný romantiky: v r.1833 jej navštívil básník Mácha a zakreslil si jej do cestovního deníku. Po návratu zpět na cestu (pozor na ostrou změnu směru doleva) pokračujeme jihovýchodním směrem po modré značce asi 2,3 km do vsi Březno, odkud je to po málo frekventované silnici, doprava, již bez značky 2,5 km na Sutom /tentokrát bez stoupání a navíc budete hned u Penzionu 300 m před značkou SUTOM je na pravé straně silnice mohutný kaštan a cesta k zapomenutému hřbitovu zarostlému v křoví, místo posledního odpočinku příslušníků rodu Schönbornů.
Titulek: Ze Sutomi -obce pod Košťálovem: - na Kostomlaty/ hrad/ a Hradišťanský masiv Zasláno: 25.01.2007 20:59:34
Autor: Jitka Otradovcová
Sutom-1 km- Skalka u Vlastislavi–5 km Milešov-5 km-hrad Kostomlaty-1 km ves Kostomlaty –4 km-Štěpánov – 4,5 Hradišťany-5 km Lhota-2 km Mrsklesy- 2 km Vlastislav – 1 km-Sutom Časový plán: 8 hod. (31 km případně jen 26,5 km bez výstupu na Hradištany). Náročnost: Delší túra s táhlými stoupáními a klesáními (výškový rozdíl celkem 380 m), jejíž trasa vede po červeně značené turistické cestě (lesní a polní cesty, málo frekventovaná silnice). Možnosti občerstvení: Restaurace na kraji Milešova, Na poště v Kostomlatech (Hlavní ul.), pohostinství ve Štěpánově, Mrsklesích, Vlastislavi Pozoruhodnosti: Zámek a kostel sv. Vavřince v Kostomlatech p. Mil., zřícenina hradu Kostomlaty, vrcholová louka na Hradišťanech, obklopená valy hradiště knovízské kultury (přírodní rezervace), koupaliště v Mrsklesích TAM :od Penzionu sv.Petra a Pavla ze Sutomi-1 km do údolí- zámek a věž Skalka - po silnici 3 tř vlevo 3 km -nad Kocourovem 500 m za křižovatkou směr obec narazíte na červenou značku –2 km spolu se silnicí vede na východní okraj obce Milešova / k silnici na Kostomlaty / tam opustíte červenou. Po silnici doleva budete stoupat 4 km lesem pod Stříbrný vrch a tam silnici opouští modrá značka směrem vlevo-po ní dojdete po necelém 1 km ke hradu Kostomlaty. Hrad Kostomlaty (nesprávně ztotožňovaný s bájnou Sukoslaví kronikáře Václava Hájka z Libočan) byl postaven v průběhu první poloviny 14. stol. pány z Rýzmburka. Původní schéma, tvořené útočištnou věží, nevelkým sálovým palácem a spojovacími chodbami bylo obohacováno o další objekty. Dominantní je štíhlý, vysoký bergfrit (válcovitá věž), který je zakončen neobvyklou užší nástavbou, okolo níž obíhal široký, na konzolách vysazený ochoz. Celé jádro obepínal parkán, k němuž se připojovalo ohražení lichoběžníkového předhradí, do kterého se vcházelo drobnou čtverhrannou věží. V průběhu 2. pol. 16. stol. hrad zpustl. V 19. stol. tu byl v provozu prosperující hostinec. Od hradu pokračujete1 km po modré do obce Kostomlaty. Ves Kostomlaty jsou jako ves prvně připomínány k r. 1333. Postupně se vyvinuly v řemeslnické městečko. Mezi jejich pozoruhodnosti patří bezesporu zřícenina hradu a barokní zámek, který v r. 1670 nechal postavit Humprecht Jan Černín z Chudenic na místě jedné z dvou kostomlatských tvrzí (dnes výchovný ústav pro mládež) a původně románský kostel sv. Vavřince. Nyní již definitivně opustíme Kostomlaty po červené značce k jihozápadu (značku se vyplatí dobře sledovat v rozvětvující se síti místních komunikací). Ta nás vyvede na polní cestu pokračující jižním směrem ve svazích pod majestátní kupovitou horou Pařezem (736 m; východně od cesty). Na západ od cesty se naopak rozprostírá území devastované Radovesickou výsypkou nadložních zemin z hnědouhelného dolu. Projdeme sedlem pod Chlomkem (483 m; vpravo cesty) a pokračujeme (místy lesem) po západním úbočí Štěpánovské hory (647 m; přírodní památka se stepní a lesostepní květenou). Sestoupíme do Štěpánova a dáme se po silnici směr Skalice. Kratší cesta ZPĚT: Hradišťany je možné vynechat /zkrátíte o 6 km / a po silnici ze Štěpánova směr Skalice 4 km přímo do Lhoty-2 km Mrsklesy /KOUPALIŠTĚ, restaurace/- 2 km Vlastislav – 1 km-Sutom Na Hradišťany. U lukovské hájovny, asi 1 km za Štěpánovem odbočíme vlevo na cestu, která nás stoupající loukou dovede na okraj lesa pod Velkým Obrem (603 m ), který budete obcházet po červené asi 3 km) s mnoha zákruty dojdeme severním úbočím Hradišťan až na vrchol stoupání, za kterým je rozcestí, z něhož doleva odbočuje tvarová značka na vrchol. Využijeme ji a po necelém 1 km (v závěru krátkým strmým výstupem) staneme na vrcholové louce druhé nejvyšší hory Českého středohoří Hradišťany (752 m), která je přírodní rezervací (vzácná květena). Louka (platí přísný zákaz táboření) je obehnána kamennými valy hradiště knovízské kultury. K opevnění vrcholu Hradišťan došlo pravděpodobně již v 1.500 před n. l.. ZPĚT: Stejnou cestou po červené 3 km k bývalé hájovně Baková u konce silnice ze Štěpánova směr Skalice nebo Lhota 200 m pod hájovnou odbočíte po silnici do Lhoty 1,5 km -2 km Mrsklesy /KOUPALIŠTĚ, restaurace/- 2 km Vlastislav projdete obcí okolo hospody a okolo zámku – po silnici 1 km-Sutom … a ještě něco navíc: Bývalou faru a Sutomský vrch, před Vámi navštívil -roku 1844 - německý cestovatel a humanista Alexander von Humboldt a prohlásil, že i tato místa jsou nejkrásnější / z dobového tisku/… Místní si dosud ukazují „Humboldtův dub“ . Ve vsi Sutom si povšimneme zejména barokního kostela sv. Petra a Pavla z první čtvrtiny 18. stol., který postavil na místě staršího gotického významný litoměřický stavitel Octavio Broggio. Kostel je zajímavý tím, že v něm 20. května 1845 měli svatbu rodiče básníka a prozaika Svatopluka Čecha . Po cestě za kostelem vzhůru a nad domkem v křoví doprava je stezka na nezalesněný Holý vrch (458 m). Stojí za to vystoupit na jeho temeno) za vynikajícím výhledem na údolí Modly, na zříceninu hradu Skalka a na okolní sopečné kužele (Plešivec, Oltářík, trojvrcholová Solanská hora, Hradišťany, Lipská hora).
Titulek: Ze Sutomi -obce pod Košťálovem: Za vyhlídkami na Labské údolí- Dubický kostelík -Porta Bohemica, pro cyklisty + 16 km: Stadice /Královské pole / Zasláno: 25.01.2007 20:51:22
Autor: .Otradovcová
Varianta a. pro chodce: Sutom –2 km Boreč-1 km- Režný újezd-1 km- Bílinka –2 km- obec Opárno-2 km-Chotiměř-1 km-Dobkovičky -vršek Srna- a vrch Kubačka /523 m/- 2,5 km k žel. zast. Radejčín -2 km po žluté úbočím vrchu Výsluní (365 m) - k Dubickému kostelu Zpět: po žluté stejnou cestou 2 km směr žel. zast. Radejčín - 2 km po zelené pod Kletečnou /pomník zrušení roboty/–Dobkovice - Hrušovka –Velemín -4 km – Březno – Sutom- 3 km. Vartianta b. výlet na kole Sutom - Březno 4 km - Velemína 300 m po hlavní silnici - k Motorestu uprostřed obce- 4 km na Hrušovku a sedlo u Kletečné –2 km k žel.zastávce Radejčín –doleva 2 km Doubice –doleva 1 km Dubický kostelík Zde je možné cestu přerušit nebo pokračovat 10 km v klesání /cesta zpět bude s velkým převýšením/: 500 m Doubice- 2,5 km obec Radejčín-1,5 km-Habrovany-2 km- Řehlovice –1km- Stadice: Královské pole a zpět stejnou silnicí až do Radejčína – 1 km žel.zast. Radejčín /zde se připojuje také kratší varianta - 2 km pomník u obce Kletečná- Dobkovice-Hrušovka-Velemín-Březno-Sutom-7km. Kratší varianta- zpět: spolu s chodci – 12 km. Náročnost: střední a. pro chodce: částečný okruh b. výlet na kole: stejná trasa TAM i ZPĚT / sjezd do Stadic a výšlap zpět k železniční zast.Radejčín lze vypustit / samotná vyhlídka od Dubického kostela stojí za to. Celkem 42 km – do Stadic a zpět, Nejkratší var.: k Dubickénu kostelíku , stejnou cestou zpět: 24 km Občerstvení: Motorest ve Velemíně, pohostinství na bližším okraji zástavby vsi Dubice a. pro chodce: Cestu začnete po silnici ven z obce Sutom -doprava směr Boreč-2 km- Režný újezd a po žluté -1 km- Bílinka-zde překročíme frekventovanou silnici E 55 -dále po cyklotrase č. 25 2 km do vsi Opárno 2 km, u hradu Opárno , kde přejdete na zelenou doleva po 1 km vás značka opustí a po silnici dojedete do Chotiměře – rovně 1 km po silnici do Dobkoviček- po žluté okolo vršku Srna- a následujícím převýšením 100 m úbočím vrchu Kubačka /523 m/vyhlídka na Labe z vrcholu- 2,5 km k žel. zast. Radejčín -2 km po žluté úbočím vrchu Výsluní (365 m) pastvinami a loukami, místy blízko hrany říčního údolí - k Dubickému kostelu /328 m/: Kostel sv. Barbory na hraně labského údolí byl původně gotickou pohřební kaplí Sršů z Dubic, zasvěcenou Panně Marii. Během třicetileté války byl těžce poškozen; barokní obnova proběhla v letech 1634 - 1641; zachoval se původní gotický presbytář s křížovou klenbou. Pak se zde konaly poutě, popularizované ústeckými dominikány. Jednolodní stavba kostela vévodící labskému údolí, je prvořadou kulturní a duchovní dominantou (kompletní obnova provedena počátkem 70. let 20. stol., další opravy fasád v 90. letech). Od kostela a z přilehlé terasy restaurace je jedinečný výhled na velkolepý meandr Labe, jemuž vévodí protější vrch Deblík (459 m), narušený bohužel činností kamenolomu. Dále lze spatřit vsi Chvalov (na terase nad labským údolím), údolní sídla Dolní Zálezly, Sebuzín, Církvice a Libochovany. Za Deblíkem na horizontu Varhošť s rozhlednou, vpravo Plešivec, zřícenina hradu Kamýk a Radobýl. Zpět: chodci se mohou vrátit žel. zast. Radejčín stejnou cestou po žluté 2km , cyklisté se vrací po jediné silnici od kostela směr Dubice –1 km- za Dubicí na 1 křižovatce vlevo-2 km směr žel. zast. Radejčín / trat 097 Lovosice - Teplice / stoupáme společně po silnici a zároveň zelené zn.2 km pod vesnici Kletečná /pomník zrušení roboty/– odtud po silnici - 4 km z kopce přes Dobkovice a Hrušovku – do Velemína. Od Motorestu 500 m podle frekventované silnice ke hřbitovu za Velemínem a po silničce 3.tř.– Březno – 3 km Sutom-.již téměř po rovině přímo na úroveň Penzionu u sv. Petra a Pavla. … a ještě něco navíc: Bývalou faru a Sutomský vrch, též navštívil -roku 1844 - německý cestovatel a humanista Alexander von Humboldt a prohlásil, že i tato místa jsou nejkrásnější / z dobového tisku/… Ve vsi Sutom si povšimneme zejména barokního kostela sv. Petra a Pavla z první čtvrtiny 18. stol., který postavil na místě staršího gotického významný litoměřický stavitel Octavio Broggio. Kostel je zajímavý tím, že v něm 20. května 1845 měli svatbu rodiče básníka a prozaika Svatopluka Čecha . Po cestě za kostelem vzhůru a nad domkem v křoví doprava je stezka na nezalesněný Holý vrch (458 m). Stojí za to vystoupit na jeho temeno) za vynikajícím výhledem na údolí Modly, na zříceninu hradu Skalka a na okolní sopečné kužele (Plešivec, Oltářík, trojvrcholová Solanská hora, Hradišťany, Lipská hora). a. pro chodce: Sutom –2 km Boreč-1 km- Režný újezd-1 km- Bílinka –2 km- obec Opárno-2 km-Chotiměř-1 km-Dobkovičky -vršek Srna- a vrch Kubačka /523 m/- 2,5 km k žel. zast. Radejčín -2 km po žluté úbočím vrchu Výsluní (365 m) - k Dubickému kostelu Zpět: po žluté stejnou cestou 2 km směr žel. zast. Radejčín - 2 km po zelené pod Kletečnou /pomník zrušení roboty/–Dobkovice - Hrušovka –Velemín -4 km – Březno – Sutom- 3 km. b. výlet na kole Sutom - Březno 4 km - Velemína 300 m po hlavní silnici - k Motorestu uprostřed obce- 4 km na Hrušovku a sedlo u Kletečné –2 km k žel.zastávce Radejčín –doleva 2 km Doubice –doleva 1 km Dubický kostelík Zde je možné cestu přerušit nebo pokračovat 10 km v klesání /cesta zpět bude s velkým převýšením/: 500 m Doubice- 2,5 km obec Radejčín-1,5 km-Habrovany-2 km- Řehlovice –1km- Stadice: Královské pole a zpět stejnou silnicí až do Radejčína – 1 km žel.zast. Radejčín /zde se připojuje také kratší varianta - 2 km pomník u obce Kletečná- Dobkovice-Hrušovka-Velemín-Březno-Sutom-7km. Kratší varianta- zpět: spolu s chodci – 12 km. Náročnost: střední a. pro chodce: částečný okruh b. výlet na kole: stejná trasa TAM i ZPĚT / sjezd do Stadic a výšlap zpět k železniční zast.Radejčín lze vypustit / samotná vyhlídka od Dubického kostela stojí za to. Celkem 42 km – do Stadic a zpět, Nejkratší var.: k Dubickénu kostelíku , stejnou cestou zpět: 24 km Občerstvení: Motorest ve Velemíně, pohostinství na bližším okraji zástavby vsi Dubice a. pro chodce: Cestu začnete po silnici ven z obce Sutom -doprava směr Boreč-2 km- Režný újezd a po žluté -1 km- Bílinka-zde překročíme frekventovanou silnici E 55 -dále po cyklotrase č. 25 2 km do vsi Opárno 2 km, u hradu Opárno , kde přejdete na zelenou doleva po 1 km vás značka opustí a po silnici dojedete do Chotiměře – rovně 1 km po silnici do Dobkoviček- po žluté okolo vršku Srna- a následujícím převýšením 100 m úbočím vrchu Kubačka /523 m/vyhlídka na Labe z vrcholu- 2,5 km k žel. zast. Radejčín -2 km po žluté úbočím vrchu Výsluní (365 m) pastvinami a loukami, místy blízko hrany říčního údolí - k Dubickému kostelu /328 m/: Kostel sv. Barbory na hraně labského údolí byl původně gotickou pohřební kaplí Sršů z Dubic, zasvěcenou Panně Marii. Během třicetileté války byl těžce poškozen; barokní obnova proběhla v letech 1634 - 1641; zachoval se původní gotický presbytář s křížovou klenbou. Pak se zde konaly poutě, popularizované ústeckými dominikány. Jednolodní stavba kostela vévodící labskému údolí, je prvořadou kulturní a duchovní dominantou (kompletní obnova provedena počátkem 70. let 20. stol., další opravy fasád v 90. letech). Od kostela a z přilehlé terasy restaurace je jedinečný výhled na velkolepý meandr Labe, jemuž vévodí protější vrch Deblík (459 m), narušený bohužel činností kamenolomu. Dále lze spatřit vsi Chvalov (na terase nad labským údolím), údolní sídla Dolní Zálezly, Sebuzín, Církvice a Libochovany. Za Deblíkem na horizontu Varhošť s rozhlednou, vpravo Plešivec, zřícenina hradu Kamýk a Radobýl. Zpět: chodci se mohou vrátit žel. zast. Radejčín stejnou cestou po žluté 2km , cyklisté se vrací po jediné silnici od kostela směr Dubice –1 km- za Dubicí na 1 křižovatce vlevo-2 km směr žel. zast. Radejčín / trat 097 Lovosice - Teplice / stoupáme společně po silnici a zároveň zelené zn.2 km pod vesnici Kletečná /pomník zrušení roboty/– odtud po silnici - 4 km z kopce přes Dobkovice a Hrušovku – do Velemína. Od Motorestu 500 m podle frekventované silnice ke hřbitovu za Velemínem a po silničce 3.tř.– Březno – 3 km Sutom-.již téměř po rovině přímo na úroveň Penzionu u sv. Petra a Pavla. … a ještě něco navíc: Bývalou faru a Sutomský vrch, též navštívil -roku 1844 - německý cestovatel a humanista Alexander von Humboldt a prohlásil, že i tato místa jsou nejkrásnější / z dobového tisku/… Ve vsi Sutom si povšimneme zejména barokního kostela sv. Petra a Pavla z první čtvrtiny 18. stol., který postavil na místě staršího gotického významný litoměřický stavitel Octavio Broggio. Kostel je zajímavý tím, že v něm 20. května 1845 měli svatbu rodiče básníka a prozaika Svatopluka Čecha . Po cestě za kostelem vzhůru a nad domkem v křoví doprava je stezka na nezalesněný Holý vrch (458 m). Stojí za to vystoupit na jeho temeno) za vynikajícím výhledem na údolí Modly, na zříceninu hradu Skalka a na okolní sopečné kužele (Plešivec, Oltářík, trojvrcholová Solanská hora, Hradišťany, Lipská hora).
Titulek: Z obce pod Košťálovem: ze Sutomi za Ulrikou Zasláno: 25.01.2007 20:45:40
Autor: J.Otradovcová
Cesta za Ulrikou von Lewetzov do Třebívlic Sutom –1 km- Vlastislav –Chrastná-1,5km- Děkovka -1km- Hrádek (Oltářík) -3km- Dřemčice -2km- Třebívlice- zpět 10 km vláčkem do: Třebenice –2 km- Košťálov, hrad -1,5 km- Sutom Náročnost: nízká 18 km + zpět 10 km cesta vlakem nebo busem) Věž a zámek Skalka u obce Vlastislav uvidíte při pohledu z oken penzionu v údolí Modly: Charakteristická válcovitá věž zříceniny hradu (zpustošen r. 1639 švédským vojskem) a zachovaný sousední zámek Skalka (nyní výstavní síň /v letní sezóně/. Ve zdejším zámku se narodil současný vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn,. Západně od věže, nad severním okrajem zástavby Vlastislavi, jsou na skalní terase nad potokem Modlou, budované prvohorními horninami, neviditelné pozůstatky slovanského hradiště, vybudovaného v 9. stol. podle pověsti luckým knížetem Vlastislavem – nyní zakryté ornicí. Patrný je pouze val z opačné strany obce. Vlastislaví projdete dolů doleva- za obcí najdete rozcestník , který nabízí červenou značku k obci Chrastná 1 km – po červené dojdete po lesní cestě do vesnioe Děkovka a 500 m nad ní /po silnici/ narazíte na modrou značku doleva – na hrad Hrádek nebo jen přes Dřemčice do Třebívlic. Hrádek se řadí mezi další zříceniny hradů v této oblasti. Nachází se na dominantní čedičové skále, která je nazývaná Oltařík. Pokud jste slyšeli někdy o hradu Oltářík tak se jedná právě o tento hrad. Hrad byl založen husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, někdy kolem roku 1427. Turisty je navštěvován hlavně kvůli překrásnému rozhledu na celé České středohoří. Střed Třebívlic má charakter městečka s pravidelným náměstím. Dominantou obce je barokní kostel sv. Václava, postavený v 17. stol. na místě staršího. Strohý klasicistní zámek byl nově od základů postaven v r. 1837 (využit pro školní účely). Ve 2. pol. 19. stol. až do r. 1899 zde žila pozdní láska německého básníka Goetha baronka Ulrika von Levetzow (zemřela ve věku 95 let). Malá muzejní expozice, pojednávající o jejím životě a o dobových souvislostech v Třebívlicích, je umístěna v zahradním domku na okraji zámeckého parku (vlevo ve směru na Solany). Baronka Ulrika je pohřbena v nedávno restaurované hrobce na místním hřbitově. / O jejím životě je možné v Penzionu na Sutomi zakoupit publikaci../ Můžete si vybrat zpáteční cestu: a. 1 stanici BUSEM – Odjezd z Třebívlic je možný autobusem z z křižovatky 0,6 km severně od středu obce, kde staví i linka Žatec - TřebívliceTřebenice- Ústí n.L. Stojí to za to, silnice je hodně frekventovaná ….: Vystupte v Podsedicích /3,5 km /– od zast.BUSU přejdete hlavní silnici a kolem zchátralé stodoly pěšky po sinici 3 km do Vlastislavi –1 km za zámkem po sil. na Sutom. b. Vlakem do Třebenic-město a nenáročné vystoupání do sedla Košt´álova: Vlaková stanice Třebívlice na trati 113 Lovosice-Most je asi 0,7 km východně od náměstí při silnici na Solany. Jedete 3 zastávky směr Lovosice! Vystoupíte v Třebenicích-město . Před Vámi bude kopec a hrad Košťálov – zelená značka Vás dovede podchodem pod obchvatem silnice kolem obce. Souběžnou silničkou jdete po zelené značce -za 300 m zahnete doprava značenou cestou vzhůru mezi zahradami a lesem až do sedla Koštálova – ten se zel. značkou obcházíte ZPRAVA !!! –pozorujete-li kopec zády k nádraží. V sedle přejdete na žlutou a stále po silničce.2 km- sestupujete k Sutomi. Před koncem lesa značka silničku opustí, ale silnice Vás spolehlivě dovede doprostřed obce Sutom. Tam se dáte vpravo do kopce ke kostelu – fara je vedle =poslední dům v obci je Penzion u sv. Petra a Pavla.
Titulek: Z obce pod Košťálovem: 3.turistický balíček pro střed Milešovské části Č.středohoří Zasláno: 25.01.2007 20:40:14
Autor: Otradovcová J.
Víkendový program: Japonská keramika RAKU – do 5 km od dílny Sutom Sobota 1. ubytování: Penzion v areálu dílny u sv. Petra a Pavla 2. dílna Sutom - dopoledne: Vytváření z hlíny 2-3 hod. Pokračovat v keramice lze až po přežahu = v neděli po 10 hod. 3. oběd a dále : 4. Milešovka / výstup + observatoř, vyhlídky, bufet : so+ne 9-17 hod. sestup zpět po červené. značce do Milešova – celkem 4 hod + 4 km po silnici : 5. Večeře . 6. Večer možnost posezení u ohně v zahradě dílny na Sutomi neděle : 7. snídaně : 8. od 9.- 10 hod. rýžování českého granátu - Sutom / 1 hod./: 9. od 10. – 12.hod. glazování vlastních výrobků v dílně – 2 hod. 10. oběd : restaurace Třebenice nebo Velemín /obě místa 5 km po silnici./ 11. od 14 .- 17 hod.: atraktivní výpal v keramické peci , která se otvírá při 1000°C-pěkná podívaná / v prodlevách káva a výstup na Holý vrch – vršek s dokonalým kruhovým výhledem / celkem 40 min. - nebo jen. návštěva zapomenutého hřbitova + vyhlídka do Modelského údolí - 30 min./ 12. Závěr v 17.30-18 hod: pití zeleného čaje z vlastnoručně vyrobených misek.
Titulek: Z obce pod Košťálovem: 2.turistický balíček pro střed Milešovské části Ć. středohoří Zasláno: 25.01.2007 20:35:23
Autor: Otradovcová J.
Sutom – setkání s krajinou i řemeslem aneb za keramikou a českým granátem do Českého středohoří 2. Celodenní program – do 10 km od dílny Sutom 1. dílna Sutom /krátké řemeslné programy 1.-7.najdete na konci stránky / v čas. rozpětí 30 – 120 min 2. nejbližší vyhlídka s výkladem 15 min., popř. + 30 min . návštěva zapomenutého hřbitova 3. oběd v motorestu Velemín a dále: 4. Milešovka /výstup,sestup a observatoř, vyhlídky, bufet so+ne 9-17 hod sestup zpět po červené. značce do Milešova – celkem 4 hod. a 7 km po silnici na Sutom krátké programy /min. 3 osoby/ turistický víkend lze doplnit některým z kursů na objednávku 1/ Rýžování granátů a výroba osobního šperku 1,5 hod. . 2/ Výroba rodinné pečeti 2 hod . 3/ Erbovní hrnek (zdobení + výpal) 1,5 hod. 4/ Co se skrývá pod kloboukem – kachlík 1,5 hod. 5/ Moje stopa - léčivý jíl 30 min 6/ Hliněná pohlednice ze Sutomi / jíl+ český granát/ 30 min 7/ Poklad do dlaně - program pro nejmenší 15 min. 8/ Místní pečeť - práce s pečeťním voskem 10 min
Titulek: Máchovi v patách -2.část pro pěší: Koštálov /Třebenice/ , 3.+4.část pro pěší: Skalka, Ostrý /Wostrey- dle Máchových poznámek /, Sutom Zasláno: 25.01.2007 20:07:01
Autor: Otradovcová J.
Sutom -Koštálov 2 km – Třebenice, Paříkovo náměstí 2 km- Třebenice muzeum 500 m-Teplá 2 km–Dřínek 200 m – Vlastislav 1 km –Sutom 1 km Náročnost : malá , 12 km Od penzionu v bývalé farní budově vedle kostela sejdeme do středu obce Sutom – ke křížku- a podle ukazatele se vydáme nalevo silničkou k lesu se závorou, kterou obejdeme- a po 200 m stále po silnici narazíme i na žlutou značku, po které stále rovně do mírného kopce dorazíme do sedla pod Košťálovem. U informace o přírodních zajímavostech si nevšímejme alibistických cedulí, které jsou výsledkem sporu mezi novými majiteli a městem Třebenice a bez problémů vystoupíme po žluté tvarové značce ke zřícenině hradu na vrcholu (481 m) stejně jako Karel Hynek Mácha v roce 1833. Jsme na výrazném, bizarně skalnatém čedičovém suku s velmi příkrými svahy, na nichž místy vystupují strmé stěny a srázy se štíty z různě odlučné horniny. Území je přírodní památkou se zajímavými stadii postupného osídlování skal vegetací a se zastoupením zvlášť chráněných druhů rostlin (např. koniklec luční český nebo hlaváček jarní). Přesný vznik hradu není znám, ale podle určitých znaků lze soudit na jeho vznik ve 14. stol. První zpráva o hradu není o jeho držiteli, nýbrž o jeho purkrabím Alešovi ml. ze Slavětína, jemuž (i jeho manželce) prý podle zprávy kronikáře Beneše z Veitmile v r. 1372 při bouřce blesk spálil špice škorní. V počátcích husitské doby patřil hrad Košťálov Kaplířům ze Sulevic. Kaplířové také získali na přechodnou dobu i městečko Třebenice, patřící původně pražskému klášteru sv. Jiří. V 50. letech 16. stol. jsou staré hrady opouštěny a šlechta se stěhuje do nových zámků. Hrad chátral a ve třicetileté válce byl už pustý. V r. 1836 se zřítila celá jeho západní stěna. Od zříceniny je vynikající rozhled -jižně vystupující z tabule dvouvěžový Hazmburk, který si při stejné cestě jako Košťálov nakreslil Mácha. Východně vidíme Labe, severozápadně Ovčín, za ním Lovoš a Radobýl, západně Lipská hora, Hradišťany, Oltářík /s hrádkem na vrcholu/ a vpředu vytěžené torzo Vršetína. Do sedla pod Košťálovem se vrátíme stejnou cestou. . Pokud sledujeme stopy básníka pěšky, můžete pokračovat po zelené značce do Třebenic. -ještě 500 m po silničce dolů – v 1. zatáčce značka vstupuje do lesa a klesá přímo k Třebenicím. / Hazmburk je lepší zdolat na kole – kopec není vysoký –je to samostatný výlet, který začíná stejně jako tato trasa.… Jedna z Máchových kreseb Košťálova je spolu s Třebenicemi od Hazmburku -pravopis tohoto hradu se od Máchových dob významně změnil: pův.Hasenburg / Silniční obchvat města Třebenice podejdeme u žel. zast. Třebenice-město. Centrum města poznáme podle podsadité věže pozdně gotického kostela na Paříkově náměstí, kde jsou také obě restaurace. Muzeum českého granátu v bývalém kostele na okraji obce /štíhlá věž / najdete při zpáteční cestě po silnici – směr obec Teplá. Po červené značce pokračujte 5 km na okraj obce Vlastislavi, kde od rozcestníku napravo ve stráni již vidíte Sutomský kostel a Penzion u sv.Petra s Pavla - projdete obcí Vlastislav po silnici směr zámek-podle silničního ukazatele vpravo - 1 km na Sutom. Komu se z Třebenic nechce jít 5 km po silnici vrátí se od Muzea 100 m na Havlíčkovo náměstí a známou cestou kolem nádraží podejde obchvat a nalevo od vrchu Koštálova /pokud stojíte čelem proti/ najdete v polích cestu na SZ- po vrstevnici dojdete do obce Teplá –projdete jí po silnici kolem kaple se železitým pramenem . Na konci obce Teplá je odbočka na osadu Dřínek. Kde poblíž kapličky najdete cestu do polí –SZ- po 1 km v polích vstoupíte do lesíka a po dalším 1 km jste pod věží Skalka u Vlastislavi.Pokračujete po silnici okolo zámku-podle silničního ukazatele vpravo - 1 km na Sutom. Máchovi v patách : 3.+4.část pro pěší: Skalka, Ostrý /Wostrey- dle Máchových poznámek /, Sutom hrad Ostrý v Máchově podání z r. 1833 Sutom-1 km-zámek Skalka – po sinici přímo 3,5 km- směr Milešov - nad Kocourovem 200 m za křižovatkou napravo - 1 km Ostrý –2,3 km Březno – 2 km romantický hřbitov u Sutomi – 500 m Sutom Náročnost : malá, okruh 11 km Mácha si nakreslil též hrad a zámek Skalku u obce Vlastislav: Charakteristická válcovitá věž zříceniny hradu (zpustošen r. 1639 švédským vojskem) a zachovaný sousední zámek Skalka (nyní výstavní síň /v letní sezóně/. Ve zdejším zámku se narodil současný vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn,. Západně od věže, nad severním okrajem zástavby Vlastislavi, jsou na skalní terase nad potokem Modlou, budované prvohorními horninami, neviditelné pozůstatky slovanského hradiště, vybudovaného v 9. stol. podle pověsti luckým knížetem Vlastislavem – nyní zakryté ornicí. Patrný je pouze val z opačné strany obce. Pokračujeme nejbližší silničkou ven z obce Vlastislav směr Milešov –3,5 ke křižovatce nad Kocourovem nalevo / s dobrou restaurací na okraji obce - po 16 hod ./ a pokračujeme 200 m rovně –napravo vidíte kopec Ostrý se již nedá přehlédnout –300 m k lesu. Po modré pokračujete lesem 1 km na hrad Ostrý (553 m). Stoupáme dubohabrovým lesem, zprvu zvolna, později strměji k tvarové odbočce k hradní zřícenině. Po ní, sutěmi porostlými lípou a javorem, místy i volnými, vystupujeme vzhůru, přičemž se nám otevírají dílčí výhledy na okolní kopce Středohoří. Nejkrásnější jsou z podvrcholových otevřených sutí - na Milešovku s Milešovem (přímo dole barokní kostel sv. Antonína Paduánského), Franckou horu a Kletečnou) a ze zdiva hradní zříceniny, do jejíhož areálu projdeme dochovaným zbytkem brány. Hrad zde byl založen kolem r. 1433; v r. 1565 je udáván již jako pustý, zato stále obdivovaný romantiky: Při návratu z hradu na cestu (pozor na ostrou změnu směru) pokračujeme jihovýchodním směrem po modré značce asi 2,3 km do vsi Březno, odkud je to po málo frekventované silnici, doprava, již bez značky 2,5 km na Sutom /tentokrát bez stoupání a navíc budete hned u Penzionu u sv.Petra a Pavla – podle patronů sousedního kostela naposledy přestavěném v roce 1720 se zajímavou historií a přilehlým pam.chráněným areálem. Průvodcovská služba v SO+NE po předchozí dohodě - mob. 606 545 553. 500 m před Sutomí u mohutného kaštanu na levé straně silnice je cesta 100 m dolů na opuštěný venkovský hřbitov s hrobkami šlechtického rodu Schönbornů. Na Sutomi Mácha prokazatelně byl a kreslil Skalku – asi právě z kopce tzv.“Holáčku“. Po cestě za kostelem vzhůru a nad domkem v křoví doprava je stezka na nezalesněný Holý vrch (458 m). Stojí za to vystoupit na jeho temeno) za vynikajícím výhledem na údolí Modly, na zříceninu hradu Skalka a na okolní sopečné kužele (Plešivec, Oltařík, trojvrcholová Solanská hora, Hradišťany, Lipská hora).
Titulek: Okruh na Košťál Zasláno: 16.09.2008 15:52:08
Autor: lucka
Tip na výlet.. taková větší odpolední procházka. (pokud se tedy někomu nechce číst ty šílený elaboráty uvedené níže.. mně se tedy vůbec nelíbí..jsou nahňácaný skoro u všeho, co se týká litoměřického kraje..a asi i jinde..) Nechali jsme auto ve vesnici Boreč a po žluté jsme vyšli na Košťál, kde je zřícenina hradu Košťálov.. jako ze všech kopců v Českém Středohoří se vám i tady naskytne nádherný výhled do okolí.. Nazpět jsme šli po zelené, ze které jsme asi v polovině sešli a drželi se cyklotrasy č. 25 a ta nás dovedla do Boreče.
Titulek: ..jo a ještě Zasláno: 16.09.2008 15:54:14
Autor: lucka
..pokud máte někdo Velkou výletní knihu, je tip na výlet vzatý odsud. Tam je i povídání s mapičkou..

Reklama

Košťál - informace k místu

Košťál - služby v okolí

Turistická mapa ČR - Košťál

Čekejte prosím, nahrávám data
Načítám

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů je muzeum specializované na betlémy v Třebechovicích pod...
Potštejn

Potštejn

Zámek se nachází v centru obce Potštejn a právem je nazýván barokní perlou Východočeského...
Zrcadlový labyrint Na Rychtě Úvalno

Zrcadlový labyrint Na Rychtě Úvalno

V nenápadném Úvalně na Bruntálsku se nachází nečekaná atrakce proděti i dospělé -...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.