Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Kamenická Stráň (Obec)   -  Děčínsko

Zpět na článek

Počet komentářů: 2

Zasláno: 4.07.2007 14:04:05
Autor: Zdeněk Podhorský
Titulek: Kamenická Stráň
Kamenická Stráň – Kamnitzleiten 280 m.n.m. výměra 258 ha Bývalá obec Kamenická Stráň se nachází 3 km od Růžové nad řekou Kamenicí. Území ve 13 století náleželo roku Markvarticů se sídlem na hradě Ostrý u Benešova nad Ploučnicí. V letech 1405- 1507 připadlo území rodu Berků z Dubé. Berkové majetek museli zastavit. Zastavený majetek přešel na pány z Vartenberka, kteří ho roku 1511 prodali Mikulášovi Trčkovi z Lípy. Po roce 1515 panství zakoupili sasští páni ze Salhauzenu, kteří začali šířit protestanství. V roce 1612 náležela obec Wartenberkům na Kamenici, V roce 1614 náleželo panství roku Kinských. V roce 1634 připadl majetek polnímu maršálovi Janovi z Aldringenu. Od roku 1664 rod pokračoval jako rod Clary-Aldringenů, který byl v roce 1666 povýšen do hraběcího stavu. S tímto novým majitelem nastoupila rekatolizace. Po třicetileté válce nastal velký rozvoj obcí. Obecní pozemky se rozparcelovaly pro výstavbu domkařských stavení, které si zakoupili nebo dostávali nezaopatření potomci hospodářů nebo podruzi. Někde byli prodávány hospodářské budovy na obytné domky. Málo úrodné pozemky přenechávali Clary Aldringenové obcím nebo poddaným na stavební pozemky. Od roku 1709 vzniklo býnovecké panství. Za Clary Aldringenů nastal rozvoj cestovního ruchu. V roce 1890 došlo ke zpřístupnění soutěsek Kamenice. Ekonomickými a sociálními reformami se zrychlil hospodářský vývoj, uvolňovala se pouta poddanské závislosti. Vznikali nové výrobní a společenské vztahy. Stavební vývoj obcí byl ukončen kolem roku 1910, kdy se počet obyvatel ustálil, obce dosáhly maximální míry stavebního a hospodářského rozvoje. První písemná zpráva o Kamenické Stráni je z roku 1410. Původně je jmenována jako Neudorf - Nová Ves 1444/1451, v roce 1467 jako Zadní Nová Ves, v roce 1614 jako Kamenická Stráň, v roce 1654 jako Kamenická Nová Ves. Ke Kamenické Stráni náležela osada Dolský mlýn 200 m.n.m. Nejstarší selské statky se nacházeli v severní části vsi. Před rokem 1620 jsou uváděny 3 selské statky: čp.4, 15,17. V roce 1654 jsou uváděny 4 sedláci: čp.11 Adam, Dinnebier čp.12, Richter čp.22 a Kessler čp.28 , 1 zahradník, 4 domkaři – celkem 9 domů . V roce 1680 jsou uváděny domy čp.2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 26. V roce 1718 je uváděno 5 sedláků a pět domkařů – celkem 10 domů. Od roku 1720 je uváděna jako Kamenická Stráň V letech 1722 – 1843 jsou uváděny domy čp.1, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, tj.12 domů Každého 25 července na Svatého Jakuba bylo pořádáno procesí.V obci byly slavnostně vyzdobeny kříže. Procesí začínalo od Lochnatzemnova kříže u čp.48 Heinrichova hostince, procházelo kolem Božích muk sedláka Gutha, Schenkerova kříže nebo také Porscheho kříže. Pak se okolo Motzenbergu do dolní vsi, od usedlosti dolního dolního sedláka se šlo zpět do horní k Liebens kříži , který byl posledním zastavením. Pak se šlo na kafe a odpoledne byla tancovačka. Procesí, které šlo do kostela v Růžové, se vydalo po silničce na Růžovou kolem Seidlova a Jachersova kříže , na hranicích katastru obce bylo procesí očekáváno farářem s věřícími z Růžové, společně se pak pokračovali do kostela. Počet obyvatel počet domů 1621 12 1654 9 1680 9 1718 10 1722 13 1787 18 1833 161 25 1843 29 1850 265 1869 232 41 1876 264 43 1880 241 1890 232 49 1900 240 49 1910 200 49 1921 157 48 1930 152 49 V roce 1934 je uváděno 42 rodin, z toho 21 se jménem Kessler, 4 x Richter, 2 x Dinnebier, Fiedler a Heinrich. 1939 152 49 z toho děti do 6 let 7 děti 6 – 14 let 21 14 – 18 let 10 18 – 65 85 nad 65 let 23 1950 11 obyvatel 39 domů věřících římskokatolíků 147 evangelíků 5 zaměstnání: zemědělství: 0,5 – 2 ha 20 2 – 5 ha 5 5 – 20 ha 5 20 – 100 ha 3 Spojení: vlakové – stanice Schona-Hřensko, Rabstein, Děčín Autobusové – z Růžové do Děčína Farnostně náležela Kamenická Straň k Růžové, od roku 1562 do 1622 byla celá obec evangelická. Matrika je vedena od roku 1658, matrika sňatků je vedena od roku 1670. Od roku 1900 měla obec vlastní hřbitov. Po roce 1945 byl hřbitov zrušen. Zachovala se jedna náhrobní deska a několik kamenů. Od roku 1875 se stala obec samostatnou. Rychta byla umístěna v domě čp.2. Starostové obce od roku 1918 – Franz Kessler z čp.15, Johann Kessler senior čp.16, Johann Kessler junior čp.16, Franz Weigel. V letech 1945 – 1947 zastupoval obec Jindřich Zvonič. V roce 1947 byla obec připojena k Růžové jako osada. V obci byl samostatný požární sbor a sekce turistického spolku pro české Švýcarsko od roku 1882. Požáry: 1883 – 1896 shořelo 6 domů. V dolní čísti obce skalní vyhlídka „Spitzen Stein 338 m.n.m. V obci stávaly tři hostince - čp.19 Kesslers Gasthaus – majitelka Thekla Kesslerová - čp.28 Kessler Niednazen Gasthaus - čp.48 Heinrich Lochnazen Gasthaus Na Dolským Mlýně byly dva hostince - čp.44 Dolský mlýn - čp.45 Muhlgustav Gasthaus V roce 1923 byla provedena elektrifikace obce. V první světové válce padlo 6 občanů obce Richter Franz z čp.5 Richter Ignaz z čp.9 Richter Otto z čp.21 Růžička Adolf z čp.24 Bartel Josef z čp.26 Kessler Konrad z čp.27 Škola: vyučování dětí bylo nejprve v domácnostech čp.4,5,8,17.od roku 1819 chodily děti do školy v Růžové. V roce 1829/30 byla zřízena samostatná budova s jednotřídkou čp.27. Učitelem byl Franz Dinnebier. Ve školním roce 1871/72 byla škola dvoutřídní. V roce 1872 byla postavena nová budova školy. V roce 1876 bylo zapsáno 32 žáků – 18 děvčat a 14 chlapců. Učitelem byl Michael Lo“schner. Jediná zachovalá náhrobní deska. Zastavení při kostelní stezce z Vysoké Lípy / 1716 / do Kamenické Stráně. Přes říčku Kamenici stával kamenný most, který byl zničen v roce 1903 povodní a nahrazen novým dřevěným. Rytina na skalní stěně u bývalého mostu kostelní stezky. Rytina u Dolského mlýna Rytina u rezervace Nad Dolským mlýnem r.1782 Rytiny v Mlýnském údolí. Měděná destička v blízkosti mlýna. Zbytek kříže ze zbořeniště staré školy Novodobá rytina na Motzenberku Kamenná nádoba u čp.35, pravděpodobně sloužila na výrobu smůly Deska padlých v první světové válce Gutbauers statue – boží muka z roku 1587 Zbytek božích muk za Dolským mlýnem Lochnatzenst kreuz – kříž na Kamenické Stráni, který stojí vedle bývalého hostince čp.48 Schenkers kreuz – kříž na Kamenické Stráni. V roce 1992 znovu postaven a opraven. Liebenskreuz – kříž na Kamenické Stráni stojící vedle bývalé školy čp.27 Seidelskreuz – z roku 1885 v lese při cestě na Kamenickou Stráň nechali postavit Ignaz a Wenzel Richter z Růžové čp.253 a Franzem Seidelem z čp.68. Původně na místě stála vysoká jedle s obrázkem Panny Marie Jacherskreuz – z roku 1885 při cestě na Kamenickou Stráň nechal postavit Ignaz a Wenzel Richter z čp.253 a Augustin Hantschel z Nové Vsi čp.42. Obrázek anděla Strážného v lese u Kamenické Stráně. Seidlův most Seidlova brána z roku 1847 Kamenická Stráň – léto 1920 Kessler Berta Andersen Berta Dolní sedlák Schmied Richard Buchse Spitzenstein – upravená skalní vyhlídka. Čp.1 Becken Milli Laden Majitelé - Kessler Emil nar.14.2.1914, zemř.19.4.1995 Kessler Franz nar.10.6.1920 Kessler Ulrich nar.25.12.1942 Tuček Rudolf – příděl 13.9.1950 Tučková Milada Los František koupil dům 7.11.1957 Němec Miroslav Němcová Irena čp.2 Majitelé - Richter Eleonora prov.Weigel nar. 6. 4.1798 Weigel Theresia nar. 9.11.1800, 31.2.1835 se provdala Kessler Anna Kessler Martha prov.Binder nar.22.9.1927 Kessler Emil nar. 2.10.1929, zemř.25.5.1996 Marek Miloslav Marková Milada Původní dům zbořen, na místě dnes stojí nový domek. Čp.3 Louchhannes – zbořeno Majitelé - Kessler Eleonora prov.Schubert Šváb Kamil koupil dům 26.10.1963 Němcová Blanka Dnes nově postaveno. Čp.4 Guthbauer – hrazděný dům postaven v roce 1928 , zbořen 1955 - 59 Majitelé – Weigel Anna prov.Guth nar. 4 .2.1858 v Růžové čp.82, svatba 27.1.1879 Guth Franz svatba 27.1.1879 Richter Magdalena prov.Guth Guth Ida Guth Emil Guth Marie prov.Šembera, svatba 26.4.1920 Šembera Franz mlynář z Martersdorfu čp.23, svatba 26.4.1920 Guth Frida prov.Holzel nar.18.2.1921 Guth Herbert nar.19.2.1924 Guth Anni prov.Schmidt nar.24.11.1927 Čp.5 Liebenmilli – zbořeno Majitelé – Richter Franz padl v I.sv.válce Richter Emil, nar. 1892, zemř.12.10.1920 Richter Anna Čp.6 Dixen vom Wurmschuster – zbořeno Majitelé – Richter Maria Franziska prov.Peche Richter Franziska prov.Hille Dinnebier Ema Čp.7 Franz vorm Wurm Miele - IW 1862 Majitelé – Wurm Ignaz , první majitel od 22.2.1848 .V roce 1862 Ignaz Wurm postavil nynější dům. Fiedler Franz nar. 8.12.1887 Fiedler Emilie Fiedler Franz nar.29.4.1890, Kessler Franz, koupil dům 6.6.1930 Kessler Kathe, koupila dům 6.6.1930 Říha Antonín , příděl 2.8.1949 Říhová Alžběta , příděl 2.8.1949 Mašek Jiří , koupil dům 8.4.1973 Mašková Věra , koupila dům 8.4.1973 Čp.8 Fuger Hannes und Seff Majitelé – Kessler Josef do roku 1948 Krauz František z Prahy, nar.26.2.1892 příděl z 18.4.1950 Krauzová Marie z Prahy,nar.6.8.1898, zemř.10.5.1969 Kočová Vlasta Špirková Stanislava Picková Jana Čp.9 Niederdorf Kesseln Majitelé – Richter Ignaz, padl v I.sv.válce Richter Emil nar.25.5.1917, zemř.16.2.2005 Richter Emilie Richter Marie prov.Focke zemř.21.12.1987 Richter Anni prov.Dahme zemř. 14.2.1988 Krotký Emil , koupil dům 12.5.1959 Krotká Vlasta Čp.10 Monigen Theodirn Majitelé – Fiedler Theodor Kessler Franziska prov.Winter, 24.1.1836 se provdala Fiedler August Theodor, 20.11.1920 měl svatbu s Rossler Emilie z Kamenické Stráně čp.19 prov.Fiedler Fiedler Martha prov. Just nar.23.11.1923 Fisher Friedrich nar.17.12.1926 zemř.10.7.1997 Bernášek Alex Bernášková Jelena Čp.11 Bezitzer Fuger Hannes – současný dům postaven 1891 Majitelé – Dinnebier Adam – sedlák uváděný v roce 1654 Landheim Kessler Josef Petrásek Václav Petrásková Růžena Rasocha Bedřich Rasochová Jiřina Čp.12 Worner Majitelé – Kessler Anna Kessler Emma, nar.5.5.1920 Pačesová Anna Čp.13 Schneiderflorn Majitelé – Schubert Walter nar.1908 zemř.22.1.1988 Schubert Anne Liese prov. Iglhaut nar.30.6.1934 Petrásková Anna, koupila dům 5.8.1958 Petrásek Josef Uhlíková Irena Vosická Bohuslava Čp.14 Schuster Majitelé – Schuster franz Fiedler Gustav Fiedler Emilie Fiedler Marie prov.Jahn nar.22.5.1922 Jahn Erhard nar.1928 zemř.20.1.1991 Fiedler Franz nar.4.2.1928 Tichý Milan , příděl 14.12.1960 Tichá Erika Čp.15 Niederbauer – dolní sedlák, původní dům v roce 1924 vyhořel Majitelé – Kessler Franz Weigel Josef Weigel Emil nar.1878 Weigel Emma roz.Dinnebier nar.6.7.1921 Weigel Emil nar.9.1.1921 zemř.18.6.1995 Weigel Anna. Koupila dům 27.2.1926 Weigel Josef Weigel Berta Weigel Waltraud prov.Schäfer nar.19.9.1944 Kohút Josef , koupil dům 10.7.1967 Kohútová Irena Čp.16 Motzen Bauer – zbořeno Majitelé – Kessler Johann senior Kessler Johann junior Kessler Maria Anna prov.Bendel, 1.9.1822 měla svatbu Kessler Emma prov.Sommer nar.5.5.1920 Kessler Max nar.24.12.1922, zemř.3.5.2001 Kessler Anna prov.Wendtland nar. 26.7.1924 Kessler Emil nar.28.7.1927 zemř. 9.11.1997 Kessler Rudolf nar.23.10.1930 Čp.17 Porschen Bauer – zbořeno Majitelé – Parsche Magdalena prov.Hegenbarth, 3.6.1844 měla svatbu Lang Hans Lang Oskar Lang Emilie prov.Wachtendorf nar.8.7.1924, zemř.9.1.1996 Čp.18 Schneider – zbořeno Majitelé – Weigel Franz – starosta Kessler Emilie prov.Fiedler, nar.1877, zemř. 5.8.1920 Kessler Marie prov.Fiedler, nar.13.4.1907, zemř.17.3.1997 Fiedler Emil Fiedler Elisabeth prov.Czarnetzki, nar.28.3.1925 Fiedler Mariechen prov.Kunick, nar.6.1.1926 Fiedler Gertrud prov.Niederlein, nar.4.3.1937 Fiedler Christa prov.Abratis, nar.28.9.1940 Fiedler Eveline prov.Schreiber, nar.6.10.1946 Čp.19 Schanke Gasthaus Čp.19 Schanke Gasthaus Čp.19 Schanke Gasthaus – zbořeno Majitelé – Kessler Thekla Kessler Emil Kessler Emilie prov.Fiedler , měla 20.11.1920 svatbu Čp.20 vorm.Kessl.Anton Majitelé – Heinrich Oskar nar.28.5.1927 Heinrich Rosi roz.Lamminger nar.1928, zemř.14.12.2001 Rodert Franz Emil Heinrich Anna Emilie prov.Rodert Dostál Jelínek Václav Jelínková Iva Čp.21 Joseln Bauer – zbořeno Majitelé – Richter Otto, padl v I.sv.válce Kessler Emil Kessler Anna Kessler Frida prov.Richter, nar. 30.4.1921 zemř.23.9.2000 Kessler Emma prov.Wieneke, nar.9.11.1925 Kessler Anna Martha prov.Kadolpf, nar.27.9.1928 Richter Manfred Richter Horst Richter Bernd Richter Doris Čp.22 Porschenflorn Tischler – zbořeno Majitelé – Richter – sedlák 1654 Parsche Gustav – truhlář,nar.29.6.1932 Parsche Eleonora prov.Muhlhanse Parsche Hedwig prov.Engelhardt, nar.31.12.1933 Parsche Franz, nar.15.9.1937, zemř.20.1.2002 Parsche Willy , nar 1941,zemř.1988 Čp.23 Schmiede – zbořeno Majitelé – Buchse Anna prov.Schellmann, nar. 9.12.1919, zemř.16.6.1996 Buchse Martha prov.Goldschmied, nar.7.8.1922 Buchse Dora prov.Kosch nar.3.6.1930 Vanitschek do 1948 Čp.24 Kesselnaz Majitelé – Kessler Ignaz Růžička Adolf , padl v I.sv.válce Nekola Jaroslav Nekolová Milada Čp.25 Muhlnazn Majitelé – Richter Hermann Král Václav ,25.10.1966 koupil dům Králová Věra Rubín Jiří, 2.2.1970 koupil dům Rubínová Anna Vojtěchovská Anna 1928 + 2.11.2002 Jarošová Zorka Čp.26 Bortln Majitelé – Richter Wilhelm Richter Emil , zemř.1874 Bartel Anna prov.Richter, majitelkou do roku 1948, nar.18.8.1909 Bartel Josef, padl v I.sv.válce Richter Ilsa prov.Scharfe, nar.12.9.1930 Richter Franz, nar.14.2.1932 Schleger Eduard , koupil dům 7.10.1958 Schlegová Věra Čp.27 obecní dům – stará škola – zbořeno Byl to dům s jednou místností v přízemí a jednou v patře.Na střeše byla zvonička ,kde se zvonilo v poledne 12.00 a večer v 18.00. Po přemístění školy do nového domu byl dům užíván jako chudobinec Majitelé - Kessler Konrád, padl v I.sv.válce Burschen Gaseltschaft – Kamenická Stránˇ 1912 Joust Otto s lesním rohem – padl v první svět.válce, Heinrich Seffen Emil, Heinrich Oskar, Parsche Hermann , Schenker Emil, Adelhaids Naz, Adelhaids Seff, Lorenzen Franz, Fiedler Florian. Čp.28 NiedNazen – Gasthaus – zbořeno Majitelé – Kessler 1657 Frieslich Franziska prov.Kessler Kessler Johann Kessler Ignaz Kessler Alfred Špinka František, nově postavil Janeš František Čp.29 Nied Nazen Alfred vorm Juln Majitelé – Kessler Ignaz Kessler Alfred, nar.13.7.1932 Zelenka Bohumil , koupil dům 11.9.1958 Zelenková Anna Čp.30 Niedernazen Schuster – zbořeno Majitelé - Kessler Anton Kunz Jaroslav, koupil zbořeniště 1.10.1962 Kunzová Blanka Kunz Jiří Čp.31 Schenkerwenzen – zbořeno Majitelé – Rellig Franz Muller Karl Rellig Anna prov.Schirner, nar.18.3.1912, zamř.16.1.1992 Kubeš Jiří, koupil dům 15.10.1961 Grohmann Jiří Malinková Jaroslava Čp.32 Schenkerwenzen Majitelé – Rellig Seff Rellig Walter, nar.11.1.1931 Petera Václav ,příděl 29,10,1951 Janouchová Vlasta Čp.33 bei Pragern Majitelé – Chudoba Kubeš Jindřich, příděl 9.6.1953 Kubešová Jiřina Pernická Adriana, koupila 15.1.1963 Kryl Pavel Krylová Jana Čp.34 Schenkerfranzen – zbořeno Majitelé - Kessler Franziska Čp.35 vorm Schmied Rudolf Majitelé – Kessler Marie Kessler Edvin, nar.4.2.1919 Říha Jiří, příděl 13.2.1950 Čp.36 bei Andresen Majitelé – Kessler Franz Kessler Erich, nar.12.5.1922, zemř.23.8.1994 Kessler Elfriede prov.Warschun, nar. 4.8.1927 Kessler Maria prov.Bendel, zemř.1.9.1988 Houžvička Václav z Ústí nad Labem, příděl 29.6.1949 Houžvičková Zdena Čp.37 bei Schulseffen Majitelé – Kessler Max Kessler Annemarie prov.Trillus, nar.1.8.1926, zemř.16.6.2005 Kessler Emil, nar.13.4.1929 Kessler Erich, nar.24.4.1934 Chutzová Jiřina Dražil Jiří , koupil 17.4.1974 Dražilová Petronila Čp.38 Schenkers Stall Majitelé – Stelzig Urbánek Radomír Urbánková Božena, nar.1923, zemř.4.7.2002 Čp.39 Schule Wohnhaus – škola Majitelé – Schmied Franz Josef – učitel Schmied Franz, nar.8.10.1920 Dvořák Zdeněk , koupil 11.6.1963 Dvořáková Lidmila Janíček Miroslav Janíčková Zdena Čp.40 Becken Anton Majitelé – Kessler Emilie Kessler Elsa Šimice Václav, koupil 1.10.1962 Šimice Eva Čp.41 Lack Rese Majitelé – Kessler Theresia Kessler Franz, nar. 4.2.1933 Přibylová Věra, příděl 27.4.1954 Sinkule František Sinkule Jiří Vítková Eva Čp.42 bei Wenzen Majitelé – Kessler Kessler Marie prov.Krauspenhaar, nar. 6.3.1928 Sochorová Marie Čp.43 bei Adelheid Majitelé – Kessler Tůmová Marie , nar.16.4.1907 , koupila dům 5.7.1958 Tůma František , nar.16.2.1935,zem.3.4.1967 Suda František , koupil dům 29.5.1978 Pilařová Eva Panchartek Tomáš Čp.44 Dolský mlýn Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1515. Jeho založení se předpokládá o 200 let dříve dle zpráv, že sedláci z Vysoké Lípy a Kamenické stráně byli povinováni mletím v Dolském Mlýně. A tyto obce už existovaly ve 14 století. Mlynáři – 1584 Andreas Schobel, 1614 Christoph Seidel, Matheus Schwarcer. Mlynář obdržel právo pálit kořalku a čepovat Býnovecké pivo. V roce 1696 přechází mlýn na rodinu Pohlovu, která vlastnila mlýn do roku 1945. Pohl Marie prov.Dinnebier Seidel Emilie prov.Pohl, nar.12.6.1862,zem.1924 V roce 1787 jsou uváděny 4 domy na dolském mlýně. V roce 1833 jsou uváděny 3 domy ( mlýn.palírna a vlastní hospodářská budova) a 24 obyvatel. V 19 století se tu vyráběla kolomaz. Ještě dále za Dolským Mlýnem stávala samota čp.3. Budova mlýna byla v roce 1727 přestavěna. Výčepní právo získal mlynář Pohl v roce 1888. V roce 1881 byla zavedena plavba na lodičkách ve Ferdinandově soutězce, pojmenovaná podle majitele panství knížete Ferdinanda Kinského. Nástupní stanice byla nedaleko ústí Chřibské Kamenice do Kamenice u náhonu pily, nyní Intercamp Ferdinand. Jízda po proudu trvala kolem 30 minut a končila u jezu Dolského mlýna. V roce 1842 byla zřízena stanice finanční stráže. Čp.44 Dolský mlýn Pohled od Kamenické Stráně na budovu mlýna. Vpravo budova pekárny, která byla v roce 1819 zvýšena o hrazděné patro, které bylo spojeno se mlýnem při skále krytou chodbou. Přístav u mlýna Most přes Kamenici postavený v roce 1902 – první železobetonová konstrukce v Čechách. Čp.45 Muhlgustav – Gasthaus – v roce 1595 je doloženo jako zahradnické hospodářství. Od roku 1683 je uváděn jako majitel rod Richterů. V roce 1823 postaveno nově se dvěma sklepy , po roce 1945 objekt zbořen. Před rokem 1945 je jako majitel uváděn Wanitschek Arnošt a Dinnebier Marie prov.Wanitschek. Sommer Alfred nar.1918, zemř.10.11.1993 Čp.46 Schneidernaln,Greschri Seidel Majitelé – Kessler Seidel Emil Seidel Angela Corn František. Příděl 17.9.1956 Hulbach Zdeněk Hulbachová Miroslava Čp.47 bei Joselseffn Majitelé – Kessler Ignaz Kessler Elfriede prov.Strauss nar.18.5.1914 Hammerle Petr , koupil dům 13.10.1958 Čp.48 Lochnazen Gasthaus Majitelé – Heinrich Auguste Heinrich Herta prov.Bienert nar.11.3.1920 Heinrich Margit prov.Lahner nar. 5.5.1927 Lahner Siegfried zemř.22.2.1987 Bříza Arnošt Zigová Lenka Čp.49 Heinrich Seffn, Finkenflug Majitelé – Kroy Heinrich Josef Kubín František, koupil dům 5.9.1958 Kubínová Jarmila Mošner František Mošnerová Jana Čp.50 bývalá márnice Majitelé – Hazuka Vítěslav, nájem od 1.5.1963 Tumpach Miroslav Tumpachová Milada Kamenická Stráň Kamenická Stráň – Kamnitzleiten 280 m.n.m. výměra 258 ha Bývalá obec Kamenická Stráň se nachází 3 km od Růžové nad řekou Kamenicí. Území ve 13 století náleželo roku Markvarticů se sídlem na hradě Ostrý u Benešova nad Ploučnicí. V letech 1405- 1507 připadlo území rodu Berků z Dubé. Berkové majetek museli zastavit. Zastavený majetek přešel na pány z Vartenberka, kteří ho roku 1511 prodali Mikulášovi Trčkovi z Lípy. Po roce 1515 panství zakoupili sasští páni ze Salhauzenu, kteří začali šířit protestanství. V roce 1612 náležela obec Wartenberkům na Kamenici, V roce 1614 náleželo panství roku Kinských. V roce 1634 připadl majetek polnímu maršálovi Janovi z Aldringenu. Od roku 1664 rod pokračoval jako rod Clary-Aldringenů, který byl v roce 1666 povýšen do hraběcího stavu. S tímto novým majitelem nastoupila rekatolizace. Po třicetileté válce nastal velký rozvoj obcí. Obecní pozemky se rozparcelovaly pro výstavbu domkařských stavení, které si zakoupili nebo dostávali nezaopatření potomci hospodářů nebo podruzi. Někde byli prodávány hospodářské budovy na obytné domky. Málo úrodné pozemky přenechávali Clary Aldringenové obcím nebo poddaným na stavební pozemky. Od roku 1709 vzniklo býnovecké panství. Za Clary Aldringenů nastal rozvoj cestovního ruchu. V roce 1890 došlo ke zpřístupnění soutěsek Kamenice. Ekonomickými a sociálními reformami se zrychlil hospodářský vývoj, uvolňovala se pouta poddanské závislosti. Vznikali nové výrobní a společenské vztahy. Stavební vývoj obcí byl ukončen kolem roku 1910, kdy se počet obyvatel ustálil, obce dosáhly maximální míry stavebního a hospodářského rozvoje. První písemná zpráva o Kamenické Stráni je z roku 1410. Původně je jmenována jako Neudorf - Nová Ves 1444/1451, v roce 1467 jako Zadní Nová Ves, v roce 1614 jako Kamenická Stráň, v roce 1654 jako Kamenická Nová Ves. Ke Kamenické Stráni náležela osada Dolský mlýn 200 m.n.m. Nejstarší selské statky se nacházeli v severní části vsi. Před rokem 1620 jsou uváděny 3 selské statky: čp.4, 15,17. V roce 1654 jsou uváděny 4 sedláci: čp.11 Adam, Dinnebier čp.12, Richter čp.22 a Kessler čp.28 , 1 zahradník, 4 domkaři – celkem 9 domů . V roce 1680 jsou uváděny domy čp.2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 26. V roce 1718 je uváděno 5 sedláků a pět domkařů – celkem 10 domů. Od roku 1720 je uváděna jako Kamenická Stráň V letech 1722 – 1843 jsou uváděny domy čp.1, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, tj.12 domů Každého 25 července na Svatého Jakuba bylo pořádáno procesí.V obci byly slavnostně vyzdobeny kříže. Procesí začínalo od Lochnatzemnova kříže u čp.48 Heinrichova hostince, procházelo kolem Božích muk sedláka Gutha, Schenkerova kříže nebo také Porscheho kříže. Pak se okolo Motzenbergu do dolní vsi, od usedlosti dolního dolního sedláka se šlo zpět do horní k Liebens kříži , který byl posledním zastavením. Pak se šlo na kafe a odpoledne byla tancovačka. Procesí, které šlo do kostela v Růžové, se vydalo po silničce na Růžovou kolem Seidlova a Jachersova kříže , na hranicích katastru obce bylo procesí očekáváno farářem s věřícími z Růžové, společně se pak pokračovali do kostela.

Kamenická Stráň - informace k místu

Kamenická Stráň - služby v okolí

Turistická mapa ČR - Kamenická Stráň

Čekejte prosím, nahrávám data
Načítám

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (22.4.2019-22.4.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (22.4.2019-22.4.2019) 22.04.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi (18.4.2019-22.4.2019)

Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi (18.4.2019-22.4.2019) 18.04.2019

Ředitel Regionálního muzea v Kolíně, Mgr. Vladimír Rišlink: "Těší nás, ž...

Velikonoce v Zoo Brno (19.4.2019-22.4.2019)

Velikonoce v Zoo Brno (19.4.2019-22.4.2019) 19.04.2019

Každý den si zájemci budou moci vytvořit a ozdobit vlastní kraslici, u mistra...

Výletník doporučuje

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou je starobylé město na řece Bečvě v srdci Moravské brány. První písemná...
Hostinec u Zlaté lípy

Hostinec u Zlaté lípy

Ubytovací hostinec se nachází v okrese Česká Lípa v Ralské pahorkatině v malebném údolí řeky...