Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Označ jako oblíbené místo

Hlučínsko

Opavsko

skanzen Bolatice

Vítejte na Hlučínsku

Jste na cestách a Vaše povinnosti Vás zavály do Slezska? Nebo teď sedíte v klidu Vašeho domova a plánujete si, co s Vaším volným časem? Tak promažte své kolo nebo nasedněte do auta, autobusu či vláčku a přijeďte se k nám podívat. Hlučínsko je bez přehánění zajímavým a svérázným regionem, který Vám má co nabídnout.

Hlučínsko je malebným koutem nacházejícím se mezi řekami Opavou a Odrou, v blízkosti měst Opava a Ostrava a hranice s Polskem. Je krajinou rozlehlých úrodných lánů, zelených lesů a vodních ploch, oplývající nejen přírodními krásami, ale také množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou škálou architektonických a řemeslných zajímavostí, folklorními tradicemi, pohostinností a přátelským duchem.

Trocha informací o Hlučínsku

Region Hlučínska je charakterizován specifickým historickým i národnostním vývojem, který se utvářel po dobu několika staletí. Až do roku 1742 bylo součástí zemí koruny české; porakousko-pruských válkách a následném podepsání vratislavskéhomíru se stalo Hlučínsko spolu s dalším dotčeným územím Slezska součástí Pruska. Tato událost měla na následný historický, národnostní i lingvistický vývoj regionu velký vliv. Po ukončení I. světové války bylo území Hlučínska, respektive jižní část původního ratibořského okresu,rozhodnutím Pařížské mírové konference přiznáno Československu,jehož součástí se stalo v únoru 1920.Následkem dlouhodobého historického vývoje byla tato oblast v r. 1938 přičleněna německé říši.

Od r. 1945 je Hlučínsko opět součástí českých zemía zůstává specifickým národnostním a kulturním fenoménem.

Hlučínskem za historií a poznáním

Zajímají Vás dějiny, odkrýváte rádi historické vazby a poznáváte významné osobnosti? Hlučínsko Vám nabízí bohatou kolekci zámků se zajímavými expozicemi, muzea a další objekty, které Vám mohou odhalit dějinné souvislosti a vývoj tohoto regionu.

Zámek a muzeum Hlučín

Původně pozdně gotický zámek z počátku 16. století dnes tvoří trojkřídlá jednoposchoďová budova. V jeho prostorách je umístěno Muzeum Hlučínska, které je zaměřeno na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích.

Zámek a muzeum Kravaře

Prvotní výstavbu zámku v místech, kde stojí dodnes, můžeme datovat lety 1649 až 1662, v letech 1721 - 1728 byl přestavěn v duchu vrcholného baroka. V roce 1937 vypukl na zámku rozsáhlý požár. Jeho následky zahladila celková rekonstrukce, která skončila až v roce 1970. Zámecké muzeum má dvě stálé expozice: Menší prostor tvoří ukázku života vesnického lidu na Hlučínsku v 19. století, její součástí jsou vzácné restaurované korouhve z počátku 19. stol. Další komnaty představují životní styl majitelů zámku rodu Eichendorffů v 18.století. Zadní trakt uzavírá zámecká kaple archanděla Michaela z roku 1662 s jedinečnou barokní výzdobou z let 1727 – 1730. Kolem budovy zámku se rozprostírá 19hektarový park budovaný v anglickém stylu. Část parku je upravena jako devítijamkové golfové hřiště.

Zámek Velké Hoštice

V roce 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik hrabě Chorýnský z Ledské, který nechal na místě původního šlechtického sídla postavit v 60. letech 18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým rokokovým dekorem podle plánů ostravského stavitele Jakuba Panka. V současnosti je zde umístěna archeologická výstava, ve sklepních prostorách funguje vinotéka a v okolí zámku je nádherný park.

www.hostice.cz
Zámek Bolatice

Barokní zámek s raně barokním portálem byl postaven v letech 1724 až 1748. V současné době je zámek po celkové rekonstrukci a stal se sídlem obecního úřadu.

www.bolatice.cz
Zámek Dolní Benešov

Klasicistní zámek ve středu obce sestávající ze dvou objektů.Jádro zámku je ze 16. stolení a v 17. stol. k němu byla přistavěna dvoupatrová barokní budova. Z původní tvrze se zachoval kamenný portál z r. 1498 se znakem pánů z Drahotuš. Součástí budov je zámecká kaple, která slouží jako lapidarium. Součástí zámku je také anglický park o rozloze 1,7 ha. K poslední velké přestavbě zámku došlo v roce 1924. Vedle cechovních insignií jsou zde vystaveny originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. V parku je umístěn Památník Cypriálna Lelka - buditele slezského národa.

Dnes je zámek sídlem městského úřadu. www.dolnibenesov.cz
Zámek Lichnovských Chuchelná

Raně barokní zámek ze 17. století byl postaven Jiřím Lichnovským. Roku 1853 byl přistaven Dům kavalírů k ubytování hostů. Zámek sloužil jako lovecká rezidence, navštívil jej německý císař Vilém II. . V parku byla postavena v 19. století hrobka knížat Lichnovských. Od roku 1952 je zde rehabilitační ústav. V areálu zámku se nachází také zámecký park o rozloze5,5ha.

Zámek Šilheřovice

Trojkřídlý zámek v klasicistním a částečně novobarokním slohu na místě zaniklé renesanční tvrze. V parku stojí pavilon zvaný Lovecký zámeček, Švýcárna a bazén se sousoším. Nyní slouží jako školské zařízení a park jako golfové hřiště.

www.silherovice.cz
Areál čs. Opevnění v Hlučíně-Darkovičkách

Ojedinělý obranný systém je unikátní a jedinečná, evropsky ceněná, technická a stavební památka. Pevnost "Alej" je nejlépe obnoveným pěchotním srubem v České republice, skládá se ze tří pevností a jedné pevnůstky. Výzbroj a vybavení opevnění je autentické s rokem 1938. Všechny objekty spojuje naučná stezka.

www.szmo.cz

Muzeum OKD v Ostravě-Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě - Petřkovicích je největším hornickým skanzenem u nás. Na kopci Landeku jsou viditelné výchozy sloje černého uhlí. Byla zde nalezena slavná Landecká venuše. V areálu jsou ukázky dobývací techniky a ve vnitřních expozicích ukázky z historie dolování uhlí. Také se zde nachází lanové centrum.

Hrádek Závada (Švédské šance)

Zachovalé, poměrně mohutné opevnění, pozůstatek středověkého hrádku se nachází v Panském lese vpravo od hlavní silnice Závada - Bohuslavice. Vlastní jádro má rozměry 26 x 22 m, první příkop má šířku 14 m při vrcholu a 2 m u dna, druhý příkop 10 m při vrcholu a 1,5 m u dna.

www.zavada.cz
Sakrální stavby Na území Hlučínska se nachází řada významných sakrálních staveb, z nichž mnohé jsou významnými nebo státem chráněnými památkami. Jsou jimi například kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích (18. stol.), kostel sv. Stanislava v Bolaticích (18. stol.), kostel sv. Martina v Dolním Benešově (18. stol.), kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně (16. stol.), dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích (18. stol.), Chrám sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (20. stol.), kostel Narození P. Marie v Oldřišově (17. stol.), kostel sv. Vavřince v Píšti (18. stol.), (významné Poutní místo), Chrám sv. Jana Křtitele v Sudicích (20. stol.), kostel sv. Jiří v Třebomi (18. stol.), kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích (18. stol.) a mnohé další.


Hlučínskem za folklórem

Skanzen lidových tradic a řemesel Bolatice

Skanzen byl vybudován v roce 2002 a je jedinečnou ukázkou života na vesnici před více jak 70 léty. Návštěvníc si zde mohou prohlédnout obytné části domu (jizbu, kuchyň, místnost služky), prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar),aj. V dalších dvou místnostech, kůlně a stodole se mohou seznámit s řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím, používaným v domácnosti a při práci na statku. V areálu skanzenu se kromě prohlídek konají také kulturně společenské akce tradičního lidového charakteru.

www.bolatice.cz Lidová architektura

Na Hlučínsku se nachází řada zajímavých dokladů lidové architektury, které představují historii a život obyvatel regionu v minulosti. Příkladem může být třeba areál statku z 19. stolení v Rohově, dřevěný srub v Markvartovicích nebo soubory špýcharů, které můžete vidět například v Rohově, Chuchelné, Kobeřicích nebo Strahovicích.

Lidové slavnosti

Na Hlučínsku se každoročně koná velký počet lidových slavností, z nichž mnohé mají dlouhodobu a historickou tradici.Dožínky se konají například v Bolaticicích, Dolním Benešově nebo Hati. Tradiční odpusty se konají kupříkladu v Píšti, Kravařích,Kobeřicích, Sudicích, nebo krmáše v Dolním Benešově či Hlučíně.Ve Lhotce, která je nyní městkou částí statutárního města Ostravy, se tradičně koná Honění krále, které připomíná údajnou historickou příhodu honění a chycení švédského krále za 30-ti leté války. Svou tradici má folklórní festival „KOLAJA“, který se koná v Hati a je přehlídkou folklórních souborů nejen z Hlučínska. Aktuální informace o konání jednotlivých slavností najdete na stránkách www.hlucinsko.eu. Přijeďte se na některou ze slavností podívat a nezapomeňte na nich ochutnat tradiční a skvělé hlučínské koláče!

Hlučínskem za sportem a zábavou

Propadli jste již kouzlu vzrušení na drive nebo soustředění při putování? Potom Vám Hlučínsko">Hlučínsko nabízí kvalitní zázemí pro Vaše golfové úspěchy. Zámecký golf klub Kravaře

Golfové hřiště v Kravařích je citlivě zasazeno do anglického parku kolem barokního zámku a staleté stromy a mnohé vodní toky určují jeho jedinečný charakter. V současné době dochází k rozšíření z 9-ti na 18-ti jamkové hřiště, které je určeno nejen profesionálům, ale zejména všem, kteří si chtějí tento atraktivní sport vyzkoušet. www.golf-kravare.cz

Park Golf Club Šilheřovice

Park Golf Club patří mezi nejkrásnější golfové hřiště v České republice. 18-ti jamkové hřiště se nachází v nádherném prostředí zámeckého parku a je místem konání velmi důležitých golfových soutěží. První golfový turnaj se zde konal v roce 1970. www.golf-ostrava.cz

Sportovní letiště Dolní Benešov–Zábřeh

Vzneste se aspoň na chvíli do oblak a prohlédněte shůry krásy Hlučínska... Zde je možno zajistit vyhlídkové lety či seskoky padákem. Seskoky zájemců probíhají na cvičných padácích typu křídlo z výšky 1 100 až 1 200 metrů nad zemí s automatickým otevřením padáku. www.lkza.cz

Lanové centrum PROUD v Ostravě–Petřkovicích

Chcete vyzkoušet svoji odvahu a zručnost v lanovém centru? Jedno z nich na Vás čeká v areálu na Landeku v Ostravě-Petřkovicích. Programy v Lanovém centru PROUD v Ostravě jsou určeny pro širokou veřejnost, studenty a rodiny s dětmi. V průběhu dne čeká pestrý program nejen na děti, ale i jejich rodiče. Během programů můžete zdolávat lanové překážky. www.lanovecentrum.cz/ostrava

Buly Aréna v Kravařích

Buly Aréna nabízí ledovou plochu, tenisovou halu, bowlingovou dráhu, saunu, fitness a hotel s restaurací. Spolu s Centrem pohybových aktivit, které nabízí krytý vodní svět, představuje Buly aréna skvělé zázemí pro aktivní sport i rekreaci. www.bulyarena.cz

Sportovní hala Hlučín

Hala je vybavena veškerým zařízením umožňující pořádání regulérních zápasů v basketbalu, volejbalu, házené, sálové kopané. K dispozici je bowling, sauna, solárium. www.albertovec.cz

Dětský ranč Hlučín

Dětský ranč v areálu o rozloze 12,4 ha provozuje hipoterapii zaměřenou na léčbu vybraných nemocí a rekondiční ježdění pro veřejnost. www.drh.ic.cz

Další příležitosti k projížďkám na koni můžete nalézt v Hřebčíně Bělá, v jezdeckém klubu Červánek v Hati nebo v jezdeckém klubu v Šilheřovicích. Chovu koní se věnují v Markvartovicích a také v hřebčíně Amona v Bolaticích-Borové.

Hlučínskem za rybami a rybími specialitami

Klid, poskakující splávek na hladině, zabere, nezabere...? Věříme, že u Vás zabere nabídka rybářských rájů, které Hlučínsko nabízí! Třeba v okolí Bohuslavic, Ludgeřovic, Dolního Benešova nebo Hlučína.

Hájenka u Chmelíka - pstruží farma v Bělé

Na největším rybníku na Hlučínsku Nezmar v Dolním Benešově se každoročně v říjnu a listopadu pořádají tradiční výlovy, které jsou zpřístupněny veřejnosti a kde si návštěvníci mohou zakoupit rybí speciality.

Stará myslivna rodiny Rothchildů z roku 1896 se pstruží farmou. Umístěna cca 1 km za obcí Bělá směrem na obec Závada. Návštěvníci si zde mohou vychutnat rybí pochoutky, které si mohou po zapůjčení prutu ulovit i sami.

Hlučínsko nabízí také řadu místních specialit. Kromě vyhlášených hlučínských koláčů si například můžete pochutnat na skvělých pečených kolenech, které vám připraví například v restauraci u Komárků v Rohově s interiérem ze 30. let minulého století, kde se tato pochoutka připravuje ve speciálně k tomuto účelu postavené peci.

Hlučínskem za vodou

Slunce pálí a jste již při svém putování Hlučínskem na kole, pěšky nebo autem unaveni... Takže koupání? Hlučínsko Vám nabízí mnoho příležitostí, kde se aspoň na chvilku smočit a odpočinout si.

Sportovně rekreační areál - Hlučínské jezero

Rozsáhlý areál vodních sportů je umístěn u přírodního jezera o rozloze 140 ha s travnatými plážemi. Nabízí všechny možnosti spojené s koupáním a vodními sporty (windsurfing, plážový volejbal, půjčovna loděk a vodních kol, vodní vlek – vodní lyže, tenis, volejbal, fotbal, minigolf). Jsou zde rovněž skvělé podmínky pro rybaření. www.sra-hlucin.cz

Koupaliště Bolatice

Sportovně-rekreační areál jehož součástí je bazén 30x25 m, bazén pro neplavce 15x25 m, dětské brouzdaliště 5x10 m. Možné je i noční koupání. K dispozici je i zařízení pro beach volejbal, volejbal, nohejbal, ruské kuželky, kriket, petanque, stolní tenis, badminton, soft tenis. Dále je součástí areálu i sauna, fitnesscentrum, půjčovna kol, restaurace i ubytování. www.penzionbolatice.net

Přírodní koupaliště Darkovice

V západní části obce se nachází sportovně rekreační areál s přírodním koupalištěm. V rámci tohoto koupaliště je vybudovaný i menší sportovní komplex, kde se nalézá hřiště pro beach volleyball, dětské minicentrum a restaurace. Před koupalištěm je bludný kámen.

 

Centrum pohybových aktivit Kravaře

Krytý vodní svět, ve kterém naleznete tobogán dlouhý 64 metry, dvě 25 metrové plavecké dráhy, tři dětské bazény, whirpool, masážní lavici, vodní hřib, chrliče a divokou řeku. Dále je k dispozici sauna a parní kabina. Těsné spojení se sportovním komplexem Buly Arény nabízí možnost dalšího sportovního vyžití včetně ubytování a stravování. www.kravare.cz

Koupaliště Píšť se sportovním areálem a minigolfem

Sportovně - rekreační areál koupaliště Píšť nabízí možnost příjemného prožití volného času. V areálu najdete udržovanou travnatou plochu, tenisové kurty, osvětlený minigolf. V sousedství koupaliště je hřiště fotbalového klubu SLAVIA Píšť a hřiště s umělým povrchem, umožňující všechny míčové sporty. Součástí sportovně-rekreačního areálu je známá stometrová střelnice. www.pist.cz/koupaliste/

Přírodní koupaliště Vřesina u Hlučína

Nachází se ve východní části obce na trase do Hati pod přírodní rezervací Dařanec.

Hlučínskem za přírodou

Koutské a Zábřežské louky

Přírodní rezervace - rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin byla vyhlášena v roce 1973 a roku 1997 podstatně rozšířena na dnešní plochu 375,70 ha. Přírodní rezervaci tvoří ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy.

Hněvošický háj

Přírodní rezervace - dubohabrový porost s křovitým patrem a bohatou karpatskou květenou. Byla vyhlášena v r. 1969 a její výměra je 68 hektarů. Vyznačuje se karpatskou květenou nížinného lesa. Zvláště na jaře zde kvetou prvosenky, sasanky, jaterníky, porůznu zde rostou lýkovce, konvalinky, lilie zlatohlavá, střevlíček pantoflíček, hvězdnatec čemeřicový a kruštík šírolistý.

Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic I a II

Přírodní rezervace - bukový prales typický pro oderskou nížinu.

Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka - převažující dubo-borový porost s hnízdišti volavky popelavé. Náučná stezka Chuchelenský les

Značená trasa začíná a končí v Bolaticích v Borové, je dlouhá asi 6 km a návštěvníci se mohou projít lesem, zastavit na dvou odpočívadlech, kde na jednom pramení i potok Zbojnička a v průběhu trasy se mohou seznamovat pomocí cedulek a tabulí s flórou a faunou tohoto lesa.

Sádrovcový povrchový důl v Kobeřicích

Ložisko sádrovce je uloženo v opavské pánvi, která tvoří součást karpatské předhlubně. Ložisko u Kobeřic bylo otevřeno v roce 1963 a těží se dodnes.

Informační centra

Městské informační centrum Opava, www.infocentrum.opava.cz
Ostravský informační servis, www.ostravainfo.cz
Informační centrum Kravaře, www.i-kravare.info
Informační centrum Hlučín, www.ic.hlucin.com
www.hlucinsko.eu

Reklama:

Poslední komentáře - Hlučínsko

Welness Hotel Opava

Welness Hotel Opava

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Parkhotel Opava

Parkhotel Opava

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Hotel Iberia

Hotel Iberia

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Hradec nad Moravicí

Hradec nad Moravicí

Slovanské hradiště na ostrohu nad řekou Moravice, později...

Opava

Opava

Vznikla jako kupecká osada na brodu přes řeku Opavu,...

Kravaře

Kravaře

První písemná zmínka z r. 1224, od druhé poloviny 13....

Reklama

Reklama:

Hlučínsko - informace k místu

Hlučínsko - služby v okolí

Turistická mapa ČR - Hlučínsko

Čekejte prosím, nahrávám data
Načítám

Reklama

Výletník doporučuje

Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník Vás srdečně zve do stálých expozic i na výstavy a akce, které pořádá...
Golčův Jeníkov

Golčův Jeníkov

Nejsevernějším městem kraje Vysočina je město Golčův Jeníkov . Historie města...
Rakovník

Rakovník

Město památek, piva, bílého mýdla, keramiky a renesančních povídek Zikmunda Wintra...
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Venkovní expozice Botanické zahrady se rozkládá na ploše téměř 25 h a je přístupná celoročně....
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum zahrnuje zámek Roztoky s přilehlým parkem, unikátní Ateliér Zdenky Braunerové a...