Program XVI. Královského stříbření Kutné Hory
23.-24. června 2007

sobotanedělevstupnémapa městaplán prog. prostoru

sobota 23. června 2007

10.00

Královský rychtář s konšelstvem a celou obcí havířskou a mincířskou příjezd krále Václava IV. na Hory Kutné u chrámu sv. Panny Barbory očekává.

10.15

Již královští trubači příjezd krále ohlašují. (královský průvod od Hrádku ke chrámu sv. Panny Barbory)

10.30

Král Václav a jeho dvůr do stříbrného města vstupuje. (velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem)

11.00

Horníci vítají svého krále s láskou i hrdostí, panstvo a rytířstvo holdy mu skládá. (velký zahajovací program)

12.00

Král Václav IV. se svou chotí Žofií kutnohorský jarmark otevírá.

Po celý den probíhá v programových prostorech parku pod Vlašským dvorem volný stylový program: samostatná vystoupení účinkujících skupin, stylové zboží na kutnohorském jarmarku, řemesla, zvěř, žánrové scénky, historická hudba a tance, dětské hry a soutěže, bitky, středověká lazebna a krčma, žongléři, kejklíři, alchymisté. V průběhu obou dnů nabízí služby Věštírna a na terasách v parku probíhá ukázka sokolnictví.

Jeviště u královské tribuny:
12.00 Kvartet- šermířská skupina
12.30 šermíři Merlet
13.00 Hortus gratiae- tanec

Tržiště před tzv.letní scénou:
12.00 Krless - hudba
12.30 Kejklíři Agripa
13.00 Braagas - hudba

13.30

Král přichází, aby přísahy zvolených starších havířského a mincířského cechu přijal. (hl. programový prostor)

15.30

Slavnostní průvod krále s jeho dvorem na velký turnaj rytířstva míří. (z Vlašského dvora do hl. progr. prostoru v parku)
Turnaji rytířů, kteří královské i kutnohorské erbovní barvy zastupují, král s celým dvorem i obcí hornickou přihlíží. (hl. programový prostor)

17.00

Kouzelník Žito teď krále Václava kejklemi žakéřů a histriónů při hodokvasu pobaví. (hl. programový prostor)

Jeviště u královské tribuny:
18.00 Kejklíři Agripa
18.30 Krless - hudba
19.00 Kvartet - šermířská skupina
19.30 Braagas - hudba
20.00 Rondellus - tanec
20.20 Kejklíři Agripa

21.15

V záři pochodní král s královnou na Dvorskou slavnost před sv. Janem přichází. (velký pochodňový průvod od Vlašského dvora do hl. progr. prostoru).

21.30

Dvorská slavnost (velký komponovaný program s bojovým kláním za čest čtyř rytířských symbolů a magické symboly čtyř živlů), oslava svátku ohně, ohňostroj.

V sobotu 23.6. v 19. 00 se v kostele sv. Jana Nepomuckého koná koncert slovinského Pěveckého sboru Dekanští lovci.

neděle 24.června 2007

9.15

Král s chotí a svým dvorem na "Stříbrnou mši" v hornickém chrámu spěje. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)

9.30

Slavnostní fanfáry s bubny krále na "Stříbrné mši" v chrámu patronky havířské vítají. (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)

10.30

Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky do dvora mincovního vrací. (průvod do hl. programového prostoru)

od 10.00

Po celý den volný stylový program kutnohorského jarmarku (viz sobota)

Jeviště u královské tribuny:
10.00 Kejklíři Agripa
10.45 Kvartet - šermířská skupina
11.15 Rondellus - tanec
11.30 šermíři Merlet
12.00 Hortus gratiae - tanec
12.45 Kejklíři Agripa

Tržiště před tzv.letní scénou:
10.30 Braagas - hudba
11.30 Krless - hudba
12.30 Braagas - hudba
13.00 Krless - hudba

13.30

"Zahrada lásky" - tancem a hudbou se královna baví a lstivé úlohy pro ženichy vymýšlí. (hl. programový prostor)

14.30

Před královský soud už lapky a mordýře královský rychtář vede. (průvod od Vlašského dvora do hlavního progr. prostoru)

14.45

Spravedlivě teď král Václav posoudí, kdo bez viny je a kdo propadne katu. (hl. programový prostor)

Jeviště u královské tribuny:
15.45 Kejklíři Agripa

16.00

Kutnohorští nápadníci, co po urozené nevěstě touží, již přicházejí. Galantní zkoušky královnou jim zadané podstoupit musí. Svatba na dvoře krále Václava. (hl. programový prostor)

17.00

"Na ostří meče" - naposledy teď král se svou chotí od Vlašského dvora přichází. Zaznějí trubky a král bojové hrátky svých bujných rytířů vyhlašuje (rytířský turnaj skupiny Merlet). (hlavní programový prostor)
Až vítěz nade všemi ověnčen bude, král Václav rozloučí se s městem stříbra.

Všichni návštěvníci jsou zváni k ochutnávce vín z Templářských vinařských sklepů!

Královský rychtář, který právo městské zastupuje, nabádá vážené příchozí, nechť nectné žebráky a kapsáře od těla si drží a grošíky v měšcích sobě, co oko v hlavě, střeží!

KONEC

Změna programu vyhrazena.

VSTUPNÉ:

sobota 23.6.

celodenní i s večerním programem (10.00-23.00)
dospělí 120,- Kč
děti od 7mi let a studenti na průkaz 70,- Kč

večerní a noční program (18.00 - 23.00)
dospělí 60,- Kč
děti od 7mi let a studenti na průkaz 40,- Kč
nekostýmované děti do 7mi let zdarma

kostýmovaní
celodenní i s večerním programem

dospělí a studenti 50,- Kč
děti 10 - 15 let 25,- Kč
kostýmované děti do 10let zdarma

neděle 24.6.

celodenní (10.00 - 18.00)
dospělí 100,- Kč, děti od 7mi let a studenti na průkaz 60,- Kč

kostýmovaní
dospělí a studenti 40,- Kč, děti 10 - 15 let 20,- Kč
kostýmované děti do 10 let zdarma