Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.

Muzeum Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4

350 01 Cheb

tel. 354 400 620

e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

www.muzeumcheb.cz

 

Tisková zpráva Krajského muzea Karlovarského kraje

 

Muzejní noc 19. května 2007 v muzeu Cheb

V rámci oslav Mezinárodního dne muzeí se každým rokem koná v muzeích po celém světě Festival Muzejní noc. Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb se pro letošní rok spojilo při pořádání této akce se skupinou historického a divadelního šermu RECTUS, která letos slaví 20 let své existence, a na den 19. května 2007 pořádají společnou celodenní akci.

 

Skupina historického a divadelního šermu RECTUS byla založena v roce 1987. Je neziskovou organizací čítající 13 členů. Její činnost je zaměřena na pořádání kulturních akcí opírajících se o historická fakta, která v divadelní podobě představuje široké veřejnosti Chebska a příhraničních oblastí Německa. Skupina často spolupracuje s chebským muzeem a hojně využívá ke svým představením Chebský hrad. Za svoji 20tiletou existenci získala skupina celou řadu příznivců z řad dospělých i mládeže. Se svým repertoárem pravidelně účinkuje na hradech a zámcích Karlovarského kraje. Nejznámější z vystoupení je zavíraní a  otvírání chebského hradu, které se stalo již chebskou tradicí, a divácky úspěšné představení Zavraždění Albrechta z Valdštejna v prostorách Valdštejnské expozice.

 

V rámci oslav 20 let existence skupiny RECTUS bude připraven odpolední program na Chebském hradě, který bude pokračovat nočním programem v prostorách chebského muzea. Od 14 hodin bude Chebský hrad naplněn dobovými stánky, středověkým trhem s ukázkami tradičních řemesel i bohatým doprovodným hudebním, divadelním, tanečním programem a soutěžemi pro rodiče s dětmi. Vstupenky na tuto akci jsou možné zakoupit v předprodeji od 9. května v pokladně muzea.

 

Od 20 hodin bude navazovat program Muzejní noci v chebském muzeu. Zahajovací průvod od Základní umělecké školy Cheb povedou chebské mažoretky spolu s dechovým orchestrem ZUŠ v Chebu do prostor muzea. Zde bude zpřístupněna expozice muzea návštěvníkům s komentovanými prohlídkami, které budou zprostředkovány chebskými divadelníky a studenty místního gymnázia. V průběhu večera dále vystoupí se svým programem taneční skupina Ignigena a dobová hudba Musica Canora. Ve Valdštejnské obrazárně bude po celý večer připravena hudba k poslechu i tanci - zahraje chebská kapela Pospolu Band. Celodenní akci ukončí ve 24 hodin noční představení skupiny RECTUS ve spolupráci s divadlem Studna.