Orientační plán trasy - Lesní slavnost Lapků z Drakova 2007

 

 

LEGENDA k orientačnímu plánu trasy - Lesní slavnost Lapků z Drakova 2007

 

1. JOSEFSKÝ HAMR A PAMÁTNÝ DUB  (za mostkem k letnímu táboru Campanula, cca 1 km před Drakovem)

    RYTÍŘI A LAPKOVÉ Z QUINBURGU - šermířský spolek Jeseník, středověká střelnice

    

2. DRAKOV  - atrakce spolku Přátelé Vrbenska a Lesní správy M. Albrechtice

    RYTÍŘI A LAPKOVÉ - skupina ARCUS z Vítkova,

    LESNÍ PEDAGOGIKA a atrakce LČR, s.p., Lesní správy M. Albrechtice, NATURA 2000

    - lesní hospoda s živou hudbou, celnice, stará řemesla, ukázka cvičení horského sokola, flašinetář a další

 

3. MOST U SLUČÍHO POTOKA

    ŘEZBÁŘ pan Halouzka z Jiříkova

    VODNÍK u Skalního potoka

 

4. STANOVIŠTĚ ZA SLUČÍM POTOKEM – atrakce Klubu Přátel Zl. Hor (cca 200m za Drakovem)

    ZLATOHORŠTÍ ZLATOKOPOVÉ A RÝŽOVÁNÍ ZLATA 

    - historie hornictví a tkalcovství, bylinářská poradna

   

5. DŘEVOUHELNÁ HUŤ - Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku (cca 500m)

    LESNÍ GALERIE – výstava – historie o kamenicích a sochařích Jesenicka a výstava nálezu pozůstatku

    letadel sestřelených v roce 1944 v leteckém souboji nad Orlíkem

 

6. VĚŠTKYNĚ  Z ČERNÉ  OPAVY (cca 700m za Drakovem)

    - věštění budoucnosti, lesní čarodějky, medovina a včelí produkty a výstava fotografií Tomáše Ludwiga,

 

7. STARÝ REJVÍZ – I. PILA  Lesní správa Jeseník (cca 200 m za odbočkou směr na Starý Rejvíz)

    LESNÍ PEDAGOGIKA v podaní LČR s.p., Lesní správy Jeseník  - ukázka výcviku loveckých psů

    - ukážeme vám, kde se nachází LURDSKÁ JESKYNĚ

        

8. REJVÍZ - atrakce Spolku pro rozvoj Rejvízu, prostory Penzionu ORLÍK a chaty  SVOBODY

    CÍSAŘSKÁ GARDA  A  SKŘÍTEK GILL

    - občerstvení, country hudba po celý den, ukázky práce s koňmi, jízda na koních a další atrakce   

 

Sponzoři :

Advanced Plastics s.r.o., LČR s.p. Hradec Králové, Fa Mihakov Krnov, město Vrbno pod Pradědem, TRUL holding, a.s., Mikulovice, RIDEX s.r.o., obec Heřmanovice, město Zlaté Hory, ing. Petr Gross s.r.o., Pavel Gamovský, Palírna Písečná, Lužík Petr, Miloslav Paňák, TWI spol. s.r.o., Vrbenská nástrojářská s.r.o, Technické služby Vrbno p. P., PEERSTA s.r.o., Dostál Vlastimil, POLYKEMI s.r.o., Naděžda Klíčová, ATQ s.r.o. Rostislav Srostlík, Máder Lesnická firma s.r.o., Mepac CZ s.r.o. Třinec, ZV KOVO Advanced Plastics, Ruman Milan Zlaté Hory, GARDÉNA Bruntál, Tiskárna Zubalík, Pupíková Jana, Plasty Urbánek, rod. Sklárna Kostkovi Mnichov, Urbaník Zbyněk, Jiří Kočička, Doprava Darmovzal, Vojenská zotavovna Ovčárna, CRYSTALEX Vrbno p. P., Stolařství Vosáhlo & Thér, Zdravotní služba HORI, POTRAVINY Janáková Irena, Vzduchotechnika Kamenský, Odetka, Schuska Robert, Václavík Heřmanovice, Jatka JANTAR Vrbno p. P., Masna B. Opatrný, Jídelna Advanced Plastics, Gymnázium Vrbno p. Pr., Krahulec Jaroslav.

 

Slavnost se koná, za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

 

Organizátoři a partneři Lesní slavnosti Lapků z Drakova

Spolek Přátelé Vrbenska, Klub Přátel Zlatých Hor a  Spolek pro rozvoj Revízu, LČR s.p., Lesní správa M. Albrechtice a Jeseník, CHKO Jeseník, ACTAEA, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku.

 

Slavnostní otevření Naučné stezky „Údolím Lapků z Drakova“ se uskuteční v sobotu 14.7.2007:

Projekt zabezpečila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LČR s.p. Lesní správa M. Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku,

Spolkem pro rozvoj Rejvízu a Klubem přátel Zlaté Hory. Naučná stezka byla realizována v rámci projektu Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR.

 

spolek PŘÁTELÉ VRBENSKA