Okolí staré Plzně (Starého Plzence)

Bezprostřední okolí Starého Plzence je nejlepší navštívit v rámci okruhu zdejší naučné stezky. A proč nezačít přímo na náměstí ve Starém Plzenci. Ve druhé polovině 13. stol. ztrácí hradský systém přemyslovské správy své opodstatnění. Oporou královské moci se stávají nově založená města. Podle nejnovějších archeologických průzkumů víme, že se takové město pokusil založit na levobřežním podhradí hradu Plzeň král Přemysl Otakar II. Nová Plzeň však byla nakonec založena jinde. Někdejší Plzni se začalo říkat Stará (název Starý Plzenec je poprvé doložen v roce 1442) a poklesla na městečko, spravované po roce 1360 královským purkrabím z hradu Radyně. Po roce 1450 začalo být městečko zastavováno do soukromých rukou. Jeho význam upadl na pouhou ves. Během třicetileté války bylo značně poničeno. V letech 1651–1780 se vedly neúspěšné spory s vrchností o uznání městských privilegií. Od roku 1902 má Starý Plzenec statut města.[/]
Od druhé poloviny 20. stol. získává město tradici výroby vína a šumivých sektů. Dnes můžeme zdejší sortiment vín ochutnat přímo ve vinárně na náměstí či si jej zakoupit v podnikové prodejně přímo v závodu ležícím od náměstí směrem k Šťáhlavům. Od jednolodního kostel sv. Jana Křtitele na náměstí, který byl vystavěn na počátku 14. stol. na místě románské svatyně a původně byl obklopen obraným příkopem, se vydáme po značkách naučné stezky na hrad Radyni. [/]

Hrad Radyně

Reklama

Při stoupání na hrad míjíme přírodní památku – skalní útvar Andreješky a už se ocitáme pod hradem u známé výletní restaurace U Radouše, jejíž název nám připomene bájnou postavu zdejšího démona hradu. Hrad nad námi byl po svém zakladateli Karlu IV. nazván Karlskrone, jméno se však neujalo a hradu se dál říkalo podle starého názvu vrchu. Stavbou hradu byl v roce 1356 pověřen Vít Hedvábný, jméno stavitele neznáme, uvažuje se o Michalu Parléři. Po roce 1530 hrad vyhořel a zpustl. V 19. století byl romanticky upravován. Hrad je typickým příkladem staveb Karla IV. s mohutnou srostlicí obdélného paláce a dvou věží, z nichž hranolová slouží jako rozhledna s výhledem na celou Plzeňskou kotlinu.

Stezkou sestoupáme opět do Starého Plzence a zamíříme po mostě přes Úslavu do místní části Sedlec. Významnou technickou památkou je zde tovární areál se zachovalou výtahovou zavážecí věží s litinovým znakem Valdštejnů – Vartemberků. Tato pobočka závodu v Plzni byla zakoupena Emilem Škodou a stala se základem Škodových závodů. V objektu hasičské zbrojnice se nachází Hasičské muzeum přístupné ovšem jen pro předem ohlášené návštěvy.[/]
Chatovou osadou při stezce se dostaneme až pod vrch Hůrka. Než se však dostaneme k prvním pozůstatkům hradiště, jsme upozorněni na to, že stráň nad řekou je přírodní památkou Černá stráň s výchozy vrstev prahorní břidlice s důkazy, že se nacházíme v místech pravěkého moře a jeho obyvatel.
K přemyslovskému správnímu hradu Plzeň přicházíme přes předhradí s odkrytými základy románského kostela sv. Kříže. Pak překonáme mohutné valové opevnění lokality a okolo základů románského kostela sv. Vavřince neznámé doby vzniku, goticky přestavěného a zříceného v roce 1818 se dostaneme až k tomu nejcennějšímu na hradě – rotundě sv. Petra, jejíž část tvoří původní románské zdivo neznámého stáří. Poprvé je rotunda zmiňována až v roce 1266. Přesto však patří mezi nejstarší stavební památky v kraji. Při výhledu na město a protilehlý vrch s hradem Radyní si uvědomíme, na jak starobylém místě se nacházíme. Již od 10. století vykonávalo přemyslovské knížecí hradiště s podhradím funkci správního centra kraje. V písemných pramenech se poprvé hrad Plzeň objevuje v roce 976, kdy zde byla svedena bitva mezi vojsky Boleslava II. a Otty II. O hradu Plzeň se též hovoří i v legendě o sv. Vojtěchu. Na hradě často pobýval knížecí a později královský dvůr a probíhala zde i významná jednání. O důležitosti Plzně hovoří i existence mincovny doložené bezpečně v letech 1010–1012 a 1224–1228. Děpolt III., jeden z příslušníků vedlejší větve Přemyslovců, obýval zdejší hrad v letech 1213–1216, a pozdější král Václav I. je mezi roky 1224–1228 zmiňován jako „vévoda plzeňský“. Význam místa dokresluje i vysoká koncentrace sakrálních staveb. [/]
O tom se přesvědčíme vzápětí, když z hradu sestoupáme přímo k původně románskému kostelu Panny Marie, který byl pozdě goticky přestavěn. Cenné jsou zachované gotické malby v interiéru, které však můžeme spatřit jen při bohoslužbách. Po mostě překročíme řeku a již se nacházíme na náměstí, odkud jsme výlet začínali. Z nejbližšího okolí Starého Plzence stojí rozhodně ještě za nevštívení klasicistní lovecký zámek Kozel, postavený na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze pro Jana Vojtěcha Černína.
Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla podle návrhu Ignáce Palliardiho doplněna o dvě dvojice budov – kapli s jízdárnou a protějškem – lokajnu s konírnou, čímž vznikl celistvý areál. Zámecká architektura je příkladem raně klasicistní stavby. Do výzdoby zámku se významně zapsal malíř a dekoratér Antonín Tuvora, který technikou al secco vymaloval plochy většiny místností. Zámecký areál je zasazen do rozsáhlého přírodně – krajinářského parku. Okolními lesy prochází naučná stezka F. X. France, na které můžeme shlédnout pozůstatky několika středověkých vesnic, tvrzišť a pravěkých mohylových pohřebišť.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama