Železnorudsko

Železná Ruda

Východiskem našich výletů bude tentokráte nejznámější rekreační středisko Šumavy – Železná Ruda. Městečko má původ v hornické osadě vzniklé v 16. století. Tehdy se poblíž horského sedla pod Špičákem našla nevelká ložiska železné rudy. Kutalo se tady se stoletými přestávkami, jelikož rudné žíly nebyly příliš vydatné. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.[/]
Hlavní dominantou Železné Rudy je nezvyklý kostel Panny Marie Pomocné. Chrám stojí na půdorysu šesticípé hvězdy a je vybudován ve stylu bavorského baroka. Nízká zděná stavba byla dokončena roku 1732, typickou báň získala až v roce 1777. Krov zhotovil místní tesař Matyáš Lehner. Kostel však není jedinou železnorudskou zajímavostí.[/]
Ve vile, kterou vybudoval poslední potomek sklářské rodiny Abelů, je dnes umístěna pobočka sušického Muzea Šumavy. Seznámit se tu můžete s památkami na rodinu Abelů, se šumavským sklem, lidovým nábytkem a hamernictvím. Posledně jmenovaná expozice upomíná na skutečnost, že v městečku pracoval až do konce druhé světové války hamr, který je dnes technickou památkou. Mimo Muzeum Šumavy v Železné Rudě můžeme navštívit nově otevřené Muzeum Historických motocyklů.[/]

Železniční tunel pod Špičákem

Reklama

Železná Ruda je cílovou stanicí železnice z Klatov přes Nýrsko. V době svého vzniku to byla první trať, která mířila do centra Šumavy. Stavba probíhala v 70. letech 19. století a stala se velkou událostí. Byla to první horská železnice Rakousko-Uherska. Její stavbu prováděla významná jihočeská firma Lanna, Schebek, Gröbe. Firma zaměstnávala dělníky z celé monarchie – nejen Čechy, Němce a Slováky, ale i Italy a Chorvaty. Říkalo se jim barabové. Dělníci své největší úsilí a stavařský um soustředily na dodnes obdivovaný tunel pod Špičákem. Tunel je 1748 metrů dlouhý, při jeho budování bylo odpáleno na půl milionu dynamitových náloží. Při odstřelových závalech a po různých pracovních úrazech zahynulo i velké množství barabů. Na jejich oběť upomíná votivní kaplička svaté Barbory, která se nachází při cestě ze Železné Rudy na Špičák.[/]
K železnici se váže ještě jedna kuriozita. Jelikož trať byla napojena na bavorskou železnici, vedla hraniční čára přesným středem nádražní budovy. Ta se tak po roce 1953 stala symbolem železné opony. Po roce 1989 došlo k její rekonstrukci a dnes slouží jako společné informační středisko Správy NP Šumava a Bavorský les.[/]

Na kole k jezeru Laka

Ze Železné Rudy se můžeme vydat na kole do míst, kam ještě před několika lety mohl jen málokdo z nás. První úsek cesty nás povede po silnici E 53 směrem na Klatovy, pak odbočíme vpravo ve směru na Hartmanice. Silnice nás dovede k osadě Nová Hůrka, která byla v minulosti součástí vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda. Právě na Nové Hůrce byla umístěna největší posádka. Dodnes se tu však zachovalo několik budov, které hledají své nové využití. Původně zde stávala rozsáhlá vesnice se sklárnou a brusírnou zrcadel, mlýnem a pilou.
Z Nové Hůrky odbočíme vpravo k někdejší vsi Hůrka. V 18. století v těchto místech Jan Jiří Häfenbradl postavil sklářskou huť. V roce 1801 starou huť zakoupil Jiří Kryštof Abele a postavil tu novou zrcadlovou huť. Při té tu pak vyrostla obec. Abelové vybudovali v roce 1820 kapli sv. Kříže, která se stala rodovou hrobkou. Mimo jinými zemřelými zde byl pohřben i otec Karla Klostermanna, neboť z rodiny Abelů pocházela jeho žena, matka spisovatele. Karel Klostermann popsal Hůrku v románu Skláři, byl tu také natočen film Divá Bára. Po vysídlení německého obyvatelstva však obec zanikla a dnes je jedinou památkou kaple sv. Kříže se zbytky okolního hřbitova. Kaple, ze které zbyla jen ruina, byla v poslední době rekonstruována. [/]
Z Hůrky se vydáme po modré značce k Jezernímu potoku a dále k jezeru Laka. Toto nejvýše položené šumavské jezero (1096 m) má největší hloubku 3,9 m a rozlohu pouhých 2,78 ha. Jeho hladinu brázdí plovoucí ostrůvky rašeliny. Od jezera se vrátíme zpět k bývalé Hůrce. Na rozcestí odbočíme směrem na rozcestí Pod Polomem. Odtud se vydáme k bývalé osadě Debrník, kde bývaly v minulosti sklárny a barokní zámek, který byl před rokem 1989 zbořen. Alejí javorů klenů dojedeme zpátky do Železné Rudy.[/]

Pěšky k Černému a Čertovu jezeru

Na další výlet po Železnorudsku se vydáme ze Špičáckého Sedla. Žlutá turistická značka nás dovede pohodlnou cestou až k Černému jezeru. Černé jezero je největším(18,4 ha) a nejhlubším (až 39,8 m), ale také nejníže položeným šumavským jezerem (1008 m n. m.). Stejně jako ostatní šumavská jezera vzniklo ve čtvrtohorách, kdy byly některé šumavské svahy pokryty ledovci. Po ústupu doby ledové zůstaly zahloubené pánve – kary. Kar Černého jezera je zahlouben do svorového podloží Jezerní hory (1348 m n. m.), nejvyššího vrcholu Železnorudské hornatiny.[/]
Od Černého jezera půjdeme dál vlevo po červené značce. Cesta nás povede po balvanité pěšině a po chvíli začneme dost prudce stoupat průsekem do svahu. Asi po půl kilometru nás pěšina zavede na širší cestu u rozcestí Na rozvodí. Název připomíná, že v těchto místech prochází hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Pokračujeme dále po červené postupně až k rozcestí u Jezerního potoka, odkud je již jen malý kousek k Čertovu jezeru. Čertovo jezero je druhým největším šumavským jezerem (10,34 ha), hluboké až 36,7 m. Podle jedné z mnoha legend se v jezeře utopil ďábel, který mu dal jméno.[/]
Od rozcestí u hráze míříme dále po červené až k rozcestí turistických cest U pomníku. Několik desítek metrů nad tímto rozcestím se nachází pomník, připomínající smrt malíře Adolfa Kašpara na tomto místě. Modrá značka nás dovede zpět do Železné Rudy.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama