Žluticko

Putování po téměř turisticky neznámém kraji jižně od zapovězených Doupovských hor začneme ve Žluticích, které jsou zmiňované již ve 12. století.[/]

Žlutice

Reklama

Za Borešů z Rýzmburka zde vzniká na konci 13. století opevněné město. Bylo dobyto husity a od roku 1428 bylo v moci Jakoubka z Vřesovic, jehož rod zde vládl až do roku 1537. Posléze patřily na dlouhou dobu Kokořovcům. Na náměstí nás zaujme původně renesanční panský dům čp. 1 a radnice. Dnes zde sídlí městské muzeum v rámci jehož návštěvy si můžeme prohlédnout i městské podzemí. Barokní brána je zbytkem po zdejším zámku zničeném požárem. Na náměstí se též nachází i barokní sloup Nejsvětější Trojice z let 1701-1704. V moderní zástavbě můžeme narazit na pozůstatek městského hradu. Valy dalšího předsunutého hradu Mazanec severozápadně nad městem obklopují netradičně sportovní hřiště.
Spodní části města dominuje kostel sv. Patra a Pavla, který tvoří gotická trojlodní bazilika. V jeho interiéru se nacházejí cenné malby a náhrobníky. Naopak v horní části města stojí barokní panský dvůr a u něj soubor smírčích křížů.[/]


Chceme li okolí Žlutic vidět z výšky nelitujeme námahy a vystoupáme nad město do prostoru zřícenin hradu Nevděk, který byl založen husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Ze Žlutic se vydáme pod majestátnou čedičovou stolovou horu Vladař do Vladořic a odtud už nás čeká výstup na jeho vrcholek (cestou míjíme památník připomínající zdejší úspěšnou husitskou obranu v roce 1421), kde můžeme rozpoznat pravěké hradiště s valovým opevněním, nedávno archeologicky zkoumané. Vrch je i přírodní rezervací, která chrání zdejší porost.[/]
Vrátíme se zpět na silnici ze Žlutic do Chyší. V ostré serpentine zbystříme pozornost a všimneme si historického křížového kamene se starým nápisem. A pak už nás čekají Chyše, známé především svým zámkem.[/]

Chyše

Původně zde byl hrad, založený ve 13. století. Po husitských válkách byl zbořen a obnoven asi až za Buriana z Gutštejna po roce 1473. Za Mikuláše z Lobkovic byl renesančně přestavěn. V 18. století byl upraven barokně. Od roku 1766 jej vlastnili Lazanští a za nich vznikla dnešní novogotická podoba zámku z let 1856–1858 pod vedením V. I. Ulmanna. Po roce 1989 tímto rodem opět restituován, opraven a zpřístupněn veřejnosti. Jedná se o mohutný komplex budov okolo nádvoří s dvěma věžemi v upraveném parku. Zajímavostí je, že v roce 1917 tu působil jako vychovatel Karel Čapek.[/]
Kromě zámku nás zaujme raně barokní konvent obutých karmelitánů (založen ale již na sklonku 15. století) s klášterním kostelem Panny Marie Sněžné (Jména Panny Marie). Na okraji městečka stojí monumentální barokní trojlodní kostel Povýšení sv. Kříže s dvěma věžemi v průčelí. Pivní turisty, ale i ostatní návštěvníky láká k občerstvení i zdejší objekt nedávno obnoveného a opraveného pivovaru s firemní restaurací a pivnicí s vlastními pivními speciály.[/]

Valeč

Z Chyší se vydáme přímo na sever, přes hlavní tah Praha – Karlovy Vary až do obce Valeč. V dominantní poloze nad městem stojí barokní zámek (nepřístupný – rekonstrukce) z let 1695– 1712, upravený novobarokně. Zřejmě vznikl na místě renesančně přestavěného gotického hradu, který patřil ve 14. století pánům z Valče. Okolo zámku se nachází velmi hodnotný park s řadou objektů, kde můžeme strávit pěkné chvíle odpočinku. Kromě letohrádku, impozantní brány a kašny nás zaujme především mohutná kaskáda na pahorku před zámkem.[/]
Prohlídku města můžeme začít barokním kostelem Nejsvětější Trojice z let 1710–1728 na návrší při zámku. Nepřehlédnutý je u něj mohutný obeliskový pískovcový sloup Nejsvětější Trojice z let 1727–1728 (návrh F. M. Kaňka, sochy světců z dílny M. Brauna). Dole na náměstí můžeme spatřit barokní kostel Narození Jana Křtitele se zajímavou věží a barokní mariánský sloup. Za shlédnutí též stojí barokní fara a bývalá stará škola. Na východním okraji Valče se nachází hřbitovní barokní kostel Panny Marie Bolestné. Jistě budeme udiveni, kolik skvělých architektonických památek se nachází v naprosto zapomenutém kousku Karlovarska.[/]


Navrátíme se na hlavní silnici E 48 a pokračujeme směrem na Karlovy Vary. Můžeme navštívit Věrušičky. Nejdříve máme po pravé straně rozpadající se kostel Nejsvětější Trojice a pak si můžeme prohlédnout zdejší zámek s novogotickými úpravami. Naproti přes hlavní silnici na návrší U Všech svatých stojí hřbitovní, původně gotický kostel, který byl v pozdějších letech upravován. A pokračujeme po hlavní dál. Po několika kilometrech odbočíme na Údrč.[/]
Ve vsi stojí původně gotický kostel sv. Linharta, později několikrát upravovaný. Dále tu můžeme nad rybníkem spatřit patrový zámek s romantickými úpravami, který využívá zdiva staršího sídla. V jeho blízkosti se nad malým rybníčkem nachází příkopy a valy po ještě starším sídle. Dojedeme do Polomi a zde silnice končí. Polní a posléze lesní cesta nás přes pastviny (pozor na dráty ohražení) dovede až k místu, které by v této pustině čekal opravdu jen málokdo. Po dobrodružné cestě se před námi otevře mýtina se zanikajícím dvorem, hřbitovem, ale především mohutným poutním barokním chrámem Navštívení Panny Marie z let 1736–1738. Místo se jmenuje Skoky. Hluboko pod ním v údolí se nachází vodní nádrž Žlutice, o které bychom, nebýt map, snad ani nevěděli.
Vrátíme se zpět na hlavní silnici a pokračujeme do Bochova. Při městečku na Hladovém vrchu se nacházejí příkopy a valy šlechtického hradu založeného zřejmě v polovině 14. století. Poničen byl zřejmě při obléhání Bochova vojsky Jiřího z Poděbrad v roce 1469. Nad náměstím se nachází původně gotický kostel archanděla Michaela s věží, později barokně upravený. Na prostorném náměstí nás zaujme barokní radnice z 2. poloviny 18. století a barokní mariánský sloup.[/]
Od benzínové čerpací stanice se vydáme po silnici na Toužim. Vzápětí ale zastavíme na parkovišťátku, odkud vede cesta k impozantnímu památníku obětem 1. světové války. A za ním přes louku již vidíme zříceninu hradu Hartenštejn, postaveného jako moderní pevnost až v průběhu 15. století Jindřichem z Plavna. Jeho pozůstatky jsou pěkným příkladem na svou dobu velmi promyšleného dělostřeleckého obranného systému s bateriovými věžemi, jejichž význam z odborného hlediska přesahuje rámec Čech. Pokračujeme dále po silnici na jih a zastavíme se v obci Kozlov. [/]
Zde se nachází archaicky vypadající gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, později zbarokizovaný. Dnes čeká na záchranu. Přes Kojšovice (památková zóna lidové architektury okolo rozlehlé návsi) se dostaneme konečně do Toužimi.[/]

Toužim

Ve 12. století tu vzniklo kolonizační probošství milevského kláštera, obsazené později husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Následně je zde vybudován hrad (a při něm městečko). Dnes částečně zachovalý několikrát přestavovaný gotický tzv. Janův hrad s pozůstatky opevnění. Navazuje na něj tzv. Nový zámek, původně renesanční, několikrát přestavovaný. Ve městě můžeme též zhlédnout původně gotický kostel Narození Panny Marie, nově barokně postavený a barokní faru. Na náměstí stojí za pozornost barokní mariánský sloup a radnice z 19. století.[/]


A vyrážíme na východ směrem na Žlutice. Po cestě se zastavíme nejdřív v obci Brložec, kde dosud stojí gotický kostel arch. Michaela, později upravovaný s cennými náhrobníky v interiéru. To se ovšem nedá říct o zdejším zámku zničeného za doby socializmu, z kterého zbývají už jen ruiny zdiva v křovinách.
Karlovarsko je bohužel takovýmito objekty přímo poseto. A to i bez zcela zničeného osídlení Doupovských hor a částečně i Slavkovského lesa. Výcvik vojska je vždy přednější, než nějaké kulturní památky, a to trvá i dnes. Další zastávkou bude Štědrá.[/]
V obci se nacházejí na soukromých zahradách příkopy a valy po gotickém hradu. Jednodušší bude zhlédnout barokní zámek se středovou vížkou z let 1730–1735 na místě staršího objektu a původně gotický kostel Narození Panny Marie, zcela zbarokizovaný. Za Borkem nalevo od silnice se v lese na ostrohu nad Boreckým potokem nachází zbytky středověkého hradu Štědrý hrádek, které tvoří za mohutným skalním blokem (zajímavá přirozená ochrana hradu) především zbytky paláce se sklepy na konci ostrožny. Okruh Žlutickem se uzavírá, severně od nás po silnici jsou totiž Žlutice, odkud jsme naše putování tímto zapomenutým krajem začínali.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama