Z Pardubic na severozápad

Rybitví – Lázně Bohdaneč – Žáravice – Sopřeč – Kladruby nad Labem – Semín – Živanice

Výlet kolem rybníků východních Čech nám jistě bude příjemnou relaxací. První zastávkou je periférie Pardubic – obec Rybitví. Rodiště bratranců Františka a Václava Veverkových je snadno rozpoznatelné. Bratranci se stali vynálezci ruchadla, předchůdce pluhu, v roce 1827. Nalezneme v něm muzeum obou bratranců i pomník „první brázdy“.[/]
Dále můžeme pokračovat pěšky i trolejbusovou linkou (spojení již z Pardubic) do Lázní Bohdaneč, vzdálených necelých 6 km. Převážně krásná příroda a čistý vzduch lákají turisty na toto místo. Léčí se zde ale nemoci pohybových ústrojí. V nedalekém parku nalezneme artézský pramen o teplotě 21oC. Slatinné lázně byly založeny bohdanečským rodákem Janem Veselým v roce 1897. U obce vedou dvě naučné trasy. Gočárův okruh a naučná stezka od hráze Bohdanečského rybníka. Měří kolem 7 km a zastavíme se u šesti zajímavých míst věnovaných zdejšímu rybářství a přírodě. V rozsáhlých rákosinách a přilehlých loukách hnízdí vzácní vodní ptáci. Nalezneme zde také řadu cenných druhů slatinných rostlin. [/]
Naučná stezka – Gočárův okruh je 5 km dlouhá vycházková trasa. Ta začíná i končí na náměstí a čítá celkem patnáct zastávek. První je radnice. Bývalá renesanční podoba je potlačená barokní úpravou. Zajímavostí je, že dříve u radničních sloupů stávaly mučící nástroje – kláda i pranýř. Na dvoře radnice se také nacházelo vězení. Můžeme si prohlédnout Masarykovo náměstí. Právě zde, na křižovatce cest Pardubice–Chlumec nad Cidlinou a Přelouč–Hradec Králové, vznikla ve 14. století osada Bohdaneč. [/]
Třetí zastávkou je Penzion Škroup vytvořený dle návrhu Josefa Gočára. Jako další zastávku nám okruh nabízí kostel sv. Máří Magdaleny. Uvnitř kostelní věže uvidíme pět zvonů. Cesta nám nabízí i sluneční hodiny. Pokračujeme dál, a tak se nacházíme u léčebných lázní. Komplex pěti pavilonů propojených krytou kolonádou je zasazen do rozlehlého parku. Návštěvníci lázní zde najdou prakticky vše, co ke svému pobytu potřebují – bazén, půjčovnu kol, kavárny, kulturní sál atd.[/]
Lázeňský pavilon Gočár je největší stavbou Josefa Gočára. Moderní kubismus z počátku 20. století se nám ukazuje v celé kráse. Lázeňský park, který celý areál ohraničuje, se pyšní rozlohou 17 ha. Devátou zastávkou je Kuttnerova kaplička. Kaplička nám názorně předvádí typickou ukázku lidové barokní architektury. [/]
Když se vydáme po cestě déle, staneme před Tillerovým sedátkem. Stavbu s iniciálou křestního jména nechal ve čtyřicátých letech 20. století vybudovat pro svou ženu plk. K. Tiller. Pan Gočár nás okouzlí znovu – svým vodojemem. Pochází z roku 1910 a sloužil Bohdanči až do roku 1980.[/]
Poměrně novou zastávkou trasy je Růžový tank. Jedná se o plastiku kontroverzního současného umělce Davida Černého. Březovou alejí z roku 1902 pozvolna přijdeme k bohdanečským hřbitovům. Na starším z nich odpočívají velikáni jako básník L. Langr či zakladatel lázní J. Veselý. [/]
Poslední zastávkou okruhu najdeme v Dukelské ulici – Gočárovu vilu. Opět se pod ní podepsal J. Gočár. Jedná se o jedinečnou funkcionalistickou stavbu na vrcholu této éry. Nese typické znaky funkcionalistické architektury – rovná střecha, průběžné okno, potlačená římsa.[/]
Severozápadním směrem pokračujeme dál a přijíždíme do obce Žáravice. Podle místní pověsti, v místě zvaném Na Hradech, stála tvrz. V ní žil lapka J. Kozel, ten byl ale vyhnán a tvrz zbourána. Od té doby na tomto místě nestála jiná stavba. Lokalita bývalé tvrze, rybník Švihov i okolní les patří k hlídanému areálu. Hnízdí zde totiž vzácní ptáci a roste tu také mnoho unikátních druhů rostlin.[/]
Nedaleko od Žáravic leží obec Sopřeč. V její blízkosti nalezneme rozlehlý rybník Sopřeč, jenž je cennou lokalitou vodního ptactva. Severozápadně od obce se můžeme pokusit najít zbytky osamělé zříceniny. [/]
Silnicí mezi vesnicemi pozvolna projíždíme kolem dalších vodních ploch. Kraj ubíhá pomalu, jakoby svým vlastním tempem. Zhruba po 10 km dorazíme do Kladrub nad Labem. Právě se nalézáme v jednom z nejstarších hřebčínů na světě. Kladrubský hřebčín byl založen v roce 1552, na dvorní hřebčín byl povýšen roku 1579 císařem Rudolfem II.[/]
V obci se pokocháme také pohledem na renesanční zámek barokně přestavěný a raně barokní kostel, anglický park, oboru a staré aleje. Návštěva Kladrub nás přenese do dob, kdy kůň byl jediným dopravním prostředkem. Starokladrubský kůň je unikátní tím, že jako jediná rasa vznikl pro ceremoniální účely. Tento kůň byl v roce 1995 uznán kulturní památkou. V roce 2002 byl dokonce kladrubský hřebčín spolu s kmenovým stádem běloušů vyzdvižen na pozici národní kulturní památky.[/]
Východním směrem se vydáváme do obce Semín. Město je rodištěm Josefa Gočára, architekta mnoha budov ve východních Čechách. Nejcennější památkou obce je kostel sv. Jana Křtitele, jenž stojí ve velmi dominantní pozici nad obcí. Vedle kostela stojí dřevěná zvonice s šindelovou střechou z 16. století. Zvonice byla vyhlášena národní kulturní památkou. [/]
U architektonického skvostu obce jsme se již zastavili, takže můžeme pokročit k technickému – semínskému akvaduktu. Zajímavá stavba leží v místě, kde dochází ke křížení Opatovického kanálu s místním Sopřečským potokem – Muldou. A do třetice souhrnu zajímavostí. V obci se nachází NPP Semínský přesyp – naleziště kozince písečného, kvetoucího od května do července světle fialovými květy. [/]
Po zhruba dalších 6 km východním směrem najdeme obec Živanice. Zde objevíme další stavbu ze seznamu národních kulturních památek – gotický kostel Zvěstování Blahoslavené Panny Marie z roku 1350.[/]
Přes Lázně Bohdaneč se vracíme 8 km do Pardubic, abychom uzavřeli putování kolem rybníků pánů z Pernštejna i architektonických ozdob západní části Pardubicka.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama