Hranice a okolí

Hranice, po Přerovu druhé největší město regionu, jsou od Lipníka vzdáleny asi 10 minut jízdy autem nebo vlakem. Silnice i železniční trať probíhají souběžně již od Přerova. Budeme-li cestovat autem, po výjezdu z Lipníka po chvilce spatříme po levé straně jezernický železniční viadukt s 42 mohutnýni oblouky. Projedeme obcí Slavíč, po levé straně mineme Drahotuše a po průjezdu kruhovým objezdem se již ocitneme na dohled Hranic. Prohlídku zahájíme opět v centru města na Masarykově náměstí.[/] Dominantou náměstí je pozdně barokní jednověžový kostel Stětí sv. Jana Křtitele postavený v letech 1754-1763 dle projektu F. A. Grimma. Výzdoba kostela pochází z 60. a 70. let 18. stol., autorem oltářního obrazu Stětí sv. Jana Křtitele z r. 1762 je brněnský malíř Josef Stern. V dlažbě před kostelem se nachází pamětní deska upomínající popravu dvou hranických měšťanů za účast v protihabsburském povstání r. 1627. Náměstí lemují převážně dvoupatrové měšťanské domy, podloubí, původně obklopující celé náměstí, se dochovala ve větším rozsahu jen u domů v přilehlých ulicích Zámecké a Radniční. V jihozápadním rohu náměstí nelze přehlédnout radniční věž s hodinami. Původně renesanční stavba ze 16. stol. byla do dnešní podoby přestavěna v r. 1869. Při severní straně náměstí se tyčí mariánský sloup z roku 1839 od B. L. Piskoře. Opustíme-li náměstí v severovýchodním rohu, projdeme pod podloubími Zámecké ulice na Pernštejnské náměstí, kde se ocitneme naproti hranickému zámku. Původní tvrz byla přestavěna na kamenný hrad, a ten byl v 16. stol. přebudován na trojkřídlý renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Zámek byl ve 2. pol. 90. let 20. stol. opraven a nádvoří zastřešeno průhlednou střechou. Dnes sídlí v zámku městský úřad. Od zámku se můžeme vracet k náměstí Janáčkovou ulicí, dříve Židovskou. Většina domů zcela změnila vzhled po pozdějších přestavbách, při vyústění ulice do náměstí je dochován dvoupatrový židovský obecní dům s podloubím, sloužící od r. 1951 jako fara husitské církve. Od židovské radnice můžeme opustit historické jádro města úzkou uličkou, vedoucí kolem novorománské synagogy z r. 1864, dnes využívané jako galerie. Po tzv. židovských schodech sestoupíme k potoku Veličce, odkud se naskýtá pohled na panorama zámku a průčelí synagogy, a lze spatřit i zbytky městského opevnění. Budeme-li pokračovat několik desítek metrů proti proudu Veličky, přijdeme na Šromotovo nám., na němž stojí bratrský sbor, původně kaple sv. Šebestiána z let 1668-1669, roku 1786 zrušená a přeměněná na skladiště soli. Českobratská církev získala objekt v roce 1923. Ze Šromotova nám. překročíme lávku přes Veličku a po schodech vystoupíme na křižovatku, kterou projdeme přímo a dostaneme se do Zborovské ulice, kde se nachází židovský hřbitov. Hřbitov byl koncem 80. let 20. stol. asanován, v 1. pol. 90. let se jej však podařilo zčásti obnovit. Klíče od hřbitova jsou uloženy na odboru kultury městského úřadu. Na hřbitově je mj. pohřben bratranec spisovatele Franze Kafky Oskar.[/] Z dalších hranických památek je možno navštívit hřbitovní kostel Narození P. Marie, zvaný Kostelíček, ležící asi 2 km východně od náměstí, doložený již koncem 15. stol. Kolem kostela se nachází hřbitov ohrazený zdí s 14 kapličkami křížové cesty. V areálu se dále nachází barokní kaple sv. Antonína Paduánského asi z pol. 17. stol. a kříž z 2. pol. 18. stol. se sochami P. Marie a sv. Jana Evangelisty. Ze soch lze v Hranicích dále spatřit sochu sv. Jana Nepomuckého z r. 1716, stojící původně na náměstí a přemístěnou k městskému hřbitovu, další sochu sv. Jana Nepomuckého z r. 1720 na tř. 1. máje, sochu P. Marie Bolestné z r. 1732 na křižovatce ul. Hřbitovní a Komenského, sochu P. Marie s dítětem z r. 1731 Pod Lipami, sochu sv. Anny z r. 1872 na Masarykově nám. a sochu M. Jana Husa v sadech Čsl. legií z r. 1923 od olomouckého sochaře Julia Pelikána. V republice zřejmě k ojedinělým pak patří mramorová socha císaře Františka Josefa I. od vídeňského sochaře Emanuela Pendla, odhalená roku 1898 k 50. výročí jeho nastoupení na trůn. Socha byla původně umístěna na Školním náměstí, po r. 1918 byla odstraněna a objevila se až v 70. letech. Nyní stojí na Staré střelnici při cestě z Hranic do Teplic nad Bečvou.[/]

Z Hranic do lázní Teplice nad Bečvou (Zbrašovské jeskyně, Hranická propast)

Reklama

Na jihovýchodě přechází město Hranice plynule v Teplice nad Bečvou (do r. 1959 Zbrašov). Na levém břehu Bečvy zde byl od 20. let 20. stol. vybudován rozsáhlý lázeňský komplex s architektonicky cennými objekty, prameny uhličité kyselky však jsou doloženy již z 16. stol. Lázně slouží k léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Za santoriem Bečva na nábřeží stojí kaple sv. Peregrina z r. 1775. Ve svahu za sanatoriem se nachází vchod do Zbrašovských aragonitových jeskyní, objevených r. 1912, celoročně přístupných. V jeskyních se vyskytují krasové jevy, vzduch si uchovává stálou teplotu kolem 14 stupňů a obsahuje zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého. Přejdeme-li v lázních přes klenutou železobetonovou lávku na pravý břeh Bečvy a pokračujeme-li několik minut proti proudu, dojdeme k železniční stanici Teplice n. B. Podchodem pod tratí se dostaneme na pěšinu, po níž pokračujeme do zalesněného kopce Horka až k Hranické propasti. Z okrajů propasti spatříme v hloubce 69,5 m jezírko, obsahující nezamrzající vodu s obsahem oxidu uhličitého. Propast patří k nejhlubším v Evropě.[/]

Z Hranic na Potštát

Cestujeme-li z Hranic třídou 1. máje na sever, projedeme obcí Olšovec a dále se cesta klikatí stoupajícím zalesněným údolím k Potštátu. Pod Potštátem lze v lesích spatřit skalní útvary, zvané Potštátské skalní město. Ve svahu nedaleko hostince „U tlustého Jana“ se nacházejí nepatrné pozůstatky středověkého hradu Puchart. Několik svahů kolem Potštátu je upraveno jako lyžařské sjezdovky. V sezóně jsou zdejší lesy vyhledávány houbaři.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama