Kroměříž a okolí

Vystihnout jen v několika málo slovech kouzelné město Kroměříž je zhola nemožné. Stejně tak je nemožné celé město poznat za jeden den. Je zde jednoduše příliš mnoho historických památek, kouzelných parků a krásných zákoutí. Nicméně nesmíme opomíjet ani pohádkové okolí, které se pyšní zámečky a malebnou přírodou.[/]

Kroměříž

Reklama

Výlet začneme jak jinak, než v Kroměříži, historickém centru oblasti zapsaným na listině světového dědictví UNESCO.[/] Jistý básník o Kroměříži napsal… „Ty město zahrad, náměstí a věží, Morava tvůj bok tiše omývá“… Nejde nesouhlasit. Malebné město v srdci Moravy je skutečně protkáno rozlehlými zahradami i historickými klenoty.[/]

Arcibiskupský zámek

Dominantou města je Arcibiskupský zámek, postavený po třicetileté válce při přestavbě zpustošeného města. K zámku přiléhají rozsáhlé Podzámecké zahrady, které jsou skutečným historickým klenotem. Zahradami se vine soustava rybníčků, nechybí zde ani stylové pavilónky – za všechny jmenujme třeba ten Čínský – ukryté v různých zákoutích, zámecká minizoo či kanál, po kterém se můžeme vydat na romantickou plavbu ve vypůjčených lodičkách. Zahrady vznikaly postupným rozšiřováním až na dnešních 64 hektarů. Výsledkem půl milénia rozšiřování je jedinečný anglický park, právem náležící světovému kulturnímu dědictví. Inspiroval mnoho známých osobností, které Kroměříž navštěvovaly. Za všechny jmenujme třeba Maxe Švabinského, který u jistého kamenného stolce nakreslil jeden ze svých autoportrétů. Onen stolec se mimochodem dodnes nachází na svém původním místě.[/] Arcibiskupský zámek, postavený na místě starého hradu v novobarokním stylu skrývá také mnoho pokladů. Dřívější sídlo olomouckých biskupů dnes hostí rozlehlou galerii skrývající malby starých mistrů. Sbírku založil biskup Karel II. Lichtenstein. Ten doplnil původní galerii zámku o mnoho dalších obrazů. Snad nejvýznamnějším dílem ukrytým v galerii je Tizianův obraz Marsyas a Apollon. Dnes najdeme v galerii přes 500 děl. [/]

Biskupské mincovny

V zámku i přilehlých zahradách není problém strávit celý den. My se však posuneme o kousek dál, a to do budovy Biskupské mincovny. V průběhu staletí zde bylo raženo mnoho různých mincí. Biskupská mincovna se nachází v někdejším hospodářském zázemí města Kroměříž, takže si dokonce můžeme představit, jak asi vypadala tehdejší struktura města.[/]

Květné zahrady

Další významnou dominantou jsou Květné zahrady. Jejich dokonalá symetrie člověku doslova bere dech. Nad původní branou do zahrad byl vytesán název Ingredere hospes, tedy Vítejte hosté. V zahradách jsou dominantní dvě budovy, a to kolonáda a rotunda. Ty obklopují dokonale upravené záhony v mistrovsky sladěných barvách. Celoročně jsou navíc v provozu dva skleníky, tropický a studený, kde narazíme na květenu cizokrajného původu.[/] Kroměříž však není jen zámek a zahrady. Jak již bylo zmíněno výše, jsou to také náměstí a věže. Věže jsou to samozřejmě kostelní. Ze všech kostelů jmenujme ty nejvýznamnější. Těmi jsou vrcholově barokní kostel svatého Jana Křtitele, původně gotický, renesančně upravovaný kostel svatého Mořice či barokní kostel Nanebevzetí Blažené Panny Marie, jehož oltáře patří taktéž mezi památky UNESCO. No a co náměstí? Historickým centrem města je malebné Velké náměstí, které nás svojí architekturou měšťanských domů přenese zpět do dob minulých. Zde najdeme také kroměřížskou radnici a Muzeum Kroměřížska. Zámek najdeme na Sněmovním náměstí a pokud chceme vidět skutečně nejvýstavnější část města, nesmíme opomenout návštěvu Masarykova náměstí.[/] O pohádkové Kroměříži, Athénách Hanácka, toho snad bylo řečeno dost, genius loci tohoto města si zkrátka každý musí vychutnat sám. Přesuňme se tedy o nějaký ten kilometr dál a poznejme další zákoutí kulturního regionu Haná.[/]

Z Kroměříže na sever

Při toulkách po okolí se nejdříve vydáme na sever. Můžeme jít pěšky, po modré stezce, která je ostatně jedinou, na kterou se dá ve městě napojit. Ta slibuje příjemnou procházku kolem řeky Moravy, která naskrz protíná Kroměříž. [/]

Chropyně

Modrá značka nás po chvíli dovede až do městečka Chropyně. Dominantou města, zakresleného již na nejstarších mapách Moravy je bezesporu lovecký zámeček. Ten skrývá rozsáhlou sbírku zbraní a expozici o významných rodácích. Město se má skutečně kým chlubit, svůj život zde započal zakladatel českého moderního umění, kubista Emil Filla. K zámku se navíc váže legenda o hanáckém králi Ječmínkovi. Mezi další zajímavosti města patří kostel svatého Jiljí, či technická památka, vodní viadukt na mlýnském rameni Malé Bečvy. A pokud bychom zatoužili po procházce v přírodě, na jih od města se nachází rezervace Chropyňský rybník. Každý lichý rok se zde navíc pořádají folklorní Hanácké slavnosti.[/] Z Chropyně bohužel nebudeme pokračovat po žádné turistické značce, poněvadž je tento kraj na turistické značení poměrně chudý. Můžeme tedy zvolit dopravu motorizovanou, nebo jednoduše pěšky, bohužel, po asfaltové cestě, která není zrovna ideálním místem na procházky krajinou. V okolí Chorpyně toho konec konců moc k vidění není. Zámečky v Horních Moštěnicích, Přestavlcích a Kostelci u Holešova jsou všechny nepřístupné veřejnosti, popřípadě účelově využívané.[/]

Z Kroměříže na východ

Posuneme-li se však na východ od Kroměříže, narazíme na město Hulín. V jeho okolí se nachází četná archeologická naleziště se stopami po pravěkých kulturách. Ve městě je nejzajímavější kostel svatého Václava s románskými základy a barokní přestavbou. Nicméně Hulín není naším cílem.[/]

Skanzen Rymice

Ten je až v Rymicích. Zde se skrývá unikátní soubor lidových staveb Hanácka. Ve skanzenu se tak dozvíme, jak zde žili a přežívali předkové dnešních obyvatel. Ke skanzenu náleží větrný mlýn, který je taktéž přístupný veřejnosti, ovšem po předchozí dohodě.[/] No a z Rymic zamíříme na jih. Je to pěkný kus cesty, opět po asfaltové cestě, takže je výhodné využít kupříkladu autobusovou dopravu. Naším cílem je město Tlumačov. [/]

Tlumačovské rybníky a větrný mlýn

Krom nepřístupného renesančního zámečku zde najdeme mnoho sakrálních staveb. Nás nicméně více zajímá sousední příroda. V těsné blízkosti protéká řeka Morava, na jejímž levém břehu se nachází rezervace Tlumačovské rybníky. Kolem rybníků vede cesta do obce Kvasice, která je roubená jasanovou alejí. V Kvasicích narazíme na nepřístupný zámek. O něco zajímavější je gotický hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapličky, či křížová cesta. Kvasice jsou pro nás důležité i proto, že se zde můžeme napojit na modrou turistickou značku, která nás dovede zpět do Kroměříže. Ale ještě než se vydáme po modré, uděláme si odbočku do obce Velké Těšany. Zde se nachází technická památka, dřevěný větrný mlýn, který je možné navštívit po předchozí domluvě. Bohužel je docela problém se k této památce dostat. [/] No a můžeme vyrážet po modré. Ta nás povede přes rezervaci Bašnov a nakonec i kolem Přírodního parku Záhlinické rybníky. Bude tedy na co koukat. Nedaleko obce Trávník projde i přes Trávnické zahrady a pak se těsně kolem Moravy vrátí do Kroměříže.[/] Pokud bychom se z Kvasic vydali po modré na druhou stranu, po nějakém tom kilometru bychom došli do obce Kostelany, která leží na okraji přírodního parku Chřiby. Nachází se zde westernové městečko a naučná trasa, která nás provede přírodními památkami, jako jsou Budačina či Záskalí. Naučná stezka z části kopíruje zelenou turistickou značku. Aby přírodních krás nebylo málo, narazíme na zelené na další naučnou stezku začínající v obci Divoky. [/] Zelená stezka končí nedaleko obce Těšanky, odkud je to co by kamenem dohodil do obce Zdounky, kde se nachází veřejnosti nepřístupný barokní zámek a goticko-renesanční kostel Nejsvětější Trojice. Bylo zde také jedno z center partyzánského odboje. Do této obce bychom se dostali i cestou po žluté, která zelenou kříží. Ta slibuje cestu kolem přírodní rezervace Včelín.[/]
Přímo z Kroměříže vedou hned čtyři naučné stezky v délce mezi dvěma až šesti kilometry. Na několika zastávkách se zde seznámíme s tajemstvími okolní přírody. Naučná stezka Zámeček navíc slibuje zastávku v obci Věžky, kde se v jarních a letních měsících koná výstava zahradních výpěstků.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama