Velkopopovicko – kraj kozla

Kratší cesta s pivem a Ladovými kostelíčky: Strančice – Kunice – Velké Popovice – Štiřín – Kamenice

[/]
Tuto cestu započněte nejlépe ve Strančicích na vlakovém nádraží. Je nenáročná, s dalekými výhledy. První zajímavostí jsou nenápadné stopy strančické židovské komunity (tedy historické, během druhé světové války a následného komunistického teroru bezezbytku zanikla v celých Čechách). Cca 300 m od nádraží, u silnice směrem na Velké Popovice, stojí zachovalá, malá židovská synagoga. Poznáme ji snadno, je na ní umístěna pamětní deska. Pokračujme po silnici rovně dál, za odbočkou na Velké Popovice, fotbalovým hřištěm a smrkovým hustníkem přežívají zbytky židovského hřbitova. Z dálky jsou vidět vzrostlé jírovce a polorozbořená zídka, zblízka jen pár zbytků poměrně novodobých náhrobků – většina hřbitova již byla zdemolována a rozebrána, místo působí smutně a vykradeně.[/]
Vraťme se zpět na křižovatku a pokračujme k dálnici, směrem na Velké Popovice. Na východ jsou dobře vidět kupole ondřejovské hvězdárny a masiv Pecného, nejvyššího bodu středočeské pahorkatiny, uprostřed výhledu zalesněná říčanská plošina a před prvními paneláky pražských sídlišť jsou na obzoru za dobré viditelnosti spatřitelné kontury Řípu a centrální části Českého středohoří.
Cesta přichází do Kunic. Středobodem této podivně zapadlé vsi je „ladovský“ kostelík sv. Máří Magdalény ze čtrnáctého století, na jižním boku je odkrytý originální gotický portál vytesaný z nádherného červeného pískovce kosteleckého permu.[/]
Značená stezka přechází další vyhlídkové návrší „Bartošky“ a schází do Velkých Popovic. Před vstupem do vsi se rozkládá typická přípražská, dřevinami a výraznou travou třtinou křovištní zarůstající krajina – nijak nevyužívaná, čekající na své zastavění domečky, které z nějakého důvodu vázne. Za dvacet let tu možná vznikne vzrostlý les…[/]
Velké Popovice jsou roztáhlá, údolní ves s dominantami kostela Panny Marie Sněžné (je to původně gotický, dnes barokně přestavěný kostel se zachovalým gotickým portálem) a pivovarem. Pivo se tu vaří již od 16. století, současnou podobu dal pivovaru továrník František Ringhoffer – ten samý, co postavil v 19. století obrovský průmyslový komplex na pražském Smíchově (fungoval ještě po konci 2. světové války). Zavítáme-li sem v pravý čas, můžeme se zúčastnit každoročních oslav pivovaru, kdy lze smočit jazyk například v jinak nedostupném výročním kvasničáku.[/]
Zajímavá cesta pokračuje starou dubovou alejí do údolí Mokřanského potoka, kde začíná přírodní park Velkopopovicko – cesty lemované starými dubovými a javorovými alejemi, skrz smíšené lesy na žulovitých pahorcích. Chceme-li si prohlédnout štiřínský zámek, odbočme z údolí po zelené značce. Cestou budeme mít možnost sledovat místy až podivně netknutou, zachovalou extenzivně zemědělskou krajinou, která prudce kontrastuje se „sídelní kaší“ kilometr odsud. Těsně před zámkem ještě můžeme projít fragment nádherné lipové aleje.
Samotný zámek je nepřístupný, okolní krajina je však docela pěkná, vzbuzující dojem obřího anglického parku. Krom zámku je zajímavý i nově postavený „dům atis“ – působí jako nedotažený pokus o originální stavbu, které ovšem tak trochu něco chybí… nebo přebývá? Jako protiváha trochu nepovedeného zákoutí Štiřínského zámku se na druhé straně rozkládá uklidňující, rozsáhlá plocha štiřínského rybníka.[/]
To už ale vstupujeme do okrajové části Kamenice směrem na Novou Hospodu – zde se nachází několik staveb zařaditelných do stylově čistého podnikatelského baroka, stavitelé barokního štiřínského zámku by měli z comebacku oblých balustrád, znovunavázání architektonické kontinuity asi docela „radost“….
V Nové Hospodě můžeme velmi příjemně strávit čas do příjezdu prvního autobusu na Prahu, spoje na Prahu – Budějovickou jezdí dost často.[/]

Reklama

Středověkou krajinou a pod duby Velkopopovicka: Kamenice – Kostelec u Křížků – Ringhofferova hrobka – Kamenice, Hamr – Ládví – Mokřany – Lojovice – Křivá ves – Zaječice – Dolní Lomnice – Všešímy – Mnichovice


Krajina okolo Kamenice by se mohla zdát při pohledu na mapu jen jako chatami zaneřáděná oblast bez ničeho zajímavého, navíc za humny už jsou v podstatě pražská sídliště. Avšak při bližším shledání zjistíme, že se jedná o nesmírně pestrou, složitou krajinu s velmi dlouhou historií a spoustou místy opravdu „vtipných“ koutů.[/]
Slibovanou středověkou krajinu (nebo alespoň její zbytky) můžeme sledovat již po pár set metrech od zastávky autobusu v Kamenici – Nové Hospodě (mimochodem, pokud budeme vyrážet alespoň později dopoledne, zastavte se (hospoda je opravdu výborná) – stezka vede po trnkové mezi, na obzoru malebná víska na nevysokém, ale strmém pahorku, navíc s kostelíkem který je napůl rotundou a napůl románskou stavbou. Je to Kostelec u Křížků.[/]
Na polích si všimněme kamenných snosů zarostlých břízami, můžou být až několik stovek let staré. Jedná se o takzvané „polní kazy“, tedy útvary zemědělsky nekultivovatelné. Polní kazy se v Čechách vyskytují hlavně ve víceméně souvislém pásu od západočeského Nepomuku až na moravský okraj Vrchoviny a jsou často opravdovými „relikty“ středověké krajiny.[/]
Kostelec je, jako veškerá okolní krajina, obrostlý rychle se šířící suburbií. Naštěstí zlaté doby podnikatelského baroka již minuly, a tak se zde můžeme setkat i s docela zajímavými, nápaditými novostavbami.[/]
Kostel obklopuje členitý hřbitov. Před románskou rotundou se nachází nejstarší žulový náhrobek, jednoduchý pomník s křížem z roku 1614 – bohužel zbytek nápisu je tak nečitelný, že není zřejmé, kdo je tu vlastně pohřben. Pověst o založení kostela je taková, že základní kámen rotundy položil svatý Vojtěch v roce 992. Později byl k rotundě přistaven i zbylý kostel.[/]
Vyrazíme-li po silnice směrem na kraj vsi, hned za posledním domem se rozkládá starý židovský hřbitov s nádhernými žulovými náhrobky. V Kostelci totiž žila početná židovská komunita.[/]
Modrá značka vás dovede až k Ringhofferově hrobce u Kamenice. Cestou budete míjet několik rybníků a chat, postavených na lesem zarostlých balvaniskách. Takové chaty nejspíš představují místní model trvale udržitelného rozvoje, extenzivně navštěvovaná dřevěná sídla ještě navyšují již tak vysokou krajinnou diversitu. Znáte-li krajinu v okolí Blatné, možná si tu na ní vzpomenete.
Ringhofferova hrobka je monumentální žulový pomník, připomínající zákoutí průhonického parku. Rodina Ringhofferů žila nedaleko v Kamenici na novogotickém zámku, krom výstavby továren se jim také zdařilo vysázet několik nádherných lipových alejí. Jedna taková vede od hrobky k bývalému měděnému hamru na okraji Kamenice a i k jejich rodinnému sídlu. To odděluje od samotného městysu anglický park a rybník.[/]
Pokračujme dál po červené značce, směrem na Ládví. Vstupujeme do Velkopopovicka, přírodního parku – oblasti, která zůstala navzdory bezmyšlenkovité suburbizaci z velké části „ve stínu svícnu“. Procházíme kamenitými dubovými lesy až do vsi Ládví. Ta je součástí Kamenice a je to znát – podivná architektonická směska, obsahující funkcionalistické vily, dřevěné chaty, podnikatelské bungalowy i zasmušilé, černohnědé prvorepublikové sruby; náves je zničená podivnou hradovitou novostavbou, jediné zachovalé barokní stavení je zmršeno neforemnou přístavbou.[/]
Úvozovou cestou najednou prudce sklesáme do tiché osady Mokřany. Po neforemných barabiznách ani stopy, zařízlé údolí mokřanského potoka dává vesničce podhorský charakter. Za humny přicházíme do odlehlé vsi Lojovice. Zdejší zámek, dříve léčebna pro drogově závislé, je v dobrém stavu a citlivě zasazen do závěru údolí, zato přilehlé hospodářské budovy čeká jen pár let života. Ves je podivně opuštěná, tu a tam spatříme staré, malebné chaloupky i poslední drúzy katalogových podnikatelských domků. Pod vsí, na rozcestí u mostku přes potok, odbočuje neznačená slepá silnička do jedné z nejzapadlejších vesniček ve středních Čechách – Křivé Vsi, která čítá okolo patnácti domů. Hned na okraji spatříme nahnutou roubenku obestavěnou dřevem s měděnou cedulkou „kulturní památka“ – je to architektonická rarita, cca tři sta let stará stavba špýcharu, která se zde náhodou zachovala až dodnes.[/]
Cesta po chvilce končí u posledního domu, je lepší se vrátit a pokračovat dál na Zaječice a do sousedních Kovářovic – malé, okrouhlé zabahněné vsi s malou kapličkou na návsi. Odtud projdeme přes kamenité dubové lesy do Dolní Lomnice a vesničky Všešímy – vísky v zařízlém údolí, s kruhovou návsí a návesním rybníčkem. Velkopopovicko asi nikdy nebyl bohatý kraj. Idylku však již ruší hukot dálnice, kterou je potřeba podejít do Mnichovic.[/]
Mnichovice jsou dnes přípražskou aglomerací, ohromně nabubřelé díky všudypřítomným chatařským koloniím a honosným letním bytům. Na náměstí stojí impozantní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Městečko se v historii dočkalo nespočtu požárů a morových ran. Přesto zde zůstala zachována velmi stará a zajímavá stavba, roubený Zittlův mlýn z počátku 17. století (jinak všechno starší než barokní vyhořelo).[/]
Odtud se dá vlakem dojet do Prahy. Chceme-li ještě kus pokračovat pěšky, můžeme jít po zelené značce přes kapli sv. Anny do Strančic.[/]
Kaple vznikla na místě, kde byl roku 1820 po umytí obličeje vodou z pramene zázračně uzdraven místní rolník. Kaple byla zasvěcena svaté Anně a o jejím svátku, kdy je ve Strančicích tradičně pouť, sem dodnes putují poutníci.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama