Vítkovsko

Východiskem výletu je město Vítkov, které je dobře dosažitelné vlakem (trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou) i autobusem. Vítkov nijak neoplývá památkami, které většinou zanikly v minulosti opakovaným zničením města, ale rozhodně nepomineme místní hřbitov s náhrobkem Jana Zajíce, který se v únoru 1969 v Praze upálil na protest proti sovětské okupaci republiky. Pomník je dílem O. Zoubka.[/]

Reklama

Město opustíme po modré značce kolem městské nemocnice, při jejíž výstavbě byl odstraněn někdejší zámek a po třičtvrtě hodiny dojdeme do Podhradí. Zde je na toku Moravice vyrovnávací vodní nádrž Kružberské přehrady s možností koupání a vodních sportů. Nad vesnici proti toku řeky byla v r. 1964 vybudována velká úpravna vody, jejíž hlavní objekt je chráněn jako průmyslová památka. Voda do úpravny je přiváděna raženým tunelem a po její úpravě odtéká potrubím do Ostravy. Necelý kilometr za úpravnou je rozsáhlý a dobře vybavený camping. [/]

Vrátíme zpět kolem hotelu Slezský dvůr s ubytováním a restaurací, v letě i venkovní, přejdeme řeku po mostě a dále po značce vystoupáme na zříceninu hradu Vikštejna, z něhož je pěkný výhled do hlubokého údolí řeky. Dále pokračujeme po modré značce do Dubové s barokním zámkem z let 1774–1776, dnes účelově využitým a starou dvouřadou působivou aleji dojdeme do Radkova. Mineme farní, původně renesanční kostel, v dolní části vesnice opustíme silnici a dále po značce dojdeme po dvou kilometrech do „Žabího údolí¨, kde narazíme na žlutou značku. Tou se dáme doleva a po dalších dvou kilometrech dorazíme do střediskové obce Melč.[/]

Na jejím okraji stojí zámek, vybudovaný Hodickými začátkem 18. stol., později empírově přestavěn, nyní využit jako internátní škola.Okolo zámku je hodnotný park. Obci dominuje kostel z 18. stol., který byl ke konci 19. stol. radikálně přestavěn podle projektu opavského rodáka J. M. Olbricha, vynikajícího evropského architekta období secese (jediná jeho u nás zachovaná stavba). Za vidění stojí i zdejší škola – byla vybudována jako česká škola v r. 1936 v obci téměř zcela německé a nesla jméno T. G. Masaryka, který ji zaštítil. Otevření školy věnoval báseň s názvem „Melč“ i P. Bezruč. Zakladatel školy Jar. Novobilský byl umučen v nacistickém koncentračním táboře. Na škole je pamětní deska a v budově je malý památník.
Z Melče lze autobusem odjet do Opavy nebo Hradce nad Moravici a také se vrátit zpět do Vítkova. Celková délka výletu je asi 13 km a výlet je vhodný i pro cykloturisty s tím, že z Podhradí až do Melče je vhodné použit státní silnice.[/]

Kolem Kružberské přehrady

Pěkný výlet nabízí údolí řeky Moravice v blízkosti Kružberské přehrady. Výchozím místem je historický Budišov nad Budišovkou. Po prohlídce jeho památek a ojedinělého Muzea břidlice vyjdeme přes náměstí po červeně značené trase ve směru Kružberk – přehrada.[/]
Po pohodlné cestě stoupáme až na její zlom, za nímž značka opouští silnici doprava. My však pokračujeme po silnici, která klesá přímo až ke hladině přehradního jezera v místě jeho největší šířky. Pokračujeme podél jezera po silnici s pěknými výhledy na jeho hladinu a lesy na protilehlém břehu. Čistá voda láká k osvěžující koupelí – ale pozor, jakékoliv koupání či sportování je zde přísně zakázáno, voda je totiž určena jen jako pitná pro Ostravu a okolí, kam ji přivádí několik desítek kilometrů dlouhý přiváděč přes filtrační stanici v Podhradí.[/]
Asi po dvou kilometrech pohodlné chůze dojdeme k přehradní zdi, postavené v letech 1948–1955. Je dlouhá 280 m a má výšku 32,6 m. Místo je známé pobytem světoznámé spisovatelky Joy Adamsonové, která se narodila v Opavě a zde, v údolí Moravice prožila své dětství. V minulosti stal u přehradního jezera objekt, v němž bylo možno spatřit některé památky na její pobyt, před několika lety však vyhořel.[/]
Na přehradní zdi se setkáme opět s červenou turistickou značkou, po níž budeme dále pokračovat. Mineme stavení hrázného – zde se natáčel známý televizní seriál Velké sedlo – a značka nás zavede pod přehradní zeď. Projdeme kolem vysoké skály, která je cvičným místem horolezců a v létě zde zpravidla nalezneme několik jejich stanů.[/]
Společně se značkou procházíme chatovištěm – z něho můžeme odbočit přes malou lávku do hospody „Velké sedlo“ s možnosti občerstvení – až dojdeme do centra bývalé vesnice Kružberk.[/]
Zde stojí za navštívení kostel sv. Petra a Pavla, pěkná, původně gotická stavba, v níž dnes bývají příležitostné výstavy a připravuje se stálá expozice věnovaná J. Adamsonové. Vstup do kostela umožní obyvatelé vedlejšího domu.. Vesnice bývala navštěvovaným výletním místem, pohostinské podniky jsou však dnes většinou mimo provoz nebo již neexistují, krátké posezení nabízí jen nová restaurace ze zrušené školy.[/]
Dále po červené projdeme Kružberkem a pokračujeme kolem další chatové osady pěknými palouky a lesy podél Moravice. Při troše štěstí můžeme vidět na řece početné skupiny vodáků, kteří rádi sjíždějí její krásný meandrující tok v hlubokém údolí, pokud jim to správa přehrady umožní – vyžaduje to upouštění vody z přehradní nádrže. [/]
Asi po třech kilometrech dorazíme do Jánských koupelí, které se v současnosti obnovují. Odtud lze pokračovat po silnici (po zelené značce) do Mokřinek, kde mají zastávku autobusové linky. Je zde také několik možností občerstvení i ubytování. Celá trasa výletu je dlouhá asi 12 km a je sjízdná i pro cyklisty.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama