Krušné hory od Nové Vsi v Horách po Horu Sv. Šebestiána

Centrem této podoblasti je okresní město Chomutov, ležící na úpatí Krušných hor. [/]Město má 50 tisíc obyvatel; ve středu města se dochovalo množství historických památek, které tvoří městskou památkovou zónu. Náměstí l. máje v centru města prošlo rekonstrukcí, která jej vrátila do téměř původní historické podoby. Nejcennější památkou je raně gotický kostel sv. Kateřiny z 2. pol. 13. stol.; za Josefa II. byl kostel využíván jako sýpka a sklad; dále zámek “ dříve komenda řádu německých rytířů, který slouží jako radnice a sídlo Oblastního muzea; pozdně gotický farní kostel Nanebevzetí P. Marie; 53 m vysoká a přístupná městská věž na jižní straně kostela, která nabízí krásný výhled a rovn ěž je v ní umístěna expozice historického vývoje města. Za prohlídku stojí také jezuitský kostel sv. Ignáce a jezuitská kolej “ gymnázium přístupná jako muzeum. V sezóně lze vystoupat i na hvězdářskou věž u budovy jezuitské koleje.[/]
Velkému zájmu turistů se těší dvě atrakce, které neodmyslitelně patří k Chomutovu: Podkrušnohorský zoopark a Kamencové jezero. Podkrušnohorský zoopark představuje jednu z nejmladších zahrad u nás. Jeho historie se datuje do roku 1932, kdy však stál v centru města a jeho předností byl především pavilon akvária a terária. V polovině sedmdesátých let se Podkrušnohorský zoopark (tehdy ještě lesopark) „přestěhoval“ na své současné místo. Veřejnosti byla tato zoo zpřístupněna v květnu 1975. Park zabírá plochu 110 ha. Parkem vede prohlídkový okruh a návštěvníci mají možnost shlédnout asi 130 druhů zvěře. V parku leží také chráněný porost kaštanovníků zvaný Kaštanka založený jezuity před 300 lety; jedná se pravděpodobně o nejseverněji položený plodící sad kaštanovníku jedlého v Evropě.[/]
V sousedství zooparku leží Kamencové jezero, které bylo vytvořeno zatopením kamencového dolu a je v současné době často vyhledáváno pro své ověřené léčivé účinky. Dříve se jeho vlastností využívalo k léčení kožních chorob a působení vody bylo přirovnáváno k účinkům minerálních rašelinových koupelí ve Františkových lázních. Nyní je využíváno především k rekreaci.[/]
V sousedním Jirkově (tvoří s Chomutovem aglomeraci) najdeme druhý přístupný krušnohorský zámek “ Červený Hrádek, což je barokní čtyřkřídlá budova obdélného půdorysu s nádvořím. Zámek byl postaven v l. 1655″1675 Janem Adamem Hrzánem na místě gotického hradu z konce 13. stol., který byl vydrancován a pobořen za třicetileté války. V 18. stol. kolem zámku zřízen přírodní park a obora, které slouží k chovu daňků a muflonů, obora je oplocena, ale je přístupná podle návštěvního řádu. Zámek přístupný s průvodcem “ lze si prohlédnout zámecké interiéry (rytířský sál, zrcadlový sál, knížecí salonek, kaple sv. Jana Křtitele), pracovnu M. Hohenlohe. Zámek byl místem tajné schůzky K. Henleina a činitelů Sudetoněmecké strany a lorda Runcimana roku 1938. V druhé polovině minulého století sloužil jako léčebna dlouhodobě nemocných a v mnohých sálech je tato skutečnost cítit tak silně, že si místy připadáte stále jako v nemocnici. Z té doby pochází také mnoho necitlivě provedených úprav, například vybudování výtahu.[/]
Chomutov je také východiskem pro výlety do Krušných hor. Pojďme si jeden takový výlet udělat. Lze jej absolvovat částečně autem, jinak též i na kole.
Z Chomutova se vydejme nejprve na Strážiště (místní znají toto místo spíše pod názvem U partyzána), což je vrch nad Chomutovem (512 m) s hotelem a s rozhlednou; objekt r. 2004 vyhořel a v současné době je v rekonstrukci. Z rozhledny se nabízel překrásný pohled na Chomutov.[/]
Dále směrem „do hor“ přijedeme do obce Blatno, o němž je první zmínka z roku 1344. Původně hrad řádu německých rytířů byl roku 1560 přestavěn na zámek, v třicetileté válce pobořen; 1707 rozsáhlé přestavby, 1773 zde Ignác Ehrenwert zřídil jednoletou lesnickou školu, první na území Rakouska-Uherska; poté objekt opět pustl a obnovován v 70. létech 19. století; dnes zde sídlí obecní úřad; z roku 1782 je značně zdevastovaný barokní kostel sv. Michala, před ním stojí dvě mohutné lípy; v obci je několik hrázděných domů, památkově chráněný je č.p. 9.
Kousek od Blatna nad obcí Květnov stojí poutní kostel Panny Marie, jehož návštěvu bychom rozhodně neměli vynechat. Je mnohem známější než obec sama. K založení tohoto kostela se váže následující pověst: Když tady kdysi sháněl pasáček dobytek, zaklel. Vtom uslyšel z křoví hlas, který ho napomínal, aby nehřešil. Šel se do křoví podívat, a tam našel sošku Panny Marie. Odnesl si ji domů a uložil do truhly. Do druhého dne ale soška zmizela a pasáček ji opět našel na původním místě v křoví. Toto se opakovalo několikrát. Když se o tom dozvěděli místní lidé, rozhodli se, že ve vsi postaví kostelík. Když však přivezli materiál na stavbu tohoto kostelíka, do rána jim zmizel, a nalezli jej v místě, kde pasáček našel sošku. Rozhodli se tedy, že kapli postaví na tomto místě. Pověst praví, že se tak stalo v roce 1342. Kaple pak byla přestavována a zvětšována, až z ní vznikl dnešní poutní kostel. Proti hlavnímu vchodu stojí kaple Narození P. Marie. Kostel je vidět zdálky přes louku a působí nesmírně důstojně.[/]
Ve vlastní obci pak je na návsi roubený dům, při cestě na Blatno pak smírčí kříž. Další smírčí kříž poměrně velkých rozměrů najdeme na soukromém pozemku kousek od hlavní silnice severně od obce Orasín. Dojedeme do Boleboře, kde stojí zámek z přelomu 17. a 18. století. Budovu koupila obec Jirkov a zřídila zde kancelář a byt lesního správce. Pokud objekt podle cedule „lesní správa“ najdete, ani ve snu vás nenapadne, že se mohlo jednat o zámek. Místem, které bychom si neměli nechat uniknout, je Malý Háj. Stojí zde totiž kostel Nejsvětější Trojice z r. 1791, který sám o sobě není nikterak výjimečný, ale jedná se o dominantu krajiny, kostel je výborným orientačním bodem pro široké okolí a je od něj krásný výhled. Když už budete u kostela, udělejte si procházku na Eduardovu skálu, která se tyčí do výšky 908 m asi 1 km jihovýchodním směrem. Je z ní překrásný výhled a je častým cílem zamilovaných.
Známým krušnohorským městečkem je Hora Svaté Kateřiny “ bývalo zde významné naleziště stříbrné rudy, která se dolovala již v 16. století; v roce 1786 byla těžba zastavena a ze zavalené Mikulášské štoly by se mělo stát hornické muzeum. Město také proslulo výrobou hraček. Zpřístupněnou památkou je kostel sv. Kateřiny z r. 1611, který je možné si prohlédnout až do října o víkendech a svátcích; před kostelem stojí socha piety z r. 1729 a na náměstí mariánský sloup z r. 1714.[/]
Na Růžovém vrchu nad obcí směrem na Novou Ves v Horách stojí krásná rozhledna, která však byla po dlouhou dobu ostudou celého městečka, válcová věž byla popsána nápisy v polštině a byla takřka nepřístupná; pokud snad člověk sehnal klíče, musel se prodírat nánosy holubího trusu. Dočkala se ovšem důstojného oslavení své stoleté existence, když byla opravena a roku 2002 slavnostně otevřena. Vzhled rozhledny byl poněkud pozměněn, nahoře byla vybudována dřevěná nástavba. V Hoře Svaté Kateřiny začíná naučná stezka Flájská hornatina, která vede až do Českého Jiřetína.[/]
5 km severozápadně se dostaneme do Brandova, vsi, která byla v minulosti známá těžbou železné rudy, kamenného uhlí a výrobou hraček. Stojí zde barokní kostel Archanděla Michaela (1720″30), a z roku 1730 pochází také zdejší socha sv. Jana Nepomuckého. Na ostrohu nad místní částí Kolonie jsou sotva znatelné zbytky Brandovského hradu; hrad sám nás asi nenadchne, ale stojí za to sem vylézt, protože je odsud hezký výhled.[/]
Brandov je pro auta slepá ulička, je zde přechod pro pěší a cyklisty. Na kole můžeme z Brandova po modré a zelené proti toku Načetínského potoka přes bývalou Gabrielinu huť dojet do malebné krušnohorské obce Kalek, která je roztroušena na svazích kolem Načetínského a Bílého potoka. Dominantou obce je kostel sv. Václava z r. 1702, z dálky viditelný a naprosto zdevastovaný, dnes se pomalu opravuje. Na rozcestí Kalek je jeden z nejstarších turistických rozcestníků v Čechách (1966). Od něj doleva je útvar „jeskyňka“ po těžbě vápence, uchovává se v ní led až do léta, cedule praví, že v červnu 2004 jeskyňku zlikvidovali zásypem a betonovou zdí s průlezem.[/]
Odtud lze na kole pokračovat po žluté značce, která opět vede překrásnými partiemi Krušných hor, kolem sochy svaté Anny na Nový dům, zde jsou dva horské rybníky “ Nový a Starý a v okolí se rozkládá Novodomské rašeliniště, národní přírodní rezervace, jedná se o rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi “ Načetínským a Jezerním “ propojenými podmáčenou smrčinou.[/]
Modrá turistická značka nás svede do romantického údolí Kameničky, kolem Dieterovy štoly, což je 1200 m dlouhý převáděcí tunel mezi horním tokem Kameničky a údolím Chomutovky “ svádí se tudy přebytečná voda. Po pravé straně máme rezervaci Buky nad Kameničkou, ostrůvek nádherných původních bučin starých 200 let. Je na ně překrásný pohled ze skaliska na levé straně. Kolem vodní nádrže Kamenička se dostaneme do Bezručova údolí. Celým údolím vede z Hory Svatého Šebastiána silnička se zákazem vjezdu. Směrem nahoru bychom se dostali k ústí Dieterovy štoly a dále pak ke zbytkům železničního viaduktu, z jehož obou konců jsou krásné výhledy. Kolem Třetího, Druhého a Prvního mlýna sjedeme pod 142 m dlouhým akvaduktem Kadaň “ Jirkov do Chomutova.[/]
Oblíbeným výletem z Chomutova je také vrch Hradiště (594 m). Dostaneme se na něj po žluté značce od nádrží v Chomutově asi za hodinu a půl. V okolí vrcholu byla vyhlášena přírodní památka Hradiště u Černovic. Předmětem ochrany jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků. Těžený kámen byl používán jako dlažba, k výrobě mlýnských kamenů, sloupků, obrubníků apod. Z vrcholového skaliska je pěkný výhled.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama