Dejvice

Dejvice jsou čtvrť velice významná v rámci Prahy. Kombinují se v ní činžovní domy s vilami a rezidencemi, velký školský komplex s areálem, patřícím armádě, jsou tu rozsáhlé plochy zeleně a mnoho historických usedlostí. K největšímu rozvoji došlo ve 20. a 30. letech 20. století, kdy vzniklo Vítězné náměstí a mnoho nových činžovních domů. Od roku 1993 jsou památkovou zónou. V letech 1925-26 stavitel Alois Zima podle projektu architekta Jiřího Stibrala vybudoval ve Wuchterlově ulici Husův sbor. Promítly se zde všechny hlavní stavební slohy, v interiéru najdeme sloupy zdobené korintskými hlavicemi jako v římských křesťanských bazilikách. Okna mají románské obloučky a klenba lodi napodobuje gotické klenutí Vladislavského sálu Pražského hradu. Vysoký kříž za stolem Páně je dílem Viléma Amorta, nadživotní bustu vytvořil Ladislav Šaloun. V letech 1925-27 se podle projektu Františka Havla postavil kostel sv. Vojtěcha. Prostorná trojlodní bazilika dlouho nesloužila svému účelu. Od roku 1990 je však součástí Teologické fakulty. V průčelí najdeme sochy Krista a Mojžíše od Břetislava Bendy, autorem vnitřní výzdoby se stal Jaroslav Brůha, hlavní oltář vyřezal Bohumil Beck. U kostela je Arcibiskupský seminář. Několik noblesních domů vytvořil architekt Emanuel Hruška, například funkcionalistickou vilu v Zavadilově ulici čp. 1722. Významný je dům bratří Mayerů v Jaselské ulici čp. 291. Areál vysokých škol vznikl podle projektu Antonína Engela. Ve slohu klasicizující moderny vznikly budovy vysokých škol při Zíkově a Technické ulici, z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století pocházejí objekty Strojní a Elektrotechnické fakulty s prosklenými a mozaikovými fasádami od Františka Čermáka a Gustava Paula. V září 2009 na Flemingově náměstí slavnostně otevřeli objekt Národní technické knihovny, vybudované podle projektu studia Projektil Architekti a Helika. Knihovna má půdorys o rozměrech po sedmdesáti metrech. Parter je přístupný ze čtyř stran, je vlastně vnitřním náměstím, které obklopuje kavárna, knihkupectví, výstavní prostor a konferenční sál. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží vytvořil železobetonový skelet se základním modulem 15 krát 15 metrů. Blok má dva obvodové pláště, vnější fasádu z profilovaného skla a vnitřní s okny opatřenými protislunečními žaluziemi. Ve stropních deskách umístili trubky topného a chladícího systému. Cenu Grand Prix Obce architektů a titul Stavba roku 2001 obdržel dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Vrcholným dílem funkcionalistické architektury z období první republiky se stal soubor budov bývalého Francouzského gymnázia v Bílé ulici, vybudovaný v letech 1931-34 podle návrhu Jana Gillara. Základem je čtyřpatrový objekt původního gymnázia, na který navazuje trakt s aulou a tělocvičnou a další školní prostory vždy s vlastní terasou pro letní výuku. Zahradu s hřištem navrhoval Otokar Fierlinger. Ústřední dům armády je novoklasicistní čtyřpatrová budova s dvojitým nárožím podle návrhu Antonína Engela, ze stejné doby pochází i budova Generálního štábu. V letech 1988-90 vybudovali podle projektu Dušana Bystrického hotel Diplomat v Evropské ulici. Zajímavým dekorativním prvkem je pískovcová fontána, vycházející z plastiky od Rudolfa Uhera. Ukázkou architektury socialistického realizmu je budova hotelu Crowne Plaza podle návrhu architekta Františka Jeřábka. Na střední věžovitou část se 14 podlažími s vyhlídkovou terasou navazují nižší boční křídla, v zadní části je velký společenský sál, kde se natáčel film Šakalí léta. Na výzdobě se podíleli Max Švabinský, Cyril Bouda, Irena a Ludvík Kodymovi ad.
DRUHÝ DEN
Usedlost Kotlářka zahrnuje hlavní stavení z lomové opuky s raně barokním jádrem ze 17. století, klasicistně upravené na severní straně obdélného dvora, klasicistní bránu a sýpku, monumentální schodiště z doby po roce 1795 a v zahradě altánek z konce 19. století. Nejstarší dochovanou částí je sklep s valenými klenbami z konce 16. století. Na jejích pozemcích se v roku 1959 vybudoval Stadion mládeže. Významný je podobně Proboštský dvůr v Proboštské ulici v původním dejvickém centru. Rozlehlý areál navazuje na bývalý poplužní dvůr. Obnovený klasicistní dvůr má podobu z konce 18. století, narušenou pozdějšími přístavbami. Na začátku 19. století se v usedlosti Šafránka vybudoval výletní hostinec Zavadilka, dnes obytný dům. Řada historických usedlostí však už nestojí. Jméno náměstí Na Santince připomíná usedlost, vybudovanou na vinici „v rokli“, jméno nese po Santino Bossim. Neexistuje už vinice Bořivojka, kino Bořislavka, vinice Kvintuska a Knotovská, základ usedlosti Juliska. Ta vznikla jako obytné stavení na pozemcích železniční trati. Sportovní areál je sídlem fotbalového klubu Dukla. Dále zde byli usedlosti Kanclířka, Sekyrka, Šafránka. Zajímavý je park soch Hadovka od autorů S. Milkov, F. Skála, J. Zoubek, J. Róna a M. Gabriel, doplněný dětským hřištěm. Velký sportovní areál Stadion mládeže na Kotlářce zahrnuje atletický stadionek, přetlakovou halu, víceúčelovou halu, horolezeckou stěnu. K dispozici je solná jeskyně ve Václavkově ulici. Největším sportovním spolkem je TJ Dukla Praha s atletikou, ASPV, šermem, plaváním, fotbalem, tenisem, veslováním, kanoistikou, vodním slalomem, moderním pětibojem. Stolní tenis na vynikající úrovni hraje El Nino z Kotlářky, několikanásobný mistr České republiky. Dejvice jsou vyhledávanou lokalitou k bydlení. Mají příjemné zázemí kulturních a sportovních nabídek a bohatých služeb. Hlavním kulturním fenoménem je Dejvické divadlo. Na Vítězném náměstí se odehrávají farmářské trhy, v červnu probíhá atletický Memoriál Josefa Odložila a DEHULE-Dejvické hudební léto. Vítězné náměstí je vynikajícím komunikačním centrem s metrem trasy A, autobusovým nádražím směr letiště a Kladno, mnoha tramvajovými linkami. V listopadu 2004 tu odhalili Památník československým zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války. Před plastikou, symbolizující spojení bojovníků na všech frontách je 15 žulových desek. Socha je dílem Jiřího Plieštika. Parter se vybudoval podle návrhu Tomáše Novotného a Jiřího Opočenského. Na budově generálního štábu Armády České republiky jsou jména padlých vojáků, popravených nezákonně v padesátých letech, jako u divizního generála Helidora Píky. V Zíkově ulici je pamětní deska padlým během Pražského povstání. Kromě mnoha jiných soch a pomníků je na náměstíčku, vymezeném Wuchterlovou a Kafkovou ulicí kašna a tři bronzové sochy koní od Michala Gabriela z roku 2008. Na vlastní nebezpečí je možné po nich různě šplhat. V parku Hadovka se nachází sedm soch od pěti autorů ze skupiny Tvrdohlaví na téma Sdílení cesty-Vzduchoplavec a Lavice od Františka Skály, Přelet a El Nino od Stefana Milkova, Malý Marťan od Jaroslava Róny, Ležící od Michala Gabriela a Vstřícné kameny od Jasana Zoubka. Sochy jsou z bronzu, jen Přelet z bílého a černého mramoru. Milým detailem je litinové pítko. V ulici Generála Píky je socha Vítěz od Olbrama Zoubka z roku 1981. V areálu Vysoké školy chemicko-technologické najdeme v roku 2008 odhalenou bustu Vlado Preloga, nositele Nobelovy ceny za chemii. V zahradě mateřské školy v Čínské ulici je fontána, betonový bazén s pískovcovou plastikou ve tvaru květu od Josefa Nálepy. Na domě č. 1 ve Studentské ulici byla v roce 2006 slavnostně odhalena pamětní deska připomínající, že právě v těchto místech po nerovném boji s gestapem 22. dubna 1941 zatkli velitele legendární odbojové skupiny Tři králové generálmajor in memoriam Josef Balabán. Na domě v Zelené ulici 6 se nachází pamětní deska připomínající, že zde žil filozof a zakladatel Charty 77 Václav Černý. V Parku Indíry Gándhíové v Thákurově ulici je pomník kardinála Josefa Berana ( 1888-1969 ). Beran prošel nacistickým vězením a koncentráky, po roku 1948 se odmítl podřídit komunistickému režimu a perzekvovali ho. Josef Beran je pohřben po boku papežů v kryptách baziliky sv. Petra v Římě.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Belvedér

Icon 03.03.2021

Ačkoli se ze sklaního ochozu Belvedér nerozhlédnete do široka jako z Děčínského Sněžníku, ...

Celý článek

Chabařovická pánev

Icon 03.03.2021

Naše putování po Ústecku začneme v těžbou postižené oblasti. Odpověď na to, proč se jí rov...

Celý článek

Máchův kraj

Icon 03.03.2021

Nyní si udělejme výlet krajem romantického básníka Karla Hynka Máchy a podívat se, kde ten...

Celý článek

Kokořínsko

Icon 03.03.2021

První část „turistické“ Máchovy cesty již máme za sebou, vydáme se nyní v jeho...

Celý článek

Roztocko

Icon 03.03.2021

Roztocko je v rámci našeho území archeologicky nejbohatší částí. Kontinuální osídlení zde ...

Celý článek

Jih – Karlovicko

Icon 03.03.2021

Velké Karlovice Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km2 se...

Celý článek