Ze Střešovic přes Dejvice do Baby

Střešovice jsou čtvrť, které patří k nejstarším v Praze. Vznikly na táhlém návrší, kde se nacházelo obětiště bohu války Trjasovi. Nejvýznamnější památkou tu je Müllerova vila v ulici Nad Hradním vodojemem, která je památkou UNESCO a proslavila se po celém světě. Má unikátní meziválečnou architekturu. V roku 1891 se vysvětil místní novorománský kostel sv. Norberta podle projektu arch. Františka Rožánka. Oltáře sv. Norberta, v severní kapli Panny Marie Sněžné a v jižní kapli blahoslaveného Heřmana vytvořil pražský řezbář Josef Krejčík. Na náměstí Před bateriemi stojí funkcionalistický evangelický kostel s věží s hodinovým strojem. Náměstí má přijemnou parkovou úpravu, připomíná spíš anglický park nebo lesopark. Zajímavá je i Hübschmannova vila čp. 565 v ulici U Laboratoře se vzdušnou konstrukcí zimní zahrady na venkovní terase. Otto Rothamayer si v ulici U Páté baterie čp. 50 postavil zajímavou rodinnou vilu, inspirovanou středomořskými sídly. V ulici Na Dračkách čp. 755 stojí funkcionalistická vila Václava Špály s režnými stěnami. V Sibeliově ulici čp. 368 sídlí Tatran Střešovice, slavný vítěz v oblasti sálových sportů. Typickou ukázkou staré zástavby Střešovic je domek čp. 6 Kocourka v ulici Ve Střešovičkách z barokního období. Asi nejluxusnější pražskou čtvrtí vede mnoho stezek. Zástavba vil a menších sídlišť je totiž lemována rozsáhlými přírodními památkami. Na výlet se proto vydáme po jedné zajímavé trase, vypovídající o historii dopravy na celém území hlavního města. Významnou část dějin v Praze totiž hrálo využívání dnes už nevídaných trolejbusů, co především na rozhraní čtyřicátých a padesátých let 20. století procházely značným stavebním a dopravním rozvojem. První pražská trolejbusová linka se zavedla v roku 1936, a právě po této základní trase se postupně vydáme. Konečná těchto dopravních prostředků se nacházela pod dnešní střešovickou tramvajovou vozovnou ( ve které vozy garážovaly ) na křižovatce ulic Pevnostní a Na Ořechovce. Touto ulicí vedla trať okolní stejnojmennou čtvrtí, které dominuje obchodní a společenská budova a mnoho rozlehlých vil. Na konci ulice procházela trolejbusová trať nově zřizovaným podjezdem pod železniční tratí směrem do Starodejvické ulice. Ta nám svým názvem jasně připomíná, že se tu nacházely původní historické Dejvice, ze kterých se bohužel do dnešní doby dochoval už jenom někdejší proboštský dvůr s bývalým pivovarem a kaplí sv. Václava, co se nachází 200 metrů vpravo po cestě Zavadilovou ulicí. Trolejbusová trať potom pokračovala současnou Evropskou ulicí vlevo směrem k Bořislavce a zabočila potom doprava do kopce do dnešní ulice Na Pískách. Cesta tudy vede přes známou a umělecky proslavenou vilovou čtvrť Hanspaulka a v závěru Šáreckou ulicí k usedlosti Fišerka čp. 19. Tam první trolejbusová linka po své trase ulicemi končila. V Šárecké ulici v současnosti před domem čp. 1368 stojí zajímavý památník na tuto první trolejbusovou linku, zahrnuje dva sloupy trakčního vedení s kusem trolejbusové troleje a taky s pamětní tabulkou, že v těchto místech v letech 1936-1959 jezdil první pražský trolejbus vůbec. Jízda trolejbusem od dobře umístěné střešovické vozovny směrem k Matěji trvala přibližně třináct minut, trasa výletu proto v současnosti odpovídá 5,5 kilometru. Konečná stanice se pojmenovala podle zdejšího pozdně barokního kostela sv. Matěje, který se dokončil v roku 1771. V minulosti se tu konávaly slavné matějské poutě, které přilákaly celé okolí, vlastně nám známou Prahu, později se přesunuly až na Výstaviště. Cesta ke kostelu vede po pravé straně většího nákupního střediska, za ním potom zase mírně vpravo. My se však na výletě vydáme směrem k romantické umělé zřícenině jménem Baba, která byla vlastně upravena ze starodávného vinného lisu v roce 1858. Odtud se nám naskýtá krásný výhled na řeku Vltavu v údolí, taky na zoologickou zahradu, pravidelně upravenou čtvrť Bubeneč a především na významnou stavbu pražské infrastruktury, tedy na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově, která byla uvedena do provozu v roku 1967. Zpátky k zastávce autobusu se vrátíme některou z ulic slavné vilové čtvrti Baba, která se nechala zbudovat ve funkcionalistickém slohu v letech 1932-1940 českými architekty, známými taky v zahraničí. Od Matěje se potom můžeme buď vrátit, a to autobusem směrem na Bořislavku, kde si přestoupíme na dodnes provozovanou tramvaj, nebo se vydáme dál přes čtvrť Bubeneč ke stanici metra jménem Hradčanská. Provoz na nejstarší pražské trolejbusové lince byl nahrazen autobusy v roce 1959, definitivně trolejbusy v hlavním městě dojezdily však až v roce 1972.
Z TICHÉ ŠÁRKY DO HOUSLÍ
Naše dnešní putování nás povede několika chráněnými územími, které se nacházejí na půdě hlavního města Prahy. Začíná se u bývalé viniční usedlosti Šatovka v údolí Přírodní památky Tichá Šárka, která je pokračováním Divoké Šárky a vede směrem k Vltavě, kam ústí Šárecký potok. Autobusová zastávka se nachází jenom několik desítek metrů od rozcestníku se začátky značených turistických tras. Od tohoto místa vyrazíme po modré a červené turistické značce směrem do venkovských Lysolají. Cesta nám začíná hned u počátku docela strmě stoupat směrem do vrchu. Dříve byla upravena opravdu lépe, v současnosti je však už pod vlivem působení všech možných vodních živlů vymleta, takže je proto nutné pozorně se dívat pod své nohy. Po kilometrovém výstupu se nám příjemně narovná a vede již jenom po modré značce mezi poli směrem až do Lysolajů. Naše základní stezka se však vyhýbá středu obce, přitom však mineme budovy rozsáhlého Fuchsova statku, nejstaršího stavení celých Lysolajů vůbec. Fuchsův statek byl původně Rodenovským dvorem, který se přebudovával v baroku. Zdivo v jižní části přízemí je středověké, patrová budova má valbovou střechu, stodola a sýpky mají původní průčelí, na fasádě jsou zbytky malované výzdoby. Mimořádně cenný je vinný klenutý sklep. Název obce vznikl ze staročeského spojení „štěkající liška“. V Nežerkovic statku stávala kaple, nad pramenem potoka se v roku 1836 postavila mariánská kaple a na návsi roku 1821 zvonička. Od roku 1977 byl v čp. 106 vystavěn tajný dominikánský klášter, která založil Metoděj Habán. Dům z třicátých let 20. stol. byl v letech 1993-95 přestavěn a vysvěcena kaple Panny Marie. Misionářskou kapli kleretiánů v Lysolajském údolí 91/17 vysvětil kardinál Vlk. Za pozornost stojí eklektická, barokní a klasicistní Helmrovka v Čábelecké ulici č. 28. V místech, kde tato bývalá obec pomalu končí, už zase vstupujeme do Přírodní památky Housle. Tady nalezneme velice úzkou rokli, půl kilometru dlouhou a hlubokou dvacet až třicet metrů, v níž vodní eroze odkryla stěnu složenou z křídových pískovců. Důvodem pro vyhlášení Houslí za přírodní památku byla snaha nejenom zachovat jejich výrazný geomorfologický tvar, ale taky ochránit útočiště pro velkou řadu živočišných druhů, hlavně potom hmyzu. Houslemi samotnými nám vede známá naučná stezka, která má plných dvanáct zastávek. Trasa je vhodná pro cykloturistiku, ale nedoporučujeme jí pro rodiny s dětmi, pro ně je až příliš náročná. Stezka je taky shodně značena s modrou turistickou značkou a začíná u takzvané zázračné studánky, kde stojí barokní kaplička s obrazem Panny Marie Sedmibolestné. Potom prochází hustě zalesněnou roklí a končí se na jejím vrcholu, odkud pokračuje opět pouze nám známá modrá značka. Po několika stovkách metrů se značka napojí na silnici do Horoměřic, po chvíli jí však zase opouští a potom pokračuje lesem Horní Šárky k vyhlídce na panorama kostela sv. Matěje. Odtud začíná cesta prudce klesat směrem do Šáreckého údolí, v němž taky vyjdeme nedaleko místa, kde jsme vlastní výlet začínali. Po zdolání dalšího a vlastně už posledního náročného stoupání se ocitneme na Hanspaulce nedaleko kostela sv. Matěje. Barokní svatostánek stojí na místě původního románského kostela, jehož založení v roce 971 přičítá pověst knížeti Boleslavu II. Výběr místa pro postavení církevní budovy prý nebyl vůbec náhodný. Právě tady totiž mělo dojít k pobití družiny vladyky Ctirada, o které se postarali během dívčí války zdivočelé ženštiny.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama