Veleslavín, Vokovice, Bílá Hora

VOKOVICE
Frekventovanou Evropskou ulicí jsou oddělené od Veleslavína a Kladenskou ulicí a železniční tratí od Střešovic. Východní hranici tvoří Horoměřická ulice a severní hranici Krutecký a Šárecký potok, západní část hráz přehrady Džbán, která je hojně využívána pro rekreaci. Kolem roku 1800 se na návsi postavila kaplička, opravená v roce 2006. V jejím okolí připomíná řada usedlostí původní starší zástavbu. Statek čp. 1 existoval už před Třicetiletou válkou, jeho areál se ovšem podstatně proměňoval. Vznikla zde tak usedlost s barokním obytným stavením z 18. a hospodářskými budovami z 19. století. Z období let 1823 až 1840 pochází z opuky vybudované patrové pozdně klasicistní obytné stavení. V roku 1940 vyrostl cihlový obytný dům s valbovou střechou. Za pozornost stojí podobně dvůr čp. 14, obytná usedlost čp. 16, předaná Československé akademii zemědělských věd v roku 1958. Podsklepená, 40 metrů dlouhá stodola z doby kolem roku 1870 byla upravená na laboratoře. Na návsi také stojí usedlosti čp. 16-18, které existují už od 17. století. Zmíněné dvory byly na tomto místě zbudovány v 18. století a klasicisttně a novorenesančně upraveny v 19. století. U čp. 18 najdeme novogotickou bránu z druhé poloviny 19. století. V místech zahrádkářské kolonie u Horoměřické silnice jsou zbytky dvorce Salátka. V Evropské ulici stojí nově vybudované sídlo firmy Olympus. V parčíku mezi novostavbami a rekonstruovaným zámečkem je pěkná fontánam kruhový betonový bazén s vodotryskem. V roku 2004 se v areálu slavnostně otevřela Japonská zahrada. Připomíná typické čajové zahrady, nechybí třeba studánka s bambusovou naběračkou, do níž teče voda. Ve stejné ulici byla v letech 1974-77 vybudována železobetonová novofunkcionalistická budova někdejšího PZO Koospol podle návrhu architektů Vladimíra Fencla, Stanislava France a Jana Nováčka. Kancelářský objekt byl usazen na čtyřech 11 metrů vysokých podporách. Pětipatrová budova čtvercového půdorysu byla obklopena zelení ve stylu francouzského parku. Součástí venkovní výzdoby se stala neobvyklá kruhová betonová nádrž s třinácti prohnutými panely se soustavou trysek na vrcholu. Obří fontána se nazvala Kamenný květ a vznikala v době stavby celého areálu. V současnosti je sídlem velkých firem jako Citibank a T-Mobile. K severnímu okraji Nových Vokovic se zde přimyká rozsáhlý areál s původním názvem Aritma, s výškovou budovou. Roman Šebrle zde založil tréninkové centrum. V areálu SK Aritma v zadní části kempu Džbán je Driving range Divoká Šárka ( Golf Club Divoká Šárka ). V ulici Nad lávkou je minigolf. Veřejné bruslení je možné na Zimním stadionu HC Hvězda Praha v ulici Na rozdílu. V Kladenské ulici se nachází solná jeskyně Dakar. V areálu Aritmy u Džbánu se v průběhu roku uskutečňuje řada akcí, jako různé motorkářské srazy. Džbán je vodní nádrž na rozměru 18 hektarů na Šáreckém, jinak Litovickém potoce. V katastru Vokovic se vybudovala v letech 1966-71 a nazvala se podle soutěsky, kterou se vstupuje do Divoké Šárky. Sypaná zemní hráz je vysoká 8,5 metru a dlouhá 83 metru. Maximální hloubka dosahuje 7,5 metru. Využívá se především pro rybaření, je druhým největším přírodním koupalištěm v Praze po Hostivařské přehradě. V okolí je vyhlášen Přírodní park Šárka-Lysolaje.
VELESLAVÍN
V letech 1730-50 se postavil barokní zámek, pravděpodobně podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Za pruského obléhání Prahy v něm bydlel pruský král Fridrich II. Jednopatrová budova na místě vrchnostenského dvora s vystupujícím rizalitem, se šesti okenními osami a malou věžičkou začala být v roce 1903 využívána jako Ústav pro duševně choré. V roku 1912 se ubourala hospodářská křídla a zámek se prodloužil po stranách o krátké novobarokní trakty. Původní barokní pravidelná zahrada se na konci 19. století změnila na park ( 2,57 hektaru ). V ose zadního traktu najdeme kruhový bazének. Ve středu kašny na soklu na půlkruhové terase je umístěna plastika chlapce držícího v ruce malou kachnu, přičemž se ho větší kachna snaží štípnout. Na okraji kašny jsou čtyři vázy ve tvaru otevřeného květu. Branka do zahrady je vyzdobena motivy putti a zvířátek. Na části terasy rostou jírovce maďaly, hlavní cestu lemují tisy červené. Dále tu najdeme rostoucí smrky, borovice vejmutovky, platany, mohutné topoly kanadské, buky a krásný exemplář modřínu japonského. V areálu v současnosti sídlí Kanadské lékařské centrum. Ve Veleslavíně se zachovalo několik památkově chráněných usedlostí, které stojí v ulicích Veleslavínská a U Zvoničky. Zbytkem rozsáhlejší hospodářské usedlosti je čp. 14 ve Veleslavínské ulici. Jednopatrové obytné stavení vzniklo někde ve druhé polovině 18. století. Na ně se napojuje budova čp. 26, jednopatrové obytné křídlo, dříve však spíš sýpka patřící k čp. 14. Objekt se postupně hodně přebudoval, pozornost si zaslouží především pavlač podklenutá segmenty, na kterou vede vnější schodiště. U čp. 14 stojí malá zvonička na šestiúhelném půdorysu z období kolem přelomu 18. a 19. století, typ zlidovělé sakrální architektury, zakončená stanovou stříškou s křížkem. Zvonička tvoří střed bývalé návsi. Z druhé poloviny 19. století pochází dům čp. 17. Hodnotné je především jednopatrové obytné stavení ve dvoře, s polovalbovou střechou, prostou fasádou a pavlačí v patře.
VĚTRNÍK A BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Známá pražská lokalita Větrník se nachází na vyvýšenině mezi Veleslavínem a Břevnovem. Ke svému jménu přišla právem, protože tu opravdu často profukuje a proto se poblíž pouštějí často draci a sportuje na čerstvém vzduchu, když je příliš horko. Je tu však jedna zajímavost, jeden z nejstarších dochovaných větrných mlýnů v České republice, který se nečekaně stal taky jediným pozůstatkem slavné minulosti mlýnů na větrný pohon v širokém okolí. Najdeme ho umístěný v ulici U Větrníku, který se jinak skrývá v areálu vysokoškolských kolejí. Postaven byl podle technických prohlídek v roce 1742. Kromě obvyklého stroje na mletí mouky z obilí obsluhoval ještě pilu, kde se řezalo potřebné dřevo pro obyvatele v blízkosti. Od roku 1900 k němu přibyly různé přístavby a jeho funkce se postupně přeměnila na restaurační, protože sem Pražané rádi chodili na výlety. V současnosti se tu nachází drobný a útulný penzion. Pouze několik kroků od větrného mlýna se nacházejí rozsáhlé pozemky jednoho z našich nejstarších klášterů vůbec, založený v 10. století. Benediktinský klášter v Břevnově, jehož areál zahrnuje četné zahrady, sady a hospodářská stavení založil pražský biskup Vojtěch, známý jako slavníkovský biskup, později jako svatý mučedník a přínosce křesťanství do Polska a Uher Vojtěch. O výstavbu se postaral taky kníže Boleslav II., protože se jednalo o první mužský klášter na našem území. Původně se tu nacházel románský kostelík s kryptou, kterého gotickou přestavbu poničili husitské bojové svazy. Současná barokní přestavba celého klášterního komplexu se stala dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dienzenhoferových. V roku 1950 klášter zabrali komunističtí vládci a během čtyřiceti let postupně chátral. Jeho tehdejší opat Anastáz Opasek dopadl nejhůř ze všech, ale přesto se dočkal po roce 1989 nového otevření a opravy. Díky jeho vlivu na poli duchovním a kulturním se místo stalo oblíbené pro širokou veřejnost i známé osobnosti a k tisíciletím narozeninám dostalo taky titul arciopatství. Pod klášterem se rozkládá stále rekonstruovaný park s několika pěknými rybníčky a četným vodním ptactvem. V sadech, které klášterní areál obklopují ze severu, se můžeme na jaře a v létě těšit z toho, že se zde nachází mnoho plodů ovoce. Restaurace ve staročeském stylu na dvoře kláštera je otevřená celoročně, po každý den, takže se zde můžete občerstvit a děti pěkně pohrát. Projít se klášterními zahradami od Větrníku směrem k bazilice je možné ve všední dny jenom ráno mezi 5:30 a 8:00, spolu s podvečerním časem mezi 17:30 a 20:30. O víkendu jsou potom brány všech zahrad otevřené během celého dne. Prohlídkový okruh zahrnuje románskou kryptu, barokní prelaturu s Tereziánským sálem a barokní baziliku sv. Markéty můžeme učinit jenom ve dnech volna, ve všední dny pouze po telefonické domluvě do klášterní správy, která je ale otevřená komentování, takže si můžete užívat krásy architektury a duchovní atmosféry místa.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama