Zbraslav-Havlín-Kopanina ( Cukrák )-Jíloviště

Ze Zbraslavského náměstí postupuje trasa ulicí Elišky Přemyslovny a první ulicí vpravo-Vladislava Vančury. Na jejím konci je ve svahu umístěn spisovatelův pomník z roku 1959 od sochaře Karla Lidického v nadživotní velikosti. Vančurova vila čp. 635 se nachází po levé straně naproti dalšímu zajímavému domu zhotovenému ze dřeva. Trasa pokračuje nahoru po schodech a po chodníku. Z plošiny s listnatými stromy se nad pozemkem vily otevírá výhled na údolí Vltavy. Půjdeme trasou vpravo parkovou cestou k objektu vodojemu, odbočíme vlevo na pěšinu, která míří třešňovkou, vlevo je výhled na Závist. Plot hřbitova má průchod k románskému kostelu sv. Havla. Významný středověký objekt je vystavěný v dominantní poloze, částečně se přestavěl barokně kolem roku 1660. Hřbitov s některými hodnotnými pomníky má na rozptylové loučce ve spodní části odlitek původně sádrového sousoší Panny Marie z Golgoty od Františka Bílka z roku 1892, další zastoupený sochař této lokality je Josef Wagner. Na kopci Havlíně je umístěn vyhlídkový pavilón se jménem Karlův stánek, původně zde byl kříž, později v 70. letech 19. století pavilon s kamennou podezdívkou a cihlovým základem. Trasa opouští pohřebiště a směřuje dolů, na jihozápad. Po pravé straně je stromořadí, v opačném směru je označení Archeologická kulturní památka, vztahující se ke kostelu sv. Havla a jeho okolí. Směřujeme do ulice Beldovy, z rozcestí jdeme vpravo dolů ulicí K Peluňku. Podél kamenné zídky míříme ke statku Peluněk mírně vlevo. Procházíme topolovou alejí složenou z velmi starých stromů, i nově vysazených. Pak míříme hlinitou cestou k Lipencům, přejdeme dva potoky. Za krásnou vrbou je pomník padlým z 1. světové války na hlavní ulici. Jdeme uličkou V roklích, míříme k jihu lipovou alejí do ulice K průhonu. Vlevo stoupáme a křížíme cesty směrem na rovinku, pak západním směrem. Směřujeme do modřínového a smrkového lesa, ale odbočíme na okraji louky. Jdeme stoupající cestou jihovýchodním směrem ke smrkovému porostu. Směrem na jihozápad je širší lesní cesta, další průchod trasy je téměř přímý a směřuje k vysílači Cukrák. Stavba vysílače Střední Čechy, dokončeného roku 1961, má s anténami výšku 180 metrů. Za jeho objekty jdeme po modré značce, která směřuje zprava od Kazína. Naše trasa pak stále směřuje přímo na Jíloviště lesem na hlavní ulici, kde se setkává s červenou a zelenou značkou, kde je zastávka autobusů č. 318, 322 a 360. Trasa je dlouhá 10 km.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama