Zbraslav

Město Zbraslav bylo k Praze přičleněné roku 1974. Poprvé se připomíná v roce 1115. Přemysl Otakar II. osadu získal roku 1268 od biskupa Jana III. z Dražic a zřidil zde lovecký hrádek. Jeho syn Václav II. založil na jeho místě cisterciácký klášter. První mniši sem byli uvedeni v dubnu 1292 ze sedleckého kláštera u Kutné Hory. V té době byl řád nositelem nové gotické kultury a vzdělanosti, jeho představitelé byli v úzkém styku s panovnickým dvorem, což dokládá i latinský název Zbraslavského kláštera-Aula Regia ( Královská síň ). Řeholníci užívali zpočátku k bydlení lovecký hrádek, brzy ale začaly budovat nové klášterní stavby.
Nejvýznamnější je chrám Panny Marie, rozsáhlá čtyřlodní stavba, v níž jsou pohřbeni Václav II., Václav III. a Eliška Přemyslovna. Velkým příznivcem kláštera byl Karel IV., vzdělaný zbraslavský opat Petr Žitavský, autor památné Zbraslavské kroniky, byl hlavně v prvních letech moudrým rádcem kralevice. Většinu staveb zničily 10. srpna 1420 husité, kdy houf táboritů a pražanů zaútočil na nechráněný objekt. Vypleněn byl i za Třicetileté války. Rozkvět začal počátkem 18. století, do roku 1739 podle architektů Giovanni Santiniho a Františka Maxmiliána Kaňky vybudovali nové barokní klášterní budovy s nákladnou výzdobou. Roku 1785 ho zrušili a ve zdech vznikla první rafinérie cukru v Čechách. Majitelé bez ohledu na fresky rozdělily hlavní sál na tři patra, poškodili klášter, pracovala zde i chemička. Ve druhé polovině 19. století se areál proměnil na zámek, renovací přinesl důstojnost Cyril Bartoň z Dobenína v letech 1912-26. Štědrý mecenáš české kultury zapůjčil budovu konventu do užívání Národní galerii, kde byla rozsáhlá sbírka českého sochařství 19. a 20. století a ještě nedávno sbírky orientálního umění. Areál zámku leží v parku, v němž jsou umístěny sochařské exponáty. Klášterní konvent od Giovanniho Santiniho patří mezi vynikající díla české barokní architektury. Hlavní místností je Královský sál, dokončený roku 1727, bohatě zdobený freskami Václava Vavřince Reinera. Před konventem stojí kostel sv. Jakuba, v jádru gotický, v letech 1650-54 přestavěný do raně barokní podoby. V jižní boční lodi je na oltáři umístěna kopie slavného gotického obrazu Zbraslavské Madony, jejíž originál je v Národní galerii. V kostelní lodi stojí bronzový pomník Přemysla Oráče od žáků Jana Štursy a Pavla Janáka z roku 1924. V nových schránkách v presbyteriu byly roku 1991 slavnostně pochovány ostatky Václava II. a Elišky Přemyslovny.
Nad městem se zdvíhá vrch Havlín se hřbitovním kostelíkem sv. Havla, připomínaným již v roce 1115 a roku 1660 barokně upraveným. Uvnitř je umístěn v Čechách ojedinělý dřevěný renesanční oltář z doby kolem roku 1550. V ulici Pod Špejcharem byl roku 1939 předán Husův sbor, vzniklý přestavbou původního špýcharu podle projektu Stanislava Vachaty. Na Zbraslavi se roku 1921 usadil jako praktický lékař Vladislav Vančura, který proslavil město povídkou Rozmarné léto. Vystřídal několik bytů, s jeho literární tvorbou je spojena vila č. 7 v ulici Vladislava Vančury nedaleko Zbraslavského náměstí. Spisovatel zde žil až do svého zatčení nacisty v roce 1942. Zajímavá je Ottova vila známého nakladatele v Žitavského ulici, kterou v letech 1910-11 navrhl architekt Otakar Novotný. Malebný letní dům je obdařen řadou dekorativních, figurálních a ornamentálních detailů, v roce 2002 byl rekonstruován. Ve stejné ulici je od roku 1891 postaven hotel Vejvoda, rozšířený do roku 1920. Pochází odtud známý hudebnický rod, Jaromír Vejvoda složil hymnu armád v 2. světové válce Škoda lásky. V roce 2004 tu byl otevřen komplex budov Patium Zbraslav, jehož součástí je restaurace s fontánou a mohutnou sochou bohyně Gáiy, Pramatky Země od sochaře Emila Adamce. Vejvodova Zbraslav, přehlídka dechovek a mažoretek probíhá v září.
Oblíbené jsou i Zbraslavské jarmarky, Slkavnosti Elišky Přemyslovny v říjnu a závod do vrchu historických vozidel v září, taky dubnové Pašijové hry a červnová Jízda historických velocipedů. Zajímavá je i budova hotelu Ritz z let 1923-24, kde před 2. světovou válkou bydleli uprchlíci před nacismem. V ulici U Národní galerie stojí dům U Bandůru, který v roce 1757 koupil Turek Mustafa Ali, který tu prodával expotické potraviny a později se tu provozovala hospoda. V ozdobném štítu je freska Madony. Z roku 1758 pochází Stará škola, ke klášteru patří Březovská chalupa se známou Manouškovou sochařskou dílnou, která už je většinově přesunutá. Na nábřeží upoutá naši pozornost Dopitovská chalupa, známá už z barokního 17. století, s obrazem Madony ve štítu. Na severozápadní straně Zbraslavského náměstí stojí barokní objekt pivovaru z roku 1784, upravený v 19. století a v roce 1920 podle architekta Dušana Jurkoviče. Na domě č. 105 v Kaškově ulici je od roku 1952 pamětní deska od J. Mahelky, připomínající, že se zde narodil herec Jan Kaška. Na nábřeží na domě č. 65 je pamětní deska, věnovaná zakladateli Sokola dr. Miroslavu Tyršovi, který sem jezdil na letní byt. Na Závisti na domě č. 84 připomíná bílá mramorová deska básníka Vítězslava Hálka, který zde pobýval v letních měsících. V roce 2010 odhalili pamětní desku v ulici Na Plácku filozofovi Ladislavu Klímovi, který zde dopsal dílo Svědomí jako vědomí a nic. K dispozici je Bowling Patium, devítijamkové hřiště Golf Resort Zbraslav, kynologické cvičiště a sportovní areál, i kanoistika. Částečně tu působí divadlo Jiřího Srnce a Divadlo J. Kašky, ke kulturním účelům slouží i Městský dům.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Belvedér

Icon 03.03.2021

Ačkoli se ze sklaního ochozu Belvedér nerozhlédnete do široka jako z Děčínského Sněžníku, ...

Celý článek

Chabařovická pánev

Icon 03.03.2021

Naše putování po Ústecku začneme v těžbou postižené oblasti. Odpověď na to, proč se jí rov...

Celý článek

Máchův kraj

Icon 03.03.2021

Nyní si udělejme výlet krajem romantického básníka Karla Hynka Máchy a podívat se, kde ten...

Celý článek

Kokořínsko

Icon 03.03.2021

První část „turistické“ Máchovy cesty již máme za sebou, vydáme se nyní v jeho...

Celý článek

Roztocko

Icon 03.03.2021

Roztocko je v rámci našeho území archeologicky nejbohatší částí. Kontinuální osídlení zde ...

Celý článek

Jih – Karlovicko

Icon 03.03.2021

Velké Karlovice Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km2 se...

Celý článek