Malá Chuchle, Slivenec, Pražský Semmering a Království železnic

MALÁ CHUCHLE A SLIVENEC
Tyto dva víkendové turistické dni jsou zaměřeny na výlety pro celou rodinu. Do Malé Chuchle, stejně jako na druhý výlet se dostaneme rychle ze Smíchovského nádraží autobusem. Cesta bude ideální především pro dětské výletníky, ale podobně i pro milovníky přírody a technických i kulturních památek v krajině. První den nás bude z této malé pražské čtvrti vést žlutá turistická značka, která začíná hned u zastávky autobusu vlevo za viaduktem nad hlavní silnicí na Strakonice. Odtud nás cesta pomalu dovede do bývalých malochuchelských lázní, které byli mezi Pražany v minulosti velice oblíbené, udály se tu taky ale časté národnostní třenice mezi Čechy a Němci na přelomu 19. a 20. století. Najdeme tu proto řadu v současnosti málo využívaných budov, včetně proslaveného lázeňského hostince se zahradní restaurací čp. 42 a především pozdně barokní kostel Narození Panny Marie z roku 1774, který má poměrně propracovanou stavební a uměleckořemeslnou stránku. Z pěkně vytvořeného lázeňského areálu se lesnatými úbočími v blízkosti Čertovy strouhy dostaneme do Přírodní rezervace Chuchelský háj, oázy klidu a příjemného vzduchu. Hlavním vodítkem ochrany přírody jsou hlavně původní lesní společenstva doubrav a dubohabřin, najdeme zde proto mnoho zajímavých rostlin, stejně jako živočichů. Chuchelský háj je především velice bohatý na hnízdící ptactvo, mezi těmito obyvateli objevíme třeba jestřába a sovy kalouse a puštíka. Stezka nás povede dále k oblíbené zastávce nejen nejmenších výletníků, a to k malé lesní ZOO. K vidění zde nalezneme zvířata, typická pro české lesy jako lišku, daňka, muflona a taky několik zástupců zvířecích druhů ze zahraničí. Pro děti je zde vlastně umístěn celý komplex, protože po několika minutách chůze narazíme na „Lesní areál zdraví“, což znamená louku se spoustou dřevěných prolézaček a překážkových drah, u ktarých můžete pohodlně piknikovat a děti si mohou do sytosti hrát. Od tohoto místa budeme postupně z hlediska výšky terénu klesat až na okraj Velké Chuchle, kde na nás na hlavní komunikaci dovede ulice Pod Akáty. Tady opustíme žlutou značku a vydáme se zase doprava, po silnici údolím nahoru. Za zády můžeme spatřit častý cíl krátkých výletů Pražanů, dostihové závodiště s mnoha závody, kam se můžeme na výletě taky vydat, nebo v něm i zůstat podle vašeho zaměření. Prostory jsou zde uzpůsobené jak pro sledování dostihů rovinných a klusáckých, tak pro příležitostné kulturní a koncertní akce, např. i pro ohňostrojové show. V paddocku mohou děti obdivovat procházející koně, na druhé straně hlavní tribuny zase jezdit na ponících. Z vyšší části tribuny máte kvalitní výhled na druhý břeh Vltavy, tedy čtvrť Modřany, Komořany a Lhotku s Libuší, stejně jako na Zbraslav a největší naše keltské oppidum, Závist a slovanské Šance, které taky mohou lákat na výlet. Přírodou se však možná spíš znovu připojíme na zmiňovanou modrou značku, po které budeme pokračovat na Slivenec. Cesta údolím pod strmými svahy vrcholu Homolka nám docela připomene scény z westernů, příroda je zde docela netypická a připomíná už areál Českého krasu. Na konci lesní a polní trasy narazíme na čtveřici komínů Pecoldovy vápenky, což je na území hlavního města unikátní technická památka z 19. století. Za touto vápenkou naše modrá značka stoupá nahoru, zavede nás do lesíku a kolem zahrádkářské kolonie projdeme do Slivence, kde se nachází mnoho restauračních zařízení a taky hodně linek metra, které nás mohou svézt zpátky do centra na Smíchov.
PRAŽSKÝ SEMMERING A KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Druhý den se vydáme z podobného nádraží, které je blízko Smíchovského, ale je podstatně jiné. Spíš miniaturní železniční zastávka se nachází vedle autobusového nádraží Na Knížecí a stanice metra Anděl. Každou hodinu odtud vyjíždí vlaková souprava, která se během několika minut dostane z širšího centra Prahy do scenérií jako z filmu. Přes 150 let stará dráha vede do prudkých kopců nad Vltavou a dál patnáct kilometrů směrem do Řep. Nezvyklé pohledy a nečekané výhledy se zde proto střetávají, je to vlastně jediná horská železnice na území města. Nejdříve musí vlak projíždět Hlubočepským a Prokopským údolím, jehož hloubku překonává po dvou historických viaduktech o výšce přes 20 metrů a stoupá dále po úpatí Dívčích hradů na Žvahov. Na devíti kilometrech to dělá převýšení 180 metrů. Odtud je dobrý výhled na pražské čtvrti Braník a Podolí na druhém břehu řeky Vltavy, ale taky částečně na historické centrum města. Z oken motoráku tak vidíme krásnou přírodu a město, okolo je však spíš džungle z náletových dřevin, což nás zase uvádí do venkovského typu krajiny. Mezi Radlicemi a Jinonicemi se projíždí bývalou továrnou na letecké motory Motorlet, protože dříve trať sloužila i k jiným účelům, než převozu osobní dopravou. Pak směrem po jízdě na trati při výhledu z okna dobře rozeznáme sportovní Strahov na severu, taky pražské nemcnice Homolku a Motol na cestě Vidoulí, což je holý kopec na jihu. Železniční trať se poté zanořuje do zalesněné krajiny kolem pražských usedlostí jako je Cibulka se svým v minulosti slavným parkem. Ale i kolem kempu a tábořiště u Poštovky ve Stodůlkách, které se dá využít pro přespání a pak nad Motolem. Ve stanici Zličín můžeme přestoupit znovu na tramvaj do centra města, nebo se vydat do známého nákupního centra a dalších obchodních prostor, které využívá mnoho Pražanů a mimopražských. Během letní sezóny na trať taky vyrážejí historické motorové vlaky, které se vydávají na cestu přímo z Hlavního nádraží. Železniční trať nechala postavit v roce 1872 společnost Buštěhradské železnice. Navazovala na provoz koňské dráhy knížete Fürstenberka. Místo přestavby koňky podle císařského privilegia ale vyrostla zcela nová trať, která byla v náročném terénu vybudována během dvou let. Nejdřív však sloužila jenom nákladní dopravě, hlavně z továren u trati. Protože byla cesta opravdu krátká, můžeme se u počátku dráhy dostat k jiné přitažlivé atrakci, která dnes láká mnoho výletníků v oblasti Smíchova a týká se stejně tak železnice. Jde o Království železnic, tedy místo plné zmenšených nádražních budov, vláčků a tunelů. Modelová železnice je vůbec největší v České republice a neustále se rozrůstá, protože na ní spolupracuje mnoho šikovných modelářů. Uvnitř dnes proto najdeme už stovky metrů kolejiště, stejné stovky vagonů s desítkami lokomotiv, ale přímo i model krajiny, tedy významné stavby a dominanty České republiky, pohyblivá auta, města, vesnice a polní a lesnatou krajinu. Cílem zdejších provozovatelů a techniků je vytvořit obří model našeho státu. Takže před návštěvníky přímo vzniká podoba jednotlivých krajů naší vlasti, která by měla být dokončena pravděpodobně do roku 2014. Modeláři pracují s každým jednotlivým detailem, dochází zde k imitaci střídání dne a noci proměnlivým osvětlením. V areálu se nalézá stálá výstava z historie železnice od jejího počátku v polovině 19. století a jejích dějinách, taky současnosti řemesel na naší železnici. Expozice urbanistického modelu Prahy překvapí různé výletníky podobně. Hodně podrobné je její měřítko 1:1000, takže tedy na rozměru 11 krát 10,5 metru najdeme podobu hlavního města koncem 20. století. Model vlastně původně vznikal pro urbanistickou koncepci pražského magistrátu, který sloužil jako podklad pro rozvoj města a výstavbu nových oblastí. Nadšeně určitě s dětmi přivítáte jeho interaktivní pojetí, které využívá speciální audiovizuální technologie pro přehlednost, původně pro odborníky, dnes pro návštěvníky. Pomocí kamer a dotykových obrazovek je možné prohlédnout si celé městské čtvrti, ale i jednotlivé domy, historické památky na území a sledovat celý rozvoj od doby románské až po naši současnost. Všechno se snoubí s informacemi z historie a současnosti funkce města. Součástí expozice je v této části ručně malovaný Šípův papírový model hlavního města. Celý areál se nachází ve Stroupežnického ulici č. 23 v prostorách obchodního centra Anděl City. Komentované prohlídky si můžeme užít vždycky v úterý, čtvrtek a první neděli v měsíci od 16:00 u železničního modelu a od 17:30 u modelu Prahy.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama