Modřany, Kamýk, Libuš, Písnice

Dnes jde o čtvrť, kam se mnoho Pražanů chodí a jezdí rekreovat. V Modřanech se nezachovalo příliš mnoho památkových objektů. Nejstarší stavbou a dominantou původní obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na nevysokém návrší uprostřed hřbitova v ulici K Dolům nedaleko Obchodního náměstí. Nedávno ho nově opravili. Původně gotická svatyně, která se vybudovala díky vyšehradské kapitule, se poprvé uvádí v letech 1329 a 1356. Během husitských válek a na konci Třicetileté války byla vypálena a v letech 1645-1754 se v několika etapách barokně přestavěla. Jihovýchodně od kostela stojí nad zalesněnou strání samostatná zděná zvonice, která je doložená k roku 1726, kdy se do ní zavěsil nový zvon. Současný vzhled čtyřboké stavby má výrazně zkosené rohy a hrotitá novogotická okna. Nedaleká patrová fara se postavila v období klasicismu, v roku 1809. Pěknou připomínkou zaniklého modřanského vinařství je bývalý viniční dům čp. 6 u Chuchelské ulice, který se posadil do rozsáhlé terasovité zahrady. Původně se jednalo o vinici, ze které je část dochovaná dodnes. Přízemní stavení má mansardovou střechu, uvnitř jsou trámové záklopové stropy, které pochází ze 17. století, co mají mohutný komín a klenutý sklípek. Nedaleko se nachází mohutný dub, památný strom starý přibližně 190 let, vysoký dvacet metrů, s obvodem kmene 310 centimetrů. V ulici U Kapličky jsou na zahradě domu čp. 1464 památkově chráněná pilířová boží muka s jehlancovitou stříškou, barokního původu. Dříve byly Modřany známé jako průmyslová čtvrť, ale dnes jde spíš o obytnou plochu plnou vilek a panelových domů. Fungovala tu slavná čokoládovna Orion, Chirana, Interpharma, stále tu pracuje Mikrotechna, Elektropřístroj, Modřanská potrubní. Rozvoj průmyslu a růst počtu obyvatel byl velký především v letech 1924-28, kdy se postavilo 1200 rodinných domků v koloniích Tylova čtvrť, Tyršova čtvrť, Baba I, Baba II a Baba III. V provozu je Modřanský Biograf, dvacetipatrová budova hotelu DUM je dominantní, součástí Domu dětí a mládeže je rozhledna, umístěná na komíně plynové kotelny, okolo něj vede schodiště zakončené vyhlídkovou plošinou ve výšce 12 metrů. Divadlo Na Cikorce je zaměřené na děti a mládež. Nachází se tu mnoho sportovišť, TJ Spartak má špičkový klub národní házené, fotbalový klub SK Modřany má hřiště v Komořanské ulici, Sokol Modřany má mnoho oddílů v sokolovně, kurty na volejbal, nohejbal, tenisový klub LTC Modřany má tenisový areál. K aktivnímu využití volného času, ale i společenským aktivitám slouží Freestyle Park Modřany na pravém břehu Vltavy v ulici Vltavanů s rozlohou 20 000 m2. Volná travnatá plocha je určená k odpočinku, pikniku a různým hrám, pro děti je tu zajímavé hřiště, v letech 2010-11 se vybudoval moderní bikepark. Zázemí tvoří zážitková restaurace na rekonstruované sedmdesátimetrové lodi Josef Božek. Ve Freestyle parku se od jara do podzimu o víkendech konají různé společenské, kulturní a sportovní akce. Parkem taky prochází frekventovaná inline dráha a cyklostezka, která vede z Výtoně na Komořany a Zbraslav. V roce 2006 se uprostřed sídliště Modřany otevřel oddechový areál VOSA, který se určil na kulturní a sportovní aktivity pro všechny typy zájemců. Najdeme tu dvě víceúčelová hřiště, v zimě se dá využít ledová plocha, na další ploše se hraje pétanque. Využít se dá i hřiště pro nejmenší. U areálu Angel se základní a mateřskou školou vybudovali skatepark, za nímž už se nachází Kamýcký les pro rekreaci, běh, venčení psů a cykloturisty. Lodní doprava existovala v oblasti Modřan už v 18. století, kolem řeky fungovaly potahové stezky pro vlečení lodí proti proudu, na řece různé jezy a první plavební komory pro zvýšení splavnosti. Paroplavba fungovala hlavně mezi Prahou a Štěchovicemi. Ve 20. století zde plulo hodně rekreačních parníků směrem na Slapy a Závist. Stále je tu sportovní propusť pro kánoe a plavební komora pro lodě. Dnešní jez se stavěl mezi lety 1979-84. Na Sofijském náměstí se každý čtvrtek od dubna do listopadu konají Farmářské trhy. Kromě Modřanské rokle z jiného víkendového pobytu jsou zajímavé Modřanské laguny na soutoku s Berounkou při ústí Cholupického potoka. Postupně se tu vytvořil druhotný, velmi hodnotný ekosystém lužního a nivního porostu. Je domovem mnoha ohrožených a chráněných rostlin a živočichů, jako jsou kachna morčák velký, hohol severní, potápka malá a roháč, kormorán velký. Vyskytuje se tu však dokonce 471 druhů motýlů.
LIBUŠ, PÍSNICE, KAMÝK, CHOLUPICE
Mezi Modřanami a Cholupicemi je přírodní park i na území Komořan, Točné a Písnice. Zahrnuje severní svah Břežanského údolí a pás lesů, který se táhne na svazích, co jsou přivrácené k Vltavě na sever do území Komořanského potoka k Modřanské rokli. Na ploše 1 531 hektarů je taky převážně bezlesá plošina, kde se nachází cenná Cholupická bažantnice. Na území parku se však vyhlásily i zvláště chráněné přírodní památky jako U Závisti a přírodní rezervace Šance ( tady se nachází zbytky slovanského hradiště, které navazovalo na keltské oppidum Závist ). Tam se nalézá původní vegetace na plošině tvořená kyselou doubravou a na svazích kyselou břekovou doubravou, taky s třemdavou. Na severně orientovaných svazích do údolí potoka Kálku jsou vlhké dubohabřiny, veškerý porost je významným útočištěm drobných i větších živočichů. Najdeme tu i pozoruhodné téměř kuriozity, jako plž dvouzobka lužní, mlok skvrnitý, prase divoké z Posázaví. Libuš je klidná čtvrť plná rodinných domků se zahrádkářskou osadou, jádro tvoří zástavba při Libušské ulici. Funguje tu Drůbežářský podnik Libuš, Vetrinární nemocnice, ale především známá vietnamská tržnice Sapa, jinak „Malá Hanoj“, kde se dá nakupovat. Je tu sokolovna, fotbalový klub u Meteorologické stanice. Na místě domu čp. 1 stávala tvrz na křižovatce Libušské s Dobronickou ulicí, místo ní se vystavěl zájezdní hostinec v roku 1688, která fungovala za První republiky jako kulturní centrum pro divadlo, kino, sokoly a fotbalisty. V interiéru se dochovaly místnosti sklenuté klášterní klenbou v 18. století, pozůstatkem tvrze je sklepení s mohutným zdivem, kudy vedla tajná chodba na Nový hrad. V zahradě budovy bylo do 19. století torzo věže. Před domem najdeme sloupková boží muka s kaplicí. V Písnici je sedm tenisových kurtů, v zimě krytých nafukovací halou v ulici Na Okruhu. Zůstalo zde torzo tvrziště u křižovatky ulic Ke Březině a Hoštická nad nově obnoveným rybníkem na Písnickém potoce. Má podobu 15 metrů dlouhé půlkruhové vyvýšeniny, na jejíž vrcholové plošině v roku 2007 postavili rodinný dům. Dochovalo se tu několik statků a starý objekt hospody U Vokouna. Jediná chráněná památka jsou Boží muka z 18. století na parkově upravené návsi. Mají podobu toskánského sloupu zakončeného kaplicí a jehlancovitou stříškou, do něhož vložili kovovou desku s reliéfem Panny Marie z roku 1883, v roku 2006 se Boží muka restaurovala. V ulici K Vrtilce stojí moderní Hacklova vila čp. 181, vystavěná ze dřeva, cihelného zdiva a hliníku, pozoruhodné dílo arch. Jana Dvořáka. Tvrz v Cholupicích se připomíná k roku 1650. Její zbytky, základy okrouhlé věže, zabudované do ohradní zdi, část obvodového zdiva a zasypané sklepy byly donedávna patrné v zahradě u arcibiskupského dvora čp. 11 v ulici K Dýmači. V areálu bývalé tvrze stojí dosud používaná sýpka, dvoupatrová kamenná budova obdélného půdorysu vysoká devět metrů, s metr silnými zdmi a dubovými podlahami. Na pěkně upravené návsi v malém parčíku stojí pomník padlých v 1. světové válce. V Kamýku se dochovala výklenková kaple sv. Petra a Pavla před domem č. 7 v ulici Ve Lhotce, drobná stavba s trojúhelníkovým štítem a tepaným klasicistním křížkem na stříšce z doby před polovinou 19. století, obnovená v roku 1987. Při hlavní Mariánské ulici stojí kostel Panny Marie Královny míru, jeden z nejmladších v Praze. Funkcionalistická budova má obdélnou loď a průčelní věž, postavenou v roce 1937 podle plánů Rudolfa Svobody. V letech 1972-76 se interiér upravil a nově vybavil, z té doby pochází výzdoba hlavního oltáře od Václava Dvořáka a pozoruhodná křížová cesta od Karla Stádníka. Roste zde dub letní, památný a vysoký 18 metrů, s kmenem o obvodu 346 centimetrů, další památný dub vysoký 36 metrů má obvod kmene 333 centimetrů.

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Belvedér

Icon 03.03.2021

Ačkoli se ze sklaního ochozu Belvedér nerozhlédnete do široka jako z Děčínského Sněžníku, ...

Celý článek

Chabařovická pánev

Icon 03.03.2021

Naše putování po Ústecku začneme v těžbou postižené oblasti. Odpověď na to, proč se jí rov...

Celý článek

Máchův kraj

Icon 03.03.2021

Nyní si udělejme výlet krajem romantického básníka Karla Hynka Máchy a podívat se, kde ten...

Celý článek

Kokořínsko

Icon 03.03.2021

První část „turistické“ Máchovy cesty již máme za sebou, vydáme se nyní v jeho...

Celý článek

Roztocko

Icon 03.03.2021

Roztocko je v rámci našeho území archeologicky nejbohatší částí. Kontinuální osídlení zde ...

Celý článek

Jih – Karlovicko

Icon 03.03.2021

Velké Karlovice Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km2 se...

Celý článek