Žižkovská architektura a společenský život

Nejdříve zamíříme do budovy radnice. Od r. 1881 usilovali představitelé o postavení reprezentativní radnice. S výstavbou v novobarokním slohu podle návrhu arch. Jana Šimáčka se na Havlíčkově náměstí začalo v r. 1889. Pro veřejnost se slavnostně otevřela v předvečer zahájení jubilejní výstavy v r. 1891. Obec zakoupila sousední dům a na jeho místě přistavěla v l. 1910-11 nové secesní křídlo. Radnice je třípodlažní pravoúhlá dvoukřídlá stavba ve tvaru L s výrazným nárožním rondelem, válcovou věží. Má bohatě členěné štukové omítky, dekor je umístěný na straně Havlíčkova nám. Obraz A. Libschera Bitva na hoře Vítkově z r. 1907 zdobí stěnu historického sálu v dobovém rámu. Dne 14. října 1918 se zde sešel velký tábor lidu, na němž se neoficiálně vyhlásilo Československo. V současnosti budova slouží pro sídlo Úřadu městské části Praha 3, která je aktivní po kulturní a společenské stránce, čímž tvoří jedno z center života Prahy a touží přitáhnout turistický ruch. Typické akce jsou Žižkovský masopust, čtyřdenní veselice s průvodem masek a bohatým programem v únoru/březnu. Dny Žižkovského kulturního dědictví probíhají v září. V tom samém měsíci probíhá amatérský turnaj v boxu v hotelu Olšanka s názvem O pohár města Žižkova. Mezinárodní hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim se odehrává mezi měsíci září až listopad. Na Parukářce se můžeme v říjnu potěšit Fajn dnem s divadlem, hudebními vysoupeními, hrami pro děti. V listopadu můžeme navštívit festival Žižkov meets Jazz, stejně jako mezinárodní turnaj v boxu juniorů Memoriál Julia Tormy. Ale vraťme se k architektuře. Většina žižkovských činžáků vznikla ve 2. pol. 19. stol. Jde často o jednoduché obytné objekty, jejichž účelem bylo poskytnout slušné bydlení za nízké náklady. Najdou se však výjimky. Jednou je nárožní dům čp. 89 U božích bojovníků v Husitské ul., vystavěný v r. 1886 podle projektu Josefa Fanty, se sgrafitovou výzdobou průčelí. K dalším architektonicky hodnotným budovám patří secesní hotel Národní dům čp. 1216 z r. 1910 v Bořivojově ul. Taky puristický činžovní dům Elektrických podniků čp. 1479 z let 1923-24 v Domažlické ul., nárožní činžovní dům čp. 753 s kubistickými prvky z let 1913-14 v Husitské ul. a funkcionalistický bytový trojdům čp. 1623 z let 1926-27 v Radhošťské ul. V Chelčického ul. stojí na jižním úpatí vrchu sv. Kříže býv. usedlost čp. 45, označovaná jako olšanská vila Neumannových. Je to dobře udržovaná budova s nízkou stanovou střechou v rozlehlé zahradě. Básník S. K. Neumann tady žil a tvořil do r. 1904. Scházeli se u něj spisovatelé, malíři a novináři jako Viktor Dyk, Karel Toman, Rudolf Těsnohlídek, Jiří Karásek ze Lvovic, Fráňa Šrámek, František Gellner a další. K nejznámějším žižkovským domům patří novorenesanční Märkyho vila čp. 468 v Italské ulici, nazývaná vila Tereza, kterou posadili do půvabné zahrady. Její architekt se nechal ovlivnit francouzskou historizující architekturou. Od r. 1922 tady fungovalo první oficiální zastoupení SSSR. Novorenesanční rodinný dům čp. 32 z r. 1879 se dochoval v Seifertově ul., později ho stavitelé zvýšili o patro. Velkou část života tu prožil spisovatel Vladimír Neff, co ve svých známých románech zachytil vývoj Žižkova a přeměnu Prahy na velkoměsto. Mezi ulicemi za Žižkovskou vozovnou, V Domově, Hraniční a Na Balkáně vyrostla zač. 20. let kolonie rodinných domků Domov. V současnosti jí tvoří čtyři bloky 63 přízemních jednodomků, dvojdomků a trojdomků s podkrovím, postavených podle návrhů Kotěrova žáka arch. Ladislava Machoně. Za silnou pozornost stojí Marešův domek čp. 1350 z r. 1922 v ulici V Bezpečí, v jehož architektuře se uplatňují některé prvky lidové architektury jako plochý hrázděný arkýř v horní části průčelí. Střední uměleckoprůmyslová škola čp. 1300 je rozlehlý objekt na parkově upravenému Žižkovu náměstí. Školní budova v tradicionálním stylu byla vybudována v l. 1924-1927 podle projektu F. Vahaly. V Kubelíkově ul. stojí Nemocnice na Žižkově. Železobetonovou budovu ve stylu konstruktivismu vyprojektoval architekt Oldřich Tyl v l. 1923-26. Ve Fibichově ul. v blízkosti je rozlehlý, trojkřídlý objekt Meziměstské telefonní ústředny čp. 1500 s dvojicí sloupových věží. Vybudovali ho ve stylu rondokubizmu v l. 1922-1925 podle plánů arch. B. Kozáka. Průčelí, které je umístěno do Fibichovy ul. zdobí 4 plastiky od L. Kofránka z r. 1926.
MODERNA, KOSTELY A UMĚLECKÁ DÍLA
Druhý den se budeme věnovat modernějším stavbám. Společenské a nákupní centrum Palác Flóra čp. 2828 vyrostlo v těsné blízkosti Olšanských hřbitovů na místě parčíku v l. 2000-3. Čtyřpatrový objekt s prosklenou střechou, co kombinuje zaoblené a hranaté tvary, na ploše 21 000 m2 zahrnuje nákupní galerie se 120 obchody, multikino s projekcí 3D, kavárny a restaurace, nejrůznější služby a supermarket. Pro ratolesti je určen dětský koutek. Na vých. konci Žižkova stojí na Vinohradské ul. u stanice metra Želivského hotel Don Giovanni čp. 949, pojmenovaný podle Mozartovy opery, z roku 1995. Jde o čtyřbokou stavbu se zvlněnými stěnami a nárožními rondely. Střední část jako skleněná socha připomíná zlomená srdce, která za sebou Don Giovanni zanechával, celá hotelová hala je vlastně jedno velké divadlo. Ústřední telekomunikační budova čp. 2681 se nachází v Olšanské ul. V l. 1973-76 vznikla novofunkcionalistická provozní budova, rozdělená na administrativní a provozní část s technologickým zázemím. Objekt má trojkřídlou věž, vysokou 86 m, co nese konzolové vyložení. Nejvýraznější církevní stavbou je kostel sv. Prokopa. Jedna z nejzajímavějších pražských architektur historizmu je na Sladkovského nám. Jde o novogotický síňový trojlodní chrám, vystavěný v l. 1898-1903 podle plánů arch. F. Mikše a J. Mockera. Na délku má 51 m, šířku 17 m, výška křížové klenby se žebry odpovídá 16 m, kostel pojme až 2 tisíce osob. Z osy hlavního záp. průčelí vyrůstá mohutná hranolová věž, vysoká 73 m. Ve zvýšeném přízemí je vstup s bohatě profilovaným portálem, tympanon na něm zdobí reliéf od J. Pekárka. Na portál navazuje velké hrotité okno s kružbami. Věž je zakončená střechou ve tvaru osmibokého jehlanu, nároží doplňují věžice, mezi nimiž jsou vysoké trojúhelníkové štíty. Z vnitřního zařízení je nejcennější obraz „Svatý Václav, obránce Prahy proti Švédům“ od K. Škréty z r. 1649, pocházející z kláštera Na Slovanech. Kostel sv. Anny ze zač. 20. stol. stojí na nároží ulic Tovačovského a Jeseniovy. Jde o bezslohovou stavbu, která má převažující secesní prvky s vitrážovými okny, zalitými do olova. Interiér vybavilo dobové zařízení. Kulturní zařízení Atrium při Čelakovského ul. zahájilo činnost v rekonstruovaném objektu býv. kostela Povýšení sv. Kříže. Někdejší chrámová loď se přeměnila v koncertní sál pro 120 návštěvníků, k baroknímu základu přibyla moderní přístavba s výstavní síní. Uprostřed je malé čtvercové atrium a na místě býv. roubené studny kašna v podobě mušle. Základní barokní jednolodní stavba, dnes za hradbou činžovních domů, pocházela z l. 1717-19. V r. 1726 vyrostla v kostele poustevna, přestavěná na byt kaplana a r. 1784 na faru. Kostel svému účelu přestal sloužit r. 1839, zůstal opuštěný a zchátral, k plánované demolici ale nedošlo. Pro havarijní stav byla fara zbořena v r. 1962, kostel se obnovil až v l. 1977-84. Mezi fungující svatyně patří novodobá kaple sv. Vojtěcha v ulici Na Balkáně, modlitebny Českobratrské církve evangelické v ulici U Kněžské louky na Jarově, v Čajkovského ul. V Prokopově ul. se nachází pozdně secesní Betlémská kaple s kubistickými prvky z let 1912-13, Husův sbor Jana Žižky na nám. Barikád a kaple P. Marie ve Štítného ul., dnes divadlo Járy Cimrmana. Před budovou Žižkovské radnice na Havlíčkově nám. najdeme 3 m vysoký bronzový pomník K. H. Borovského. Jde o dílo J. Stachovského z r. 1911. Na Nám. Winstona Churchilla se r. 1999 odhalila bronzová 3,5 m vysoká socha britského politika. Váží 1,5 t, jde pouze o kopii sochy anglického sochaře R. I. Jonese, stojící v Londýně na Parlamentním nám. Na Prokopově nám. stojí od r. 2005 pomník spisovatele Jaroslava Haška od sochaře Karla Nepraše, 3,4 m vysoké dílo nepravidelného tvaru. Jde o první pivní jezdeckou sochu, jak se nazývá. Podstavec, co prochází hřbetem bronzového koně, byl pův. místem pro pípu, z níž se mělo čepovat pivo. Na ní je umístěna Haškova busta. Socha je tak druhým jezdeckým pomníkem ve čtvrti. V žižkovské Jeronýmově ul. Hašek bydlel při psaní 1. dílu Osudů dobrého vojáka Švejka. Před budovou školy v ul. Na Chmelnici stojí rozměrná žulová plastika Jablka od sochaře J. Kryštůvka, symbolizující krásu přírody.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama