Havlíčkovy sady a Grobeho vila, Riegrovy sady

Pro tento výlet a víkendový pobyt si vybereme významné parky na Praze 2. Na rozhraní rušných městských částí Vinohrady a Vršovice se nachází krásná oblast plná zeleně. Havlíčkovy sady představují poměrně ideální místo pro klidnou procházku, ale taky zážitky po stránce estetické a gastronomické. Do těchto sadů vede několik přístupových stezek. Nejlépe se sem však vydáme směrem z údolí od Nuselských schodů. Když tedy vystoupáme přibližně do jejich poloviny, vydáme se po chodníku vpravo a náhle se ocitneme nad jižním portálem Vinohradského železničního tunelu. Přes celý kilometr dlouhý tunel v sobě ukrývá tři paralelní dvojkolejné tunely, které spojují pražské Hlavní nádraží se Smíchovem a Vršovicemi. Po chvíli se dostaneme na okraj Havlíčkových sadů, které obklopují známou Gröbeho vilu. Moritz Gröbe byl významný pražský průmyslník 19. století, který fungoval jako společník stavitelské firmy Lanna a Šebek. Ta se kromě jiných staveb podílela na budování blízkého tunelu. Právě při této příležitosti se Gröbemu zalíbily usedlosti Horní a Dolní Landhauska, na místě kterých se právě nacházejí Havlíčkovy sady. Tento park se budoval v letech 1871-1888 v anglickém stylu s romantickými prvky na ploše osmi hektarů. Vznikl tak především pavilon, oblíbený Viniční altán a umělá jeskyně. Od okolních ploch současný park oddělovala vysoká zeď, která sloužila hlavně pro Gröbeho rodinu a jeho hosty, aby si v klidu mohli užívat poměrně venkovský klid uprostřed stylizované přírody. Majitel Gröbe zemřel však brzy po dokončení celého areálu, v roku 1891. Z různých důvodů, především provozních a taky lidských se dnešní Havlíčkovy sady zpřístupnily pro širokou veřejnost už roku 1906, kdy dostaly název. Dnešní podoba ve spojení s kvalitním stavem místní zeleně a budov je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce z let 2001-2005. Po koncepci italské renesanční zahrady zbylo jenom torzo, kdysi tu překvapovala fontána, vodní kaskáda, vodotrysky, drobné pavilony a sochy. Během ní přibylo dětské hřiště, které aktivně využívá mnoho dětí z okolí. Samotná Gröbeho vila, známá většinou pod názvem Grébovka byla postavená v novorenesančním slohu s inspirací v italských předměstských vilách, tedy lesních sídlech bohaté římské šlechty. Na jih orientovaná terasa s pěkným výhledem přechází přímo ve vinici Svaté Kateřiny, kterou nechal údajně založit Karel IV. V současnosti tu vinná réva roste na navážce zeminy, která byla stavebníky vytěžená z nitra vinohradského železničního tunelu. Každý rok se ze sklizených hroznů odrůd Rulandské modré, Rulandské šedé a Müller-Thrugau vyrobí 4 000 litrů vína, které můžete zakoupit nebo přímo vypít na místě ve zrakonstruovaném Viničním altánu. Ten slouží zároveň jako restaurace, nahoře na terase je oblíbený prostor pro svatební obřady. Občerstvit se můžeme v kavárně v nově zrekonstruovaném Pavilonu Grébovka, který se nachází v blízkém sousedství Gröbeho vily. Zahradní pavilon se vystavěl v sedmdesátých letech 19. století podle návrhu Josefa Schulze, pořádně se do roku 2009 nechaly zrestaurovat cenné nástěnné malby, dokonce se zhotovila replika kuželkové dráhy. Objekt v současnosti slouží jako zahradní kavárna. Zrekonstruovalo se i historické oplocení parku včetně dvou těžkých bran, domku pro ostrahu prostoru a realizovala se dostavba nové části plotu. V sadech roste na 120 druhů domácích a cizokrajných dřevin. Vinice sama je oplocená a neprůchozí, aby jí neničili kolemjdoucí. V září tady probíhá opulentní Vinohradské vinobraní. Nedaleko sadů v Perucké ulici se nachází jedna z nejstarších a taky nejlépe dochovaných vinohradských usedlostí, Vondračka čp. 61. Jako viniční usedlost Beptová se poprvé zmiňuje v roku 1769. Současné jméno pochází od továrníka Hynka Vondráčka, který jí koupil už roku 1787, zbořil okolní hospodářské objekty a usedlost nechal upravit na klasicistní obytný dům. Patrové stavení obdélníkového půdorysu má na střeše vikýře a barokní dřevěnou věžičku s cibulovou bání. Součástí její velké zahrady původně bylakaple sv. Rodiny, která se nachází pod Nuselskými schody, kterými jsme přišli, v blízkosti portálů železničních tunelů. Jednalo se o vinařskou kapli, barokní a čtvercového půdorysu, s jehlancovou střechou zakončenou věžičkou. Jde o vůbec nejstarší zachovanou stavbu na území Vinohrad.
RIEGROVY SADY
Jsme už v jiné části Prahy 2, ale i v roszáhlém stromy porostlém prostoru, který nám nabízí i pestrobarevné květinové záhony. Tyto sady, pojmenované po českém vlastenci nám nabízí nejen pěknou procházku, ale taky několik atrakcí, které si můžeme užít. Na cestu se však vydáme ještě z Prahy 3, protože park je na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Vystoupíme z tramvajové zastávky Husinecká a půjdeme Seifertovou ulicí ke stadionu Viktorie Žižkov. Ten je plný fanoušků především v neděli dopoledne, kdy se zde pravidelně hrají ligové zápasy. V sousedství se nachází obrovitá budova odborových svazů. Byla vlastně prvním pražským mrakodrapem, funkcionalistická stavba z let 1932-1934 fungovala i jako první architektonické dílo, které se plně klimatizovalo pro letní a zimní období. Na blízkém náměstí Winstona Churchilla zahneme směrem doleva a Italskou ulicí vystoupáme podél rozsáhlého areálu Vysoké školy ekonomické, po pravé straně se nám nabídne výhled na pražské Hlavní nádraží. Právě v těchto místech by v budoucnu měla stát stanice metra linky D Hlavní nádraží. My však pokračujeme neustále mírně vzhůru až k Vozové ulici, která vytváří hranici mezi městskými částmi Praha 2 a Praha 3, a mezi Žižkovem, odkud přicházíme a Vinohrady, kam jdeme a do kterých Riegrovy sady patří. Krásně vybudovaný park vznikl na počátku 20. století, kdy zanikla zahrada Kanálka spojená se zahradami usedlostí Kuchyňka, Švihanka, Pštroska a Saracinka a vznikl přírodní park anglického typu. Ten má v současné době rozlohu jedenáct hektarů a jeho nadmořská výška se pohybuje mezi 237 až 270 metry. Díky úpravám a promyšlenému plánování se zde proto naskýtá úžasný výhled na Hradčany a Malou Stranu a celé stověžaté centrum Prahy, proto je tolik vyhledávaná nejen místními obyvateli, ale i turisty, kteří zde piknikují a sportují, často se i procházejí se psy. Riegrovy sady se vyskytují v místech, které původně ležely východně od městských hradeb. Kdysi tady byla obyčejná pole, později vinice a usedlosti s užitkovými a okrasnými zahradami. Viniční plochy byly zakládané už za vlády Karla IV. a vydržely tu až do Třicetileté války. Rozkvět místní lokality nastal koncem 18. století, kdy se budovaly okrasné a zelinářské zahrady s mnoha drobnými staveními. Proslulou se zákonitě stala zahrada hraběte Josefa Canala, přejmenovaná později na Kanálku. Návštěvníci si vedle procházek mezi jezírky s vodotrysky užívali zvířectva v malé zoologické zahradě a sedm stovek ovocných dřevin. Současné Riegrovy sady kromě krásných výhledů na město nabízejí množství laviček na odpočinek a několik příležitostí pro občerstvení. Nejznámější je velká hospoda Riegrovy sady, která se nachází uprostřed parku pod širým nebem s desítkami stolů a stovkami míst k sezení. Nebývale rozlehlá zahrádka je zárukou, že v nejparnějších dnech zde nalezneme místo k posezení, podobně se zde odehrávají sportovní přenosy a někdy taky promítají koncerty, takže si můžete užívat i večer. Navštívit z důvodu sportovního vyžití můžeme i bazén v budově Sokola Královské Vinohrady. Když půjdeme východem ven z parku do Chopinovy ulice, projdeme jistě dobře vybaveným dětským hřištěm s pískovištěm, klouzačkou a houpačkami, kde si vaše děti mohou dosytosti vyhrát. Pozůstatkem bývalých zahrad je klasicistní rozhledna, gloriet z počátku 19. století, trojboký obelisk a kamenná vstupní brána z Vozové ulice. V Riegrových sadech stojí stále někdejší usedlost Švihanka čp. 28, která se vystavěla na místě viničního lisu. Přestavěla se na dnešní pěkně umístěnou restauraci. V dolní části anglického parku při Vozové ulici najdeme usedlost Saracinku, jinak nazývaná Vozová čp. 38, kterou založili na místě vinice z 15. století. Roku 1854 obytné stavení usedlosti přestavěli na vilu, vedle vybudovali oranžérii a obnovili taky hospodářské objekty. Dnes tu sídlí mateřská škola, takže okolí je plné dětí.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama