Okolo Třeboně

Jedná se o naučnou stezku kolem města, značenou pěšími značkami a směrovými tabulemi, na které je 22 zastávek s informačními tabulemi.[/]
Samotná trasa má 37 km a je vhodná jak pro pěší tak pro cyklisty. Itinerář je následující: Třeboň, hráz rybníka Svět – Chlum u Třeboně (12,5) – Lutová (19) – Stříbřec, most (27) – Vítek, rybník (31,5) – Třeboň, lázně (37)[/]

Reklama

Nejprve si samozřejmě prohlédneme Třeboň, jedno z nejkrásnějších měst Jižních Čech obklopené rybníky, kterých je v okolí na pětset. Počátky města sahají do 12. stol., kdy zde na obchodní stezce vznikla trhová osada. Na konci 13. stol. již byla Třeboň opevněným městečkem s kostelem a tvrzí. V roce 1366 se stali majiteli panství Rožmberkové a Třeboň nabyla na významu. Založili zde klášter a r. 1376 udělili Třeboni městská práva. Město se stále opevňovalo a tak za husitských válek odolalo několika nájezdům husitů. Za vlády Viléma z Rožmberka a Petra Voka koncem 16. a počátkem 17. stol. zaznamenalo město značný rozmach, který vyvrcholil zakládáním rybníků. V 1. pol. 17. stol bylo město vydrancováno císařskými vojsky a v roce 1640 padla většina obyvatel za obět moru. R. 1660 se novými majiteli stali Schwarzenberkové, kteří jej drželi až do začátku 20. stol. V 80. letech 19. stol. byly založeny Bertiny lázně. K nejvýznamnějším památkám patří renesanční zámek s parkem, náměstí s renesančními a barokními štíty domů, starobylá radnice a klášterní komplex. Centrum města je chráněné v městské památkové rezervaci. Ve zdejších lázních se léčí nemoci pohybového ústrojí. [/]
Z Třeboně se vydáme po 1400 m dlouhé hrázi rybníka Svět a po parkově upraveném lese ke Schwarzenberské hrobce. Značení nás vede na hráz Opatovického rybníka a pak pohodlnými lesními cestami k samotám Barbora (7,5) a dál k rozcestí Na Třeboňské cestě. Zde se dáme po pohodlné lesní vozovce doleva a kolem nádraží po břehu zatopené pískovny po cyklotrase 122 dojedeme k železniční stanici Chlum u Třeboně. Rozhodneme-li se pro návštěvu, musíme na příštím rozcestí ve vsi Kosky pokračovat rovně po cyklotrase 122 cca 2 km a zase se sem vrátit. Odtud se dáme po místní komunikaci s cyklotrasou 1010 na sever po břehu Nového a Starého Kanclíře do Lutové (19). Po silnici odtud cyklotrasou 1035 dojedeme do obce Stříbřec a za ní na Stříbřecký most přes Novou řeku. Zde můžeme doporučit půlkilometrovou vycházku po proudu Nové řeky k pomníku Emy Destinové. Po silnici mezi četnými rybníky dojedeme do Staré Hlíny k rybníku Vítek. Za ním projedeme obec Nová Hlína a lesní cestou, těsně před cílem zpevněnou, dojedeme ke kapli Svatý Vít, kde dřív byla poustevna. Vyjedeme z lesa, přejedeme dálniční úpravu výpadovky z Třeboně, po silnici se dostaneme k železniční stanici Třeboň-lázně a zástavbou se vracíme do centra Třeboně (37).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama