Telč a okolí

Telč je prostě perla. Historické centrum spolu se zámkem proto bylo v roce 1992 zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Město vzniklo v polovině 14. století na místě staršího osídlení. Už gotika je v architektuře zastoupena opevněním s branami, farním kostelem sv. Jakuba a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pro stavební rozvoj ale mělo zásadní význam hlavně období vlády Zachariáše z Hradce v 16. století.

Reklama

Původní vodní hrad totiž nechal přestavět na renesanční zámek, jehož podoba zůstala zachována i po další staletí a dnes jí můžete obdivovat. Památkou na působení jezuitského řádu později je pak barokní jezuitská kolej s kostelem Jména Ježíš, mariánské sousoší na náměstí a většina soch. Pozdně románská hranolovitá věž Sv. Ducha, vysoká 49 m, je přístupná od roku 1993 a nabídne vám zajímavý výhled na historické jádro města, i třeba směrem na nejvyšší vrch v okolí Javořici ( 837 m.n. m. ). V přízemí věže naleznete archeologickou expozici nálezů, objevených při rekonstrukci. Vyhlídka na město je ale možná i z ochozu věže kostela sv. Jakuba.

Historie města

Listiny z 11. století jsou falza, první ověřená zpráva tedy pochází z roku 1335. Tím byl doložen zeměpanský dvorec a strážní věž s kostelíkem. V podhradí v té době stávala Stará Telč, dnes Staré Město. Po polovině 14. století nechal Menhart z Hradce vystavět i hrad, velký kostel, soustavu vodního opevnění a rozsáhlé tržiště. V roce 1423 město vypálili husité pod vedením Jana Hvězdy z Vícemilic. Rozkvět za Zachariáše z Hradce však přinesl přestavbu hradu na pohodlné panské sídlo. Pracovalo tu hodně italských stavitelů a řemeslníků, kteří ovlivnili hlavně měšťanské domy na náměstí. Roku 1645 vyrabovaly město švédské jednotky, potom ale přišla vlna protireformace. Po rodu Slavatů zde vládli Liechtensteinové-Kastelkornové a Podstatští-Liechtensteinové. Ti vystavěli jezuitům kolej s kostelem, latinské gymnázium, lékárnu a jednu z prvních meteorologických stanic u nás. Stavební vývoj se tím však skoro ukončil, protože město obklopovaly pevné hradby a hlavně břehy tří rybníků, Staroměstského, Štěpanického a Ulického. Po Telči tak vzniklo mnoho drobných uměleckých děl-sochy, kašny, kaple a Mariánský sloup. Město bývalo vždy dost české a germanizace přišla až na konci 18. století. Rozvoj průmyslu na předměstí přinesla železnice z Kostelce u Jihlavy, propojená na Slavonice a Schwarzenau v Rakousích.

Domy na náměstí Zachariáše z Hradce

Jde o středoevropský unikát, do kterého se ihned zamilujete. Díky stavebnímu ruchu na zámku získalo renesanční podobu také náměstí. Většina překrásných měšťanských domů tady má gotická jádra ze 14. století. V 16. století k nim bylo představěno podloubí. Při pohledu z centra náměstí se můžete jenom kochat. Cenná průčelí se štíty byla italskými mistry vybudována podle jednotného plánu, i když později vznikaly štíty a fasády individuálně. Některé domy nakonec prošly i barokní a klasicistní úpravou. Mezi nejskvostnější stavby patří dům č. 10, radnice z roku 1547, která má mázhaus, sklenutý na gotický pilíř a průčelí zdobené pilastry. V č. 15 najdeme měšťanský dům se sgrafity na fasádě a se zajímavým arkýřem. Budovy č. 54 a č. 55 jsou renesanční, zakončené atikou se zubatým cimbuřím a psaníčkovým sgrafitem na fasádě. Dům č. 61 pochází z roku 1555 a na plášti má i v období renesance oblíbená starozákonní témata.

Telčské hradby a Parní mlýn

Z kdysi mohutného městského opevnění se dochovala jen část středověkého parkánu s příkopem. Přes ten pro vás vedou dva můstky, pocházející z 18. století a dvě brány, Dolní neboli Malá u zámku a Horní, jinak Velká, u které leží i jediná a dodnes zachovalá bašta. V Hradební ulici zůstává část hradeb s tzv. vodní brankou. Novou zajímavostí Telče je i památkový objekt Parního mlýna. Jeho současná podoba pochází z roku 1863, kdy byl objekt přestavěn v empírovém slohu. Provoz se ukončil roku 1957, kdy se zboural komín a strojovna, technologické zařízení se však dochovalo. Nedávno otevřený prostor prot má rekonstruovanou vodní turbínu a součásti parního stroje z roku 1887.

Telčské kostely

Farní kostel sv. Jakuba ze 14. století byl o století později změněn na pozdně gotické dvoulodí. V roce 1892 ho zase zpátky regotizovali. Má velice mohutnou, 60 metrů vysokou věž, která je výraznou dominantou kraje. Naproti kostelu stojí bývalý konvikt sv. Andělů, kde se chlapci vzdělávali v chrámové hudbě a zpěvu. Na opačném konci náměstí stojí v Palackého ulici kamenná věž, ke které je přistavěn kostel sv. Ducha. Věž je tou nejstarší památkou v Telči a souvisí s existencí staré osady, ještě před vybudováním města. Je románská, pochází ze 13. století a má podvojná a potrojná okna. Bývala součástí románského kostelíka a zeměpanského dvorce a mívala strážní funkci. Můžete jí navštívit, je totiž přístupná a otevírá se z ní překrásný výhled na město a celé okolí.

Procházky kolem rybníků

Na bývalém předměstí u Štěpnického rybníka stojí hřbitovní kostel sv. Anny od A. Scottiho z let 1695-98. Na západním břehu Staroměstského rybníka, tedy v centru bývalého Starého města ( Staré Telče ) najdete bývalý špitál s kostelem Matky Boží ze 14. století, který byl barokně přestavěný. Na hřbitově zůstává řada starých náhrobních kamenů i ze 16. století, taky barokní kaple sv. Rocha z roku 1652 a kamenná gotická kazatelna z druhé poloviny 16. století. Před budovou stojí na náměstíčku dvojice barokních soch, kterými vlastně začíná malá galerie plastik, která lemuje cestu „Na dlážkách“ kolem břehu rybníka k centru, což vám umožní krásnou procházku. Za křižovatkou u hráze Ulického rybníka, kde stezka skončí, stojí jedny z nejstarších dochovaných božích muk v celé oblasti Vysočiny z roku 1480.

Zámek

Renesanční zámek sousedí s náměstím. Nabízí vám dva prohlídkové okruhy, i zámecký park. Původně se jednalo o hrad, tedy dvoupatrový palác s kaplí, klenotnicí a hodovním sálem. Ve 2. polovině 15. století byly dostavěny dvě dodnes dochované hranolové věže, první s řadou gotických článků ( klenby, okno, střílny ) na severovýchodním nároží a druhé na jihovýchodním, u kaple sv. Jiří. K tomu patřilo i krátké jižní křídlo se zbrojnicí, kuchyní, věžovitou bránou a pivovarem s vysunutou hranolovou věží. Tento komplex měl své vlastní hradby. Uměnímilovný Zachariáš z Hradce starý palác upravil v letech 1546-80 zazděním lomených arkád. Kaple byla snížena a klenotnice vyzdobena sgrafity, v hodovní síni vznikly lovecké motivy a zbrojnice se zaklenula hvězdicovou klenbou a vyzdobila se ornamenty. V patře pak vznikl velký společenský sál s kazetovým, malovaným stropem.

Prohlídka pokračuje

Na starý palác na západě navázala přístavba raně renesančního paláce k severní hradbě, tzv. Severní palác. Ve 2. patře tak vznikly dva sály, zlatý s vyřezávaným zlaceným stropem a modrý, s trámovým stropem. V menším salónu je zajímavá nástěnná malba, imitující nástenné koberce. Ve druhé etapě stavby přišla změna celkové dispozice. Namísto vchodu od severu se postavil dnešní vstup z jihu, od náměstí. Místo předhradí se objevilo nové, arkádové nádvoří omezené tzv. Jižním palácem s vysunutou kaplí Všech svatých. V ní jsou působivé malby na skle asi z roku 1570 v jihoněmeckém stylu. Největší krása pro vás ale vzniká spojením severního a jižního paláce arkádovým průchodem. Jedna z prohlídkových tras po zámku obecně vede obytnými místnostmi posledních majitelů Podstatských-Lichtensteinů a můžete tak obdivovat jejich zařízení, podobu šlechtických interiérů té doby.

Sbírky Muzea Vysočiny

V jihozápadním křídle zámku jsou umístěny sbírky Muzea Vysočiny. Zachycují historii města Telče a vývoj místínch řemesel. Vedle toho jsou vystaveny i slavnostní horácké kroje z okolí, k nim taky malovaný lidový nábytek a obrázky na skle. K nejcennějším exponátům sbírky patří model města z roku 1895 a pohyblivý betlém z poloviny 19.století. Stálé expozice se v sezóně doplňují dalšími výstavami. V zámeckém zahradním ochozu navíc působí zámecká galerie s roztomilým názvem Příběh zámku Veselíčko.

Zahrada a park

Italsky pojatá okrasná zahrada s přízemním arkádovým ochozem je pro vás přístupná z akrádového nádvoří. Severní palác se do ní obrací rozeklaným ozdobným štítem s balustrádou a nepravými žaluziovými okny. Vyplnila vlastně volnou východní část zámku. Autorem vrcholně renesančních přestaveb byl slavný italský stavitel Baldassare Maggi z Arogna. Zahradu obklopuje široký pás parku s cizokrajnými dřevinami, třeba modřínem daurským, cypříšky, zakrslým zeravincem, spolu s klasicistní oranžérií a romantickou chaloupkou. Zůstaly tu i pozůstatky chráněné Zachariášovy lípy.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama