Brtnice

Městečko i letovisko leží v údolí říčky Brtnice pod vrchem Strážnice. První zmínka o vsi pochází z roku 1234, pojmenované podle brtí, včelínů. Brzy získala právo na dobytčí trhy a stala se Trhovou Brtnicí na křižovatce obchodních cest. Před Třicetiletou válkou byla velice bohatá, kvetla tu řemesla a obchod. Války ale vývoj hodně zpomalily a přeložení hlavní silnice na Vídeň přes Stonařov Brtnici dostalo do izolace a znemožnilo růst průmyslu. Ale i díky tomu má dodnes skoro středověký ráz a je vhodné pro turisty.

Zámek

Reklama

Dominatou je zámek na ostrohu nad říčkou, původně gotický hrad ze 13. století, který za husitských válek přestavěl na mohutnou pevnost Jindřich z Valdštejna. Z té doby se dochovaly věže, hranolová se vstupní bránou a válcová v nároží hlavní budovy zámku. V 16. století začala přestavba na renesnační zámek od B. Maggiho z Arogna a k přístupové cestě se postavil protestantský kostel. Po bitvě na Bílé hoře panství získali Collaltové a zámek barokně přestavěl G. B. Pieroni, kostel se tak stal součástí nového kláštera paulánů. Rombald z Collalta dobyl pro císaře italskou Mantovu a z ukořistěných děl dal pro zmiňovanou svatyni zhotovit svícny. Ferdinand II. šlechtice dvakrát přímo zde navštívil, ale jednou onemocněl, naštěstí mu pomohla voda ze studny v zámeckém stromořadí. V 19. století tu proběhly novorenesanční a novogotické opravy. Zámek dodnes uzavírají tři nádvoří, palác s arkádami a majestátním vstupem stojí na třetím z nich. V Sále vjezdů jsou unikátní obrazy příjezdů panovníků na Brtnici a v Sále předků bývala obrazárna. Na nádvořích se konají pravidelná setkání uměleckých kovářů „Brtnické kovadliny“, které můžete vidět při práci.

Památky ve městě

V městečku se dochoval soubor renesnačních a barokních domů s původním rozložením, z nich vyniká radnice z konce 16. století. Farní kostel sv. Jakuba Většího z roku 1784 zdobí freska J. Teppera. U náměstí Svobody stojí barokní jednoobloukový Horní most z 1. čtvrtiny 18. století, vyzdobený sochami místního rodáka D. Lipparta. Druhý most nahradila moderní stavba a sochy přeneseny do parku. V rodném domě světoznámého secesního architekta a designéra Josefa Hoffmanna ( 1870-1956 ) je umístěna expozice „Josef Hoffmann“, která seznamuje s autorovým dílem. Vystavena je fotodokumentace autorových staveb, ukázky nábytku, nápojových souprav a jídelních servisů, které jsou podle jeho návrhů dodnes (!) vyráběny, a dále také soubor zařízení z vídeňského kabaretu Netopýr. Ke shlédnutí je i životopisný videofilm. V okolí městečka stále najdete mnoho výborných cyklostezek.

Rokštejn

Říčka Brtnice stéká dolů k Jihlavě krásným, někdy až kaňonovitým údolím. Na jednom skalnatém návrší 2 kilometry od železniční zastávky Střížov-Přímělkov ( trať Jihlava-Třebíč ) dnes stojí zřícenina. Z Brtnice se do Rokštejna dostanete autem na parkování v Panské Lhotě a odtud pěšky 2 kilometry po zelené trase. Původně šlo o jeden z nejstarších moravských hradů podunajského typu, pocházející z 80. let 13. století, postavený rodem Hrutoviců. Za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha měl od druhé půlky 14. století výrazné obranné a správní funkce proti mocné Jihlavě. Ale roku 1468 ho pobořilo vojsko uherského krále Matyáše Korvína. Podle nejnovějších archeologických průzkumů se jednalo o dvojhrad, u nás jedinečnou stavbu. Dnešní zbytek je stále masivní, dochovaly se vysoké části paláce a hranolová věž, slouží však spíš jako kulisa filmařům. V okolí se natočilo několik pořadů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama