Spojení se Slováky přineslo novou cyklostezku, zámeckou expozici i opravené městské schody

Bílovec s Veličnou našli cestu společnou, to je název projektu, díky němuž vnikla nejen nová cyklostezka ve slovenské obci Veličná, ale i zcela nová expozice v suterénu bíloveckého zámku a opraveny byly i městské schody.

Reklama

„S Veličnou, která se nachází v okrese Dolný Kubín v Žilinském kraji, jsme připravili v roce 2018 společný projekt z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, který jsme příhodně nazvali Bílovec s Veličnou našli cestu společnou,“ vysvětluje starostka Bílovce Renata Mikolašová a pokračuje: „Do projektu se zapojily nejen samosprávy obou měst, ale i pracovníci Národních památkových ústavů v Ostravě i Žilině a také archeologové. Všichni jsme měli jeden cíl – zlepšit podmínky v oblasti cestovního ruchu na obou stranách a podpořit regionální kulturu, lidové zvyky a tradice, aby se zachovaly pro další generace. Obě města totiž disponují nejen bohatým nehmotným a materiálním kulturním dědictvím, ale také památkovými stavbami, jakými jsou bílovecký renesanční zámek ze 16. století a panský zámek ve Veličné z 18. století.“

Veličná. Foto: ©Město Bílovec

Cyklostezka a městské schody

Ve Veličné tak díky zmíněnému přeshraničnímu projektu byla koncem roku 2019 dokončena cyklotrasa s názvem Oravská Poruba – Veličná (Revišné) v celkové délce 1,6 kilometru. Cyklostezka, která je součástí cyklotrasy 5411 směřující z Oravskéj Poruby na Kubínskou hoľu, má jen minimální stoupání, je široká tři metry a na jejím povrchu je asfaltový koberec. V Bílovci jsme se rozhodli opravit a zkulturnit městské schody spojující ulici Městský kopec s ulicí Čs. armády. Odstranili jsme starou náletovou zeleň a nahradili ji novými keři, stromy a květinami. Vyměnili jsme také žulové schodnice, opravili zídky a doplnili zábradlí. Současně byl přiznán kus historické hradby nalezené při stavbě,“ vysvětluje Martina Juřicová z odboru regionálního rozvoje Bílovce.

Úprava suterénu bíloveckého zámku

V rámci projektu se podařilo zrealizovat také stavební úpravy v suterénu bíloveckého zámku nutné pro instalaci zcela nové expozice Skrytý středověk. „Expozice, která byla slavnostně zpřístupněna koncem července v rámci Hradeckozámecké noci, nabízí návštěvníkům pohled na nejstarší dějiny zámku prostřednictvím fragmentů nalezených v průběhu archeologických průzkumů ve sklepeních tohoto zámku, na jeho nádvoří nebo v bezprostředním okolí. Je zde také model bíloveckého hradu, který zde stál ještě před zámkem a nechybí ani modely různých typů hradních padacích mostů. Současně si sám návštěvník může prostřednictvím informačního panelu zvolit variantu scénického osvětlení, která mu pomůže rozlišit jednotlivé stavební slohy v prostoru,“ doplňuje Martina Juřicová s tím, že zájemce o historii a archeologii jistě potěší také vydání tištěného katalogu Průvodce expozicí, v němž jsou shromážděny všechny poznatky ze zmíněných archeologických průzkumů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě.

Cestovní omezení projekt zkomplikovala

V rámci projektu bylo naplánováno také hned několik společných návštěv. „Cestovní omezení spojená s koronavirem vše značně omezila, přesto se nám podařila společná on-line videokonference pod vedením ředitelů Národních památkových ústavů z obou stran hranic na téma historie, archeologie a kulturní památky Bílovce a Veličné. Začátkem července k nám přijeli členové samosprávy a turisté obce Veličná, kteří měli možnost si prohlédnout novou zámeckou expozici i s výkladem archeologů a absolvovat komentované prohlídky věže kostela, muzea i kaple svaté Barbory. Koncem července pak vyjeli členové samosprávy a zástupci Pěveckého sboru Bílovec naopak do Veličné navštívit tradiční Veličianský jarmok – folklórní slavnosti, kde se osobně seznámili s bohatým kulturním a přírodním dědictví Veličné.“

Touto nádhernou společnou akcí byl přeshraniční projekt z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státních rozpočtů a z vlastních rozpočtů obou obcí, po zhruba třech letech ukončen.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama