Vzdělávání pracovníků veřejné správy aneb jak být úspěšný v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, v současné době realizují pět systémových projektů specifického vzdělávání v cestovním ruchu, které mají prostřednictvím profesního vzdělávání pracovníků v ČR zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb, a přilákat tak více turistů i do méně navštěvovaných regionů. Finanční prostředky ve výši 180 mil. Kč na jejich realizaci plynou prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.

Reklama

    Téměř 70 vzdělávacích programů, které jsou bezplatné, by mělo absolvovat přibližně 6 000 zájemců a celkem by mělo být podpořeno asi 60 000 osob. V prvé řadě je vzdělávání pracovníků klíčovým nástrojem profesního rozvoje lidských zdrojů ve službách.

    Jeden z projektů – Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu – je určen zejména pro pracovníky územní veřejné správy do jejichž funkční a pracovní náplně patří cestovní ruch. Jeho cílem je zvyšování odborné úrovně pracovníků a zlepšení jejich profesní přípravy. Tento projekt by mělo absolvovat přibližně 1 500 osob.

    Vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra České republiky. První kurzy pro pracovníky veřejné správy byly zahájeny v lednu letošního roku a budou probíhat až do poloviny roku 2008. V současné době výuka probíhá v 8 vzdělávacích programech. „Prozatím byl ukončen jeden vzdělávací program,“ konstatuje Petra Zezulová, „a bylo proškoleno na 800 osob. Do začátku roku 2008 se počítá s vyhlášením několika dalších programů.“

    Po ukončení celého systému projektů budou vyhodnoceny výstupy a výsledky všech vzdělávacích programů. A kde získáme kompletní informace o jmenovaných projektech?
Vše najdeme na webových stránkách www.vzdelavanivcr.cz včetně přehledu všech vzdělávacích programů, tak i způsobu jak se jich zúčastnit (ať už jejich prezenční, či e-learningové formy – pokud ji vzdělávací program umožňuje). Každý úspěšný absolvent získá po skončení vzdělávacího programu certifikát.

Dostupné učivo

Kromě studijních materiálů pro každý vzdělávací program vzniká řada odborných publikací, brožur a manuálů pro potřeby pracovníků v cestovním ruchu a pracovníků veřejné správy. Všechny tyto textové materiály si mohou zájemci prohlédnout a bezplatně stáhnout z e-Knihovny, která byla v rámci projektů pro tyto účely zřízena. Vyhledávat lze i podle klíčových slov. Přístup do e-Knihovny je prostřednictvím webových stránek www.vzdelavanivcr.cz.


loga

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama