Mladečské jeskyně – jeskyně cromagnonského člověka

Mladečské jeskyně jsou archeologickou a paleontologickou lokalitou evropského významu. Najdeme je na severozápadním okraji obce Mladeč, zhruba pět kilometrů západně od Litovle, na území národní přírodní památky „Třesín“, v chráněné krajinné oblasti „Litovelské Pomoraví“. Jsou největšími jeskyněmi tzv. Mladečského krasu, nevelkého území devonských vápenců s četnými krasovými jevy na okraji Bouzovské vrchoviny při Hornomoravském úvalu.

Jedná se o složitý, převážně horizontální labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů s krápníkovou výzdobou a svými chodbami prostupují vrchem Třesín až pod hladinu podzemní vody. Z celkové délky 1 250 m chodeb a síní, o výškovém rozpětí 30 m, je 380 m zpřístupněno veřejnosti.
Jeskyně byly objeveny v letech 1824 – 1828 při otvírce lomu na vápenec pro stavbu silnice z Olomouce do Mohelnice a ještě v průběhu 19. století v nich zahájil Josef Szombathy, kustod vídeňského muzea, rozsáhlé archeologické výkopy. Četné kosterní pozůstatky lidí, množství kostí zvířat, kostěné i kamenné nástroje a ozdoby pravěkých lovců jsou uloženy v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni.
V roce 1911 postavená hrázděná budova správy jeskyní se bez větších úprav zachovala dodnes, při rekonstrukci v roce 2010 k ní přibylo citlivě provedené technickoprovozní zázemí a v současnosti se chystá naučná expozice, která si vytkla za cíl prezentovat tuto jeskyni jako unikátní přírodní výtvor spojený s pravěkým osídlováním krajiny. Jeskyně byla rituálním pohřebištěm cromagnonského člověka, o čemž svědčí nálezy kostěných hrotů oštěpů a rekonstrukce jednoho z obřadů v Dómu mrtvých na začátku návštěvnické trasy. Dosud jsou zde zbytky ohnišť a kosti pravěkých zvířat. Dalším prostorám s vysokými rozervanými stropy a bohatou krápníkovou výzdobou vévodí monumentální stalagmit Mumie.
V říjnu a listopadu již zvolna končí sezóna, takže je ideální čas k prohlídkám v malých skupinách, kde se vám průvodce může více věnovat a prohlídka jeskyní je tak opravdu zážitkem. Vstupy jsou v říjnu celý týden, v listopadu pak už jen ve všední dny a od prosince je již jeskyně až do jarního období uzavřena.
Reklama

 

Informace o ostatních zpřístupněných jeskyních České republiky, otevíracích dobách, cenách vstupného, teplotě v jednotlivých jeskyních či délkách prohlídek a také informace o kulturních akcích pořádaných v jeskyních naleznete na webových stránkách www.caves.cz.
Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama