Jeskyně Na Pomezí – jeskynní Srdce a netopýři

Kdo se ocitne poblíž města Jeseníku či lázní Lipová na severu Moravy, neměl by vynechat při poznávání tamních zajímavostí i možnost navštívit zdejší podzemí. Roztroušené ostrůvky krystalických vápenců zde umožnily vznik závrtů, ponorů, propastí a zhruba stovky jeskyní. Zpřístupněná pro návštěvníky je však jen jedna – Jeskyně Na Pomezí. Jsou nejdelším jeskynním systémem v České republice vytvořeném v krystalických vápencích. Jedná se o dvoupatrový systém puklinových chodeb a dómů, který vznikl činností atmosférických vod a podzemního toku. K jejich objevu došlo již roku 1937, ale většina prostor byla objevována postupně až roku 1949. Ke zpřístupnění došlo v roce 1955, ve stejném rozsahu jako je ten dnešní. Celková délka všech objevených chodeb je zhruba 1760 metrů, návštěvnická trasa je dlouhá 390 metrů.

Reklama

Převážnou část prostor Jeskyně Na Pomezí tvoří bohaté formy sintrových útvarů. Hrázky, záclona, stalaktity, stalagmity i stalagnáty zde naleznete v převážně čisté bílé barvě nebo s jemnými odstíny béžové. Mezi nejkrásněji zdobené prostory patří Ledový a Bílý dóm, mezi krápníkovými útvary vyniká Smuteční vrba a průsvitná Záclony. Největším sintrovým útvarem je krápník zvaný Maják. Jeskyně mají i své vlastní srdce, neobvyklý stalaktit stejného jména i tvaru.

Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu mnoha odborných výzkumů. Karsologové zde provádějí datování jeskynních výplní, je sledován stav a proměna mikroklimatu v jeskyních a jejich hydrologické poměry. Zvláštní ochranný režim mají v zimním období jeskynní prostory, kde hibernují kolonie netopýrů a vrápenců. Pravidelně se tady vyskytuje devět druhů v počtu několika set jedinců. Ústav struktury hornin Akademie věd ČR zde má instalován trhlinoměr, na kterém jsou několikrát za měsíc odečítány údaje, sloužící k dlouhodobému sledování pohybů horských masivů podél zlomů a tektonických puklin.

Objeveny:                 1937
Zpřístupněny veřejnosti:        1955
Délka všech prostor:        1760 metrů
Denivelace:                        47 metrů
Délka zpřístupněného okruhu:      390 metrů
Doba prohlídky:                45 minut
Průměrná roční teplota:            7 – 8 oC

Více informací o zpřístupněných jeskyních, otevíracích dobách a akcích v nich najdete na www.caves.cz

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama