Bozkovské dolomitové jeskyně – největší podzemní jezero u nás

Jeskyně jsou oknem do geologické minulosti. Obecně se rozlišují čtyři základní etapy vývoje jeskyní: vznik, rozšiřování, vyplňování a zánik. Skutečnost je však daleko složitější, jednotlivé fáze se různě prolínají a případně opakují, což je případ Bozkovských dolomitových jeskyní nedaleko Semil v podhůří Krkonoš.

Reklama

Jsou nejdelším jeskynním systémem v České republice, vytvořeným v dolomitech. Bozkovské dolomitové jeskyně nemají zcela typickou krasovou hydrografii, kdy proudící voda vytváří v podzemí prostory a chodby. Naleznete zde poklidná podzemní jezera, jejichž hladinu čeří jen občas dopadající kapky. V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou, vytvářející podzemní jezera Jednotná hladina všech podzemních jezer je v úrovni 440 m n. m., nejhlubší dosud poznané místo je 14,5 m pod hladinou.

Kromě vzácné krápníkové výzdoby zdobí stěny podzemních chodeb a síní unikátní plástevnaté a mřížkovité struktury křemene, vzniklé tzv. selektivní korozí. Nerozpustné žíly křemene byly vodní korozí vypreparovány do podoby různě silných lupínků, lišt, říms a plástevnatých struktur. Ve svrchním patru upoutá pozornost výrazně tvarovaný sintrový blok, nazývaný Prušácká přilba. Přestože v dolomitových vápencích vznikají krápníky výrazně pomaleji, byly objevitelé překvapeni, když uprostřed dolomitových stěn objevili v bohatou krápníkovou výzdobu. Proto se také tato část jmenuje jeskyně Překvapení. Vrcholem prohlídky je Jezerní dóm s největším českým podzemním jezerem o rozměru 14×24 metry a průměrnou hloubku zhruba metr a půl. Pod nohama návštěvníků pak leží nejhlubší jeskynní prostory, které jsou však trvale zatopené.

K objevu jeskyní došlo, tak jako v mnoha podobných případech, při těžbě v lomu. První zmínky o podzemních prostorách jsou již z poloviny čtyřicátých let, ale oficiálním datem je až objev z roku 1947. V padesátých letech se podařilo proniknout do dalších volných prostor. Po snížení hladiny došlo k dalším objevům a hlavně ke zpřístupnění v roce 1969. Jeskyně jsou otevřeny celoročně a každý rok si je prohlédne kolem 70 tisíc návštěvníků z celého světa.

Objeveny:                 1947
Zpřístupněny veřejnosti:        1969
Délka všech prostor:        1060 metrů
Denivelace:                        43 metrů
Délka zpřístupněného okruhu:      350 metrů
Doba prohlídky:                45 minut
Průměrná roční teplota:            7 – 9 oC

Více informací o zpřístupněných jeskyních, otevíracích dobách a akcích v nich najdete na www.caves.cz

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama