Soustředěný pohled

Soustředěný pohled(Liberec – Oblastní galerie, do 25. 11. 2007) Ještě do neděle 25. listopadu mohou zájemci o grafické umění navštívit výstavu Soustředěný pohled, kterou pořádá Rada galerií České republiky a Oblastní galerie v Liberci.

    Profesní sdružení Rada galerií České republiky byla založená 2. ledna 1992 a nyní sdružuje celkem 28 sbírkotvorných galerií a muzeí umění včetně Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Za dobu své existence uspořádala kromě mnoha odborných setkání, přednášek a seminářů též několik společných výstav, na nichž představila svoje bohaté sbírkové fondy. Nyní, v době patnáctileté existence RG ČR, připravil kurátorský tým výstavu „Soustředěný pohled“ s cílem prezentovat bohatství, rozsah a váhu grafických sbírkových fondů.

    Výrazový a technický rejstřík tradičních grafických technik se v 60. letech neobyčejně obohatil o řadu nových postupů a materiálů, které dodnes neztratily svoji platnost. Tehdy dosáhlo grafické umění nebývalého rozkvětu díky vyhraněným umělcům – klasikům grafického řemesla – Jiřímu Johnovi a Ladislavu Čepelákovi, stejně jako tvůrcům z okruhu skupin UB 12 (Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Oldřich Smutný, Jiří John…), Trasy (Jitka a Květa Válovy), výstav Konfrontací (Jan Koblasa, Aleš Veselý, Čestmír Janošek, Pavel Nešleha), Nové citlivosti (Zdeněk Sýkora, Karel Malich…), ale i pozdějšího Klubu konkrétistů, jakožto i solitérům, ke kterým patřil nejenom Vladimír Boudník, ale také Jiří Anderle, Bohuslav Reynek a mnoho dalších.

    Tato výstava zohledňuje dění v pražském uměleckém centru v nástupu nejrůznějších výtvarných tendencí od informelu přes novou figurací až ke geometrickým směrům. Vyzdvihuje však i přínos uměleckých osobností z jiných míst – např. lounských umělců Zdeňka Sýkory a Vladislava Mirvalda, petrkovského Bohuslava Reynka, ostravského experimentátora Eduarda Ovčáčka nebo Jánuše Kubíčka z Brna. V souvislosti se státní koexistencí Čech a Slovenska některé české galerie měly ve svém akvizičním programu zahrnutu rovněž tvorbu slovenských umělců – grafiků, proto se díla Vincenta Hložníka nebo Albína Brunovského a dalších stala oprávněnou součástí výstavního celku.

    Zcela ojedinělé, zato zcela mimořádné místo zaujala v nákupních programech galerií také světová grafika. Ukázky ze svých zahraničních akvizic představí lounská a ostravská galerie a Muzeum umění v Olomouci.

Na výstavě je sice zastoupena každá členská galerie alespoň jedním dílem, nicméně rozhodujícím kritériem byla kvalita díla a přínos grafického myšlení jeho autora. Soustředěný pohled bude upnut na grafickou tvorbu téměř stovky autorů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama