Digitální prezentace v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc(Olomouc, 19. 10. 2007) Digitální prezentace středověkých iluminovaných rukopisů doplní od října 2007 stálou expozici olomouckého Arcidiecézního muzea. V rámci projektu si návštěvníci muzea prostřednictvím dotykového monitoru mohou prohlédnout a prostudovat více než dvě desítky vzácných rukopisů z olomouckých sbírek. Počítačovou prezentaci navíc v pravidelných intervalech doprovodí výstava originálu jednoho z rukopisů. Prvním z nich bude od 11. října do 4. listopadu 2007 Misál pražský z doby kolem roku 1365.

„Malířská výzdoba středověkých rukopisů je v mnoha případech natolik kvalitní, že může být postavena na roveň soudobé monumentální malbě – ať již nástěnné nebo deskové. Rukopisy jsou však velmi citlivé na vystavování, neboť se poškozují vlivem klimatických změn a také vlivem osvětlení. Není tedy možné jejich dlouhodobé vystavení. Rozhodli jsme se proto pro jejich digitální prezentaci,“ přiblížila východiska projektu jeho autorka Jana Hrbáčová z Arcidiecézního muzea Olomouc. Návštěvník tak ve stálé expozici muzea najde dotykový monitor ve speciálním stojanu a pohybem prstu po obrazovce bude ovládat program, jehož prostřednictvím si prohlédne digitalizované iluminace z 23 nejkrásnějších rukopisů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, olomoucké Kapitulní knihovny, kterou spravuje Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc a Vědecké knihovny v Olomouci, jejíž sbírky obsahují jednak rukopisy z bývalé knihovny olomoucké jezuitské koleje a také rukopisy svezené z moravských klášterů zrušených při josefínských reformách. „Pro prezentaci byly vybrány nejkvalitnější rukopisy pocházející z 11. až 16. století. Do budoucna však počítáme s jejím rozšířením o další knihy, neboť olomoucké rukopisné fondy jsou velmi bohaté. Muzeum tak návštěvníkům umožní prohlédnout si umělecká díla, která z důvodu jejich památkové ochrany zůstávají před laickou veřejností skryta,“ doplnila Hrbáčová s tím, že výsledkem několikaleté práce by měl být obsáhlý katalog iluminovaných rukopisů v olomouckých sbírkách.
Nezůstane však jenom u digitální, tedy zprostředkované prezentace. Návštěvníci poznají mistrovství středověkých iluminátorů také bezprostředně, protože stojan s dotykovým monitorem třikrát do roka na měsíc doplní výstava vybraného originálu rukopisu. Jako první se od 11. října do 4. listopadu ve speciální klimatizované vitríně vyhovující požadavkům na vystavování vzácných archiválií objeví dva svazky Misálu pražského, který vznikl kolem roku 1365. „Misál vznikl v dílně Mistra křižovnického brevíře, který pracoval pro tak významné osobnosti, jako byl kancléř Karla IV. Jan ze Středy nebo pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic,“ přiblížila historii rukopisu historička umění. „Jedná se přitom o výjimečnou příležitost vidět oba svazky misálu pohromadě, neboť pocházejí ze dvou různých sbírek – z Vědecké knihovny v Olomouci a z olomoucké pobočky Zemského archivu Opava,“ upozornila Hrbáčová. V příštím roce se pak ve stálé expozici podle ní objeví dva svazky Olomoucké bible a Bible boskovická. „Rok 2008 vyhlásil olomoucký arcibiskup Rokem bible a naše výstava se k tomu bude vztahovat,“ uzavřela Hrbáčová. Více na www.olmuart.cz.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama