Dubnové akce na hradech a zámcích v Libereckém kraji

1. – 12. dubna státní zámek Lemberk: Výstava Dětské výtvarné práce. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci ve výstavní síni zámku.

Reklama

1. – 30. dubna státní zámek Lemberk: Výstava Člověk a kůň. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci. Výstava v zámecké konírně.

3. dubna státní hrad Bezděz: Otevření hradu pro sezonu 2015.

4. – 6. dubna státní hrad Bezděz: Otevření hradu pro sezonu 2015. Velikonoční prohlídky hradu. Prohlídky od 10 do 16.30. V hradní kapli bude vystavena v loňském roce objevená a zrestaurovaná dřevořezba z Křížové cesty „Kladení Krista do hrobu“.

4. dubna státní hrad Grabštejn: Zpřístupnění nového okruhu se sochou sv. Barbory. Zahájení sezony. Příjezd sv. Barbory.
První dubnovou sobotu budete moci poprvé zhlédnout nedávno nalezenou a nově zrestaurovanou gotickou sochu sv. Barbory z pol. 15. století.
Součástí nové prohlídkové trasy bude nejen prostor vyhrazený sv. Barboře, ale i foyer, kde se formou průvodcem komentované panelové výstavy seznámíte nejen s příběhem grabštejnské středověké sochy a zdejšího renesančního majitele J. Mehla ze Střelic, který nechal sv. Barboře vysvětit hradní kapli, nýbrž i s životním příběhem sv. Barbory a s touto světicí jako inspiračním zdrojem.
V den otevření veřejnosti bude Barbora na prohlídkách slavnostně odhalena a vy budete mít možnost si ji bezplatně vyfotografovat.

4. dubna státní zámek Zákupy:
Otevření zámku pro veřejnost. Zámek otevírá novou pokladnu a zázemí pro návštěvníky. Prohlídky zámku probíhají formou Malého a Velkého okruhu: Malý okruh zámeckými interiéry – délka prohlídky 50 minut. Prohlídka malého okruhu zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Františka z Assisi, pokoje císařova nejvyššího hofmistra Karla hraběte Bombellese, císařskou jídelnu, apartmá císaře (např. biliárový sál, oblékárna, salon), ložnici císařského páru a apartmá císařovny (např. pracovna, pokoj komorné, salon). Velký okruh zámeckými interiéry – délka prohlídky 80 minut. Prohlídka velkého okruhu zahrnuje všechny místnosti malého okruhu a dále pokoje v severním křídle zámku, které sloužily jako pokoje hostů císaře a císařovny (např. apartmá ovdovělé císařovny Karolíny Augusty, ložnice a pracovna císaře Františka Josefa I., pokoj korunní princezny Štěpánky). Součástí velkého okruhu je také výstava „Zapomenuté zámky“, v rámci níž návštěvníci uvidí i unikátní tzv. rytinový salon, který není jinak běžně přístupný.

4. – 6. dubna státní zámek Lemberk: Velikonoce na zámku. Prohlídka velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty. Prohlídky s průvodcem.

4. – 30. dubna státní zámek Zákupy: Výstava Zapomenuté zámky – prodloužení výstavy z roku 2014. Výstava představuje dnes nepřístupná či již neexistující šlechtická sídla v Libereckém kraji a jeho okolí (Sloup, Svojkov, Mimoň, Zahrádky, Doksy, Hrubá Skála, Kopidlno, Jičíněves a další). Vystaveny jsou předměty z původního vybavení těchto zámků, portréty jejich někdejších majitelů i historické fotografie jejich interiérů z doby před rokem 1945. Otevřeno v otevíracích hodinách zámku, výstava je součástí Velkého okruhu, od roku 2015 v prodeji katalog k výstavě.

4. – 30. dubna státní zámek Zákupy: Dětská trasa. Okruh tvoří čtyři místnosti (dětský pokoj, ložnice, kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby připomínaly bydlení malé princezny na zámku, jak to děti znají z mnoha pohádek. Vystaveny jsou nejenom historický nábytek, obrazy a porcelán, ale i hračky z 19. a 20. století (především panenky a nově také autíčka). Vhodné pro rodiny s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca 15 minut.

4. – 30. dubna    státní zámek Zákupy: Strašidelné sklepení. Výstava strašidelných bytostí (drak, hejkal, divoženky, vodník atd.), instalovaná v části zámeckého sklepení. Vhodné pro rodiny s dětmi, bez průvodce, délka individuální cca 15 minut.

4. – 30. dubna    státní zámek Zákupy: Výstava skleněných nebes nad postel od nizozemského designéra Hanse van Bentema jako součást Velkého okruhu. Na Novoborsku je van Bentem známý především díky svému „Bojovníkovi“, který zdobí kruhový objezd v Novém Boru. To však není jediným projektem, který vznikl ve spolupráci se společností Kolektiv Ateliers. Hans van Bentem spolupracuje dlouhá léta s dílnou Zdeňka Kudláčka z Kolektiv Ateliers. Společně udělali obřího skleněného lva pro holandské ministerstvo obrany nebo podobu hotelu Mosaic v Amsterodamu, jehož stěnu vyzdobili obřími krystaly, pracujícími na principu špionážního zrcadla. Na Českolipsku se Hans van Bentem dostal do širšího povědomí díky své účasti na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru.

6. dubna státní hrad Grabštejn: Velikonoce na Grabštejně. Druhý ročník alternativní možnosti trávení svátků jara – Velikonoc. Čekají vás tematicky laděné prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem s kostýmovanými průvodci, výtvarné dílny, kde si budete moci vyzkoušet oblíbené vykrajování a zdobení perníčků, pletení pomlázek, výrobu vrbových píšťalek, dekorace z proutků, vejdunků i dalších tradičních materiálů.

17. dubna státní zámek Lemberk: Mezinárodní den památek a historických sídel – Slavnostní odhalení pamětní desky. Slavnostní odhalení kopie pamětní desky věnované památce zesnulých vojáků z Prusko-rakouské války, kteří zemřeli v roce 1758 na zámku Lemberk a byli pochování v nedalekém lese. Protože se původní pamětní deska z roku 1907 nedochovala a výklenek po ní zůstal na vstupní bráně prázdný, nechala správa zámku v roce 2014 zhotovit podle dochované dokumentace její kopii, kterou slavnostně odhalí k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel.
Slavnostní odhalení se uskuteční v 11.00 hodin u vstupní brány zámku.

18. dubna státní hrad Grabštejn: Mezinárodní den památek a sídel  – Výstava „25 let demokratické péče o památky“. Den věnovaný čtvrtstoletí obnovy SH Grabštejn. V letošním roce slaví hrad Grabštejn 25 let od počátku své poslední rekonstrukce a naplňuje tak zcela jedno z hlavních mediálních témat NPÚ pro letošní rok – a to „25 let demokratické památkové péče“. Formou moderované besedy nás od 14:00 ve Velkém sálu východního křídla seznámí hlavní aktéři hradní obnovy s mnohdy nelehkým děním během posledních více než dvou dekád. (Seznam pozvaných, kteří nabídku k účasti přijali, bude průběžně aktualizován.) Poté se přesuneme do Návštěvnického centra v půdním prostoru nad východním křídlem, kde proběhne vernisáž výstavy „Grabštejn v době nedávné aneb od ruiny k národní kulturní památce“.

18. dubna státní zámek Lemberk: Mezinárodní den památek a historických sídel – Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den 9 – 15 hodin. 

18. – 19. dubna státní hrad Bezděz: Mezinárodní den památek a sídel. V kapli bude vystavena nalezená dřevořezba z Křížové cesty „Kladení Krista do hrobu“- návštěvníci, kteří neměli možnost vidět tuto dřevořezbu při loňských oslavách 750 let od založení hradu, mají nyní jedinečnou příležitost si ji v klidu prohlédnout – letos jediná možnost! V tyto dny bude mimořádně otevřen ochoz bezdězské hradní kaple.

18. a 19. dubna státní zámek Hrubý Rohozec: Putování za renesancí. Speciální prohlídky běžně nepřístupných míst zaměřené na architekturu objektu.

18. a 19. dubna státní zámek Sychrov: Pohádkové prohlídky. Prohlídky zámkem na motivy české pohádky nejen pro rodiny s dětmi. Přijďte se podívat na příběh, který se odehraje přímo v zámeckých pokojích. Vstupenky lze zakoupit na www.evstupenka.cz, rezervace se nepřijímají.

25. dubna státní zámek Sychrov:
Sraz 1st US Veteran club. Zámecký park od 10 do 16 hodin.

25. dubna státní zámek Sychrov: Sobota s Montgolfiery na Sychrově. Akce v zámeckém parku pro rodiny s dětmi.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama