Skautů a skautek přibylo nejvíce za posledních 25 let!

Skautské dobrodružství láká. Skautů a skautek každým rokem přibývá, letos nejvíc za posledních 25 let.

V době, kdy čím dál více dětí tráví čas o samotě u počítače nebo s telefonem v ruce a ve společnosti obecně klesá zapojení do organizovaných aktivit, zažívají skauti opačný příběh. Za posledních 8 let jich přibylo více než 25 procent a nárůst v uplynulém roce byl největší za posledních 25 let. Skauti jsou s 53 tisíci členů největší výchovnou organizací pro děti a mládež v zemi. Dobrodružství, příroda, fair play a parta kamarádů prostě táhnou.
Skauting podporuje všestranný rozvoj mladého člověka, vede k zájmu o okolí a pomoci druhým. Skauti nabízí celoroční program ve více než dvou tisících oddílů, s pestrými aktivitami od klasického táboření přes sportovní a kulturní aktivity až třeba pro práci s GPSkami nebo vysílačkami. To všechno v partě kamarádů a v nejrůznějším prostředí, v klubovnách, v lesích, na vodě i na horách. Skauti v průběhu několika předchozích let obměnili program pro jednotlivé věkové kategorie dětí, a důsledně se také věnují vzdělávání a rozvoji dovedností vedoucích. Zkoušky pro skautské vedoucí jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a obsahují znalosti z mnoha oborů, od pedagogiky a psychologie, přes vedení her a táboření, po bezpečnost a první pomoc. Skauti jsou také největším organizátorem letních táborů u nás, během letních prázdnin jich pravidelně pořádají okolo tisícovky.
„Za trvale rostoucím počtem skautů a skautek stojí pestrý program, nabízející dobrodružství, přírodu a partu kamarádů, ale také dobrovolná práce několika tisíc dospělých vedoucích, kteří dětem ve skautských oddílech věnují svůj čas. A v neposlední řadě je to i rostoucí počet rodičů, kteří oceňují, že skautský oddíl je místo vybudované na základě hodnot, jakými jsou přátelství, fair play nebo zodpovědnost,“ komentuje nárůst starosta Junáka Josef Výprachtický.
Stále více rodičů vybírá skauting jako mimoškolní aktivitu, kde se jejich dítě všestranně rozvijí, často si také děti do skautského oddílu najdou cestu samy. „Tradice skauta se mi líbí, a proto jsem byl potěšený, že si ho můj syn vybral sám. Vnímám, jak ho skauting posiluje a rozvijí v něm schopnosti, které by od počítače a internetu nezískal,“ doplňuje Ondřej Sokol, herec a režisér.
Junák – svaz skautů a skautek ČR má téměř 53 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Na území České republiky působí více než 2 000 skautských oddílů. Skauting je největší hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. – Letos v létě se na 30 tisíc skautek a skatů setká na celosvětovém skautském setkání Jamboree v Japonsku. Toto setkání v podobě obrovského tábora se koná jednou za čtyři roky a z Česka se jej letos zúčastní na 300 skautů a skautek, velká většina z nich ve věku 14 až 17 let.

Reklama

Více na www.skaut.cz 

Upozornění: Skauti mění název organizace! Namísto dosavadního „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ se od 1. dubna 2015 jmenují „Junák – český skaut“ (plný název pro právní užití je v souladu s novým Občanským zákoníkem „Junák – český skaut, z.s.“).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama