Naučná stezka Krajinou povodní

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochází územím zajímavým z hlediska geomorfologického, hydrologického i biologického, o čemž svědčí i fakt, že spadá hned pod 3 – 4 kategorie územní ochrany.

Reklama

Témata devíti zastavení jsou velmi pestrá, cílem je interpretovat vodní režim a lidské hospodaření v krajině jako dvě základní podmínky udržení druhového bohatství. Na trase dlouhé 4,5 km stezka zábavnou a hravou formou seznamuje návštěvníky s přírodou na území, které až několikrát do roka zcela opanuje vodní živel. Na informačních panelech se návštěvník dozví o historii i současnosti nivní krajiny a její vládkyni – řece Odře, která je známá mimo jiné tím, že chrání Ostravsko před povodněmi.  V jednotlivých zastaveních jsou na jednoduchých příbězích a zajímavostech popsány jednotlivé biotopy či chráněné druhy, mnohdy v pozitivním kontextu lidského hospodaření. Zastavení jsou doplněna tematicky zaměřenými hravými prvky.

Naučná stezka Krajinou povodní byla vybudována ZO ČSOP Studénka v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2014.

místo: Jeseník nad Odrou / Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
kudy tam: Výlet je možné zahájit na dvou místech – v Jeseníku nad Odrou či Suchdole nad Odrou (železniční zastávka)

Ohrožení živočichové:
orel mořský, moták pochop, ledňáček říční, břehule říční, chřástal polní, vydra říční, bobr evropský, žluva hajní, lejsek bělokrký, netopýr rezavý, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan štíhlý, skokan ostronosý, ropucha obecná, žábronožka sněžní

Ohrožené rostliny:
kýchavice bílá, lilie zlatohlavá, sněženka podsněžník

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama